Skorzystaj z wyjątkowej ceny w przedsprzedaży do 31.07.2019! Wpisz kod rabatowy: PRZEDSPRZEDAZ

KURS SPECJALISTYCZNY

Design Thinking w praktyce projektów biznesowych

Kup dostęp
28.08.2019
3 miesiące
online

W SKRÓCIE:

Managerowie zespołów muszą stawiać czoła nowym wyzwaniom biznesowym w oparciu o jak najlepsze dopasowanie produktów do realnych potrzeb klientów, aby zapewnić sobie trwałą przewagę konkurencyjną. Obecnie, metodologię Design Thinking - czyli twórczego rozwiązywania problemów biznesowych opartą o poznanie realnych potrzeb użytkowników, wykorzystuje się w każdym sektorze i branży. Organizacje zauważają jak wiele zalet niesie stosowanie kreatywnej metodologii projektowania produktów i rozwiązań odpowiadających na potrzeby klientów – stawiając ich w centrum procesu.

Przedstawiamy Wam kurs pozwalający wykorzystać potencjał metodologii Design Thinking w projektach biznesowych, narzędzia wspierające proces myślenia projektowego, przykłady oraz poszczególne etapy implementacji projektów, a także realne korzyści wynikające z wdrożenia metodologii w codziennych wyzwaniach biznesowych.

Dzięki tym kompetencjom dowiecie się jak wykorzystać wiedzę o swoich klientach docelowych i ich potrzebach do zbudowania trwałej przewagi konkurencyjnej!  

Praktyczne Case Study

 

Najlepsi praktycy

 

Monitoring postępów w nauce

 Po ukończeniu kursu:
 • Zapoznasz się z głównymi założeniami metodologii Design Thinking – myślenia projektowego skoncentrowanego na potrzebach użytkownika.
 • Dowiesz się jak skutecznie docierać do swoich klientów i lepiej dostosowywać ofertę produktową do ich potrzeb!
 • Samodzielnie stworzysz Personę swojej grupy docelowej!
 • Usprawnisz procesy projektowe w swojej organizacji i efektywność całego zespołu!
 • Lepiej wykorzystasz potencjał swojego zespołu pozwalając na rozwój kreatywności!
 • Wyposażymy Cię w zestaw narzędzi do samodzielnego projektowania rozwiązań i prowadzenia procesów z wykorzystaniem Design Thinking.
 • Przejdziesz przez wszystkie etapy kreatywnego myślenia projektowego: empatyzację, definiowanie problemu, generowanie pomysłów, prototypowanie i testowanie.

Zawartość kursu

 • Filmy szkoleniowo-instruktażowe prowadzone przez profesjonalistów
 • Studia przypadków – realne przykłady projektowania Customer Journey oraz kreatywnych narzędzi Design Thinking
 • Praktycznie przygotowany Toolbook – pełen opisów zastosowania narzędzi, pojęć projektowych, oraz wskazówek do efektywnego i kreatywnego prowadzenia projektów Design Thinking
 • Możliwość zadawania indywidualnych pytań prowadzącym
 • Profesjonalne prezentacje szkoleniowe zawierające merytoryczną wiedzę prowadzących
 • Pełen dostęp do platformy – 24h
 • Własne tempo pracy
 • Certyfikat ukończenia kursu

Aby pomóc Wam w praktyce zastosować narzędzia Design Thinking, kurs został przygotowany tak, abyście po jego ukończeniu nie tylko rozumieli ich funkcjonowanie, ale potrafili je także dopasować do Waszych projektów i bieżących wyzwań.

 

Kurs jest prowadzony przez praktyków metodologii Design Thinking w biznesie, którzy od lat wspierają rozwój organizacji i zespołów w kreatywnym projektowaniu rozwiązań biznesowych. Dzięki ich wiedzy i praktycznym spojrzeniu na wyzwania biznesowe – będziecie mogli nie tylko zrozumieć teoretyczne założenia Design Thinking ale także realny wpływ metody na powodzenie projektu.

