PARTNER KURSU:

Dawno, dawno temu - bajkoterapia jako skuteczna metoda wspomagająca rozwój dziecka

Bajki to niezwykłe historie tak skonstruowane i napisane, by dzieci odnalazły w nich cząstkę siebie, swoich uczuć, emocji i konkretnych problemów, z którymi się borykają. Dzieci mogą utożsamić się z bohaterem i przeżyć z nim daną historię, pozostając w bezpiecznym miejscu, nierzadko w ramionach bliskich im osób.

Bajki te wspierają i motywują. Pokazują dziecku, ze strach, smutek oraz wstyd są normalne, ponieważ inni też przeżywają takie uczucia.

Bajka terapeutyczna buduje wiarę w siebie, we własne możliwości w przezwyciężeniu trudności. Daje jasny i czysty przekaz, że z każdego kłopotu czy problemu jest wyjście i można sobie z nim poradzić.

Dołącz do uczestników kursu "Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna wspierająca rozwój dziecka" i dowiedz się, jak zniwelować u swoich podopiecznych zaburzenia lękowe, napięcia i trudności emocjonalne poprzez wykorzystanie bajkoterapii.

PATRONATY

Czy wśród twoich podopiecznych zdarzyły się podobne przypadki?
(Zbieżność wydarzeń przypadkowa)

PRZYPADEK NR 1

Kiedy rodzic prosi swoje dziecko, aby pomogło w domowych obowiązkach i posprzątało swój pokój, ono nagle zaczyna krzyczeć lub w ogóle nie chce rozmawiać. Wychodzi do innego pomieszczenia, udając, że nie słyszy nawoływań i frustracji mamy i taty. Rodzice nie wiedzą, co zrobić, ponieważ żadne argumenty nie trafiają do dziecka – ani prośby, ani groźby, ani spokojna rozmowa. U rodziców pojawia się złość i irytacja, dziecko zaczyna się denerwować i coraz głośniej krzyczeć. Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi i opozycyjno-buntowniczymi u dzieci?

Standardowe metody nie pomagają. Potrzebne jest zastosowanie innych technik, które pomogą w rozmowach i negocjacjach z dzieckiem, pozwolą mu uwolnić negatywne emocje, odreagować napięcie oraz spojrzeć na problemy z innej perspektywy.

PRZYPADEK NR 2

Dziecko długo kręci się i wierci przed zaśnięciem. Śpi przy włączonym świetle i dodatkowo nie potrafi zasnąć samo w pokoju. Boi się, jest niespokojne i cały czas woła rodziców. Kiedy nikt nie przychodzi, zaczyna płakać. Zdarza się, że zmoczy się w nocy. Kiedy rodzice próbują z nim rozmawiać, ono płacze i cały czas powtarza, że się boi i woli zostać z rodzicami. Oni jednak nie chcą zabierać go do swojej sypialni, nie potrafią również znaleźć rozwiązania, które mogłoby zadziałać. Jak zidentyfikować kryzys psychiczny i przyczynę lęku u dziecka?

Standardowe metody nie pomagają. Niezbędne są techniki, które zniwelują lęk dziecka, wzmocnią jego pewność siebie i wskażą sposoby innego myślenia o sytuacji wywołującej negatywne emocje

PRZYPADEK NR 3

Dziecko podczas zabawy często płacze i odsuwa się od innych dzieci, choć nie dzieje mu się żadna krzywda. Coraz częściej jest smutne, woli bawić się samo i chowa się w miejsca, w których nikt go nie widzi. Kiedy rówieśnicy podchodzą do niego, ono nie zwraca na nich uwagi lub odpowiada, że nie chce się już z nimi bawić. Kiedy rodzice i opiekunowie pytają, dlaczego płacze i stroni od innych dzieci, ono nie potrafi odpowiedzieć. Jak mu pomóc w rozpoznaniu swoich stanów emocjonalnych i ich regulacji?

Standardowe metody nie pomagają. Warto sięgnąć po techniki, które pomogą wspólnie z dzieckiem szukać rozwiązań trudnych sytuacji i aktywnie przepracować problem.

