Bestseller!

Osobowość narcystyczna

– wyzwania diagnostyczne i niuanse terapeutyczne

Praktyczny, oparty na konkretnych opisach przypadków, kurs dla psychologów i psychoterapeutów, uwrażliwiający na specyfikę terapii i trudności wynikające podczas pracy z osobami z narcystycznymi zaburzeniami osobowości.

Głównym celem kursu jest uwrażliwienie specjalistów na specyfikę i trudności wynikające z pracy z osobowością narcystyczną.

Przygotujemy uczestników do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych.

Na przykładzie konkretnych studiów przypadków zobrazujemy specyficzne dla osobowości narcystycznej zachowania oraz sposoby funkcjonowania w społeczeństwie i w relacjach. Wskażemy, jakie są najbardziej istotne niuanse diagnostyczne oraz podpowiemy, dlaczego warto w procesie terapeutycznym wziąć pod uwagę uzależnienia, ryzykowne zachowania i przypadkowe kontakty seksualne u osób z narcystycznym zaburzeniem osobowości.

W trakcie kursu omówimy i zobrazujemy na przykładach:

 • W jaki sposób nieprawidłowo wykształcone więzi w dzieciństwie oraz doświadczenie traumatycznych wydarzeń i zaniedbania ze strony rodziców/opiekunów mogą po latach doprowadzić do pojawienia się osobowości narcystycznej?
 • Przy użyciu jakich metod, na etapie procesu diagnostycznego, poprawnie zidentyfikować osobowość narcystyczną oraz na jakie sytuacje z życia klienta pozostać uważnym, aby nie popaść w pułapkę błędnych przekonań?
 • Jak na podstawie konkretnych zachowań klienta trafnie rozpoznać rodzaj osobowości narcystycznej? Różnice między narcyzem elitarnym, uwodzicielskim, roszczeniowym czy wielkościowym.
 • Z jakimi trudnościami w obszarze nawiązywania i podtrzymywania relacji terapeutycznej mierzą się inni specjaliści pracujący z klientem z osobowością narcystyczną i jak sobie z nimi radzić?
 • Jaki jest związek między osobowością narcystyczną a przekonaniem o własnej niepowtarzalności i wyjątkowości, brakiem empatii, zazdrością, uważaniem się za wybitną jednostkę?
 • W jaki sposób narcystyczne zaburzenie osobowości może determinować i zniekształcać obraz postrzeganego świata, innych i własnej osoby? Wyolbrzymianie swoich wysiłków, wpędzanie innych członków rodziny w poczucie winy, ignorancja potrzeb innych ludzi.
 • Jak poprzez zastosowanie terapii dialektyczno-behawioralnej, Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu, terapii schematów oraz Terapii Gestalt efektywnie pracować z klientem nad jego potrzebami i sposobem funkcjonowania w społeczeństwie?

Po ukończeniu kursu:

Wdrożysz do swojej pracy nowe i sprawdzone przez specjalistów-praktyków metody pracy, które będą adekwatne do potrzeb i uwarunkowań funkcjonowania psychospołecznego osób z narcystycznym zaburzeniem osobowości – dowiesz się, jak wykorzystać w pracy z klientem m.in. terapię dialektyczno-behawioralną, Terapię Skoncentrowaną na Przeniesieniu, pracę z wyobrażeniami i pracę z trybami

Będziesz budować relację terapeutyczną z klientem z osobowością narcystyczną w taki sposób, aby móc w pełni poznać problemy i trudności z jakimi zmaga się klient oraz przygotować go do funkcjonowania w społeczeństwie po zakończonej terapii

Otrzymasz kompleksowy zestaw materiałów diagnostycznych – wyposażysz się w pytania do wykorzystania podczas wstępnego wywiadu, przykłady scenariuszy diagnostycznych, scenek dialogowych oraz ćwiczeń, które ułatwią cały proces związany z rozróżnieniem konkretnych typów zaburzeń osobowości

Będziesz trafnie analizować i interpretować objawy charakterystyczne poszczególnych typów zaburzeń osobowości w kontekście diagnozy różnicowej z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, chorobą afektywną dwubiegunową czy OCD, dzięki czemu skutecznie poprowadzisz dalszy proces terapeutyczny

Nauczysz się planować proces terapeutyczny uwzględniając w pracy psychoterapeutycznej potrzeby klientów i momenty kluczowe terapii, co pozwoli Ci na uzyskanie efektywniejszych skutków terapeutycznych

