Skorzystaj ze zniżki -30% do końca października 2021!

105 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Muzykoterapia jako metoda wspomagająca pracę z zaburzeniami emocjonalnymi, komunikacyjnymi oraz społecznymi dzieci i młodzieży.

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do wprowadzenia do swojej praktyki muzykoterapii jako skutecznej metody pozwalającej na obniżenie lęku, oswajanie i wyrażanie trudnych emocji, a także wzmocnienie poczucia własnej wartości i kompetencji komunikacyjnych.
105 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
105 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Muzykoterapia jako metoda wspomagająca pracę z zaburzeniami emocjonalnymi, komunikacyjnymi oraz społecznymi dzieci i młodzieży.

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do wprowadzenia do swojej praktyki muzykoterapii jako skutecznej metody pozwalającej na obniżenie lęku, oswajanie i wyrażanie trudnych emocji, a także wzmocnienie poczucia własnej wartości i kompetencji komunikacyjnych.
Partner
Data startu
28.09.2021
Czas trwania
3 miesiące
Certyfikat
tak
Forma kształcenia
online
Poziom zaawansowania

Weź udział w kursie, jeśli chcesz wiedzieć:

  • Jak wykorzystywać muzykoterapię w codziennej pracy i dostosować ją do indywidualnych potrzeb podopiecznego?
  • Jak przeprowadzić efektywne zajęcia z muzykoterapii dla różnych grup wiekowych?
  • W jaki sposób terapia muzyką kształtuje kompetencje społeczne, wpływa na obniżenie poziomu lęku oraz podnosi umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami?
  • Jakie ćwiczenia, zabawy i techniki pracy z muzyką zastosować w pracy z podopiecznymi z problemami emocjonalnymi, komunikacyjnymi oraz obniżoną samooceną?

Każdy uczestnik kursu otrzyma od eksperta gotowe scenariusze zajęć, które można od zaraz wykorzystać w swojej pracy. Materiały dostosowane są do pracy z dziećmi w grupie oraz podczas zajęć indywidualnych.

Specjalistyczny kurs szkoleniowy dla pedagogów, psychologów dziecięcych, terapeutów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz wszystkich specjalistów, którzy chcą nauczyć się wykorzystywać muzykoterapię w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Najwyższej jakości filmy szkoleniowe
Materiał merytoryczny
Certyfikat
Po ukończeniu kursu
Na podstawie konkretnych studiów przypadków dzieci przeżywających trudne emocje, lęk czy problemy komunikacyjne nauczysz się konstruować scenariusze i programy terapeutyczne do indywidualnej pracy.
Nauczysz się wykorzystywać techniki muzykoterapii w codziennej pracy i dostosowywać je do indywidualnych potrzeb, wieku i dysfunkcji podopiecznego.
Dowiesz się, jak tworzyć scenariusze zajęć z elementami muzykoterapii, aby osiągnąć maksymalne efekty terapeutyczne.
Poznasz w praktyce, jak wykorzystać i wprowadzić muzykoterapię aktywną w pracy z dziećmi i nastolatkami, aby pomóc im w „doświadczaniu i wyrażaniu siebie” .
Dowiesz się, jak dobrać odpowiednie ćwiczenia muzyczne do formy zajęć oraz wieku, możliwości i konkretnych problemów dziecka, aby terapia muzyką mogła spełniać założone cele terapeutyczne.
Z powodzeniem przeprowadzisz zajęcia z wykorzystaniem elementów muzykoterapii, wspierające m.in.: umiejętności komunikacyjne, kompetencje społeczne czy poczucie własnej wartości.
Wprowadzisz do swojej praktyki techniki muzykoterapeutyczne bazujące na relaksacji i wyciszeniu, za pomocą których zniwelujesz zachowania agresywne u podopiecznych.
Poznasz zasady prowadzenie zajęć m.in. z elementami techniki projekcyjnej, aby pobudzić wyobraźnię podopiecznego oraz uzmysłowić mu istnienie uczuć skrywanych i często nieuświadomionych.
Na konkretnych przykładach z pracy z uczniem z autyzmem, nieśmiałym czy niedostosowanym społecznie nauczysz się wykorzystywać techniki muzykoterapeutyczne.
Otrzymasz autorskie scenariusze zajęć, zestawy gier oraz ćwiczeń do przeprowadzenia rozwijających warsztatów w ramach muzykoterapii, do wykorzystania zarówno podczas pracy indywidulanej jak i grupowej.

Zawartość kursu

Filmy szkoleniowe

Ponad 5 godzin wykładów szkoleniowych, które szczegółowo omawiają daną tematykę.
Ponad 5 godzin wykładów szkoleniowych, które szczegółowo omawiają daną tematykę.
Materiały dodatkowe

Ćwiczenia, zabawy oraz scenariusze zajęć.
Ćwiczenia, zabawy oraz scenariusze zajęć.
Metody

Narzędzia wspierające pracę pedagogów, psychologów dziecięcych, terapeutów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
Narzędzia wspierające pracę pedagogów, psychologów dziecięcych, terapeutów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
Najlepsi eksperci

Uczysz się od specjalistów-praktyków, z wieloletnim doświadczeniem.
Uczysz się od specjalistów-praktyków, z wieloletnim doświadczeniem.
Dostęp 24h/7

Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z Internetem, dzięki czemu uczysz się kiedy i jak chcesz.
Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z Internetem, dzięki czemu uczysz się kiedy i jak chcesz.
Certyfikat

Poświadczający udział w kursie.
Poświadczający udział w kursie.

