Skorzystaj z wyjątkowej ceny w przedsprzedaży do 17.05.2019! Wpisz kod rabatowy: PRZEDSPRZEDAZ

SPECJALISTYCZNY KURS DOKSZTAŁCAJĄCY

Dieta jako metoda wspierająca terapię psychologiczną

Rola diety w depresji, zaburzeniach seksualnych, zaburzeniach snu, drunkoreksji, zespole stresu pourazowego

Kup dostęp
28.05.2019
3 miesiące
online

W SKRÓCIE:

Specjalistyczny program szkoleniowy dla psychologów z zakresu dietetyki, przeznaczony dla wszystkich specjalistów, którzy chcą poszerzyć swój warsztat pracy o skuteczne metody dietetyczne wspomagające terapię klientów w gabinecie psychologa i psychoterapeuty. 

Po udziale w kursie będziesz potrafił przeprowadzić pogłębiony wywiad z klientem uwzględniający jego preferencje i nawyki żywieniowe i na tej podstawie jeszcze lepiej diagnozował przyczyny zaburzeń.

XXI wiek i rozwój cywilizacyjny sprawiają, że psycholog i psychoterapeuta musi stale poszukiwać nowych metod pracy. W celu poprawy jakości życia człowieka konieczne jest komplementarne – holistyczne podejście do terapii psychologicznej i łączenie psychologii z innymi dziedzinami wiedzy, aby całościowo pomóc klientowi.

Głównym celem kursu jest wprowadzenie do swojej praktyki komplementarnych i skutecznych metod pracy w depresji, zaburzeniach seksualnych, snu, drunkoreksji oraz zespole stresu pourazowego, które można od razu przełożyć na swoją praktykę zawodową.

 

Filmy szkoleniowe

 

Materiały merytoryczne

 

Najlepsi eksperci

 

We współpracy z: Akademia DietetykaPo ukończeniu kursu:
 • Wprowadzisz do swojej praktyki zalecenia dietetyczne, które pomogą opracować holistyczny plan pracy z klientem depresyjnym, przejawiającym zaburzenia snu czy zaburzenia seksualne
 • Wykorzystasz w pracy z klientami, których sposób odżywiania wpływa na funkcjonowanie psychiczne, najnowsze metody i koncepcje psychologii – mindfulness, techniki relaksacyjne oraz wiedzę na temat nowych uzależnień behawioralnych
 • Nauczysz się łączyć wskazówki żywieniowe z metodami i podejściami „trzeciej fali” terapii poznawczo-behawioralnych (ACT, mindfulness, compassion) w depresji i zespole stresu pourazowego
 • Będziesz potrafił uświadomić klientów, że dieta ma znaczenie i uzasadnić to w oparciu o konkretne wyniki badań – przekażesz im wiedzę, jak konkretne mikroelementy wpływają na gospodarkę hormonalną i funkcjonowanie społeczne

Zawartość kursu

 • 6 godzin filmów szkoleniowych
 • Prezentacje z filmów
 • Studia przypadków
 • Kompendium wiedzy
 • Praktyczne plany terapeutyczne
 • Stała opieka merytoryczna podczas trwania kursu
 • Egzamin zaliczeniowy
 • Certyfikat zaświadczający udział w kursie

Sylabus kursu

Moduł 1

Wpływ diety na zdrowie psychiczne – wskazania do zastosowania narzędzi dietetycznych w pracy psychologa

 • Nutritional psychiatry, czyli terapia żywieniem – w jakich obszarach warto wykorzystywać innowacyjne podejście psychologiczno-żywieniowe w pracy z klientem
 • Odżywianie a zdrowie psychiczne – analiza składników diety regulujących nastrój człowieka: witaminy z grupy B, witaminy D3 oraz kwasy tłuszczowe z grupy omega 3
 • Wpływ jelit na nastrój i patogenezę zaburzeń zdrowia psychicznego – jak wpływać na produkcję serotoniny w organizmie
 • Suplementy zalecane klientom z depresją i stanami obniżonego nastroju – na jakie makroelementy, witaminy i minerały w diecie warto zwrócić uwagę, by wzmocnić efekt terapeutyczny
 • Co się dzieje ,kiedy obszar mózgu regulujący poziom kortyzolu ulega zanikowi u chorych na depresję? – wspomaganie dietetyczne jako czynnik wpływający na poprawę funkcjonowania psychicznego
 • Wpływ konkretnych mikroelementów na pracę hormonów i obszarów neuronalnych – na co zwrócić uwagę stawiając diagnozę i przeprowadzając wywiad z klientem z zaburzeniami snu
 • Jakie mechanizmy zachodzą podczas wydzielania się serotoniny, dopaminy, noradrenaliny i acetylocholiny i w jaki sposób powstają one ze składników diety? –  zdrowe produkty mogące poprawiać nastrój pacjentów i wzmacniać skuteczność terapii psychologicznej
 • Wpływ stresu na układ hormonalny i układ pokarmowy – jaki jest związek między kortyzolem oraz melatoniną i dlaczego stres powoduje zaburzenia mikrobioty i trawienia
 • Zalecenia żywieniowe dla klientów z zespołem stresu pourazowego  – jak przekazywać im wskazówki żywieniowe, co eliminować i suplementować, aby skutecznie manipulować poziomem kortyzolu i skokami cukru w organizmie celem wzmocnienia terapii
 • Czy żywienie może wspomagać leczenie zaburzeń funkcji seksualnych – checklista składników mineralnych mających znaczenie dla zachowania zdrowia seksualnego

 

Moduł 2

Narzędzia skutecznej praktyki psychologicznej w budowaniu relacji terapeutycznej z klientem i zmianie nawyków żywieniowych

 • Jak pomóc klientom zmienić nawyki żywieniowe? – przegląd wybranych metod i coaching zdrowia
 • W jaki sposób opracować plan działań ukierunkowanych na wdrażanie nowych nawyków – sprawdzone pojęcia kluczowe i metody ułatwiające zmiany przyzwyczajeń żywieniowych
 • Praktyka mindfulness w pracy z klientami rozproszonymi, jedzącymi nawykowo i impulsywnie – ćwiczenia rozwijające uważność
 • Prognozowanie emocji – jak je wykorzystać w relacji z klientem, by wykształcić nawyk dokonywania lepszych wyborów żywieniowych
 • Technika akceptacji negatywnych odczuć – jak uczyć klientów nowych reakcji behawioralnych po wystąpieniu konkretnych bodźców jedzeniowych – nauka obserwacji i akceptacji doświadczeń
 • Symulacje mentalne w procesie zmiany – za pomocą jakich metod wzbudzić w kliencie wytrwałość i skuteczność w zmianie nawyków
 • Dialog motywujący jako narzędzie CBT w relacji terapeutycznej – jak go wykorzystać w pracy z klientem  
 • Zwiększanie samokontroli i racjonalności w zaburzeniach zdrowia psychicznego uwarunkowanych dietą – metody i narzędzia pracy psychologa
 • Czerpanie z zasobów (elastyczności psychologicznej) w pracy z klientem – jak klient może sam zmienić nawyki żywieniowe 

 

Moduł 3

Studia przypadków

 • Drunkoreksja – rodzaj zaburzenia odżywiania współwystępującego z uzależnieniem od alkoholu - planowanie programu terapeutycznego z komponentem reedukacji w zakresie żywienia
 • Zaburzenia seksualne – analiza aspektów żywieniowych warunkujących popęd płciowy i sprzyjających libido z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji klienta (wiek, stan zdrowia)
 • Zaburzenia snu – zła dieta przyczyną bezsenności – przykład związku między otyłością a zaburzeniami snu, zaburzeniami odżywiania oraz kontrolą czynników związanych ze zdrowiem
 • Depresja – zależności między nieprawidłowościami w pracy przewodu pokarmowego a pojawieniem się u pacjenta zaburzeń depresyjnych
 • Zespół stresu pourazowego – zaburzenia odżywiania jako środek radzenia sobie z traumą i PTSD

 

Prowadzący

dr n. med. Angelika Kargulewicz


Pracownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Swoją pracę doktorską napisała na temat pracy z pacjentami diabetologicznymi. Autorka prac poglądowych i oryginalnych z zakresu dietetyki i żywienia człowieka. Na co dzień prowadzi zindywidualizowane poradnictwo dietetyczne - pracuje aktywnie z pacjentami cukrzycowymi oraz realizuje warsztaty i wykłady o tematyce żywieniowej dla różnych grup populacyjnych.
Mateusz Banaszkiewicz


Psycholog zdrowia, absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS oraz Szkoły Trenerów Biznesu w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej – INTRA. Ukończył Studium Dialogu Motywującego przy Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej oraz uzyskał tytuł terapeuty motywującego. Prowadzi wykłady i warsztaty dla firm w ramach programów poprawy dobrostanu pracowników. Jest członkiem Zespołu Pomocy Poszkodowanym (ZPP) stanowiącego część struktur kryzysowych Polskich Linii Lotniczych LOT. Odpowiada za ocenę stanu psychospołecznego ora wsparcie pacjentów powypadkowych w Centrum Medycznym Gamma w Warszawie. Jego misją jako psychologa zdrowia jest popularyzowanie nauki, wspieranie ludzi w radzeniu sobie ze stresem, zwiększaniu zadowolenia z życia oraz poprawie stanu zdrowia. Więcej informacji: www.mateuszbanaszkiewicz.com.
mgr Agata Dutkiewicz


Absolwentka dietetyki na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Doktorantka i pracownik naukowy Katedry Psychiatrii UMP. Prowadzi własną praktykę psychodietetyczną Centrum Psychodietetyki, gdzie konsultuje osoby borykające się z problemami zaburzeń odżywiania, otyłości, chorób dietozależnych, dzieci z zaburzeniami karmienia, a także zajmuje się wspomaganiem żywieniowym leczenia zaburzeń psychicznych. Łączy kompetencje dietetyczne – szczegółowo analizując nawyki żywieniowe, komponując spersonalizowane programy dietoterapii, z umiejętnościami psychologicznymi – wprowadzając metody systemowe, poznawczo-behawioralne oraz techniki motywacyjne, a przede wszystkim wspierając w procesie zmiany. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UMP prowadzi terapię grupową oraz autorski cykl psychoedukacji żywieniowej, dedykowany pacjentom z zaburzeniami odżywiania i nieprawidłowymi postawami żywieniowymi. Jest autorką publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu dietetyki, psychologii i psychiatrii. Jej działalność naukowa dotyczy zaburzonych postaw żywieniowych, zaburzeń obrazu ciała i psychologii mediów społecznościowych.
dr hab. Anna Brytek-Matera


Prof. Uniwersytetu SWPS, psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny. Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia oraz Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi i Aktywnością Fizyczną (EAT Lab) Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Zajmuje się problematyką zaburzeń odżywiania, (nie)prawidłowymi nawykami i postawami żywieniowymi oraz obrazem ciała i własnej cielesności w kontekście zdrowia i choroby. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki oraz Rządu Francuskiego. Autorka ponad 90 oryginalnych prac naukowych z zakresu psychologii jedzenia. Członek rady redakcyjnej czasopisma “Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity” oraz Global Clinical Practice Network Światowej Organizacji Zdrowia. Odbyła staże naukowe w Lausanne University Hospital, University of Leuven oraz Luxembourg Institute of Health. Od wielu lat aktywnie współpracuje z zagranicznymi placówkami naukowymi i klinicznymi. Łączy pracę nauczyciela akademickiego z aktywnością kliniczną. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami odżywiania oraz otyłością.

Jak przebiega nauka podczas kursu?

Tylko praktyka
Pokazujemy rzeczywiste studia przypadków oraz praktyki wykorzystywane przez najbardziej doświadczonych specjalistów.
Optymalizacja nauki
Kurs opiera się na zasadzie: wiesz-widzisz-wykonujesz, zgodnie z którą ukończenie poszczególnych modułów umożliwia szybkie wdrożenie konkretnych działań w praktyce.
Pełna kompleksowość
Materiały dydaktyczne i szkolenia z komentarzem eksperta pokażą krok po kroku, jak poprawnie wykonywać i przygotowywać się do poszczególnych wytycznych oraz zadań.
Elastyczny i mobilny tryb nauki
Materiały są dostępne 24/7 na platformie internetowej. Uczestnik zdobywa nowe umiejętności z dowolnego miejsca, o dowolnym czasie i przyswaja wiedzę w indywidualnie dobranym tempie.
Dobra inwestycja
Kurs online to oszczędność czasu i pieniędzy bez konieczności ponoszenia wydatków na czasochłonne dojazdy.
Certyfikat ukończenia kursu
Pozytywne zdanie egzaminu końcowego uprawnia do otrzymania certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę i udokumentowanie rozwoju zawodowego.

Kup dostęp!

Dieta jako metoda wspierająca terapię psychologiczną
 • Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
 • Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
 • Wygodna i sprawdzona formuła online.
1500 PLN

Najczęściej zadawane pytaniaCzy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?

Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych polskich i zagranicznych ekspertów.

Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?

Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?

Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu.

Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?

Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Kontakt

Potrzebujesz szczegółowych informacji?

Sylwia Smyl
tel. tel. 48 (61) 66 55 714