SPECJALISTYCZNY KURS DOKSZTAŁCAJĄCY

Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna wspierająca rozwój dziecka

Redukcja lęku, niwelowanie napięcia, wsparcie rozwoju emocjonalnego i społecznego

Kup dostęp
28.08.2019
3 miesiące
online

Specjalistyczny kurs dokształcający powstał w odpowiedzi na stale zwiększający się odsetek dzieci doświadczających zaburzeń lękowych, sytuacji trudnych i problemów emocjonalnych.

Głównym celem  kursu jest przygotowanie uczestników do wspierania rozwoju dziecka poprzez wprowadzenie do swojej praktyki bajkoterapii jako skutecznej metody pracy z dzieckiem, pozwalającej na obniżenie lęku, dowartościowanie, budowanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi.

Kurs przeznaczony dla psychologów dziecięcych, terapeutów, pedagogów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz wszystkich specjalistów, którzy chcą nauczyć się wykorzystywać bajkoterapię w pracy z dziećmi.

Filmy szkoleniowe

 

Praktyczne materiały

 

Najlepsi eksperci

 

We współpracy z:Po ukończeniu kursu:
 • Zniwelujesz u swoich podopiecznych zaburzenia lękowe, napięcia i trudności emocjonalne poprzez wykorzystanie bajkoterapii.
 • Dowiesz się, jak być uważnym na reakcje dziecka podczas czytania oraz jak na podstawie tekstów rozmawiać z dziećmi o uczuciach i relacjach międzyludzkich.
 • Nauczysz się dobierać bajki terapeutyczne do wieku, możliwości percepcyjnych, zainteresowań dziecka i konkretnego problemu terapeutycznego.
 • Wykorzystasz poszczególne techniki bajkoterapii w praktycznej pracy z dzieckiem celem uwolenia negatywnych emocji, odreagowania napięcia oraz spojrzenia na problemy z innej perspektywy.
 • Poznasz sposoby konstruowania programów terapeutycznych w kontekście relaksacyjnym, psychoedukacyjnym oraz psychoterapeutycznym.
 • Wesprzesz podopiecznych w rozwoju kompetencji komunikacyjnych, kreatywności i współpracy dzięki wykorzystaniu treningów twórczego myślenia.

Zawartość kursu

 • 7 godzin filmów szkoleniowych
 • Prezentacje z filmów
 • Bajki terapeutyczne do wykorzystania w pracy z dzieckiem
 • Bibliografia
 • Praktyczne scenariusze terapeutyczne z pytaniami do rozmowy
 • Stała opieka merytoryczna podczas trwania kursu
 • Egzamin zaliczeniowy
 • Certyfikat zaświadczający udział w kursie

Sylabus kursu

Zobacz więcej
Moduł 1. Wpływ bajkoterapii na niwelowanie zaburzeń lękowych i trudności emocjonalnych

Wstęp do bajkoterapii jako metody terapeutycznej

 • Rola bajkoterapii w kontekście oswajania negatywnych emocji i radzenia sobie z sytuacjami lękotwórczymi.
 • Budowa, cechy, rodzaje bajek terapeutycznych – metodyka i wytyczne do planowania terapii.
 • Sposoby wykorzystywania w praktyce mechanizmów psychologicznych bajkoterapii: identyfikacja, naśladownictwo, porównywanie społeczne, kompensacja, odwrażliwianie.

Nauka nazywania emocji i radzenia sobie z problemami dzięki bajkoterapii

 • Klasyfikacja poziomów kompetencji emocjonalnych dziecka.
 • Możliwości wykorzystania bajkoterapii do regulacji emocji dziecka – oddziaływanie na normalizację wstydu, strachu, gniewu.
 • Metafory i symbole w bajkach terapeutycznych – budowanie zasobów i wspieranie dziecka w oswajaniu, rozumieniu i akceptowaniu trudnych emocji.

Konstruowanie scenariuszy i programów do indywidualnej pracy z dzieckiem z zaburzeniami lękowymi z wykorzystaniem elementów bajkoterapii

 • Metodyka doboru bajek do problemu terapeutycznego i indywidualnej sytuacji dziecka.
 • Wykorzystywanie mechanizmów racjonalizacji i konkretyzacji problemów celem niwelowania lęków dzieci, wskazania sposobów innego myślenia o sytuacjach lękotwórczych oraz wzmacniania poczucia pewności siebie.
 • Analiza treści bajki w terapii indywidualnej – jak wspólnie z dzieckiem szukać rozwiązań trudnych sytuacji.
 • Twórcza praca z kartami zadaniowymi w oparciu o bajki terapeutyczne – metody aktywne w przepracowaniu problemu.
Zobacz więcej
Moduł 2. Bajkoterapia a rozwój kompetencji psychospołecznych dziecka

