Stany nagłe w weterynarii

Diagnostyka i procedury postępowania

Specjalistyczny kurs weterynaryjny, podczas którego dowiesz się co zrobić m.in. w sytuacji: nagłego zatrzymania krążenia, wystąpienia duszności, nagłych stanów kardiologicznych, zatrucia, urazu mechanicznego czy wstrząsu. Nauczysz się klasyfikować pacjentów, diagnozować i krok po kroku przeprowadzać postępowanie ratujące życie.

Start kursu: 28.07.2023 r.

1200 zł netto za 15 lekcji z 15 kluczowych obszarów!
Płacisz jedynie 80 zł za lekcję!

80 zł za lekcję!

zł netto / zł brutto
zł netto / zł brutto

Dlaczego warto?

Stany nagłe to najbardziej stresujące momenty w praktyce weterynaryjnej. Tu od szybkości i trafności podjętych decyzji zależy być albo nie być pacjenta. Dlatego, aby wspomóc lekarzy weterynarii w tym trudnym zadaniu stworzyliśmy specjalistyczny kurs, podczas którego dowiesz się jak uzyskać istotne informacje od opiekuna, jak przeprowadzić szybką diagnostykę i podjąć kluczowe decyzje ratujące życie pacjenta. Przeanalizujemy przypadki kliniczne z praktyki eksperta oraz wskażemy jak uniknąć najczęstszych błędów.

Program kursu

Stany nagłe w weterynarii.
Diagnostyka i procedury postępowania

TEMAT 1

Wywiad z opiekunem oraz badanie kliniczne pacjenta w stanie nagłym.

 • wywiad SAMPLE oraz szczegółowy wywiad z opiekunem zwierzęcia
 • podstawowe badanie pacjenta w stanie nagłym
 • interpretacja wyników badania klinicznego
TEMAT2

Wstrząs

 • patofizjologia wstrząsu
 • rodzaje wstrząsu
 • zasady postępowania z pacjentem we wstrząsie
TEMAT3

Urazy termiczne – oparzenia oraz odmrożenia

 • klasyfikacja odmrożeń i oparzeń
 • postępowanie z pacjentem z urazami termicznymi
TEMAT4

Duszność

 • diagnostyka przyczyny duszności
 • leczenie objawowe
 • leczenie przyczynowe
 • stabilizacja pacjenta
TEMAT5

Nagłe zatrzymanie krążenia oraz resuscytacja krążeniowo – oddechowa

 • NZK
 • zasady RKO
 • rytmy defibrylacyjne oraz niedefibrylacyjne
 • opieka poresuscytacyjna
TEMAT6

Kardiologiczne stany nagłe

 • Pies i kot jako pacjent kardiologiczny
 • Objawy chorób serca
 • Interpretacja podstawowych rytmów w badaniu EKG
 • Leczenie zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca
 • Stabilizacja pacjenta kardiologicznego
TEMAT7

Płynoterapia

 • Wskazania do płynoterapii
 • Rodzaje płynów infuzyjnych
 • Schematy płynoterapii u pacjentów w stanie zagrożenia życia
 • Zaburzenia elektrolitowe i metody ich wyrównywania
TEMAT8

Leczenie bólu

 • Farmakoterapia bólu ostrego i przewlekłego
 • Niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • Opioidowa terapia bólu
 • Nieopioidowe leki przeciwbólowe
 • Skala oceny bólu
 
TEMAT9

Zatrucia – postępowanie z pacjentem

 • Najczęstsze przyczyny zatruć i toksydromy
 • Schematy leczenia zatruć
 • Leczenie objawowe a leczenie celowane
 • Specyficzne odtrutki
TEMAT10

Badanie pacjenta neurologicznego

 • Schemat badania neurologicznego
 • Lokalizacja neuroanatomiczna uszkodzenia
 • Neurologiczne stany zagrożenia życia
 • Leczenie objawowe a leczenie celowane
TEMAT11