Program kursu

Moduł 1. Praktyczne zastosowanie muzykoterapii w kontekście terapeutycznym.
+
✔ Temat 1. Konstruowanie scenariuszy i programów z wykorzystaniem elementów muzykoterapii.
Zasady tworzenia schematów lekcji, scenariuszy, warsztatów oraz projektów edukacyjno-terapeutycznych z wykorzystaniem elementów muzykoterapii dopasowanych do potrzeb oraz możliwości poznawczych podopiecznego – omówienie krok po kroku najważniejszych elementów, które należy uwzględnić.
Kryteria i zasady doboru ćwiczeń muzycznych do potrzeb podopiecznego - jak wybrać odpowiedni ruch, utwór, instrument, aby osiągnąć zamierzony efekt terapeutyczny.
Baza dobrych praktyk: techniki muzykoterapeutyczne stosowane w konkretnych sytuacjach/ problemach przy zastosowaniu przygotowanej listy utworów muzycznych.
Zestaw scenariuszy lekcji z elementami muzykoterapii pomagające podopiecznym w odczytywaniu własnych emocji i zwiększaniu uważności, zwróceniu uwagi na oddech i pojawiające się uczucia oraz kształtowaniu pozytywnej samooceny.
Przykłady ciekawych ćwiczeń z wykorzystaniem muzykoterapii pozwalające regulować emocje, dobre samopoczucie i dobrostan dzieci i młodzieży.
✔ Temat 2. Interdyscyplinarne łączenie muzykoterapii z innymi metodami terapii artystycznej. [Prowadząca: dr Anna Glińska - Lachowicz]
W jaki sposób połączyć ze sobą elementy muzykoterapii i arteterapii, aby osiągnąć jeszcze lepsze efekty pracy – omówienie zastosowania na konkretnych przykładach.
Choreoterapia i muzykoterapia – jak przeprowadzić improwizacje ruchowe przy muzyce, umożliwiające swobodne wyrażanie siebie, własnej ekspresji werbalnej, ruchowej i uczuciowej.
Przykłady gier, zabaw i improwizacji łączące kilka metod terapii artystycznych stymulujące rozwój emocjonalny i społeczny podopiecznych.
MODUŁ 2. Muzykoterapia jako element stymulujący trudne emocje, wyciszający agresję i obniżający poziom lęku.
+
✔ Temat 1. Znaczenie muzyki w procesie kanalizowania emocji przez dzieci i młodzież.
Oddziaływanie muzyki na psychikę i zachowanie dziecka – omówienie roli muzykoterapii w kontekście oswajania negatywnych emocji i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
Budowa i struktura zajęć, umożliwiających wyrażanie trudnych emocji - w jaki sposób konstruować zajęcia? - praktyczne wskazówki dotyczące planowania lekcji w zależności od wieku podopiecznych.
Jak wprowadzić elementy muzykoterapii w sesjach indywidulanych i pracy grupowej – wskazówki praktyczne.
✔ Temat 2. Muzykoterapia receptywna w pracy z trudnymi emocjami – czyli jak pomóc podopiecznym nazywać odczuwane emocje.
Jak połączyć słuchanie muzyki z dyskusją psychoterapeutyczną związaną z zaistniałymi odczuciami – omówienie na konkretnych studiach przypadku.
Zajęcia z elementami techniki projekcyjnej – w jaki sposób prowadzić zajęcia, aby pobudzić wyobraźnię podopiecznego oraz uzmysłowić mu istnienie uczuć skrywanych i często nieuświadomionych.
Jak przeprowadzić gry i zabawy muzyczne z wykorzystaniem instrumentarium C. Orffa, dzięki którym zredukujemy napięcia emocjonalne podopiecznych.
✔ Temat 3. Wykorzystanie technik relaksacyjnych w muzykoterapii podczas pracy z podopiecznym przejawiającym zachowania agresywne – praktyczne zastosowanie w pracy nauczyciela.
Jak stworzyć warunki sprzyjające muzykoterapii, wzmacniające w dziecku poczucie spokoju, relaksu, zaufania i bezpieczeństwa.
Dobór nagrań muzycznych i określonych elementów muzykoterapii do odpowiednich technik relaksacyjnych w kontekście pracy z dziećmi nadpobudliwymi i niespokojnymi – praktyczne wskazówki.
Przykłady pracy z nagraniami muzycznymi w celu złagodzenia uczucia frustracji, niepokoju, złości oraz wspomagającymi redukowanie stresu.
Dobre praktyki: gotowe propozycje ćwiczeń z użyciem wybranych metod aktywizujących, relaksacyjnych, uwrażliwiających oraz służących odreagowaniu.
Moduł 3. Zastosowanie muzykoterapii w kształtowaniu kompetencji społecznych.
+
✔ Temat 1. Muzykoterapia aktywna w budowaniu poczucia własnej wartości podczas zajęć indywidualnych i grupowych.
Jak wykorzystać i wprowadzić muzykoterapię aktywną w pracy z dziećmi i nastolatkami, aby pomóc im w „doświadczaniu i wyrażaniu siebie” – praktyczne przykłady.
Jak stworzyć strukturę zajęć, aby były one ciekawe, rozwojowe i dostosowane do potrzeb uczestników.
Omówienie wybranych technik aktywnych, które można zastosować podczas zajęć muzycznych z elementami muzykoterapii.
Zastosowania improwizacji w muzykoterapii aktywnej w pracy z młodzieżą - jak wykorzystać tę metodę podczas kształtowania zdrowej samooceny podopiecznych, aby uzyskać jak najlepsze efekty terapeutyczne.
Przykłady ciekawych ćwiczeń z wykorzystaniem technik muzykoterapii, które ułatwiają kształtowanie poczucie własnego „ja”.
✔ Temat 2. Muzykoterapia jako narzędzie terapeutyczne wykorzystywane w celu pokonania trudności w interakcjach społecznych, poprawy komunikacji i współpracy w grupie.
W jakie sposób zajęcia muzyczne oddziaływujące na sferę społeczną? - omówienie zastosowania muzykoterapii na konkretnych przykładach m.in. podczas pracy z uczniem z autyzmem, nieśmiałym czy niedostosowanym społecznie.
Kształtowanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych – przykłady działań aktywizujących z wykorzystaniem muzyki, zabaw, gier i tańców integracyjnych oraz ćwiczeń rytmicznych.
Jak zaangażować podopiecznych w zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii – omówienie sprawdzonych sposób w podziale na konkretne grupy wiekowe.
Propozycje autorskich gier i zabaw muzycznych z wykorzystaniem instrumentarium C. Orffa, mających na celu zaangażowanie uczniów wycofanych oraz zajęć terapeutycznych doskonalących umiejętności społeczne uczestników.