Coraz więcej dzieci zmaga się z nadmiernym lękiem

U blisko tylu dzieci w Polsce mogą występować zaburzenia lękowe 1
Stosunek występowania zaburzeń lękowych w okresie dorastania między dziewczynkami a chłopcami wynosi 6:1 2
u tylu dzieci występuje lęk separacyjny 3

1 Szacunki na podstawie raportu GUS "Polska w liczbach 2019" oraz artykułu "Lęki dzieci i nastolatków", Katarzyna Włoch-Hyla, Doradca w pomocy społecznej, NR 68 (Październik 2019)

2 Źródło: Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – kiedy można stwierdzić objawy somatyczne i psychopatologiczne, dr n. med. Lidia Popek

3 Źródło: Artykuł "Lęki dzieci i nastolatków", Katarzyna Włoch-Hyla, Doradca w pomocy społecznej, NR 68 (Październik 2019)

Czego dowiesz się na kursie z bajkoterapii?
Podsłuchaj Moniki Perkowskiej w krótkim wideo

Otrzymasz konkretne wytyczne do pracy z dzieckiem w postaci zaleceń, wskazań do wprowadzenia bajkoterapii, strategii konstruowania programów terapeutycznych ukierunkowanych na relaksację, psychoedukację, psychoterapię
Na podstawie konkretnych studiów przypadków dzieci doświadczających lęku separacyjnego, przemocy domowej i problemu alkoholowego rodziców nauczysz się konstruować scenariusze i programy do indywidualnej pracy terapeutycznej
Poznasz specyfikę procesu terapeutycznego wykorzystującego bajkoterapię jako skuteczną metodę pozwalającą na obniżenie lęku, napięcia, zniwelowanie trudności emocjonalnych i budowanie psychicznej pewności siebie najmłodszych
Nauczysz się dostosowywać bajki terapeutyczne do wieku, możliwości percepcyjnych, zainteresowań i konkretnych problemów dziecka, takich jak smutek codziennego rozstania z mamą, wstyd związany z okazywaniem emocji przez płacz czy poczucie osamotnienia z powodu wyjazdu ulubionego kolegi
Wdrożysz w życie poszczególne techniki bajkoterapii rekomendowane przez najlepszych ekspertów oraz nauczysz się wykorzystywać nowoczesne narzędzia terapeutyczne w codziennej pracy – otrzymasz przegląd i przykłady zastosowania treningu twórczego myślenia, pracy z metaforą i symbolem, wykorzystania mechanizmów racjonalizacji i konkretyzacji lęków dziecka, takich jak nieznane hałasy, ciemność czy potwór spod łóżka
Wyposażysz się w zestaw bajek terapeutycznych wraz z komentarzem eksperta, pomysłami na zabawy z dzieckiem w oparciu o treści bajki i zamierzone cele wychowawcze oraz przykładowym scenariuszem rozmowy z dzieckiem – otrzymasz bajki terapeutyczne poruszające takie zagadnienia jak lęk, wstyd, samotność, złość
TEGO POTRZEBUJĘ - KUPUJĘ!

Zobacz fragment kursu:

PROGRAM KURSU
"Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna wspierająca rozwój dziecka":

