36 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Terapia uzależnień wobec wyzwań współczesnej praktyki psychologicznej

Zaczynamy za
Specjalistyczny kurs dla psychologów i psychoterapeutów osób dorosłych, dzieci i młodzieży umożliwiający poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat współczesnej terapii uzależnień.
36 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
36 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Terapia uzależnień wobec wyzwań współczesnej praktyki psychologicznej

Zaczynamy za
Specjalistyczny kurs dla psychologów i psychoterapeutów osób dorosłych, dzieci i młodzieży umożliwiający poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat współczesnej terapii uzależnień.
Data startu
27.03.2020
Czas trwania
3 miesiące
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online
Certyfikat
tak

Zakres merytoryczny kursu uwzględnia założenia diagnostyczne oraz najskuteczniejsze metody terapii dostosowane do zmieniających się warunków cywilizacyjnych. Specjalistyczną wiedzę przekazujemy w oparciu o karty pracy, opisy przypadków, zestaw wskazówek i wytycznych do wykorzystania w codziennej praktyce.

Podczas kursu eksperci odpowiedzą na pytania:

  • Z jakimi nowymi rodzajami uzależnień spotykają się obecnie specjaliści w gabinetach terapeutycznych? Jak je poprawnie zdiagnozować i dostosować metodę leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta? Przykłady pracy z konkretnymi rodzajami uzależnień.
  • Jaki wpływ na rozwój zaburzenia mają czynniki takie jak współczesny rytm życia, środowisko, przekonania czy rodzina pochodzenia? Fakty i mity, szanse i pułapki.
  • Jaka jest specyfika pracy z osobą dorosłą a jaka z dziećmi i młodzieżą?
  • Jak pokonać opór w procesie terapeutycznym i skutecznie budować relację terapeuta-klient w gabinecie? Jakie modele kontraktów terapeutycznych można wykorzystać?
  • Z jakimi pułapkami może spotkać się terapeuta w pracy z klientem obciążonym uzależnieniem? Jaki wpływ na osobę uzależnioną może mieć niewłaściwy dobór metody pracy terapeutycznej?
  • Jak pracować z klientem z podwójną diagnozą?
  • Jak wykorzystać metodę społeczności terapeutycznej w celu modyfikowania wadliwych postaw i zachowań osób uzależnionych?

Filmy szkoleniowe
Praktyczne materiały
Najlepsi eksperci
Po ukończeniu kursu
Będziesz potrafił rozpoznać nowe uzależnienia specyficzne dla współczesnego funkcjonowania człowieka. Skutecznie poprowadzisz pełną diagnostykę z uwzględnieniem najczęstszych trudności i pułapek diagnostycznych.
Dowiesz się, jak w praktyce terapeutycznej radzić sobie z ukrytymi uzależnieniami.
Poprawnie dobierzesz metodę pracy i sprawnie wdrożysz kompleksową terapię osoby uzależnionej.
Rozpoznasz, jakie podłoże ma rozwijające się zaburzenie, uwzględniając takie uwarunkowania jak rodzina pochodzenia, środowisko, tryb życia czy dysfunkcjonalne przekonania.
Będziesz potrafił pracować z osobami, u których uzależnienie współwystępuje z innymi zaburzeniami psychicznymi oraz dobierzesz dla nich metody terapeutyczne, które przyniosą najlepsze efekty. Wyposażysz się w konkretne karty pracy do wykorzystania w terapii klienta z podwójną diagnozą.
Poznasz narzędzia pracy adekwatne do potrzeb zmieniającego się świata i uwarunkowań funkcjonowania dzieci, nastolatków i osób dorosłych w XXI wieku - zdobędziesz wiedzę z zakresu roli społeczności terapeutycznej i możliwości modyfikowania wadliwych postaw w procesie leczenia.
Zapoznasz się ze studium przypadku krok po kroku opisującym pracę z pacjentem trudnym. Otrzymasz zestaw słów kluczowych oraz wytycznych do pracy z klientem, które pomocą Ci w budowaniu relacji terapeutycznej.
Wyczulisz się na specyfikę pracy z nieletnim klientem. Dowiesz się na co zwrócić uwagę w procesie diagnostycznym i jak dobrać odpowiednią metodę pracy.