Prowadzący

Dr Anna Glińska – Lachowicz
Adiunkt w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, pedagog resocjalizacyjny, choreoterapeuta, tancerz i instruktor tańca, certyfikowany Arteterapeuta KAJROS, Instruktor Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała (Instytut Tańca, Essen). Od ponad 10 lat propaguje walory choreoterapii i arteterapii w oddziaływaniach resocjalizacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych. Zainteresowania zawodowe skupia przede wszystkim na poszukiwaniu możliwości zastosowania choreoterapii, kreacji wizualnej, filmoterapii i muzykoterapii jako elementów oddziaływań resocjalizacyjnych. Jej działania mają na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób nieprzystosowanych społecznie, poprzez pobudzanie ich do twórczości i kreatywności - stymulowanie procesu wewnętrznej zmiany. Posiada ponad 17 lat doświadczeń zawodowych, ponad 1000 godzin przebytych szkoleń, ponad 70 wygłoszonych referatów na konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, ponad 2000 godzin praktyki na parkiecie.
Ireneusz Lesicki
pedagog specjalny, muzykoterapeuta, certyfikowany arteterapeuta w zakresie muzykoterapii oraz dramoterapii (SAP ‚Kajros’). Jako pedagog specjalny i muzykoterapeuta pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną. Szkoli kadry pedadogiczne z zakresie muzykoterapii, arteterapii oraz pedagogiki leczniczej w Wyższej Szkole Kadr dla Europy oraz Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli w ramach kursów doskonalących i kwalifikacyjnych. Fascynat muzykoterapii aktywnej i jej wpływu na rehabilitację fizyczną i psychiczną. Twórca autorskich programów z zakresu muzykoterapii i arteterapii dla seniorów: ‚Aktywne zajęcia dla seniorów’ oraz ‚Aktywni seniorzy’. Współorganizator, prelegent oraz prowadzący warsztaty na licznych konferencjach naukowych z dziedziny pedagogiki leczniczej, muzykoterapii i arteterapii.Przewodniczący sekcji muzykoterapii Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich ‚Kajros’, członek Zarządu Głównego Muzykoterapeutów Polskich, członek EMTC, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia terapeutyczno-rehabilitacyjnego ASTER

Kup dostęp!

Muzykoterapia jako metoda wspomagająca pracę z zaburzeniami emocjonalnymi, komunikacyjnymi oraz społecznymi dzieci i młodzieży.
Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.
Dostęp do kursu na 90 dni

Najczęściej zadawane pytania

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Biuro Obsługi Klienta
>> DO KATALOGU <<

Potrzebujesz pomocy?

Żebyśmy mogli jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi wyszukaj problem korzystając z poniższej wyszukiwarki lub wybierz go, korzystając z kategorii

Kategoria problemu

*