MODUŁ1

WPŁYW BAJKOTERAPII NA NIWELOWANIE ZABURZEŃ LĘKOWYCH I TRUDNOŚCI EMOCJONALNYCH

Wstęp do bajkoterapii jako metody terapeutycznej
 • Rola bajkoterapii w kontekście oswajania negatywnych emocji i radzenia sobie z sytuacjami lękotwórczymi.
 • Budowa, cechy, rodzaje bajek terapeutycznych – metodyka i wytyczne do planowania terapii.
 • Sposoby wykorzystywania w praktyce mechanizmów psychologicznych bajkoterapii: identyfikacja, naśladownictwo, porównywanie społeczne, kompensacja, odwrażliwianie.
Nauka nazywania emocji i radzenia sobie z problemami dzięki bajkoterapii
 • Klasyfikacja poziomów kompetencji emocjonalnych dziecka.
 • Możliwości wykorzystania bajkoterapii do regulacji emocji dziecka – oddziaływanie na normalizację wstydu, strachu, gniewu.
 • Metafory i symbole w bajkach terapeutycznych – budowanie zasobów i wspieranie dziecka w oswajaniu, rozumieniu i akceptowaniu trudnych emocji.
Konstruowanie scenariuszy i programów do indywidualnej pracy z dzieckiem z zaburzeniami lękowymi z wykorzystaniem elementów bajkoterapii
 • Metodyka doboru bajek do problemu terapeutycznego i indywidualnej sytuacji dziecka.
 • Wykorzystywanie mechanizmów racjonalizacji i konkretyzacji problemów celem niwelowania lęków dzieci, wskazania sposobów innego myślenia o sytuacjach lękotwórczych oraz wzmacniania poczucia pewności siebie.
 • Analiza treści bajki w terapii indywidualnej – jak wspólnie z dzieckiem szukać rozwiązań trudnych sytuacji.
 • Twórcza praca z kartami zadaniowymi w oparciu o bajki terapeutyczne – metody aktywne w przepracowaniu problemu.
MODUŁ2

BAJKOTERAPIA A ROZWÓJ KOMPETENCJI PSYCHOSPOŁECZNYCH DZIECKA

Wspieranie umiejętności komunikacyjnych i nawiązywanie relacji z dzieckiem
 • Sposoby nawiązywania kontaktu i budowania więzi z dzieckiem – kluczowy element przynoszący rozumienie i zmianę w procesie terapeutycznym.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dziecka w oparciu o bajkoterapię.
 • Wspieranie dzieci w koncentracji podczas czytania oraz w rozumieniu tekstu literackiego – analiza metod pracy.
 • Rozmowa z dzieckiem na podstawie bajki terapeutycznej – komunikacja niwelująca napięcie, budująca bliskość emocjonalną, akceptację i zrozumienie.
Zajęcia grupowe z wykorzystaniem elementów bajkoterapii
 • Grupa wychowawcza jako odniesienie i wzór pozytywnych i negatywnych kontaktów społecznych.
 • Praktyczne wskazówki do kierowania dyskusją na zajęciach grupowych w taki sposób, by każdy uczestnik mógł uwierzyć we własne możliwości i osiągnąć cel terapeutyczny.
 • Sposoby dostosowywania zajęć do zróżnicowanej grupy uczestników, ich osobowości, emocji, sytuacji, w jakiej się znaleźli – tworzenie tła ekspresyjnych odniesień do tekstu literackiego.
 • Zasady stymulacji empatii i rozwoju więzi grupowej z wykorzystaniem ćwiczeń opartych o lekturę bajki terapeutycznej.
MODUŁ3

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE BAJKOTERAPII W KONTEKŚCIE TERAPEUTYCZNYM

Metody wspierające w bajkoterapii
 • Rysunek jako projekcja wewnętrznych doświadczeń jednostki, odzwierciedlenie emocjonalnych konfliktów, pragnień, fantazji i postaw. Graficzne przedstawienie problemu celem przepracowania lęków.
 • Techniki wizualizacji pozytywnych obrazów oddziałujących na różne rodzaje zmysłów dziecka – rozwój wyobraźni i wywołanie pozytywnych stanów emocjonalnych na podstawie bajki terapeutycznej.
 • Drama – sposoby wykorzystania pacynek i kukiełek w pracy terapeutycznej z dzieckiem.
Warsztat specjalistyczny z zakresu bajkoterapii
 • Określanie celu zajęć oraz zasady współpracy z rodzicami dziecka.
 • Zasady wstępnego przygotowania zajęć terapeutycznych w oparciu o środki bajkoterapeutyczne – praktyczne wskazówki organizacyjne.
 • Przykładowe programy zajęć bajkoterapeutycznych z wykorzystaniem elementów arteterapii, ludoterapii, choreoterapii, psychodramy w oparciu o treść bajki – sposoby na wgląd w siebie, refleksję, zmianę postaw, przekonań, zachowań.

