9 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

FINANSE JST W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW Jak optymalnie zarządzać finansami JST w kontekście zmian podatkowych po 1 stycznia 2021 r.

Zaczynamy za
Specjalistyczny kurs online dla głównych księgowych, skarbników i pracowników działów księgowo-finansowych w sektorze finansów publicznych wyjaśniający najczęstsze problemy z rozliczaniem podatków po 1 stycznia 2021 r.
9 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
9 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

FINANSE JST W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW Jak optymalnie zarządzać finansami JST w kontekście zmian podatkowych po 1 stycznia 2021 r.

Zaczynamy za
Specjalistyczny kurs online dla głównych księgowych, skarbników i pracowników działów księgowo-finansowych w sektorze finansów publicznych wyjaśniający najczęstsze problemy z rozliczaniem podatków po 1 stycznia 2021 r.
Partner
Data startu
26.04.2021
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online
Certyfikat
tak

Kompleksowy kurs szkoleniowy dla księgowych sektora finansów publicznych odpowiadający na wszelkie wątpliwości związane z rozliczaniem podatków według najnowszych przepisów po 1 stycznia 2021 r. Podczas kursu, pracując na konkretnych przykładach, przeanalizujesz wraz z prowadzącym najtrudniejsze przypadki w ewidencji księgowej. Ponadto poznasz aktualne interpretacje organów skarbowych i dowiesz się, które aspekty będą brane szczególnie pod uwagę podczas zapowiadanych kontroli. 

Podczas kursu dowiesz się, jak:

- prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupu w nowym JPK: ustalać GTU, wykazywać raporty fiskalne i dokumenty wewnętrzne, oznaczać transakcje zakupu towarów i transakcje objęte MPP, wprowadzać korekty,

- wywiązać się z nowych przepisów dotyczących wystawiania faktur uproszczonych, faktur korygujących in minus i in plus, korekty nowego JPK_V7, ustalania wskaźnika proporcji, odliczeń VAT-u naliczonego, białej listy podatników, MPP,

- uniknąć najczęstszych uchybień wykazywanych w toku kontroli skarbowej w JST, dotyczących rozliczeń podatku VAT należnego i naliczonego.

Filmy szkoleniowe
Praktyczne materiały
Najlepsi eksperci praktycy
Dzięki udziałowi w kursie szkoleniowym każdy księgowy JST:
dowie się, jak wywiązać się z nowych przepisów podatkowych wprowadzonych po 1 stycznia 2021 r.,
uniknie najczęstszych błędów związanych z ewidencją w nowym JPK, wystawianiem faktur uproszczonych i korygujących, dokonywaniem płatności w MPP, rozliczaniem podatku VAT należnego i naliczonego, ustalaniem wskaźnika proporcji, składaniem korekty nowego JPK_V7,
wyeliminuje ryzyko narażenia się na surowe sankcje karnoskarbowe w razie kontroli,
skorzysta z wiedzy i doświadczenia jednych z najlepszych specjalistów w zakresie podatków i finansów publicznych, którzy w jasny sposób wyjaśnią, jak wdrożyć nowe przepisy i ustrzec się błędów,
otrzyma dostęp do praktycznych materiałów z rozwiązaniami trudnych case’ów na temat rozliczania podatków.

Zawartość kursu

Filmy szkoleniowe

Około 14 godzin filmów szkoleniowych ze skutecznymi rozwiązaniami na temat rozliczania podatków i dotacji
Około 14 godzin filmów szkoleniowych ze skutecznymi rozwiązaniami na temat rozliczania podatków i dotacji
Studia przypadków

Konkretne case studies z praktyki ekspertów z dużym doświadczeniem
Konkretne case studies z praktyki ekspertów z dużym doświadczeniem
Materiały szkoleniowe

Praktyczne materiały szkoleniowe, przykładowe rozliczenia, check-listy
Praktyczne materiały szkoleniowe, przykładowe rozliczenia, check-listy
Dostęp 24/7

Dostęp 24h z każdego miejsca w dowolnym czasie – możliwość nauki we własnym tempie
Dostęp 24h z każdego miejsca w dowolnym czasie – możliwość nauki we własnym tempie
Certyfikat