Punkcje jam ciała oraz zabiegi ratunkowe

 • toratocenteza
 • abdominocenteza
 • cystocenteza
 • zabiegi ratunkowe
TEMAT12

Sepsa

 • patofizjologia
 • wstrząs septyczny
 • kryteria rozpoznania
TEMAT13

Badanie pacjenta urazowego

 • szybkie badanie urazowe
 • diagnostyka dodatkowa
 • szczegółowe badanie pacjenta urazowego
TEMAT14

Znieczulenie pacjenta w stanie nagłym

 • Klasyfikacja anestezjologiczna pacjenta
 • Protokoły anestezjologiczne do badań diagnostycznych i zabiegów chirurgicznych
 • Monitoring pacjenta
 • Stabilizacja pacjenta przed zabiegiem chirurgicznym
TEMAT15

Analiza przypadków klinicznych z praktyki prelegenta

Test końcowy

Autor kursu

lek. wet. Kamil Kowalczyk
Kamil Kowalczyk – lekarz weterynarii, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Autor wielu artykułów branżowych oraz podręcznika „Standardy postępowania w weterynaryjnych stanach nagłych” wyd. Elamed. Medycyna stanów nagłych oraz anestezjologia stanowią główne zainteresowania zawodowe oraz pasję, które pogłębia kontynuując naukę na kierunku ratownictwo medyczne, zgłębiając zagadnienia ludzkiej medycyny ratunkowej. Inne zainteresowania zawodowe to dietetyka i żywienie psów i kotów. Dzięki codziennej styczności z pacjentami w stanach zagrożenia życia medycyna ratunkowa nie jest mu straszna. Prywatnie jest opiekunem psa o imieniu Kaja i kota o imieniu Maja, a także wielbicielem wszelkich form wypoczynku.

Podczas kursu

Otrzymasz gotowe schematy postępowania i procedury, które wykorzystasz gdy do Twojego gabinetu trafi pacjent z zagrożeniem życia.
Wyposażysz się wiedzę jak przeprowadzić skuteczny wywiad z opiekunem, tak, aby prawidłowo sklasyfikować pacjenta.
Dowiesz się jakie badania diagnostyczne przeprowadzić i jak zbadać pacjenta, aby nie pominąć żadnego istotnego symptomu i dobrać właściwą ścieżkę leczenia.
Dowiesz się, jakie działania możesz podjąć, aby ustabilizować pacjenta z problemami ze strony układu oddechowego, pacjenta nefrologicznego, z sepsą, w sytuacji zatrucia, nagłego zatrzymania krążenia czy wstrząsu.
Zdobędziesz praktyczną wiedzę, jakie leki możesz zastosować i w jakich dawkach.
Dobierzesz odpowiednio metody znieczulenia pacjenta w stanie nagłym, dzięki czemu zmniejszysz ryzyko śmierci pacjenta podczas koniecznej operacji.
Otrzymasz wskazówki specjalisty, dzięki którym poradzisz sobie w sytuacji powikłań.

Zawartość kursu

Nagrania video, które prezentują sprawdzone metody i przykłady pracy oparte na praktyce eksperta.
Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z dostępem do internetu
Test końcowy weryfikujący zdobytą wiedze i umożliwiający zdobycie certyfikatu.
Materiały merytoryczne i prezentacje do pobrania i korzystania na co dzień.

Ile kosztuje kurs

Stany nagłe w weterynarii.
Diagnostyka i procedury postępowania
PRZEDSPRZEDAŻ -200 zł
zł netto / zł brutto
zł netto / zł brutto
Korzystaj 24/7
Dostęp na czas nieoznaczony

Najczęściej zadawane pytania

+
W jaki sposób uzyskam dostęp do materiałów?
Materiały są dostępne na platformie Uniqskills po dokonaniu zakupu.
+
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
+
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały w formie online.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: