Dołącz teraz i skorzystaj z rabatu aż 40%! Wpisz kod rabatowy: RABAT40

18 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Tworzenie i aktualizacja kart oceny ryzyka zawodowego wg przepisów na 2020 rok z uwzględnieniem przepisów dotyczących COVID-19

Weź udział w jedynym tak praktycznym kursie na rynku, podczas którego dowiesz się jakie nowe obowiązki nakłada prawo w związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz przećwiczysz przygotowywanie i aktualizację obligatoryjnych dokumentów bhp!
18 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
18 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Tworzenie i aktualizacja kart oceny ryzyka zawodowego wg przepisów na 2020 rok z uwzględnieniem przepisów dotyczących COVID-19

Weź udział w jedynym tak praktycznym kursie na rynku, podczas którego dowiesz się jakie nowe obowiązki nakłada prawo w związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz przećwiczysz przygotowywanie i aktualizację obligatoryjnych dokumentów bhp!
Partner
Data startu
Nabór otwarty
Czas trwania
8 godzin
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online
Certyfikat
tak

Obecna sytuacja w kraju i na świecie związana z epidemią stanowi ogromne wyzwanie dla służb bhp. W trybie natychmiastowym konieczne jest zaktualizowanie dotychczasowych procedur i wdrożenie nowych środków ostrożności, zabezpieczających pracowników przed zarażeniem koronawirusem. To od służb BHP pracodawcy wymagają stworzenia nowych instrukcji bezpieczeństwa, które zapewnią sprawne i bezpieczne działanie przedsiębiorstwa. W przeciwnym wypadku firmy nie będą mogły funkcjonować, narażając się na przestój i ogromne straty. 

Dlatego, jeżeli odpowiadasz za bhp w firmie i jesteś zobligowany:

  • posiadać rzetelną i kompletną wiedzę na temat nowych obowiązków związanych z epidemią, jakie ustawodawca nakłada na pracowników bhp i pracodawców,
  • poprawnie zaktualizować karty oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem zagrożenia zakażeniem koronawirusem,
  • przygotować karty ORZ dla nowych stanowisk w zakładzie pracy i samodzielnie identyfikować, nazywać i opisywać występujące na tych stanowiskach zagrożenia,
  • opracować zgodnie z najnowszymi wytycznymi prawidłową dokumentację , której nie zakwestionują inspektorzy.

Nasz kurs to gwarancja otrzymania aktualnych wytycznych, które wspomogą pracę nad bezpieczeństwem zakładu pracy w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego oraz pomogą zaktualizować dotychczasowe karty oceny ryzyka zawodowego. Na szkolenie zapraszamy pracowników służby BHP, osoby wykonujące zadania tej służby oraz pracodawców przedsiębiorstw z różnych branż.

Filmy szkoleniowe
Materiały merytoryczne
Najlepsi eksperci
Po ukończeniu kursu
Otrzymasz kompletne i aktualne informacje o nowych obowiązkach służb w związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Zaleceniami WHO
Zyskasz wiedzę dla jakich stanowisk należy zaktualizować karty oceny ryzyka zawodowego, dodając do nich zapis o zagrożeniu wirusowym
Poznasz skuteczne sposoby ograniczające zagrożenie kwarantanną w Twoim zakładzie pracy
Przekonasz się, jakie działania może podjąć pracodawca, by utrzymać działalność zakładu pracy w dobie kryzysu epidemiologicznego
Zyskasz pewność kiedy bezwzględnie należy zaktualizować dokumentację BHP dotyczącą oceny ryzyka zawodowego
Nauczysz się, jak prawidłowo wdrożyć procedury oceny ryzyka zawodowego metodą PN-N 18002, RISK SCORE i metodą wstępnej analizy zagrożeń (metoda PHA)
Dowiesz się jak powinna wyglądać wzorcowa dokumentacja BHP, w tym karty oceny ryzyka i instrukcje bezpieczeństwa uwzględniające przepisy obowiązujące po 1 stycznia 2020 roku
Poznasz sprawdzone metody maksymalnego ograniczania ryzyka występowania wypadku lub choroby zawodowej poprzez stosowanie prawidłowych regulaminów i instrukcji stanowiskowych
Uzyskasz konkretne wskazówki jakie zapisy najczęściej kwestionuje PIP i Sanepid oraz na co organy te będą zwracać szczególną uwagę podczas czynności kontrolnych w 2020 roku

