Promocja

Promocja!

Do 19 marca rabat
na zgłoszenie udziału!

Szczegóły poniżej!

KURS

PODEJŚCIE UWAŻNOŚCI (MINDFULNESS)
Z ELEMENTAMI PODEJŚCIA
WSPÓŁCZUCIA (COMPASSION)

3 moduły  01.03.2018 - 31.05.2018 r.

ZGŁOŚ UDZIAŁ
 • Patronat:

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA

PSYCHOLOGÓW PSYCHOTERAPEUTÓW, OSÓB PRACUJĄCYCH W OBSZARZE POMOCY, PRAGNĄCYCH INDYWIDUALNIE PRAKTYKOWAĆ TRENING UWAŻNOŚCI I WSPÓŁCZUCIA

 • Data rozpoczęcia:
  1 marca 2018 r.

 • Czas trwania kursu:
  3 miesiące

 • Liczba godzin kształcenia:
  60 godzin

 • Poziom zaawansowania:

 • Dogodna forma kształcenia:
  online

 • Opłata rekrutacyjna:
  0 zł

W ostatnich latach obserwuje się istotny wzrost zainteresowania klinicystów i badaczy koncepcjami oraz metodami pracy zaczerpniętymi z praktyk kontemplacyjnych. Obok uważności (ang. mindfulness) to również współczucie (compassion) wzbudza szczególne zainteresowanie ze względu na swoje szerokie odniesienie do psychoterapii i liczne korzyści, jakie przynosi jego rozwijanie zarówno dla terapeuty, relacji terapeutycznej, a przede wszystkim pacjenta.

W ramach kształcenia dowiecie się Państwo:

W ramach kursu otrzymają Państwo:

 • Czym jest podejście UWAŻNOŚCI, czemu służy praktykowanie uważności i jak ją praktykować - w kontekście depresji, regulacji stresu, pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami koncentracji, relacji czy emocji

 • Jak badać uważność (psychometrycznie i fizjologicznie) i jakie badania są już dostępne (potwierdzające skuteczność praktyk i podejścia uważności)? - praktyczne narzędzia omówione krok po kroku

 • Jak rozpatrywać temat stresu w kontekście podejścia uważności? - w ujęciu zarówno regulacji stresu, jak i akceptacji swojej emocjonalności

 • Dlaczego warto praktykować uważność i jak to robić w kontekście pracy i bycia z dziećmi i młodzieżą: podejście mindfulness w terapii uzależnień, relacji, nieśmiałości, zaburzeń lękowych?

 • Jak przebiegają poszczególne etapy treningu opartego na uważności (ang. Mindfulness-Based Stress Reduction - MBSR)?

 • Jakie są zagrożenia i pułapki terapeutyczne związane z praktyką uważności oraz co to jest McUważność?

 • Czym jest terapia poznawczo-behawioralna oparta na uważności (Mindfulness-BasedCognitiveTherapy– MBCT)?

 • NOWOŚĆ! Czym jest Terapia Skoncentrowana na WSPÓŁCZUCIU (Compassion-FocusedTherapy–CFT)?

 • 8 godzin filmów szkoleniowych

 • 2 godziny nagrań audio

 • 8 godzin superwizji online z prelegentami

 • kilkanaście artykułów merytorycznych

 • ćwiczenia i scenariusze zajęć

 • prezentacje

 • bibliografię

 • stałą opiekę merytoryczną podczas trwania kursu

 • CERTYFIKAT zaświadczający udział w kursie

WYKŁADOWCY:

Julia E. Wahl

psycholog, psychoterapeuta założyciel i dyrektor The Mind Institute, trener podejścia uważności oraz współczucia

Paul Gilbert

Doktor nauk humanistycznych, nagrodzony Orderem Imperium Brytyjskiego. Profesor psychologii klinicznej Uniwesytetu w Derby.

Eryk Ołtarzewski

pedagog, socjoterapeuta, trener grupowy. Pracuje z młodzieżą od 20 lat.
 

Mateusz Banaszkiewicz

Psycholog zdrowia, wykładowca akademicki, jako konsultant prowadzi wykłady i warsztaty poświęcone radzeniu sobie ze stresem, silnej woli, zmianie zachowań zdrowotnych i in.

Tomasz Kryszczyński

Psycholog, trener, nauczyciel mindfulness w programach MBSR i MBCT certyfikowanym przez The Institute for Mindfulness – Based Approaches z siedzibą w Bedburgu.