Wspieranie umiejętności komunikacyjnych i nawiązywanie relacji z dzieckiem

 • Sposoby nawiązywania kontaktu i budowania więzi z dzieckiem – kluczowy element przynoszący rozumienie i zmianę w procesie terapeutycznym.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dziecka w oparciu o bajkoterapię.
 • Wspieranie dzieci w koncentracji podczas czytania oraz w rozumieniu tekstu literackiego – analiza metod pracy.
 • Rozmowa z dzieckiem na podstawie bajki terapeutycznej – komunikacja niwelująca napięcie, budująca bliskość emocjonalną, akceptację i zrozumienie.

Zajęcia grupowe z wykorzystaniem elementów bajkoterapii

 • Grupa wychowawcza jako odniesienie i wzór pozytywnych i negatywnych kontaktów społecznych.
 • Praktyczne wskazówki do kierowania dyskusją na zajęciach grupowych w taki sposób, by każdy uczestnik mógł uwierzyć we własne możliwości i osiągnąć cel terapeutyczny.
 • Sposoby dostosowywania zajęć do zróżnicowanej grupy uczestników, ich osobowości, emocji, sytuacji, w jakiej się znaleźli – tworzenie tła ekspresyjnych odniesień do tekstu literackiego.
 • Zasady stymulacji empatii i rozwoju więzi grupowej z wykorzystaniem ćwiczeń opartych o lekturę bajki terapeutycznej.
Zobacz więcej
Moduł 3. Praktyczne zastosowanie bajkoterapii w kontekście terapeutycznym

Metody wspierające w bajkoterapii

 • Rysunek jako projekcja wewnętrznych doświadczeń jednostki, odzwierciedlenie emocjonalnych konfliktów, pragnień, fantazji i postaw. Graficzne przedstawienie problemu celem przepracowania lęków.
 • Techniki wizualizacji pozytywnych obrazów oddziałujących na różne rodzaje zmysłów dziecka – rozwój wyobraźni i wywołanie pozytywnych stanów emocjonalnych na podstawie bajki terapeutycznej.
 • Drama – sposoby wykorzystania pacynek i kukiełek w pracy terapeutycznej z dzieckiem.

Warsztat specjalistyczny z zakresu bajkoterapii

 • Określanie celu zajęć oraz zasady współpracy z rodzicami dziecka.
 • Zasady wstępnego przygotowania zajęć terapeutycznych w oparciu o środki bajkoterapeutyczne – praktyczne wskazówki organizacyjne.
 • Przykładowe programy zajęć bajkoterapeutycznych z wykorzystaniem elementów arteterapii, ludoterapii, choreoterapii, psychodramy w oparciu o treść bajki – sposoby na wgląd w siebie, refleksję, zmianę postaw, przekonań, zachowań.

Prowadzący

Magdalena Lange-Rachwał

Kamila Olga Stępień-Rejszel

Kup dostęp!

Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna wspierająca rozwój dziecka
 • Wiedza i ćwiczenia na światowym poziomie.
 • Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
 • Wygodna i sprawdzona formuła online.
1200 PLN

Jak przebiega nauka podczas kursu?

Tylko praktyka
Pokazujemy rzeczywiste case studies, techniki i metody wykorzystywane przez najbardziej doświadczonych specjalistów.
Optymalizacja nauki
Kurs opiera się na zasadzie: wiesz-widzisz-wykonujesz, zgodnie z którą ukończenie poszczególnych modułów umożliwia szybkie wdrożenie konkretnych działań w praktyce.
Pełna kompleksowość
Materiały dydaktyczne i szkolenia z komentarzem eksperta pokażą krok po kroku, jak poprawnie wykonywać i przygotowywać się do poszczególnych wytycznych oraz zadań.
Elastyczny i mobilny tryb nauki
Materiały są dostępne 24/7 na platformie internetowej. Uczestnik zdobywa nowe umiejętności z dowolnego miejsca, o dowolnym czasie i przyswaja wiedzę w indywidualnym tempie.
Dobra inwestycja
Kurs online to oszczędność czasu i pieniędzy bez konieczności ponoszenia wydatków na czasochłonne dojazdy.
Certyfikat ukończenia kursu
Certyfikat potwierdza zdobytą wiedzę i dokumentuje rozwój zawodowy Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu..

Najczęściej zadawane pytaniaCzy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?

Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.

Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?

Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?

Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.

Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?

Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Kontakt

Potrzebujesz szczegółowych informacji?

Sylwia Smyl
tel. 61 66 55 714