Prowadzące kurs

Magdalena Lange-Rachwał
Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną, pracując z dziećmi i ich opiekunami w gabinetach w Poznaniu i Luboniu. W swojej pracy opiera się o zasady Porozumienia bez przemocy, pracuje metodą Gestalt Play Therapy, sięgając także po elementy innych podejść. Posiada bogate doświadczenie z zakresu psychologii okołoporodowej poparte pracą w Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej w Poznaniu dla dzieci 0-2 lata. Jest psychoterapeutką w trakcie procesu certyfikacji.
Kamila Olga Stępień-Rejszel
Psycholożka kliniczny, pedagożka, doświadczony wykładowca akademicki, certyfikowany coach i trener, autorka publikacji edukacyjnych, właścicielka firmy dydaktyczno-szkoleniowej. Aktywna członkini PTP-Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Laureatka licznych nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia naukowe. Od ponad 10 lat pracuje z klientami z całej Polski, wykorzystując najnowsze badania i efektywne metody dydaktyczne bo „kocha uczyć”. Prywatnie zakochana żona, i najszczęśliwsza mama na świecie.

Opinie kursantów

Krystyna Rutkowska
psychoterapeutka
Uczestniczę trzeci raz w kursie, który prowadzi Pani Lange-Rachwał i znów bardzo mi się podobało. Zdecydowałam się wziąć udział w kursie pt. „Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna wspierająca rozwój dziecka” ze względu na prowadzącą, którą znam i pod kątem poszerzenia mojego warsztatu terapeutycznego w pracy z dziećmi. Temat uznałam za bardzo ciekawy i kurs spełnił moje oczekiwania – bardzo przydały mi się techniki konstruowania scenariuszy do pracy z dzieckiem w terapii. W dwóch słowach – świetny kurs!
Jagoda Nowicka
pedagog
Kurs poświęcony bajkoterapii jako metodzie terapeutycznej oceniam bardzo „na tak”! Obie Panie prowadzące to ekspertki i było widać, że mają ogromną wiedzę na ten temat. Bardzo podobała mi się organizacja kursu – podział na 3 moduły ułożone w bardzo logiczny sposób i dostęp do materiałów, które można faktycznie wykorzystać w gabinecie. Polecam z całego serca!
Anita Różniak
nauczycielka
Uważam kurs o bajkoterapii za udany. Przede wszystkim jakość udostępnionych materiałów, dzięki którym mogłam przygotować się do pracy w tym zakresie. Dużą zaletą jest forma kursu – nie trzeba go realizować od razu, tylko jest on dostępny przez trzy miesiące i można dostosować uczestnictwo do aktualnych obowiązków. Czekam na podobne kursy, bo chętnie wezmę udział w kolejnych.

Czy wiesz, że...

Bajkoterapia jest młodszą siostrą o wiele starszej od niej biblioterapii. Już w starożytności na bibliotece aleksandryjskiej zapisano: „Lekarstwo na umysł”, zaś w 1272 r. w kairskim szpitalu wykorzystywano czytanie Koranu jako formę terapii. W XVIII w. włączono teksty religijne do programów leczenia psychicznie chorych pacjentów, a już w 1802 r. zalecano czytanie książek świeckich. Sama Szeherezada czytała sułtanowi baśnie, aby wyleczyć go z depresji.

Za twórczynię metody bajkoterapii uważa się Doris Brett, psychologa klinicznego z Australii. W 1988 r. opublikowała zbiór bajek pt. "Opowiadania (dla) Ani. Szczególny rodzaj opowiadania". Bohaterką historyjek jest Ania, która zmaga się z przeżyciami podobnymi do problemów i emocji doświadczanych przez córkę autorki, Samanthę. Wszystkie historie mają dobre zakończenie i ich zadaniem jest pomoc w niwelowaniu dziecięcych lęków.