Poświadczający udział w kursie
Poświadczający udział w kursie

Program kursu

Zmiany podatkowe obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. – jak je wdrożyć
+
Lekcja 1: Jak prowadzić ewidencję sprzedaży i zakupu w nowym JPK
✔ Nowe elementy struktury JPK – ich opis i oznaczenia. Jak prawidłowo ustalić GTU (grupę towarowo-usługową)
✔ Czy transakcje z podmiotami powiązanymi trzeba wykazywać w JPK? Jak ustalić, czy dana jst jest podmiotem powiązanym – analiza PIT/CIT/VAT
✔ Ewidencja sprzedaży – jak wykazywać raporty fiskalne i dokumenty wewnętrzne w nowym JPK
✔ Ewidencja zakupu – jak oznaczać transakcje importu towarów i transakcje objęte obowiązkiem MPP
✔ Korekta faktur w nowym JPK – czy jest możliwa korekta jedynie części deklaracyjnej lub ewidencyjnej? Co w sytuacji, gdy korekta JPK ma wpływ na wysokość podstawy opodatkowania
Lekcja 2: Wystawianie faktur uproszczonych – analiza najczęstszych problemów z dokumentacją podatku VAT
✔ Czy można odliczyć VAT z paragonu zawierającego NIP
✔ Sprzedawca wystawił paragon z NIP o wartości do 450 zł. Czy ma prawo odmówić wystawienia faktury do takiego paragonu
✔ Czy można wystawiać fakturę zamiast paragonu fiskalnego
✔ Czym jest faktura uproszczona i jak ją wystawić? Jak ujmować fakturę uproszczoną w nowym JPK
Lekcja 3: Biała lista podatników i mechanizm podzielonej płatności w JST – jak wywiązać się z nowelizacji przepisów
✔ Biała lista podatników – jak bezpiecznie dokonać płatności na rachunek niezgłoszony do rejestru
✔ Nowa procedura składania zawiadomień o płatności na rachunek spoza białej listy
✔ Na co zwracać uwagę przy płatnościach na rachunki techniczne, indywidualne, cesyjne i wirtualne
✔ Split payment a nowy JPK – jak w JPK_V7 prawidłowo oznaczać transakcje w podzielonej płatności
✔ Otrzymywanie i dokonywanie płatności w JST przy zastosowaniu MPP – wewnętrzny i zewnętrzny komunikat przelewu
✔ MPP a biała lista podatników – czy zapłata w split payment skutkuje brakiem użycia sankcji w podatku dochodowym i VAT
✔ Kompensaty – czy zawsze wyłączają stosowanie MPP
✔ MPP w 2021 r. – nowe zasady określania kwoty granicznej i kompensowania faktur. W jaki sposób potrącać wierzytelności w transakcjach objętych MPP?
Lekcja 4: Pakiet SLIM VAT – jak rozliczać podatek VAT od 1 stycznia 2021 r.
✔ Faktura korygująca in minus – czy można obniżyć podstawę opodatkowania i VAT należny w momencie wystawienia faktury korygującej? Jakie dokumenty trzeba zebrać? Jak wykazać skorygowaną transakcję w nowym JPK, jeśli nie posiada się faktury korygującej?
✔ Jaki limit będzie obowiązywał po nowelizacji na nieewidencjonowane prezenty małej wartości?
✔ Wydłużenie terminu odliczenia VAT naliczonego – jak obniżyć kwotę podatku należnego w wypadku rozliczeń miesięcznych?
✔ Jak rozliczać faktury korygujące w 2021 r. według nowych przepisów
Lekcja 5: Jak rozliczać faktury korygujące w 2021 r. według nowych przepisów
✔ Kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej? Faktura korygująca a nota korygująca
✔ Jakie nowe zasady obowiązują w wystawianiu faktur korygujących w 2021 r.
✔ Faktury korygujące „in minus" – kiedy rozlicza sprzedawca, a kiedy nabywca? Jak ustalić termin rozliczenia faktury korygującej? Jaką dokumentacją trzeba dysponować, aby potwierdzić uzgodnienie zasad rozliczania faktur korygujących „in minus”
✔ Kiedy należy rozliczać faktury korygujące „in plus" według nowych przepisów
✔ W jaki sposób korygować fakturę w przypadku zmiany stawek VAT
✔ Kilka faktur korygujących do jednej faktury – czy można wystawić zbiorczą fakturę korygującą? Czy konieczne jest podawanie na zbiorczych fakturach korygujących numerów faktur i dat ich wystawienia
Lekcja 6: Jak składać korekty nowego JPK_V7
✔ Jak wprowadzać korekty w nowym JPK_V7 na podstawie faktury korygującej? Jak oznaczać faktury korygujące kodami GTU? Co w wypadku transakcji powiązanych
✔ Zapis w nowym JPK_V7 faktury korekty – co jeśli faktura pierwotna miała oznaczenie FP albo gdy podstawą wpisu jest ewidencja korekt lub dokument wewnętrzny
✔ Pomyłki w danych sprzedawcy i nabywcy – jak je korygować w nowym JPK_7
✔ Jak wprowadzać korektę, gdy zastosowano błędny kod w nowym JPK_V7
✔ Jak w pliku JPK_V7 ująć korektę podatku z wykorzystaniem ulgi na złe długi
Trudne przypadki rozliczenia podatku VAT należnego i naliczonego w gminach
+
Lekcja 1: Najczęstsze uchybienia w rozliczeniach podatku VAT
✔ Jak udokumentować i rozliczyć VAT z tytułu obniżki lub okresowego zwolnienia z zapłaty czynszu za dzierżawę gruntów lub lokali
✔ Dzierżawa pasa drogowego – kiedy nastąpi obowiązek podatkowy z tytułu zawarcia umowy na zajęcie pasa drogowego w ciągu roku
✔ Zamiana nieruchomości a rozliczenia VAT – najczęstsze nieprawidłowości wykazywane w toku kontroli
✔ Jaką stawkę VAT powinna zastosować gmina na dostawę wody, wycinkę drzew, remontu lub sprzedaży lokalu – analiza najczęstszych błędów
✔ Netto czy brutto – jaka kwota obowiązuje przy opodatkowaniu VAT dotacji otrzymanej na montaż instalacji fotowoltaicznej i kanalizacji deszczowej dla mieszkańców (VAT od dotacji i wpłat od mieszkańców: faktury i obciążenie – ewidencja)
✔ Przychody ewidencjonowane – czy mała gmina może płacić VAT ryczałtem
Lekcja 2: Jak uniknąć błędów z odliczaniem podatku naliczonego VAT
✔ Odliczanie podatku VAT od inwestycji już zrealizowanych – najczęstsze błędy w odliczeniach podatku w ramach wstecznych korekt
✔ Jak wprowadzać korektę wieloletnią w bieżących i przyszłych deklaracjach w związku z zakupem środków trwałych
✔ Kiedy prewskaźnik, a kiedy wskaźnik? Jak wyznaczyć prewspółczynnik VAT – przykładowe metody jego wyliczania w wypadku działalności mieszanej (opodatkowanej i nieopodatkowanej VAT)
✔ Koniec ze zwolnieniami z VAT – analiza interpretacji ogólnej MF z 10.06.2020 r. dotyczącej edukacji publicznej i pomocy społecznej
✔ Ewidencja podatku VAT naliczonego – trudne przypadki księgowań, gdy VAT naliczony jest wyższy od należnego. Co w sytuacji, gdy VAT należny jest wyższy od naliczonego
✔ Jak odliczyć VAT przez szkołę od wydatków poniesionych do działalności mieszanej przez okres epidemii
Lekcja 3: Wskaźnik proporcji – rozwiązania najczęstszych problemów z jego ustalaniem
✔ Sprawozdawczość budżetowa a ustalenie prewskaźnika – jakie paragrafy klasyfikacji budżetowej i jakie sprawozdania (Rb) należy zastosować przy ustalaniu mianownika (D) prewspółczynnika dla JST
✔ Roczna korekta podatku VAT naliczonego – jak wyliczyć wskaźnik proporcji
✔ Jak odliczyć VAT od wydatków na infrastrukturę wodociągową z zastosowaniem indywidualnego prewskaźnika
✔ Sprzedaż nieruchomości przez gminę – czy należy ją ująć przy obliczaniu prewspółczynnika
✔ Jak wyliczyć prewspółczynnik od zakupu środka trwałego rozliczanego współczynnikiem przez 5 lat
✔ Usługi transportowe – jak rozliczyć prewspółczynnik, gdy udział jednostek gminy wynosi 40%
✔ Jak ustalać preproporcję i proporcję w przypadku prowadzenia stołówki szkolnej