Zawartość kursu

Filmy szkoleniowe

6 godzin filmów szkoleniowo–instruktażowych
6 godzin filmów szkoleniowo–instruktażowych
Komplet materiałów

Ułatwiających Twoją codzienną pracę
Ułatwiających Twoją codzienną pracę
Studia przypadków

Pozwalające zrozumieć omawiane zagadnienia
Pozwalające zrozumieć omawiane zagadnienia
Dostęp 24/7

Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z Internetem, dzięki czemu korzystasz z kursu kiedy i jak chcesz
Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z Internetem, dzięki czemu korzystasz z kursu kiedy i jak chcesz
Certyfikat ukończenia kursu

Potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności, dzięki którym wzrośnie Twoja wiarygodność
Potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności, dzięki którym wzrośnie Twoja wiarygodność

Program kursu

Moduł 1. Rola służb bhp w dobie zagrożenia epidemiologicznego – nowe obowiązki wynikające ze zmian w przepisach prawa
+
Obowiązki pracodawców na podstawie zmian ustawowych w związku z epidemią koronawirusa:
+
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. – o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia – jakie działania muszą podjąć służby bhp w związku z nowymi zaleceniami? Szczegółowe omówienie kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniu
Zalecenie Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, w tym dla pracowników
Wpływ zagrożenia epidemiologicznego wywołanego COVID-19 na ocenę ryzyka zawodowego
Omówienie stanowisk pracy, dla których konieczne jest uwzględnienie zagrożenia zakażeniem
Jakie działania profilaktyczne należy wskazać w dokumentacji według zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego?
Niecodzienne środki bezpieczeństwa w celu zapobiegania epidemii – skuteczne sposoby na minimalizowanie zagrożenia zarażeniem pracowników w związku z funkcjonowaniem zakładu pracy
Kontynuowanie działalności zakładu pracy – jakie działania może podjąć pracodawca, by ustrzec firmę przed obowiązkiem zamknięcia z powodu epidemii? Jak skutecznie reagować na ryzyko kwarantanny w miejscu pracy?
Moduł 2. Obowiązki pracodawcy i specjalisty BHP w zakresie oceny ryzyka zawodowego w świetle aktualnych przepisów i zaleceń związanych z epidemią - aktualizacja kart oceny ryzyka zawodowego uwzględniając zagrożenie COVID - 19
+
Kto i w jaki sposób jest zobowiązany do dokonania zmian w rejestrach, ocenie ryzyka, procedurach bezpieczeństwa w związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń, m. in.:
+
w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. poz. 796)
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. poz. 854)
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. poz. 134)
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1830)
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1286)
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 47)
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali (Dz.U. z 2018 r., poz. 48)
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2017 r., poz.1692)
Substancje chemiczne stosowane w zakładach pracy – jakie błędy stwierdzano w zakresie bezpieczeństwa, określania zagrożeń, oceny ryzyka, badań i pomiarów, czynników szkodliwych, co obligatoryjnie musi zawierać dokumentacja, aby nie narażać pracodawcy na kary?
Jak skutecznie analizować proces oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym zdarzył się wypadek? – omawiamy na podstawie analizy wypadków przy pracy w 2019 roku
Jak dokumentować i zapoznawać z oceną ryzyka zawodowego cudzoziemców?
Moduł 3. Procedura oceny ryzyka zawodowego w 5 krokach - metodą PN-N 18002, RISK SCORE i metodą wstępnej analizy zagrożeń (metoda PHA), czyli jakie elementy procedury muszą zostać obligatoryjnie uwzględnione:
Jakie dane należy zgromadzić, aby właściwie przeprowadzić ORZ?
+
Jak prawidłowo identyfikować zagrożenia na konkretnych stanowiskach pracy?
Jak właściwie szacować prawdopodobieństwa ciężkości i następstw zagrożeń w ORZ?
Jak zgodnie z obowiązującymi przepisami zaplanować działania korygujące i naprawcze?