Sylabus kursu

Zobacz więcej
MODUŁ I: DESIGN THINKING – KREATYWNY PROCES POZNAWCZY

LEKCJA 1: Myślenie projektowe we współczesnym świecie biznesu

 • Human-centered design podstawą rozumienia współczesnego biznesu – jak wykorzystać perspektywę klienta i użytkownika do projektowania produktów i usług przynoszących realne zyski
 • Wprowadzenie do metodologii myślenia projektowego – poszczególne fazy rozwoju design w kontekście rozwoju potrzeb społecznych
 • Trzy kluczowe filary i założenia w metodologii Design Thinking
 • MATERIAŁY: biblioteka wiedzy – zbiór praktycznych źródeł o praktyce i zastosowaniu metodologii Design Thinking oraz poradnik tworzenia zespołu projektowego

LEKCJA 2: Etap empatii w Design Thinking

 • Skuteczne metody poznawania realnych i głębokich potrzeb użytkowników docelowych naszych produktów
 • Narzędzia poznawcze: obserwacje, badania fokusowe, kwestionariusze, ankiety, wywiady pogłębione, mapa empatii, mapa interesariuszy – jak wykorzystać ich potencjał do zbudowania realnego obrazu Persony
 • Budowanie Persony grupy docelowej – świadoma analiza i charakterystyka osób, do których chcemy trafić z ofertą

LEKCJA 3: Etap definiowania problemu

 • Definiowanie obszaru problemowego kluczem skutecznych rozwiązań projektowych
 • Metoda „HOW MIGHT ME” i jej zastosowanie w grupowym procesie wyznaczania największego potencjału rozwoju
 • Metody wspierające proces: 5W + H, „problem reframing”, scenariusze, oraz scenariusz spotkania podsumowującego
Zobacz więcej
MODUŁ II: DESIGN THINKING – IDEACJA I IMPLEMENTACJA ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH

LEKCJA 4: Etap generowania pomysłów

 • Charakterystyka spotkań kreatywnych na etapie generowania nowych pomysłów odpowiadających na zdefiniowany problem
 • Podstawowe zasady wspierające rozwój kreatywnych idei poszczególnych członków zespołu projektowego
 • Brainstorming oraz wskazania do zespołowej klasyfikacji, analizy i wspólnego wyboru pomysłu / grup pomysłów

LEKCJA 5: Etap prototypowania

 • Charakterystyka idealnego prototypu poszczególnej usługi / produktu: założenia, funkcje i celowość prototypu
 • Metody wspierające proces prototypowania Digital: mockup, proto.io, Axure, Adobe XD
 • Metody wspierające proces prototypowania offline: wskazówki do pracy zespołu, materiały potrzebne do prototypów, zastosowanie niecodziennych przedmiotów w prototypowaniu rozwiązań biznesowych

LEKCJA 6: Etap testowania

 • Przygotowanie testowania wypracowanych rozwiązań – jak zaplanować i przeprowadzić skuteczne i wiarygodne testy; scenariusze, user journey
 • Kryteria testu i gromadzenie feedbacku jako podstawa do realnej weryfikacji założeń rozwiązania
 • Analiza i raport końcowy – jak przygotować dokument będący podstawą do dalszych działań.

LEKCJA 7: Realizacja i wdrożenie

 • Matryca realizacji – narzędzie do weryfikacji rozwiązania
 • Kluczowe wskazówki implementacyjne – jak uniknąć podstawowych błędów w procesie wdrożenia rozwiązania
 • MATERIAŁY: Po ukończeniu MODUŁU I otrzymasz kompletny toolbook z gotowymi narzędziami stosowanymi w metodologii Design Thinking oraz konkretnymi wskazówkami dotyczącymi przeprowadzenia własnego projektu DT , abyś był w pełni przygotowany do samodzielnych działań projektowych!
Zobacz więcej
MODUŁ III: PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE DESIGN THINKING W BIZNESIE

LEKCJA 8: Case study i praktyczne zaplanowanie procesu Design Thinking

 • Międzynarodowe przykłady zastosowania metodologii Design Thinking i wdrożenia rozwiązań wypracowanych w ramach metody
 • Jak polskie organizacje wykorzystują potencjał drzemiący w myśleniu projektowym i human-centered design?
 • Scenariusz procesu Design Thinking wraz z zaproponowaniem członków zespołu, terminarza, metod i narzędzi do wykorzystania podczas projektu

LEKCJA 9: Projektowanie nowych modeli biznesowych

 • Jaka jest specyfika nowoczesnych modeli biznesowych i jak sięgać po innowacje z ograniczonymi zasobami własnych organizacji i zespołów?
 • Jak budować strategię biznesową, nastawioną na klienta i jego potrzeby, wykorzystując do tego Design Thinking?
 • Mierzenie efektów z powołania nowej komórki biznesowej – start’up czy modernizacja bieżącego modelu biznesowego organizacji?
 • MATERIAŁY: Formularz scenariusza projektowego – gotowy do pobrania i samodzielnego wykorzystania w praktyce własnych wyzwań biznesowych.