Obecnie trudno wyobrazić sobie pracę psychologów i pedagogów bez bajek terapeutycznych. Sięgają po nie także rodzice, którzy chcą pomóc dzieciom w pokonaniu ich lęków i zrozumieniu emocji.

Co otrzymasz przy zakupie kursu?

Praktyczne podpowiedzi jak tworzyć teksty terapeutyczne uwzględniające problem dziecka

Otrzymasz zestaw wskazówek, jak tworzyć bajki oraz pisać historie z dzieckiem w formie terapii. Nasi eksperci podpowiedzą, jak uwzględnić problemy komunikacyjne, emocjonalne w strukturze tekstu pisanego także na potrzeby dziecka z zaburzeniami lękowymi wraz z przykładami tekstów terapeutycznych.

Prezent powitalny

Na dobry początek współpracy przygotowaliśmy dla Ciebie książkę „Bajki terapeutyczne dla najmłodszych” w prezencie.
To zbiór 10 niezwykle ciekawych opowieści do czytania i słuchania, który pozwala dzieciom kształtować odpowiednie dla jego wieku umiejętności społeczne, przetwarzać zdobytą wiedzę, a także zażegnać towarzyszące im lęki i niepokoje.
Dzieci będą poznawać świat w towarzystwie niezwykle barwnych bohaterów jak m.in. przedszkolak Bartek, który chciał, aby koledzy go polubili, strachliwy Jarek, który postanowił przestać się bać czy marząca o tym, by wszystko czego dotknie zmieniało się w smaczną czekoladę…To na podstawie ich przeżyć dzieci nauczą się przezwyciężać trudności, zdobywać wiarę we własne siły, a także poznają znaczenie zmysłów jak dotyk, smak, zapach czy wzrok.

Zestaw: Książeczka + płyta CD; autor: Maciejka Mazan

Możliwość zadawania pytań

Masz potrzebę skonsultować treści merytoryczne poruszone w ramach kursu? Zapraszamy do zadawania pytań. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami mailowo, wysyłając wiadomość na adres:
bajkoterapia@uniqskill.com
Nasi eksperci chętnie rozwieją Twoje wszelkie wątpliwości dotyczące zastosowania bajkoterapii.

Poznaj wszystkie korzyści:

Ponad 300 minut materiałów wideo
Pomysły na zajęcia grupowe z wykorzystaniem elementów bajkoterapii
Prezent powitalny
Możliwość zadawania pytań
Materiały szkoleniowe
Dostęp 24h
25% zniżki na kolejny kurs
Certyfikat

MONIKA PERKOWSKA

Jestem psychologiem, psychoterapeutą dzieci i młodzieży w trakcie szkolenia.

Dotychczasowe umiejętności psychoterapeutyczne zdobywałam w zakresie terapii systemowej i rodzinnej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, The Virginia Satir Global Network, Polski Instytut Ericksonowski), psychodynamicznej (Stowarzyszenie Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta), poznawczo-behawioralnej (Poza Schematami), diagnozy psychologicznej (UW, UCLA, University of Colorado). Od kilku lat należę do APA (American Psychological Association) oraz jestem członkiem WTTS. W ramach szkolenia uczestniczyłam w kilkuletniej psychoterapii własnej w nurcie psychodynamiczno-systemowym. Na co dzień pracuję w placówkach oświatowych (żłobki i przedszkola), prowadzę praktykę psychologiczno-psychoterapeutyczną, wykładam przedmiot "Komunikacja z rodzicami dziecka" w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie. Pisuję do czasopisma "Charaktery" oraz "Forum Logopedy", byłam prelegentem na X Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej. Pomagam dzieciom, młodzieży i rodzinom w poradzeniu sobie z trudnościami. Moją pracę regularnie poddaję profesjonalnej superwizji.

Ile kosztuje kurs
Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna wspierająca rozwój dziecka?

W promocji:
999 zł netto / 1228,77 zł brutto
1200 zł netto / 1476 zł brutto
Certyfikat
Książeczka + CD w PREZENCIE
Korzystaj 24/7

Najczęściej zadawane pytania

+
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
+
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
+
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.
+
Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.