Zapoznasz się ze studiami przypadków, krok po kroku opisującymi trudności z jakimi mierzą się osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości, między innymi: problemy w nawiązywaniu relacji, podejmowanie ryzykownych zachowań, skłonność do uzależnień, problemy z empatią i odczuwaniem emocji, po to aby otrzymać szczegółowy obraz metod pracy, które okazały się skuteczne

Pomożesz swojemu klientowi z zaburzeniem osobowości narcystycznej w zbudowaniu kompetencji komunikacyjnych, które ułatwią mu nawiązywanie relacji, nauczysz go, jak może radzić sobie z krytyką i odrzuceniem ze strony innych oraz okażesz mu wsparcie w budowaniu poczucia własnej wartości

Program kursu

MODUŁ1

Specyfika i niuanse diagnostyczne w pracy z osobowością narcystyczną

 • Dbająca o swój wygląd, uprzejma, dobroczynna, odnosząca sukcesy i pozytywna osoba w gabinecie terapeuty – jak nie popaść w pułapkę błędnych przekonań oraz technik manipulacji, które w kontakcie diagnostycznym stosuje klient z osobowością narcystyczną?
 • Diagnoza osobowości narcystycznej z uwzględnieniem niewłaściwych i trudnych relacji rodzinnych z okresu dzieciństwa, nieprawidłowego funkcjonowania systemu rodzinnego oraz czynników środowiskowych i zachowań patologicznych w procesie wychowania i socjalizacji – jakie doświadczenia mogą zakłócać relację terapeuta-klient i na co warto być uważnym w kontakcie terapeutycznym?
 • Poprzez analizę jakich zachowań klienta trafnie zidentyfikować rodzaj narcyzmu, z którym się zmaga? – konkretne kryteria i pytania diagnostyczne ułatwiające rozpoznanie narcyzmu doskonałego, uroczego, wrażliwego, agresywnego i elastycznego.
 • Osoba z bardzo wysokim poczuciem własnej wartości, przekonaniem o własnej wyjątkowości, wymagająca ciągłego podziwu, przejawiająca brak empatii, wykorzystująca innych oraz przejawiająca zazdrość i arogancję – w jaki sposób rozpoznać, że typowe objawy narcyzmu mogą być maską zaburzeń lękowych, depresyjnych, osobowości antyspołecznej czy niskiej samooceny?
 • Związek osobowości narcystycznej z zaburzeniami odżywiania, chorobą afektywną dwubiegunową i nadużywaniem substancji psychoaktywnych – skala i charakterystyka problemu zaburzeń współistniejących oraz przykładowe scenariusze diagnostyczne do wykorzystania w realiach gabinetu.
MODUŁ2

Osobowość narcystyczna w relacjach interpersonalnych – praca indywidualna z pacjentem i praca z parą

 • Nieangażowanie się w związki spowodowane lękiem przed skonfrontowaniem się przy drugiej osobie ze swoimi wadami, nieumiejętnością okazywania emocji, niską samooceną – jak pracować z klientem narcystycznym, który jest podatny na zranienie, boi się odrzucenia oraz czuje się niezrozumiany i nieszczęśliwy? Skuteczne scenariusze terapeutyczne.
 • W jaki sposób poprzez pytania dotyczące życia rodzinnego lub funkcjonowania w parze rozpoznać, że mamy do czynienia z osobowością narcystyczną?
 • Jak stosować terapię systemową, aby była ona skuteczną metodą pracy, gdy klient wyolbrzymia swoje zasługi i wysiłki, wpędza członków rodziny w poczucie winy i obarcza ich za porażki, a także ignoruje potrzeby innych?
 • Przy użyciu jakich metod terapeutycznych pracować z parą, u której pojawia się problem manipulacji, oszczerstw, wykorzystywania ze strony jednego z partnerów? – jakie kroki interwencyjne podjąć, kiedy jeden z partnerów „wybiela się” przed innymi osobami i manipuluje nimi na swoją korzyść?
 • Trzy fazy związku z narcyzem – idealizacja, dewaluacja, dyskredytacja. Jakie kroki terapeutyczne podjąć w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia jednego z partnerów – na jakie zachowania warto zwracać uwagę w pracy z parą, gdzie jedna z osób przejawia cechy osobowości narcystycznej?
MODUŁ3