✔ Na co zwrócić szczególną uwagę podczas monitoringu i dokumentacji ryzyka?
Jakie są najtrudniejsze kroki oceny ryzyka zawodowego dla różnych stanowisk, w tym dla grup szczególnego ryzyka, m.in.: niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo, młodocianych, kobiet w ciąży?
Jak prawidłowo minimalizować ryzyko resztkowe i jakie informacje należy bezwzględnie uaktualnić w karcie oceny przed i po wypadku przy pracy?
Ćwiczenie: przygotowanie planu minimalizacji ryzyka dla wskazanego stanowiska
Moduł 4. Jakie były najczęstsze błędy popełniane w kartach oceny ryzyka wg PIP w 2019 roku - jakie zapisy najczęściej kwestionuje PIP i Sanepid?
✔ Czynności wykonywane sporadycznie i zadania specjalne – jak uwzględnić zagrożenia inne niż typowe dla stanowiska, np. naprawy, konserwacje, regulacje urządzeń?
+
✔ Jak opisywać w karcie oceny pozycję przy pracy, tempo, powtarzalność czynności, czas wykonywania zadań, aby uniknąć zakwestionowania?
Ryzyko akceptowalne czy pomijalne? Jak wyznaczać dopuszczalność dla różnych stanowisk tak, aby nie zakwestionowano karty?
✔ Niewłaściwy dobór metody w karcie – ostatecznie rozsądzimy, jak zapewnić spójność oceny i prawidłowo ustalić kryteria dla danego stanowiska?
Jak monitorować pracę załogi, aby skutecznie pozyskać informacje o dodatkowych zagrożeniach i zabezpieczyć odpowiedzialność swoją, jak i pracodawcy? Wzorcowa checklista.
✔ Jak motywować pracowników, aby sami zgłaszali propozycje ulepszeń i usprawnień, dzięki którym można eliminować zagrożenia?
✔ Ryzyko oszacowane, czyli jak wyglądają obowiązki pracodawcy po dokonaniu oceny, jak ustrzec się przed zarzutem niedopełnienia zadań?
Ćwiczenie: Analiza przykładowych kart oceny ryzyka pod kątem błędów i nieprawidłowości
Moduł 5. Sprawdzone sposoby eliminacji i ograniczania ryzyka zawodowego – na podstawie realnych rozwiązań wdrożonych w polskich firmach, z uwzględnieniem obecnej sytuacji epidemiologicznej
Nowe zasady finansowania prewencji wypadkowej od 1 stycznia 2020 – jakie konsekwencje będzie to miało dla służb BHP i co zrobić, by otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe celem wzrostu poziomu bezpieczeństwa w firmie?
+
✔ Ekspert uwypukli kluczowe etapy identyfikacji i opisywania zagrożeń w kartach oceny ryzyka, tak aby na podstawie przygotowanych kart móc przygotować instrukcje stanowiskowe oraz regulaminy bezpieczeństwa i by pracownicy wiedzieli, w jaki sposób powinni unikać zagrożeń
✔ W jaki sposób sporządzić instrukcje stanowiskowe dla poszczególnych stanowisk, aby były krótkie i czytelne oraz zawierały precyzyjnie określone standardy pracy? Omawiamy, jakie opisy sprawdzają się w innych firmach
Szczegółowo omówimy zasady profilaktyki i rekomendowane sposoby radzenia sobie z najtrudniejszymi zagrożeniami w środowisku pracy – podpowiemy, jak motywować pracowników, by sami zgłaszali propozycje ulepszeń i usprawnień, dzięki którym można eliminować zagrożenia
Jak potwierdzić dokumentacją działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa dla celów kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy?

Prowadzący

Dawid Andrzejewski
Specjalista ds. bhp, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Poznańskiej. Były pracownik Służb BHP. Wykonujący czynności nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp. Występujący przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych oraz o wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika.

Kup dostęp!

Tworzenie i aktualizacja kart oceny ryzyka zawodowego wg przepisów na 2020 rok z uwzględnieniem przepisów dotyczących COVID-19
Wiedza i ćwiczenia na światowym poziomie
Najlepszej jakości materiały merytoryczne
Wygodna i sprawdzona formuła online

Najczęściej zadawane pytania

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Magdalena Semrau
tel. 570 561 245

Zobacz również

Certyfikowany Kurs dla Pracowników Służb BHP – specjalista bezpieczeństwa w czasach kryzysu epidemiologicznego
Maszyny
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1476.00 PLN
>> DO KATALOGU <<
Asystent (Online)