Prowadzący

Anna Bielak-Dworska

Menedżer, projektant i praktyk w zakresie kreatywnych metod i narzędzi zarządzania, które na co dzień wykorzystuje w projekcie rewitalizacji Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich. Fundatorka Fundacji Stajnia wspierającej procesy włączania lokalnych społeczności we współtworzenie przestrzeni publicznych z wykorzystaniem metodologii service design i design thinking. Inicjatorka Akademii Liderów Społecznych na Śląsku, pomysłodawca i organizator Międzynarodowej Konferencji Co-design your P(a)lace i warsztatów service design sprint, koordynator licznych spotkań, warsztatów oraz inicjatyw społecznych i międzysektorowych. Ekspert w prestiżowym programie menadżerskim dla sukcesorów – Akademia Sukcesora. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Akademii Przywództwa Psychologicznego Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Polskiej Akademii Nauk – Instytutu Badań Literackich. Certyfikowany coach i trener. Aktualnie rozwija współpracę międzynarodową z London College of Communication, Student&Innovation House z Kopenhagi i Politechniką Śląską w zakresie stworzenia modelu włączania młodzieży w procesy rewitalizacyjne z wykorzystaniem metodologii design thinking i service design w ramach programu Erasmus+ - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Marietta Lewandowska

Service designer i praktyk w wykorzystaniu kreatywnych metod i narzędzi service design oraz design thinking wspierających procesy generowania rozwiązań rozwiązań odpowiadających potrzebom, oraz bieżącym trendom. Absolwentka innowacyjnego kierunku łączącego myślenie strategiczne i kreatywne; MA Service Experience Design and Innovation na University of the Arts w Londynie, oraz kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwami na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Związana z przedsiębiorczością rodzinną i działaniami Instytutu Biznesu Rodzinnego, aktywnie wspierając jego inicjatywy i wydarzenia, prowadząc warsztaty i sesje dla młodego pokolenia firm rodzinnych oraz prowadząc Międzynarodowy Kongres NEXT G. Aktywnie eksploruje i wykorzystuje metodologię design thinking i narzędzia service design: mapy interesariuszy, badania użytkowników, persony, user journey, blueprinting, Business Model Canvas, tak aby projektowane usługi w pełni odpowiadały potrzebami oczekiwaniom klientów. Realizowała projekty strategiczne i kreatywne oraz warsztaty design thinking dla firm takich jak: CAMDEN COUNCIL, SAMSUNG ART AND DESIGN INSTITUTE, KROSS, POCZTA POLSKA SA. OKNOPLAST, LUG SA, OCHNIK, LPP oraz RESERVED, DECATHLON UK, PLAN UK INTERNATIONAL, Lewandowska & Partnerzy, Instytut Biznesu Rodzinnego, oraz YOUNG LANBETH COOPERATIVE UK.

Kup dostęp!

Design Thinking w praktyce projektów biznesowych
 • Wiedza i ćwiczenia na światowym poziomie.
 • Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
 • Wygodna i sprawdzona formuła online.
1650 PLN

Jak przebiega nauka podczas kursu?

Tylko praktyka
W ramach lekcji oferujemy bogaty pakiet materiałów i konsultacji z prowadzącymi – webinary, prezentacje, materiały do samodzielnych ćwiczeń, case study, artykuły itp.
Optymalizacja nauki
Kurs opiera się na zasadzie: wiesz-widzisz-wykonujesz, zgodnie z którą ukończenie poszczególnych modułów umożliwia szybkie wdrożenie konkretnych działań w praktyce i swoich codziennych wyzwaniach.
Pełna kompleksowość
Materiały dydaktyczne i szkolenia z komentarzem prowadzącego pokażą krok po kroku, jak poprawnie wykonywać i przygotowywać się do poszczególnych zagadnień oraz samodzielnych zadań.
Elastyczny i mobilny tryb nauki
Materiały są dostępne 24/7 na platformie internetowej. Każdy uczestnik może indywidualnie decydować kiedy i w jakim miejscu chce zdobywać nowe umiejętności i przyswajać wiedzę w indywidualnie dobranym tempie.
Dobra inwestycja
Kurs online to oszczędność czasu i pieniędzy bez konieczności zwiększania wydatków na czasochłonne dojazdy przy jednoczesnej korzyści nauki od profesjonalistów i praktyków danej dziedziny.
Certyfikat ukończenia kursu
Certyfikat potwierdza zdobytą wiedzę i dokumentuje rozwój zawodowy. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.

Najczęściej zadawane pytaniaCzy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?

Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu.

Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?

Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?

Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?

Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.

Kontakt

Potrzebujesz szczegółowych informacji?
Marietta Lewandowska
Numer kontaktowy: 48 61 66 55 898
Marietta.Lewandowska@forum-media.pl