Kurs Time Perspective Therapy (TPT)

We współpracy z: Psychologia w praktyce  

Zaraz zaczynamy
3 miesiące
40 godzin
online
W skrócie:

Perspektywy Czasowe w sposób szczególny przybliżają, czym jest akceptacja, elastyczność czy otwartość – realnie wpływają na poprawę jakości życia, pomagają przełamywać nieśmiałość czy wspomagają terapię zaburzeń lękowych i więzi. Koncepcja Perspektyw Czasowych wykorzystywana jest przez Rosemary Sword w terapii weteranów wojennych w USA. Podnosi efektywność pracy z osobami dotkniętymi stresem pourazowym lub będących w traumie.

Kurs dokształcający dlapsychologów, osób pracujących w obszarze pomocy, pragnących wykorzystywać koncepcję perspektyw czasowych w pracy terapeutycznej.


 • Filmy szkoleniowe
 • Materiały merytoryczne
 • Najlepsi eksperciW ramach kształcenia dowiecie się Państwo:
 • NOWOŚĆ W KURSIE: Time PerspectiveTherapy w kontekście relacji intymnych par
 • Czym jest podejście TIME PERSPECTIVE THERAPY, czemu służy praktykowanie i praca w oparciu o tę koncepcję – w kontekście PTSD, zaburzeń lękowych, depresji, regulacji stresu czy emocji, budowania relacji?
 • Jak perspektywy czasowe determinują dobrostan życia i perspektywę psychologiczną, jak wpływają na relacje rodzinne rówieśnicze i partnerskie?
 • Jakie są zagrożenia i pułapki terapeutyczne związane z koncepcją TPT?
 • Dlaczego warto wykorzystywać koncepcję perspektyw czasowych w pracy terapeutycznej, ale również dla indywidualnej refleksji i poprawy dobrostanu życia?
 • Jak rozpatrywać temat stresu i regulacji emocji w kontekście TPT – w ujęciu zarówno regulacji stresu, jak i akceptacji swojej emocjonalności - omówione na konkretnych przypadkach z pracy terapeutów TPT
 • Jak przebiegają poszczególne etapy terapii opartej na TPT (ang. Time PerspectiveTherapy)?

Zawartość kursu

 • 4 godziny filmów szkoleniowych
 • 10 artykułów merytorycznych
 • Inwentarz Perspektywy Czasowej Philipa Zimbardo
 • Stała opieka merytoryczna podczas trwania kursu
 • Bibliografia i prezentacje
 • Zadania i testy zaliczeniowe
 • CERTYFIKAT zaświadczający udział w kursie

Sylabus kursu


Udostępniamy: materiały dydaktyczne (w tym m.in. prezentacje, artykuły); multimedialne wykłady online, zestawy ćwiczeń, zadania i testy zaliczeniowe.
Kierownik modułu: Rosemary K. M. Sword
Wykładowcy: Rosemary K. M. Sword, Philip Zimbardo
Wykład przewodni: THE TIME CURE – Jak leczy czas? – TPT w kontekście regulacji stresu i emocji, stanów lękowych i zaburzeń relacji – kiedy i jak pracować metodą równoważenia perspektyw czasowych w obliczu wyzwań XXI wieku?

Moduł 1

Wskazania do zastosowania metody


• TPT – terapia behawioralno-poznawcza ukierunkowana na cel w przestrzeni równoważenia perspektyw czasowych wobec wyzwań i zagrożeń cywilizacyjnych i społecznych XXI wieku
• Jak działa mózg w traumie? Czym są momenty kluczowe cyklu cierpienia emocjonalnego?
• Wzorce i mechanizmy radzenia sobie ze stresem przez osoby, które doświadczyły wydarzeń o wysokim natężeniu stresogennym.
• Pojęcia stosowane w TPT. Jak na potrzeby zainicjowania zmiany formułowane są znaczenia językowe?
• Rozwijanie zrównoważonej perspektywy czasu. Sześć perspektyw postrzegania czasu oraz ich związek z osobowością, doświadczeniem jednostki i reakcjami emocjonalnymi.
• Jak osiągnąć zrównoważoną perspektywę czasową?

Moduł 2

Studia przypadków


• Ocena predyspozycji i gotowości klienta do zmiany sposobu myślenia o „swojej historii” oraz do zmiany nieadaptacyjnych zachowań. Przekonania, które wpływają na przebieg procesu zmiany
• „Uwięziony w czasie” – szanse i zagrożenia wykorzystania określonych znaczeń językowych
• Dlaczego ludzie z urazem stresowym żyją w fatalistycznej teraźniejszości? - studium przypadku Keiko.
• Warianty przyszłości jako nowy wymiar celu i sensu życia dla osób po traumie - opis osobistego doświadczenia z Time PerspectiveTherapy Rosemary Sword w przypadku PTSD
• MindBalancingApp. Aetas w redukcji stresu – ho’oponopono – klient, który uwierzył w moc przebaczania – studium przypadku

Moduł 3

Analiza skuteczności metody


•Co sprawia, że zespół stresu pourazowego (PTSD) tak trudno się leczy (omówienie wybranych aspektów)?
• Dlaczego metoda TPT stosowana jest w łagodzeniu skutków stresu pourazowego. PTSD – wyzwania w pracy metodą równoważenia perspektyw czasowych
• Kwestionariusz Postrzegania Czasu Zimbardo (Zimbardo Time Perspective Inventory) – narzędzie do badania postrzeganych perspektyw czasowych. Analiza mocnych stron narzędzia i sposobów jego wykorzystania
• Modyfikowanie sposobów myślenia o czasie – jak poznać własną perspektywę czasową i jak zmieniać ją w korzystną dla osoby? Terapia metaforą czasu. Pomiary skuteczności TPT

*Wszystkie wykłady ekspertów anglojęzycznych będą tłumaczone.

Wykładowcy


Philip Zimbardo
Amerykański psycholog pochodzenia włoskiego, od 1968 profesor Uniwersytetu Stanforda. Znany z przeprowadzenia eksperymentu więziennego, założyciel Kliniki Nieśmiałości, autor wielu książek, z których najbardziej znana to „Psychology and Life” (Psychologia i życie). Działał aktywnie na rzecz popularyzacji psychologii, występując w cyklu programów „DiscoveringPsychology”.Założyciel i patron działającego od 2014 jedynego w Polsce Centrum Zimbardo. W 2002 Zimbardo pełnił funkcję przewodniczącego Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Najnowszym projektem realizowanym przez profesora Philipa Zimbardo jest bohaterstwo dnia codziennego. Jak sam stwierdziłw jednym z wywiadów, w pewnym momencie zauważył, że brakuje badań nad bohaterstwem. Opracował program nauczania, którego celem jest uczenie młodych ludzi, jak kształtować w sobie postawy niezgody na zło.

Rosemary Sword
Prowadzi terapię zmiany perspektywy czasowej (The Time PerspectiveTheory). Metodę tę opracowała wspólnie z mężem Richardem Sword oraz Philipem Zimbardo, a następnie opisała we wspólnej publikacji pt. „Siła czasu”. Książka ta pokazuje przełomowe podejście, które pozwala ludziom przeżywającym stres traumatyczny zmienić ich perspektywę czasową i przejść od traumatycznej przeszłości do jaśniejszej przyszłości. Terapia, którą proponują autorzy, przenosi punkt ciężkości z przeszłości na teraźniejszość, z aspektów negatywnych na pozytywne, torując drogę ku lepszej przyszłości. Pomaga przeżywającym stres traumatyczny wyjść poza dawne zranienia i stanąć na pewnym gruncie teraźniejszości, a także zrobić krok ku jaśniejszej przyszłości. Rosemary Sword wraz z profesorem Zimbardo prowadzą kolumnę na poczytnym blogu PsychologyToday.

Matthew Laker
Jest terapeutą perspektyw czasu, prowadzi prywatną praktykę, kończy doktorat na Uniwersytecie Karola w Pradze. W 2009 roku, po 7 latach sukcesów w dziedzinie pomocy w sporach sądowych w globalnej firmie z listy Fortune 100, MatthewLaker w połowie swojej kariery zmienił kurs, aby kontynuować swoje pierwotne zamierzenia w dziedzinie badań w psychologii. W 2013 r. ukończył studia z tytułem magistra psychologii klinicznej na Uniwersytecie Lasalle (Uniwersytet Nowy Jork) w Pradze. Matthew jest terapeutą perspektyw czasu, prowadzi prywatną praktykę, kończy doktorat na Uniwersytecie Karola w Pradze.

Jak przebiega nauka?

Nowoczesna forma nauki
Proponujemy metodologię wykładów, ćwiczeń i indywidualnie dobieranych zadań oraz testów, która została opracowana i sprawdzona w USA i Europie Zachodniej. Takie nowoczesne formy kształcenia są rekomendowane przez największe uniwersytety na świecie, jak Michigan czy Stanford – dzięki temu zwiększysz swoje kwalifikacje zawodowe.
Kompleksowy materiał
Zapewniamy bogatą ilustrację w postaci filmów ćwiczeniowych. Filmy są krok po kroku komentowane przez wykładowcę, z podkreśleniem momentów kluczowych diagnostyki i terapii.
Opieka merytoryczna
Gwarantujemy regularną opiekę merytoryczną.
Elastyczny i mobilny tryb nauki
Materiały są dostępne 24/7 na platformie internetowej. Uczestnik zdobywa nowe umiejętności z dowolnego miejsca, o dowolnym czasie i przyswaja wiedzę w indywidualnie dobranym tempie.
Dobra inwestycja
Kurs online to oszczędność czasu i pieniędzy bez konieczności ponoszenia wydatków na czasochłonne dojazdy.
Poszerzanie wiedzy
Nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter poszerzania i pogłębiania wiedzy.

Zapisz się

Poszerz swoje kompetencje bez wychodzenia z domu, biorąc udział w kursie online stworzonym przez najlepszych ekspertów w branży

Time Perspective Therapy (TPT)
Kurs specjalistyczny
 • Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
 • Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
 • Wygodna i sprawdzona formuła online.
Płatność cykliczna
3x700 PLN netto
3x861 PLN brutto
Zapisz się
Płatność w całości
1600 PLN netto
1968 PLN brutto
Zapisz się

FAQ – PYTANIA I ODPOWIEDZICzy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?

Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.

Czy wszystkie wykłady będą prowadzone w języku angielskim?

Tylko prelekcje wykładowców zagranicznych będą prowadzone w języku angielskim. Wszystkie wykłady ekspertów anglojęzycznych będą dla Państwa tłumaczone.

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?

Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Dodatkowo po każdym module tematycznym otrzymasz certyfikaty potwierdzające pozyskanie wiedzy z danego obszaru tematycznego.

Czy do udziału w kursie potrzebny jest certyfikat psychoterapeuty?

Nie, do udziału w kursie nie jest wymagany certyfikat psychoterapeuty.

Czy materiały dydaktyczne/testy/sylabusy będą w języku angielskim?

Wszystkie materiały edukacyjne będą dla Państwa przygotowane w języku polskim.

Czy po ukończeniu kursu otrzymuję kwalifikacje zawodowe psychoterapeuty?

Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych polskich i zagranicznych ekspertów.

Kontakt

Potrzebujesz szczegółowych informacji?
Edyta Żmuda
tel. 61 66 83 142
edyta.zmuda@forum-media.pl

{% if app.request.locale == 'pl' %} {% else %} {% endif %}