Prowadzący

Teresa Krawczyk
Znany i ceniony ekspert z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkolący pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, pracowników RIO, NIK, ministerstw. Wieloletni praktyk administracji skarbowej, w tym naczelnik urzędu skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek. Wykładowca wyższych uczelni m.in.: Wyższej Szkoły Zarządzania i Rachunkowości w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (w tym: zajęcia na studiach podyplomowych dla instytucji samorządowych z przedmiotów: rachunkowość samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, VAT po centralizacji, sprawozdawczość budżetowa), autor i współautor kilkunastu pozycji książkowych dla jednostek sektora finansów publicznych i biznesu oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej (VAT), finansów publicznych.

Kup dostęp!

FINANSE JST W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW Jak optymalnie zarządzać finansami JST w kontekście zmian podatkowych po 1 stycznia 2021 r.
Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.
Dostęp do kursu na 90 dni.

Najczęściej zadawane pytania

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady wideo, prezentacje w formie online.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Marlena Fiedorow
tel. 601 147 421

Zobacz również

Nowe zasady fakturowania podatku VAT w drugiej połowie 2020 r. Ewidencja i korekta faktur w nowym JPK, e-faktury i e-paragony, fakturowanie zaliczek, refakturowanie i anulowanie faktur, odliczanie podatku naliczonego z faktury - edycja druga
Finanse
Sprawdź
Cena 859.77 PLN
>> DO KATALOGU <<

Potrzebujesz pomocy?

Żebyśmy mogli jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi wyszukaj problem korzystając z poniższej wyszukiwarki lub wybierz go, korzystając z kategorii

Kategoria problemu

*