Metody i narzędzia terapeutyczne skuteczne w pracy z osobowością narcystyczną

 • Długoterminowa psychoterapia psychodynamiczna oraz terapia psychoanalityczna – jaką rolę w procesie terapeutycznym odgrywa psychoterapeuta? Maksymalizacja efektów leczenia poprzez zastosowanie pracy z wglądem, klaryfikacji, konfrontacji oraz interpretacji.
 • Terapia skoncentrowana na przeniesieniu – jak dzięki zastosowaniu tej metody poszerzyć świadomość klienta i zintegrować jego wszystkie aspekty świata wewnętrznego, aby spójnie mógł odbierać siebie i otaczający go świat?
 • Praca z wyobrażeniami oraz praca z trybami jako skuteczne metody zmiany schematów – jak pomóc klientowi w poznaniu jego głębszych stanów emocjonalnych oraz zrozumieniu i przepracowaniu traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa, które mają wpływ na wystąpienie osobowości narcystycznej?
 • Terapia Gestalt i wykorzystanie pracy z pustym krzesłem i z dwoma krzesłami – jaką rolę w zmniejszaniu skutków osobowości narcystycznej ma modelowanie nowych zachowań, umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami i reagowanie adekwatne do sytuacji, budowanie zdrowego poczucia własnej wartości oraz uczenie się zasad komunikacji?
 • Terapia schematów – jak poprzez pracę ze schematami sprawić, aby osoba z osobowością narcystyczną nauczyła się stabilniej i bardziej realistycznie przeżywać uczucia dotyczące relacji z samym sobą i innymi ludźmi oraz zniwelowała swoje dysfunkcjonalne schematy?
MODUŁ4

WARSZTAT PRAKTYCZNY

Case study – praca nad studium przypadku

 • Omówimy konkretne studia przypadku z gabinetu terapeuty, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku przeanalizować objawy pojawiające się u osób przejawiających typ osobowości narcystycznej oraz jakie techniki terapii zastosować.
 • Przybliżymy metody oraz narzędzia diagnostyczne pomagające ułożyć plan terapii oraz zakres ćwiczeń, który będziesz mógł zastosować w pracy z klientem z osobowością narcystyczną.
 • Wskażemy możliwe efekty pracy terapeutycznej, które można osiągnąć w przypadku terapii osób z narcystycznym zaburzeniem osobowości.
 • Case study: Klientka uważa się za osobę lepszą od innych. Uważa, że ma większe możliwości do rozwoju i kariery niż inni ludzie. Krytyka kierowana w jej stronę od innych osób sprawia, że kobieta zamyka się w sobie, odrzuca wszelkie znajomości i ma kłopoty z ponownym wejściem w relację. Kobieta jednak wie, w jaki sposób zmanipulować odpowiednie osoby, aby osiągnąć zamierzony cel. Klientka czuje się zazdrosna, jest arogancka i nieempatyczna, jeśli tylko ktoś jest lepszy od niej. Przy użyciu jakich metod pracować z osobowością narcystyczną i charakterystycznymi dla tego typu osobowości problemami?
 • Case study: Ania i Michał pozornie stanowili bardzo udany związek. Wszystko było w porządku, do momentu pojawienia się dzieci. Jeśli cokolwiek nie układało się po jego myśli, stawał się bardzo agresywny. Niestety przez wiele lat nikt nie poznał dramatu tej rodziny. Mężczyzna bardzo umiejętnie manipulował otoczeniem i nikt nie wierzył w relacje i opowiadania Ani. Nawet najbliższa rodzina, nauczyciele dzieci oraz terapeuta małżeński, nie dali wiary temu, co przeszła kobieta.

Prowadząca

Olga Olszewska

Psychoterapeuta, seksuolog, socjoterapeuta.

Ukończyła dwuletnie Studium Psychoterapii i Socjoterapii Dzieci i Młodzieży przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie, a także Psychodynamiczną Szkołę Psychoterapii. Seksuologię Kliniczną ukończyła na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Obecnie jest w trakcie szkolenia z psychotraumatologii przy Pomorskiej Fundacji Psychotraumatologii w Gdańsku. Pracuje indywidualnie z pacjentami powyżej 12 roku życia. Doświadczenie zdobywała w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich, podczas stażu w Zakładzie Seksuologii Klinicznej Instytutu Seksuologii PTS i w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ. Ukończyła „Depresja w okresie okołoporodowym – praca terapeutyczna z kobietą i jej rodziną” w roku 2020 organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Ile kosztuje kurs

„Osobowość narcystyczna – wyzwania diagnostyczne i niuanse terapeutyczne”?

  zł netto

  zł brutto

Dostęp bez limitu – 24/7
Certyfikat
Wygodna i sprawdzona formuła online
Najlepszej jakości materiały merytoryczne
Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne
W kolejnym kroku zostaniesz przekierowana do platformy Uniqskills, gdzie dokonasz płatności i będziesz mogła zalogować się do lekcji.

Najczęściej zadawane pytania

+
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
+
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
+
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Może Cię zainteresować również

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Biuro Obsługi Klienta

bok@forum-media.pl