Sylabus Kursu

service

PODEJŚCIE UWAŻNOŚCI (MINDFULNESS) Z ELEMENTAMI PODEJŚCIA WSPÓŁCZUCIA (COMPASSION)

Udostępniamy:
materiały dydaktyczne (w tym m.in. prezentacje, artykuły); multimedialne wykłady online, zestawy ćwiczeń, zadania i testy zaliczeniowe (3-str. wypracowanie).
Kierownik kursu:
Julia E. Wahl
Wykładowcy:
Paul Gilbert, Julia E. Wahl, Eryk Ołtarzewski, Tomasz Kryszczyński, Mateusz Banaszkiewicz
Wykład przewodni:
Wyzwania w psychologii XXI wieku – dlaczego potrzebujemy nowych metod terapeutyczno-treningowych i dlaczego tych kontemplacyjnych (w tym uważności i współczucia)? - wykład: Julia E. Wahl

Teoretyczne wprowadzenie do uważności (ang. mindfulness) i treningu redukcji stresu opartego na uważności (ang. mindfulness-basedstressreduction - MBSR) (Julia E. Wahl)

Praktyczne wprowadzenie do uważności

Zastosowanie uważności w kontekście psychoterapeutycznym

*Wszystkie wykłady ekspertów anglojęzycznych będą tłumaczone.

ORGANIZACJA KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO I UCZESTNICTWO

Całość kursu realizowana jest na interaktywnej platformie, dzięki której otrzymają Państwo dostęp do:

 • Pakietu materiałów dydaktycznych dostępnych na platformie 24h/dobę
 • Multimedialnych wykładów online (wykład w formie filmu zintegrowanego ze slajdami)
 • Ćwiczeń pomagających zweryfikować zdobytą wiedzę
 • Zadań i testów zaliczeniowych online dostępnych w ściśle określonych terminach
 • Wykładowców – kontakt online w wyznaczonych terminach

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy

JAK WYGLĄDA KSZTAŁCENIE W RAMACH KURSU?

 • Proponujemy metodologię wykładów, ćwiczeń i indywidualnie dobieranych zadań oraz testów, która została opracowana i sprawdzona w USA i Europie Zachodniej. Takie nowoczesne formy kształcenia są rekomendowane przez największe uniwersytety na świecie, jak Michigan czy Stanford – dzięki temu zwiększysz swoje kwalifikacje zawodowe.
 • Zapewniamy bogatą ilustrację w postaci filmów ćwiczeniowych. Filmy są krok po kroku komentowane przez wykładowcę, z podkreśleniem momentów kluczowych diagnostyki i terapii.
 • Gwarantujemy regularną opiekę merytoryczną ze strony uznanych na świecie superwizorów – dzięki temu będziesz miał rzetelną weryfikację postępów w nauce i pewność, że Twoja praca będzie skuteczna.
 • Dajemy możliwość tworzenia specjalistycznych grup dyskusyjnych online – dzięki temu zyskujesz platformę szerokiej wymiany doświadczeń i pole do dyskusji.
 • Nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter poszerzania i pogłębiania wiedzy.

Nie przyznajemy uprawnień zawodowych.
Kurs ma charakter poszerzania i pogłębiania wiedzy.


CO ZYSKUJESZ, PRZYSTĘPUJĄC DO KURSU?

 • Gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego

  Wysoko wykwalifikowani eksperci, światowy poziom, nowe metody terapeutyczne

 • Wysoki standard kształcenia w formie online

  Udostępniamy nowoczesną i profesjonalna platformę szkoleniową online Możliwość wymiany doświadczeń, tworzenia i udziału w grupach dyskusyjnych online

 • 0zł wpisowego

  0 złotych opłaty rekrutacyjnej. Nie ponosisz dodatkowych opłat rekrutacyjnych

 • Kurs trwa 3 miesiące. 60 godzin nauki

  To Ty ustalasz miejsce i czas, w którym przerabiasz udostępniony materiał

 • Egzamin końcowy

  Podstawą ukończenia kursu jest zdanie egzaminu końcowego

 • Prestiżowy certyfikat!

  Absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia kursu wydawany przez Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii

 • Dogodny system płatności

  Płatność za udział w kursie w dogodnych 3 ratach

 • Nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter poszerzania i pogłębiania wiedzy.

