CERTYFIKOWANE WARSZTATY ONLINE

Terapia par we współczesnej praktyce psychologicznej

Rekomendowane metody terapii par w kontekście nowych zjawisk w funkcjonowaniu psychospołecznym

Kup dostęp
27.09.2019
3 miesiące
online

Opis:

Jesteśmy obecnie świadkami zmian w zakresie funkcjonowania psychospołecznego, które szczególnie mocno widać w obszarze relacji partnerskich. Związki zmieniły się na przestrzeni lat nie tylko pod względem społecznym, ale również ekonomicznym i psychologicznym, co przełożyło się na istotę i charakter pracy terapeutycznej z parą.

W wyniku postępu technologicznego nastąpiło spłycenie i częściowe przeniesienie relacji partnerskich do rzeczywistości internetowej. Przesunięciu uległy granice społecznego rozumienia norm seksualnych. Zmianie uległ również poziom zaangażowania partnerów w relacje i ich oczekiwania. Wszystkie te i wiele innych aspektów wpływa na konieczność stałego podnoszenia kompetencji przez osoby zaangażowane w pomoc psychologiczną dla par, w celu aktualizowania wiedzy o nowe metody pracy, podejścia, techniki.

Warsztat doskonalący dla psychologów, psychoterapeutów, seksuologów, który opracowaliśmy dla Państwa wraz ze specjalistami współtworzącymi czasopismo „Psychologia w praktyce” wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebie stałego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych w obszarze pracy terapeutycznej z parą.

Podczas kursu odpowiemy na pytania:

• Przed jakimi wyzwaniami stoi współczesna psychoterapia par w obliczu postępujących zmian społecznego postrzegania związków spłycenia relacji partnerskich i częściowego przeniesienia ich do rzeczywistości internetowej?

• Jak prowadzić efektywną terapię pary, uwzględniając specyfikę pracy zależną od etapu procesu terapeutycznego, typu problemu z którym zmaga się para oraz fazy związku, celów wyznaczonych na pierwszej sesji oraz stopnia zaangażowania partnerów w terapię?

• Jak zmieniło się postrzeganie relacji partnerskich pod względem społecznym, ekonomicznym, psychologicznym i jak to się przekłada na istotę pracy terapeutycznej?

• Jakie są metody i techniki rozwiązywania konfliktów w związku? Jaką rolę w pracy z parą pełni komunikacja? Jak zmieniła się komunikacja pod wpływem nowych technologii?

• Jakie są najczęstsze gry pojawiające się w relacjach partnerskich oraz jak je identyfikować?

Filmy szkoleniowe

 

Materiały merytoryczne

 

Dostęp w dowolnym miejscu i czasie

 

We współpracy z:Po ukończeniu kursu:
 • Otrzymasz konkretne wskazówki, które sprawdzą się w pracy z parami funkcjonującymi we współczesnych, specyficznych realiach obszaru relacji partnerskich – zmiana norm seksualnych, nowe oczekiwania wobec partnerów, ogólna dostępność portali i aplikacji randkowych.
 • Poznasz specyfikę procesu terapeutycznego par oraz otrzymasz wytyczne do pracy nad najpowszechniejszymi problemami współczesnych związków.
 • Zapoznasz się ze studiami przypadków krok po kroku opisującymi pracę terapeutyczną nad określonymi problemami w parze.
 • Wdrożysz w życie rekomendowane metody terapii par oraz nauczysz się wykorzystywać nowoczesne narzędzia terapeutyczne w codziennej pracy.
 • Otrzymasz kompleksowy zestaw ćwiczeń do wykorzystania w pracy z parą na różnych etapach związku.
 • Będziesz wiedział jak zastosować terapię gier w pracy z parą.

Zawartość kursu

 • Ponad 5 godzin wykładów szkoleniowych, które pozwalają zgłębić tajniki pracy z parą przy wykorzystaniu konkretnych narzędzi terapeutycznych.
 • Wzorcowe procedury przygotowania do terapii i rozpoczęcia pracy z klientem.
 • Materiały szkoleniowe zaopatrzone w opisy przypadków przedstawiające dysfunkcje z różnych obszarów.
 • Szczegółowa analiza terapii gier, z uwzględnieniem procesu ich identyfikacji i metod unikania.
 • Przegląd i przykłady zastosowań wybranych technik rozwiązywania konfliktów w diadzie.
 • Odpowiednio dobrane propozycje rozwiązań terapeutycznych: ćwiczenia, wskazówki terapeutyczne, karty pracy, gry terapeutyczne.
 • Dostęp 24h z każdego miejsca w dowolnym czasie - możliwość nauki we własnym tempie.
 • Najlepsi eksperci – ucz się od specjalistów-praktyków, psychologów z wieloletnim doświadczeniem.
 • Test weryfikujący zdobytą wiedzę umożliwiający zdobycie certyfikatu.

Sylabus kursu

Zobacz więcej
MODUŁ I. ZAŁOŻENIA TERAPEUTYCZNE DO PRACY Z PARĄ

1. Współczesny obraz relacji partnerskich

 • Związki XXI wieku - jakie dominują współcześnie typy związków oraz jakie są prognozy dotyczące ich przyszłości?
 • Współczesna psychoterapia w obliczu postępujących zmian społecznego postrzegania relacji partnerskich.
 • Wpływ Internetu na jakość relacji partnerskich.

FILM SZKOLENIOWY „Charakterystyka procesu terapeutycznego pary”

 • Czym różni się prowadzenie terapii indywidualnej od terapii pary? – podobieństwa i różnice, rola i zadania terapeuty. Na co należy zwrócić uwagę?
 • Jakie można wyróżnić kluczowe etapy procesu terapeutycznego w przebiegu terapii pary?
 • Czego wystrzegać się podczas pracy z parą? Najczęstsze błędy w procesie terapeutycznym oraz skuteczne metody ich unikania.
 • Zasady etyczne w pracy z parą.

2. Przygotowanie do terapii pary

 • Jakie są wskazania i przeciwskazania do terapii pary? Co zaproponować zamiennie – przykłady alternatyw terapeutycznych.
 • Z jakimi problemami udają się pary do gabinetu psychologa na różnych etapach związku?
 • Pierwsza sesja terapeutyczna - razem czy osobno?
 • Na jakie aspekty funkcjonowania pary wskazują zgłaszane przez partnerów diady problemy?
 • Jak poszczególne czynniki motywacyjne partnerów mogą wpływać na przebieg procesu terapeutycznego pary?
 • Jak rozpoznać opór w procesie terapeutycznym? Na jakim etapie oraz u kogo się może pojawić?

3. Pierwszy kontakt z klientem – wytyczne do rozpoczęcia pracy terapeutycznej

 • Cele terapeutyczne – jak je ustalić? Które, ze zgłaszanych celów są do przyjęcia w pracy z parą a które nie? Jak rozmawiać o treści i formie uzgodnień?
 • Co warto omówić przed rozpoczęciem terapii aby zwiększyć jej efektywność?
 • Przegląd podstawowych zasad pracy z parą.
 • Jakie są alternatywy dla tradycyjnej formy terapii pary?
 • Czym różni się kontrakt w gabinecie od kontraktu w e-terapii pary? Wskazówki do pracy terapeutycznej w obu wariantach.
Zobacz więcej
MODUŁ II. KOMUNIKACJA W PRACY TERAPEUTYCZNEJ Z PARĄ

1. Rola komunikacji w pracy z parą

 • Skąd biorą się nieporozumienia i konflikty w diadzie? Jak skutecznie sobie z nimi radzić?
 • Jakie są metody i techniki rozwiązywania konfliktów w związku?
 • Kiedy mówimy o zakłóceniach w procesie komunikacji?
 • Rola i kluczowe zadania terapeuty oraz wskazówki do pracy terapeutycznej.

2. FILM SZKOLENIOWY „Elementy terapii gier”

 • Jakie są najczęstsze gry pojawiające się w związkach i do czego służą?
 • Jakie są sposoby ich identyfikacji?
 • Jak uniknąć angażowania się partnerów w gry w związku?
 • Czy istnieją skuteczne strategie interwencji w sytuacji ich występowania?
 • Do jakich gier terapeuta może być zapraszany przez członków diady i jakie strategie pozwolą mu ich uniknąć?
Zobacz więcej
MODUŁ III. PROBLEMY WSPÓŁCZESNYCH ZWIĄZKÓW

1. FILM SZKOLENIOWY „Rodzina pochodzenia a relacje partnerskie"

 • W jaki sposób schematy z rodziny pochodzenia mogą wpływać na relacje partnerskie? Obszary i kierunki oddziaływań, dobre i złe wzorce.
 • Jakie są zdrowe granice w obrębie tych systemów?
 • Jak zaplanować terapię ukierunkowaną na budowanie zdrowej równowagi między rodziną pochodzenia klienta a rodziną, którą klient zakłada.
 • Wskazówki do pracy terapeutycznej z parą w tym obszarze.

2. Problemy seksualne w związku

 • Jakie są najczęstsze problemy seksualne par w XXI wieku?
 • Jakie są przyczyny oraz źródła problemów w obszarze seksualnym?
 • Jakie są rekomendowane metody pracy terapeutycznej w tym obszarze?
 • Kiedy potrzebna jest dodatkowa konsultacja innego specjalisty?

Mechanizmy cyrkularne w terapii seksuologicznej pary

 • Jakie mechanizmy cyrkularne mogą pojawić się w partnerskich problemach seksualnych?
 • W jaki sposób samoocena jednostki wpływa na jej funkcjonowanie w relacji?
 • Wpływ poczucia bezpieczeństwa na jakości relacji intymnych.

Uzależnienie od cyberseksu a relacje partnerskie

 • Jak problematyczne używanie pornografii może wpływać na życie seksualne partnerów oraz funkcjonowanie psychospołeczne?
 • Uzależnienie od cyberseksu jako przykład uzależnienia behawioralnego - wskazówki do pracy terapeutycznej.
 • Uzależnienie od pornografii a regulacja emocjonalna.

3. Związek po zdradzie

 • Jakie są przyczyny zdrad?
 • Jakie są wskazania i przeciwwskazania do pracy z parą po zdradzie?
 • Co jest potrzebne aby prowadzić skuteczną terapię i jak się do niej odpowiednio przygotować?
 • Za pomocą jakich metod pracować nad związkami, w których jakość relacji partnerskich została zaburzona przez zdradę?

4. Związek a dzieci

 • Jak rozpoznać zdrowe oraz zaburzone granice w obrębie systemów rodzinnych?
 • Jak rozpoznać zdrowe oraz zaburzone granice w obrębie systemów rodzinnych?
 • „Moje dzieci z twoimi dziećmi biją nasze dzieci” – praca z rodziną patchworkową.
 • Kluczowe interwencje terapeutyczne w budowaniu zdrowych granic w obrębie systemów rodzinnych.
 • Test online

Prowadzący

dr Katarzyna Waszyńska

dr Dagmara Maria Boruc

Anna Kaźmierczyk

dr Marta Melka-Roszczyk

Kup dostęp!

Terapia par we współczesnej praktyce psychologicznej
 • Wiedza i ćwiczenia na światowym poziomie.
 • Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
 • Wygodna i sprawdzona formuła online.
1600 PLN

Jak przebiega nauka podczas kursu?

Tylko praktyka
Pokazujemy rzeczywiste studia przypadków oraz praktyki wykorzystywane przez najbardziej doświadczonych specjalistów.
Optymalizacja nauki
Kurs opiera się na zasadzie: wiesz-widzisz-wykonujesz, zgodnie z którą ukończenie poszczególnych modułów umożliwia szybkie wdrożenie konkretnych działań w praktyce.
Pełna kompleksowość
Materiały dydaktyczne i szkolenia z komentarzem eksperta pokażą krok po kroku, jak poprawnie wykonywać i przygotowywać się do poszczególnych wytycznych oraz zadań.
Elastyczny i mobilny tryb nauki
Materiały są dostępne 24/7 na platformie internetowej. Uczestnik zdobywa nowe umiejętności z dowolnego miejsca, o dowolnym czasie i przyswaja wiedzę w indywidualnie dobranym tempie.
Dobra inwestycja
Kurs online to oszczędność czasu i pieniędzy bez konieczności ponoszenia wydatków na czasochłonne dojazdy.
Certyfikat ukończenia kursu
Certyfikat potwierdza zdobytą wiedzę i dokumentuje rozwój zawodowy Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.

Najczęściej zadawane pytaniaCzy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?

Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.

Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?

Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?

Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.

Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?

Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Kontakt

Potrzebujesz szczegółowych informacji?

Adrianna Białas
tel. 61 66 55 825