Zawartość kursu

Wykłady szkoleniowe

Ponad 5 godzin wykładów szkoleniowych, które pozwalają zgłębić tajniki pracy z klientem uzależnionym przy wykorzystaniu rekomendowanych metod terapeutycznych.
Ponad 5 godzin wykładów szkoleniowych, które pozwalają zgłębić tajniki pracy z klientem uzależnionym przy wykorzystaniu rekomendowanych metod terapeutycznych.
Studia przypadków

Rozbudowane case studies: pacjent trudny w kontekście skutecznego budowania relacji terapeutycznej, podwójna diagnoza w praktyce psychologicznej, współuzależnienie z perspektywy funkcjonowania systemu rodzinnego.
Rozbudowane case studies: pacjent trudny w kontekście skutecznego budowania relacji terapeutycznej, podwójna diagnoza w praktyce psychologicznej, współuzależnienie z perspektywy funkcjonowania systemu rodzinnego.
Praktyczne materiały

Przejrzyste materiały szkoleniowe - analiza wybranych metod terapeutycznych do pracy z dzieckiem, nastolatkiem oraz osobą dorosłą.
Przejrzyste materiały szkoleniowe - analiza wybranych metod terapeutycznych do pracy z dzieckiem, nastolatkiem oraz osobą dorosłą.
Gotowe rozwiązania terapeutyczne

Odpowiednio dobrane propozycje rozwiązań terapeutycznych: wskazówki diagnostyczne i wytyczne do pracy terapeutycznej, modele kontraktów terapeutycznych oraz karty pracy.
Odpowiednio dobrane propozycje rozwiązań terapeutycznych: wskazówki diagnostyczne i wytyczne do pracy terapeutycznej, modele kontraktów terapeutycznych oraz karty pracy.
Dostęp 24/7

Dostęp 24h z każdego miejsca w dowolnym czasie - możliwość nauki we własnym tempie.
Dostęp 24h z każdego miejsca w dowolnym czasie - możliwość nauki we własnym tempie.
Eksperci – praktycy

Najlepsi eksperci – ucz się od specjalistów - praktyków, psychologów z wieloletnim doświadczeniem.
Najlepsi eksperci – ucz się od specjalistów - praktyków, psychologów z wieloletnim doświadczeniem.
Test sprawdzający

Test weryfikujący zdobytą wiedzę umożliwiający zdobycie imiennego certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.
Test weryfikujący zdobytą wiedzę umożliwiający zdobycie imiennego certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.

Program kursu

MODUŁ I. Założenia diagnostyczne i terapeutyczne do pracy z osobą uzależnioną
+
✔ Współczesny wymiar uzależnień:
Nowe rodzaje uzależnień - z jakiej przyczyny niektóre typy uzależnień zanikają, a w ich miejsce pojawiają się nowe?
Specyfika rozwoju uzależnień m.in. od nowych technologii, medycyny estetycznej czy rozwoju osobistego.
Ukryte uzależnienia jako wyzwanie współczesnej psychoterapii.
✔ Klasyfikacja i rodzaje uzależnień a dobór metody terapeutycznej:
Specyfika uzależnień osób dorosłych – punkty zwrotne, czynniki nietypowe, pułapki diagnostyczne.
Specyfika uzależnień dzieci i młodzieży – z wnikliwym uwzględnieniem specyfiki okresu dojrzewania oraz czynników towarzyszących jak ADHD czy zespół Aspergera.
✔ Różnorodna geneza uzależnień – mechanizmy powstawania i utrzymania zaburzenia:
Przekaz transgeneracyjny uzależnienia – jak środowisko i przekazy rodzinne przyczyniły się do rozwoju zaburzenia?
Współczesny rytm funkcjonowania oraz kwestie społeczne i cywilizacyjne a podatność na zachorowanie.
Dysfunkcjonalne przekonania jako czynnik wpływający na rozwój uzależnienia.
MODUŁ II. Uzależnienie w kontekście sposobów regulowania emocji. Alternatywy terapeutyczne wspomagające proces leczenia
+
✔ Uzależnienie jako odpowiedź na przeżycie traumatyczne:
Niewłaściwy dobór metody terapeutycznej a retraumatyzacja pacjenta obciążonego uzależnieniem – pułapki terapeutyczne.
Specyficzne trudności w pracy z pacjentem uzależnionym.
✔ Społeczność terapeutyczna jako metoda pracy z osobami uzależnionymi:
Korektywna rola społeczności terapeutycznej. Budowanie modeli wyrażania emocji, relacji, praca z nawykami i przekonaniami.
Trening funkcjonowania społecznego w mikrospołeczności terapeutycznej jako możliwość modyfikowania, normalizowania i zmiany wadliwych postaw i zachowań osób uzależnionych.
✔ Uzależnienie w kontekście seksualności człowieka:
Najczęstsze problemy seksualne osób zmagających się z problemem uzależnienia.
Ryzykowne zachowania seksualne osób uzależnionych.
MODUŁ III. Z praktyki gabinetu terapeutycznego - studia przypadków
+
Pacjent trudny w relacji psychoterapeutycznej:
Jak pokonać opór w procesie terapeutycznym? Słowa kluczowe do wykorzystania w początkowej fazie pracy z klientem.
Rola relacji terapeutycznej oraz momenty kluczowe terapii. Przegląd różnych modeli kontraktów terapeutycznych.
Kluczowe zadania terapeuty oraz praktyczne wskazówki do pracy z osobą uzależnioną.
Podwójna diagnoza, czyli współwystępowanie uzależnień z innymi zaburzeniami psychicznymi na przykładzie choroby afektywnej dwubiegunowej:
Cele terapeutyczne – jak je ustalić?
Przegląd podstawowych zasad pracy z klientem z podwójną diagnozą.
Przykładowe karty pracy do wykorzystania w praktyce gabinetu.
Współuzależnienie, czyli jak uzależnienie wpływa na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego.