Zastanawiasz się nad uczestnictwem?
Sprawdź nas, zobacz fragment wykładu online zaprezentowany w ramach Studium „Psychologia Praktyczna. Mindfulness, Genogramy, TPT”

FAQ – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym Państwu miejscu.
Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując  do kursu otrzymujecie Państwo wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
Tylko prelekcje wykładowców zagranicznych będą prowadzone w języku angielskim. Wszystkie wykłady ekspertów anglojęzycznych będą dla Państwa tłumaczone.
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat Europejskiego Instytutu Psychologii i Psychoterapii poświadczający udział i ukończenie kursu. Dodatkowo po każdym module tematycznym otrzymacie Państwo certyfikaty potwierdzające pozyskanie wiedzy z danego obszaru tematycznego.
Superwizje to spotkania online na żywo z prelegentami. Terminy superwizji zostaną podane uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem. W trakcje superwizji uczestnicy kursu będą mieli okazję do zadawania pytań prowadzącym.
Zapis każdej superwizji będzie w całości udostępniony dla Państwa w formie video.

Zapisy na kurs odbywają się poprzez  wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.psychoterapiapraktyczna.pl lub kontaktując się telefonicznie lub mailowo:

maria.osesek@forum-media.pl
Tel. 61 66 55 874

Tak. Płatność za kurs można rozłożyć na 3 części. Płatność odbywa się na podstawie wystawianej faktury VAT w cyklu comiesięcznym od daty startu kursu. Wybór tej opcji klient może wybrać przy składaniu zamówienia poprzez stronę internetową www.psychoterapiapraktyczna.pl.

Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala Państwu kształcić się w dogodnym dla siebie czasie..
Nie, do udziału w kursie nie jest wymagany certyfikat psychoterapeuty.
Wszystkie materiały edukacyjne będą dla Państwa przygotowane w języku polskim.
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych polskich i zagranicznych ekspertów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Studium: Podejście uważności (mindfulness) z elementami podejścia współczucia (compassion) - 3 moduły 01.03.2018-31.05.2018 r.
Liczba godzin kształcenia: 60 godzin. Czas trwania specjalizacji: 3 miesiące. Data rozpoczęcia specjalizacji: 1 marca 2018 r.

UWAGA! Przedsprzedaż!
Tylko teraz rabat 10% na zgłoszenie udziału!

Szczegóły poniżej!

Koszt Kursu i rodzaje płatności:

Jak skorzystać z promocji?
Wpisz kod rabatowy mindfulness-luty, aby zapisać się w niższej cenie: 1771,20 zł brutto

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE SPECJALIZACYJNYM:

 • Kurs obejmuje:
  • uczestnictwo w szkoleniach online wraz z możliwością ich wielokrotnego odtwarzania,
  • konsultacje prowadzących szkolenia online podczas trwania Kursu,
  • pełne materiały szkoleniowe,
  • opiekę ekspertów podczas całego Kursu,
  • certyfikat uczestnictwa w Kursie.
 • Warunkiem zawarcia z Organizatorem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej - uczestnictwa w Kursie - jest przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia.
 • Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Kursie.
 • Potwierdzenie uczestnictwa w Kursie następuje poprzez wysłanie przez Organizatora e-maila na adres podany w formularzu zgłoszenia.
 • Każdorazowo, z odpowiednim wyprzedzeniem, Uczestnik zostanie powiadomiony o planowanej dacie kolejnego modułu. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu online, otrzyma dostęp online do nagrania ze szkolenia.
 • Po zakończeniu każdego z modułów Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT. Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Termin płatności faktury wynosi 10 dni.
 • Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w Kursie nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia Kursu nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 • W przypadku niezłożenia rezygnacji z udziału w Kursie przez Zamawiającego w regulaminowym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami Kursu.
 • W przypadku braku udziału w Kursie lub przerwania Kursu w trakcie jej trwania, jednak po zawarciu ważnej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, Uczestnik nie jest zwolniony z uiszczenia pełnej opłaty za Kurs.
 • W przypadku braku możliwości udziału w Kursie z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Kursie innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika Kursu wymaga formy pisemnej (list, fax, e-mail).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kursu.

KONTAKT

Potrzebujesz szczegółowych informacji? Gwarantujemy odpowiedź tego samego dnia!

Edyta Żmuda

edyta.zmuda@forum-media.pl
Tel. 61 66 83 142

Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań