Zniżka 25% do 15.05.2021! Nie przegap!

9 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Jak prowadzić udaną terapię i być wrażliwym na specyfikę pracy z osobami LGBT+ - metody i techniki terapeutyczne w oparciu o case study

Zaczynamy za
Praktyczny, oparty na konkretnych opisach przypadków, uwrażliwiający na specyfikę pracy kurs dla psychologów, psychoterapeutów, seksuologów oraz osób, które chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe w obszarze pracy terapeutycznej z osobami LGBT+. Proponujemy skuteczne metody i techniki diagnozy oraz terapii oparte na przykładach z praktyki gabinetu specjalistów. Skupiamy się na pracy i budowaniu więzi terapeutycznej w kontekście obciążenia stresem mniejszościowym, analizujemy przypadki zaburzeń więzi, osobowości, emocjonalnych oraz nastroju – depresji i stanach lękowych.
9 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
9 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Jak prowadzić udaną terapię i być wrażliwym na specyfikę pracy z osobami LGBT+ - metody i techniki terapeutyczne w oparciu o case study

Zaczynamy za
Praktyczny, oparty na konkretnych opisach przypadków, uwrażliwiający na specyfikę pracy kurs dla psychologów, psychoterapeutów, seksuologów oraz osób, które chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe w obszarze pracy terapeutycznej z osobami LGBT+. Proponujemy skuteczne metody i techniki diagnozy oraz terapii oparte na przykładach z praktyki gabinetu specjalistów. Skupiamy się na pracy i budowaniu więzi terapeutycznej w kontekście obciążenia stresem mniejszościowym, analizujemy przypadki zaburzeń więzi, osobowości, emocjonalnych oraz nastroju – depresji i stanach lękowych.
Partner
Data startu
28.06.2021
Czas trwania
3 miesiące
Certyfikat
tak
Forma kształcenia
online
Poziom zaawansowania

Głównym celem kursu jest uwrażliwienie na charakter pracy z osobami LGBT+ z uwzględnieniem stresu mniejszościowego i specyficznych uwarunkowań. Przygotowujemy uczestników do korzystania z metod i technik terapeutycznych, które zwiększą skuteczność terapii osób nieheteronormatywnych, m.in. w kontekście zaburzeń więzi, osobowości, emocjonalnych i nastroju.

Zastosowanie terapii integratywnej, afirmatywnej, Psychologii Zorientowanej na Proces, Terapii Skoncentrowanej na Emocjach oraz technik wyobrażeniowych i doświadczeniowych pomoże Ci ułożyć skuteczny plan terapeutyczny oraz wdrożyć najnowocześniejsze techniki do swojej pracy w realiach gabinetu.

W trakcie kursu odpowiemy na pytania

  • Jakim szczególnym uwarunkowaniom podlega praca z osobami LGBT+ oraz na jakie kwestie terapeuta powinien pozostać szczególnie uważny w kontaktach z osobami nieheteronormatywnymi?
  • Jakie czynniki wpływają na specyfikę diagnozy osób LGBT+ oraz jakie pułapki diagnostyczne mogą pojawić się w kontakcie klient-terapeuta?
  • Jak wygląda specyfika budowania relacji terapeutycznej w terapii osób LGBT+? – praktyczne wskazówki dla terapeuty
  • Za pomocą jakich metod i technik pracować w przypadku problemów emocjonalnych oraz zaburzeń osobowości i kryzysów psychicznych,  których doświadczają osoby LGBT+? – praca terapeutyczna na przykładzie analizy narcystycznych zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych i depresyjnych, prób samobójczych
  • W jaki sposób pracować z klientem nieheteronematywnym nad podniesieniem jego poczucia własnej wartości, samoakceptacją, samooceną oraz pozytywnym postrzeganiem własnej osoby?
  • Jak pracować z osobami LGBT+, które mają trudności z nawiązywaniem oraz budowaniem trwałej relacji? – lęk przed odrzuceniem, dyskryminacją i nierozumieniem jako jedne z głównych problemów w gabinecie terapeuty
  • Jak dzięki zastosowaniu Psychologii Zorientowanej na Proces pracować z homoskesualną parą nad odbudowaniem zaufania, bliskości i zrozumienia w sytuacji trudności komunikacyjnych i poczucia oddalenia?
  • Jak wygląda dynamika pracy z homoseksualną parą po zdradzie? – praktyczne wskazówki oraz rozwiązania terapeutyczne skuteczne w terapii par osób LGBT+
  • Przy użyciu jakich metod terapeutycznych pracować z homoseksualną parą, w której jedna ze stron doświadcza problemów natury emocjonalnej oraz stanów lękowych i depresyjnych? – skuteczne ćwiczenia i karty pracy do zastosowania w pracy z parą LGBT+

wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce psychologicznej
konkretne studia przypadków, które pozwolą zrozumieć istotę pracy z osobami LGBT
nowe metody i techniki pracy terapeutycznej w pracy z klientem
Po ukończeniu kursu
Poznasz nowe i sprawdzone przez specjalistów-praktyków metody pracy, które będą adekwatne do potrzeb i uwarunkowań funkcjonowania psychospołecznego osób LGBT+ – dowiesz się, jak wykorzystać w pracy z klientem terapię afirmatywną, Psychologię Zorientowaną na Proces, techniki doświadczeniowe i wyobrażeniowe oraz terapię ingeratywną
Otrzymasz praktyczne wsparcie w postaci wskazówek niezbędnych do organizacji pracy psychologicznej z osobami nieheteronormatywnymi, co pozwoli Ci na uzyskanie efektywniejszych skutków terapeutycznych – nauczysz się planować proces terapeutyczny uwzgledniający potrzeby klientów i momenty kluczowe terapii
Zapoznasz się ze studiami przypadków, krok po kroku opisującymi trudności i kryzysy psychiczne takie jak: niskie poczucie własnej wartości, trudności w nawiązywaniu relacji, zaburzenia depresyjne i lękowe, zaburzenia więzi i próby samobójcze
Będziesz potrafił przeprowadzić pogłębione rozpoznanie kryzysów psychicznych i objawów zaburzeń osobowości, lękowych, depresyjnych i emocjonalnych z uwzględnieniem i uwrażliwieniem na specyfikę pracy z osobami LGBT+ – na podstawie konkretnych przykładów dowiesz się, jak uniknąć pułapek diagnostycznych i w procesie terapii
Wzbogacisz swoje kompetencje terapeutyczne o nowo poznane techniki i narzędzia, dzięki czemu zrozumiesz specyfikę diagnozy oraz skutecznie zaplanujesz proces terapeutyczny, aby zmaksymalizować efekty swoich oddziaływań – przełożenie wiedzy teoretycznej na realia pracy w gabinecie
Otrzymasz kompleksowy zestaw materiałów – wyposażysz się w pytania do wykorzystania podczas wywiadu, przykłady scenariuszy terapeutycznych, scenek dialogowych, ćwiczeń do wykorzystania w domu przez klienta

Zawartość kursu

Wykłady szkoleniowe

Ponad 5 godzin wykładów szkoleniowych, które pozwalają zgłębić tajniki pracy z osobami LGBT doświadczającymi dyskryminacji, zaburzeń psychicznych i stresu mniejszościowego przy wykorzystaniu konkretnych narzędzi terapeutycznych
Ponad 5 godzin wykładów szkoleniowych, które pozwalają zgłębić tajniki pracy z osobami LGBT doświadczającymi dyskryminacji, zaburzeń psychicznych i stresu mniejszościowego przy wykorzystaniu konkretnych narzędzi terapeutycznych
Certyfikat

Potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności, dzięki którym wzrośnie Twoja wiarygodność jako terapeuty
Potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności, dzięki którym wzrośnie Twoja wiarygodność jako terapeuty
Dostęp 24/7

Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z Internetem, dzięki czemu doskonalisz swój warsztat kiedy i jak chcesz
Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z Internetem, dzięki czemu doskonalisz swój warsztat kiedy i jak chcesz
Opisy przykładów

Praca na case studies - studia przypadków osób LGBT zmagających się z zaburzeniami lękowymi, kryzysami psychicznymi oraz depresją
Praca na case studies - studia przypadków osób LGBT zmagających się z zaburzeniami lękowymi, kryzysami psychicznymi oraz depresją
Najlepsi eksperci

Uczysz się od specjalistów-praktyków, psychoterapeutów z wieloletnim doświadczeniem
Uczysz się od specjalistów-praktyków, psychoterapeutów z wieloletnim doświadczeniem
Rozwiązania terapeutyczne

Dowiesz się, jak wykorzystywać terapię afirmatywną, integratywną, systemową oraz Psychologię Zorientowaną na Proces
Dowiesz się, jak wykorzystywać terapię afirmatywną, integratywną, systemową oraz Psychologię Zorientowaną na Proces
Techniki terapeutyczne

Przegląd i przykłady zastosowań wybranych technik terapeutycznych do indywidualnej pracy z osobami LGBT
Przegląd i przykłady zastosowań wybranych technik terapeutycznych do indywidualnej pracy z osobami LGBT

