9 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Terapia par we współczesnej praktyce psychologicznej

Warsztat doskonalący dla psychologów, psychoterapeutów, seksuologów, który opracowaliśmy dla Państwa wraz ze specjalistami współtworzącymi czasopismo „Psychologia w praktyce” wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebie stałego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych w obszarze pracy terapeutycznej z parą.
9 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
9 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Terapia par we współczesnej praktyce psychologicznej

Warsztat doskonalący dla psychologów, psychoterapeutów, seksuologów, który opracowaliśmy dla Państwa wraz ze specjalistami współtworzącymi czasopismo „Psychologia w praktyce” wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebie stałego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych w obszarze pracy terapeutycznej z parą.
Data startu
Nabór otwarty
Czas trwania
3 miesiące
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online

Opis:

Jesteśmy obecnie świadkami zmian w zakresie funkcjonowania psychospołecznego, które szczególnie mocno widać w obszarze relacji partnerskich. Związki zmieniły się na przestrzeni lat nie tylko pod względem społecznym, ale również ekonomicznym i psychologicznym, co przełożyło się na istotę i charakter pracy terapeutycznej z parą.

W wyniku postępu technologicznego nastąpiło spłycenie i częściowe przeniesienie relacji partnerskich do rzeczywistości internetowej. Przesunięciu uległy granice społecznego rozumienia norm seksualnych. Zmianie uległ również poziom zaangażowania partnerów w relacje i ich oczekiwania. Wszystkie te i wiele innych aspektów wpływa na konieczność stałego podnoszenia kompetencji przez osoby zaangażowane w pomoc psychologiczną dla par, w celu aktualizowania wiedzy o nowe metody pracy, podejścia, techniki.

Warsztat doskonalący dla psychologów, psychoterapeutów, seksuologów, który opracowaliśmy dla Państwa wraz ze specjalistami współtworzącymi czasopismo „Psychologia w praktyce” wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebie stałego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych w obszarze pracy terapeutycznej z parą.

Podczas kursu odpowiemy na pytania:

 • Przed jakimi wyzwaniami stoi współczesna psychoterapia par w obliczu postępujących zmian społecznego postrzegania związków spłycenia relacji partnerskich i częściowego przeniesienia ich do rzeczywistości internetowej?
   
 • Jak prowadzić efektywną terapię pary, uwzględniając specyfikę pracy zależną od etapu procesu terapeutycznego, typu problemu z którym zmaga się para oraz fazy związku, celów wyznaczonych na pierwszej sesji oraz stopnia zaangażowania partnerów w terapię?
   
 • Jak zmieniło się postrzeganie relacji partnerskich pod względem społecznym, ekonomicznym, psychologicznym i jak to się przekłada na istotę pracy terapeutycznej?
   
 • Jakie są metody i techniki rozwiązywania konfliktów w związku? Jaką rolę w pracy z parą pełni komunikacja? Jak zmieniła się komunikacja pod wpływem nowych technologii?
   
 • Jakie są najczęstsze gry pojawiające się w relacjach partnerskich oraz jak je identyfikować?

Filmy szkoleniowe
Materiały merytoryczne
Dostęp w dowolnym miejscu i czasie
Po ukończeniu kursu
Otrzymasz konkretne wskazówki, które sprawdzą się w pracy z parami funkcjonującymi we współczesnych, specyficznych realiach obszaru relacji partnerskich – zmiana norm seksualnych, nowe oczekiwania wobec partnerów, ogólna dostępność portali i aplikacji randkowych.
Poznasz specyfikę procesu terapeutycznego par oraz otrzymasz wytyczne do pracy nad najpowszechniejszymi problemami współczesnych związków.
Zapoznasz się ze studiami przypadków krok po kroku opisującymi pracę terapeutyczną nad określonymi problemami w parze.
Wdrożysz w życie rekomendowane metody terapii par oraz nauczysz się wykorzystywać nowoczesne narzędzia terapeutyczne w codziennej pracy.
Otrzymasz kompleksowy zestaw ćwiczeń do wykorzystania w pracy z parą na różnych etapach związku.
Będziesz wiedział jak zastosować terapię gier w pracy z parą.

Zawartość kursu

Ponad 5 godzin wykładów szkoleniowych

Które pozwalają zgłębić tajniki pracy z parą przy wykorzystaniu konkretnych narzędzi terapeutycznych
Które pozwalają zgłębić tajniki pracy z parą przy wykorzystaniu konkretnych narzędzi terapeutycznych
Wzorcowe procedury

Przygotowujące do terapii i rozpoczęcia pracy z klientem
Przygotowujące do terapii i rozpoczęcia pracy z klientem
Materiały szkoleniowe

Zaopatrzone w opisy przypadków przedstawiające dysfunkcje z różnych obszarów
Zaopatrzone w opisy przypadków przedstawiające dysfunkcje z różnych obszarów
Szczegółowa analiza terapii gier

Z uwzględnieniem procesu ich identyfikacji i metod unikania
Z uwzględnieniem procesu ich identyfikacji i metod unikania
Przegląd i przykłady

Zastosowania wybranych technik rozwiązywania konfliktów w diadzie
Zastosowania wybranych technik rozwiązywania konfliktów w diadzie
Propozycje rozwiązań terapeutycznych

Ćwiczenia, wskazówki terapeutyczne, karty pracy, gry terapeutyczne
Ćwiczenia, wskazówki terapeutyczne, karty pracy, gry terapeutyczne
Dostęp 24h

Z każdego miejsca w dowolnym czasie - możliwość nauki we własnym tempie
Z każdego miejsca w dowolnym czasie - możliwość nauki we własnym tempie
Najlepsi eksperci

Ucz się od specjalistów-praktyków, psychologów z wieloletnim doświadczeniem
Ucz się od specjalistów-praktyków, psychologów z wieloletnim doświadczeniem
Test

Weryfikujący zdobytą wiedzę umożliwiający zdobycie certyfikatu
Weryfikujący zdobytą wiedzę umożliwiający zdobycie certyfikatu

Program kursu

MODUŁ I. ZAŁOŻENIA TERAPEUTYCZNE DO PRACY Z PARĄ
+
✔ 1. Współczesny obraz relacji partnerskich
Związki XXI wieku - jakie dominują współcześnie typy związków oraz jakie są prognozy dotyczące ich przyszłości?
Współczesna psychoterapia w obliczu postępujących zmian społecznego postrzegania relacji partnerskich.
Wpływ Internetu na jakość relacji partnerskich.
✔ FILM SZKOLENIOWY „Charakterystyka procesu terapeutycznego pary”
Czym różni się prowadzenie terapii indywidualnej od terapii pary? – podobieństwa i różnice, rola i zadania terapeuty. Na co należy zwrócić uwagę?
Jakie można wyróżnić kluczowe etapy procesu terapeutycznego w przebiegu terapii pary?
Czego wystrzegać się podczas pracy z parą? Najczęstsze błędy w procesie terapeutycznym oraz skuteczne metody ich unikania.
Zasady etyczne w pracy z parą.
✔ 2. Przygotowanie do terapii pary
Jakie są wskazania i przeciwskazania do terapii pary? Co zaproponować zamiennie – przykłady alternatyw terapeutycznych.
Z jakimi problemami udają się pary do gabinetu psychologa na różnych etapach związku?
Pierwsza sesja terapeutyczna - razem czy osobno?
Na jakie aspekty funkcjonowania pary wskazują zgłaszane przez partnerów diady problemy?
Jak poszczególne czynniki motywacyjne partnerów mogą wpływać na przebieg procesu terapeutycznego pary?
Jak rozpoznać opór w procesie terapeutycznym? Na jakim etapie oraz u kogo się może pojawić?
✔ 3. Pierwszy kontakt z klientem – wytyczne do rozpoczęcia pracy terapeutycznej
Cele terapeutyczne – jak je ustalić? Które, ze zgłaszanych celów są do przyjęcia w pracy z parą a które nie? Jak rozmawiać o treści i formie uzgodnień?
Co warto omówić przed rozpoczęciem terapii aby zwiększyć jej efektywność?
Przegląd podstawowych zasad pracy z parą.
Jakie są alternatywy dla tradycyjnej formy terapii pary?
Czym różni się kontrakt w gabinecie od kontraktu w e-terapii pary? Wskazówki do pracy terapeutycznej w obu wariantach.
MODUŁ II. KOMUNIKACJA W PRACY TERAPEUTYCZNEJ Z PARĄ
+
✔ 1. Rola komunikacji w pracy z parą
Skąd biorą się nieporozumienia i konflikty w diadzie? Jak skutecznie sobie z nimi radzić?
Jakie są metody i techniki rozwiązywania konfliktów w związku?
Kiedy mówimy o zakłóceniach w procesie komunikacji?
Rola i kluczowe zadania terapeuty oraz wskazówki do pracy terapeutycznej.
✔ 2. FILM SZKOLENIOWY „Elementy terapii gier”
Jakie są najczęstsze gry pojawiające się w związkach i do czego służą?
Jakie są sposoby ich identyfikacji?
Jak uniknąć angażowania się partnerów w gry w związku?
Czy istnieją skuteczne strategie interwencji w sytuacji ich występowania?
Do jakich gier terapeuta może być zapraszany przez członków diady i jakie strategie pozwolą mu ich uniknąć?
MODUŁ III. PROBLEMY WSPÓŁCZESNYCH ZWIĄZKÓW
+
✔ 1. FILM SZKOLENIOWY „Rodzina pochodzenia a relacje partnerskie"
W jaki sposób schematy z rodziny pochodzenia mogą wpływać na relacje partnerskie? Obszary i kierunki oddziaływań, dobre i złe wzorce.
Jakie są zdrowe granice w obrębie tych systemów?
Jak zaplanować terapię ukierunkowaną na budowanie zdrowej równowagi między rodziną pochodzenia klienta a rodziną, którą klient zakłada.
Wskazówki do pracy terapeutycznej z parą w tym obszarze.
✔ 2. Problemy seksualne w związku
Jakie są najczęstsze problemy seksualne par w XXI wieku?
Jakie są przyczyny oraz źródła problemów w obszarze seksualnym?
Jakie są rekomendowane metody pracy terapeutycznej w tym obszarze?
Kiedy potrzebna jest dodatkowa konsultacja innego specjalisty?
✔ Mechanizmy cyrkularne w terapii seksuologicznej pary
Jakie mechanizmy cyrkularne mogą pojawić się w partnerskich problemach seksualnych?
W jaki sposób samoocena jednostki wpływa na jej funkcjonowanie w relacji?
Wpływ poczucia bezpieczeństwa na jakości relacji intymnych.
✔ Uzależnienie od cyberseksu a relacje partnerskie
Jak problematyczne używanie pornografii może wpływać na życie seksualne partnerów oraz funkcjonowanie psychospołeczne?
Uzależnienie od cyberseksu jako przykład uzależnienia behawioralnego - wskazówki do pracy terapeutycznej.
Uzależnienie od pornografii a regulacja emocjonalna.
✔ 3. Związek po zdradzie
Jakie są przyczyny zdrad?
Jakie są wskazania i przeciwwskazania do pracy z parą po zdradzie?
Co jest potrzebne aby prowadzić skuteczną terapię i jak się do niej odpowiednio przygotować?
Za pomocą jakich metod pracować nad związkami, w których jakość relacji partnerskich została zaburzona przez zdradę?
✔ 4. Związek a dzieci
Jak rozpoznać zdrowe oraz zaburzone granice w obrębie systemów rodzinnych?
„Moje dzieci z twoimi dziećmi biją nasze dzieci” – praca z rodziną patchworkową.
Kluczowe interwencje terapeutyczne w budowaniu zdrowych granic w obrębie systemów rodzinnych.
Test online

Prowadzący

dr Katarzyna Waszyńska
Psycholożka , seksuolożka kliniczna (certyfikat PTS), mediatorka rodzinna, specjalistka 2 stopnia w zakresie edukacji seksualnej, doradczyni w problemach małżeńskich i rodzinnych, specjalistka w zakresie terapii stresu pourazowego. Kieruje Pracownią Promocji Zdrowia i Psychoterapii na WSE UAM w Poznaniu oraz specjalnością Socjoterapia i promocja zdrowia. Współpracuje z ośrodkami telewizyjnymi w Warszawie, w ramach programów publicystycznych i edukacyjnych. Prowadzi zajęcia (wykłady, warsztaty, szkolenia) dla młodzieży, dorosłych oraz instytucji wychowawczych i oświatowych. Uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach badawczych z zakresu psychologii, pedagogiki, seksuologii. Działalność kliniczną terapeutyczną (terapia indywidualna i terapia par) w Poznaniu prowadzi od 1997 roku.
dr Dagmara Maria Boruc
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Doktor pedagogiki oraz magister psychologii (specjalność psychologia kliniczna). Autorka wielu publikacji naukowych. Posiada doświadczenie w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w placówkach resocjalizacyjnych. Udziela konsultacji i porad psychologicznych, prowadzi zajęcia wykorzystujące elementy coachingu, opracowuje treningi rozwoju motywacyjnego oraz rozwoju inteligencji emocjonalnej. Pomaga osobom w kryzysie i wymagającym interwencji kryzysowej. Ukończyła szkolenie do pracy z parą w nurcie poznawczo-behawioralnym.
Anna Kaźmierczyk
Psycholog, seksuolog, certyfikowany psychoterapeuta SN PTP, superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii rodzin. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Prowadzi psychoterapię rodzinną, małżeńska, par oraz indywidualną dorosłych i młodzieży. Przez 12 lat pracowała w Poradni „Partner” w Gliwicach, od 6 prowadzi własną praktykę w Gabinecie Psychoterapii.
dr Marta Melka-Roszczyk
Doktor nauk o zdrowiu, psycholog, psychoterapeuta oraz biegły sądowy. Kwalifikacje oraz uprawnienia zdobywała kształcąc się na Uniwersytecie Wrocławskim (magister psychologii), Pomorskim Uniwersytecie Medycznym (doktor nauk o zdrowiu), Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej) oraz Uniwersytecie Adama Mickiewicza (Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia). W swojej prywatnej praktyce zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz psychoterapią par i małżeństw. Nieustannie doskonali warsztat swojej pracy uczęszczając na seminaria, konferencje naukowe oraz specjalistyczne kursy i szkolenia.

Kup dostęp!

Terapia par we współczesnej praktyce psychologicznej
Płatność jednorazowa
Wiedza i ćwiczenia na światowym poziomie.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.
Dostęp do kursu na 270 dni.

Najczęściej zadawane pytania

Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.
Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
+
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Kontakt

Adrianna Białas
tel. 61 66 55 825

Zobacz również

Skuteczne metody terapii uzależnień
Terapia psychologiczna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 349 PLN
Pułapki diagnostyczne w praktyce psychologicznej - trudności, dylematy i praktyczne rozwiązania
Terapia psychologiczna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1200 PLN
Holistyczna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi
Terapia specjalna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1200 PLN
>> DO KATALOGU <<