Prowadzący

dr Marta Melka-Roszczyk
Koordynator merytoryczny kursu
Doktor nauk o zdrowiu, psycholog, psychoterapeuta oraz biegły sądowy. Kwalifikacje oraz uprawnienia zdobywała kształcąc się na Uniwersytecie Wrocławskim (magister psychologii), Pomorskim Uniwersytecie Medycznym (doktor nauk o zdrowiu), Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej) oraz Uniwersytecie Adama Mickiewicza (Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia). Obecnie uczestniczy w procesie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w celu uzyskania tytułu seksuologa klinicznego. W swojej prywatnej praktyce zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz psychoterapią par i małżeństw. Prowadzi również Fundację Preludium świadczącą pomoc kobietom doświadczającym przemocy seksualnej.
Paweł Baran
Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (Certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii – SP/1154/2016), pracuje jako terapeuta uzależnień na oddziale dla osób uzależnionych w Zakładzie Karnym w Wojkowicach. W przeszłości pracował w Ośrodku Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Jeżówce, gdzie realizował m.in. autorskie programy oparte na Wilderness Therapy. Sądowy kurator społeczny w Sądzie Rejonowym w Olkuszu. Strona autora: www.pawelbaran.pl.
Krzysztof Pielechowski
Jest pedagogiem oraz terapeutą uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończył studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE-Brok, a także szereg kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień oraz wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jako terapeuta, pracuje z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami, specjalizuje się w pracy z osobami uzależnionymi od czynności (hazard, nowe technologie, seks). Ponadto, realizuje programy profilaktyczne z zakresu uzależnień behawioralnych w grupie dzieci i młodzieży oraz warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne adresowane zarówno do rodziców jak i do grona specjalistów (nauczyciele, pracownicy socjalni, terapeuci). Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, na co dzień pracuje w Poradni Leczenia Uzależnień w Warszawie. W wolnych chwilach wędruje, jeździ na motocyklu i czyta książki.
Michał Pawlęga
Z wykształcenia jest pedagogiem, obecnie pracuje jako terapeuta i seksuolog oraz specjalista zdrowia publicznego. Współtworzył i przez wiele lat prowadził jedne z pierwszych w Polsce programy redukcji szkód skierowane do osób podejmujących ryzykowne kontakty seksualne oraz (nad)używających substancji psychoaktywnych. Zajmował się także organizowaniem i świadczeniem interwencji kryzysowej dla osób należących do grup mniejszościowych i osób żyjących z HIV. Pracował również jako doradca w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym wykonującym anonimowe badania w kierunku HIV. Obecnie prowadzi praktykę seksuologiczną i terapeutyczną. Wspiera osoby uzależnione, w szczególności od kompulsji seksualnej oraz kontaktów seksualnych pod wpływem substancji psychoaktywnych (tzw. ChemSex). Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym, uczestnicząc w procesie certyfikacji i biorąc udział w czteroletnim, całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym w Szkole Psychoterapii Crescentia. Pracuje także jako Menadżer ds. Profilaktyki i Testowania w międzynarodowej organizacji AIDS Health Foundation w Amsterdamie.

Kup dostęp!

Terapia uzależnień wobec wyzwań współczesnej praktyki psychologicznej
Płatność jednorazowa
Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.
Dostęp do kursu na 270 dni.

Najczęściej zadawane pytania

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Adrianna Białas
tel. 61 66 55 825, 570 559 716

Zobacz również

Time Perspective Therapy (TPT)
Terapia psychologiczna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1600 PLN
Podejście uważności (mindfulness) z elementami podejścia współczucia (compassion)
Mindfulness
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1600 PLN
Terapia par we współczesnej praktyce psychologicznej - edycja druga
Terapia psychologiczna
Sprawdź
Data startu 2019-11-27
Cena 1600 PLN
>> DO KATALOGU <<