Program kursu

Moduł 1
+
Jak sprostać specyfice pracy z osobami LGBT+ w kontekście diagnozy i terapii – nowoczesne metody i techniki
Jakie są najczęstsze kontrowersje oraz pułapki diagnostyczne dotyczące specyfiki pracy z osobami LGBT+? – empatyczne rozumienie i budowanie zaufania we wstępnym etapie procesu terapeutycznego
Terapia konwersyjna – pseudoterapia, której zadaniem jest „wyleczenie z homoseksualizmu”. Dlaczego ten rodzaj terapii prowadzi do zaburzeń depresyjnych, lękowych i prób samobójczych? – etyka pracy psychologa
Wykorzystanie terapii afirmatywnej do niwelowania skutków stresu mniejszościowego i odbudowania poczucia własnej wartości - w jaki sposób okazać wsparcie osobom nieheteroseksualnym i nauczyć je akceptować siebie?
Jak dzięki zastosowaniu terapii integratywnej pomóc osobie LGBT+ zrozumieć swoją orientację seksualną i tożsamość płciową oraz przygotować ją do tzw. „wyoutowania”? – praktyczne wskazówki oraz analiza studium przypadku
Terapia dialektyczno-behawioralna bazująca na terapii poznawczo-behawioralnej – jakie korzyści dla dobrostanu psychicznego przynosi uważność w procesie terapeutycznym osób LGBT+ oraz leczeniu zaburzeń osobowości?
Terapia Skoncentrowana na Emocjach – jak podczas procesu terapeutycznego pracować z osobą homoseksualną nad regulacją negatywnych stanów emocjonalnych, natłokiem negatywnych myśli oraz niską samooceną?
Moduł 2
+
Dynamika procesu terapeutycznego par LGBT+ w realiach gabinetu
Jak brak samoakceptacji oraz lęk przed ostracyzmem mogą wpływać na problemy komunikacyjne oraz budowanie trwałej relacji w związku osób homoseksualnych? – praktyczne wskazówki do pracy z parą LGBT+
Relacje osób nieheteronormatywnych z rodziną pochodzenia – jak nieakceptacja ze strony najbliższych wpływa na poczucie własnej wartości, zaburzenia depresyjne i strach przed kontaktem z innymi ludźmi? - sytuacje terapeutyczne do przeanalizowania w realiach gabinetu
Koluzje w związkach par nieheteronrmatywnych – na ile bycie w relacji narcystycznej prowadzi do zrezygnowania z samego siebie? Kiedy terapia pary okazuje się niewystarczająca i warto zastosować terapię indywidualną?
Jak stres mniejszościowy wpływa na problemy emocjonalne i intymne oraz czułość w związku osób homoseksualnych – studium przypadku pary z problemem natury seksualnej
Dynamika pracy z parą po zdradzie – jak poprzez wykorzystanie Psychologii Zorientowanej na Proces pracować z homoseksualną parą, u której pojawia się problem z poczuciem oddalania się od siebie oraz samotnością i strachem przed odrzuceniem?
Moduł 3
+
Case studies – terapia zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju i zaburzeń osobowości z uwzględnieniem kontekstu orientacji seksualnej osób nieheteronormatywnych
Nadkontrola współwystępująca z zaburzeniami lękowymi – jak pracować z klientem, który dąży do całkowitej kontroli swojego życia i otoczenia oraz odczuwa lęk przed nieoczekiwanymi zdarzeniami?
Negatywny stany emocjonalne i depresyjne – kontekst orientacji seksualnej w relacji do problemów natury emocjonalnej – studium przypadku
Narcystyczne zaburzenie osobowości – pragnienie akceptacji i miłości jako szczególny aspekt w pracy terapeutycznej – metody i techniki terapeutyczne do zastosowania w pracy z lękiem i niepewnością co do własnej tożsamości narcyza
Jak poprowadzić proces terapeutyczny klienta, który boryka się z niskim poczuciem własnej wartości, zaburzonym obrazem siebie oraz problemami z samooceną? – case study osoby cierpiącej na depresję i problemy emocjonalne
Jak zapobiegać samouszkodzeniom oraz zachowaniom samobójczym – jakie narzędzia terapeutyczne zastosować, aby pomóc osobie po próbie samobójczej?

Prowadzący

Dominik Haak
psycholog specjalizujący się w seksuologii klinicznej i psychoterapii zaburzeń psychicznych, w procesie certyfikacji na seksuologa klinicznego w Polskim Towarzystwie Seksuologicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w procesie kształcenia na psychoterapeutę psychodynamicznego. W swojej pracy klinicznej skupia się głównie na osobach z mniejszości seksualnych, specjalizuje się w pomocy dla osób transpłciowych. Autor licznych artykułów z zakresu seksuologii, szkoleń i warsztatów oraz wystąpień na konferencjach również związanych z seksualnością człowieka.
Agnieszka Szostak
psycholożka, szczególnie zainteresowana tematyką ludzkiej seksualności i potrzebami osób nieheteroseksualnych i ich bliskich. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością z seksuologii klinicznej i psychoterapii zaburzeń psychicznych. Jako psycholog LGBT+ friendly wybierała fakultety dotyczące tematyki różnorodności seksualnych i płciowych. Naukowo głównie zajmuje się badaniem prospołecznego wpływu grania w gry. W swojej praktyce klinicznej wystawia opinie na rzecz sądowego uzgodnienia płci, czyli nazywane potocznie ,,diagnozy” dla osób transpłciowych i niebinarnych.
Diana Krzyżanowska
jako psycholożka, ukończyła magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS w Warszawie ze specjalnością psychologii klinicznej zdrowia i rozwoju. W czasie studiów zrealizowała dodatkowe fakultety z psychologii prokreacji oraz poradnictwa dla par. Interesuje się psychologią miłości i intymnych związków oraz związanymi z nimi decyzjami o dzietności lub bezdzietności. W Centrum wystawia opinie dla osób transpłciowych i niebinarnych, które umożliwiają rozpoczęcie procesu korekty płci. Wspiera osoby myślące o coming oucie i przymierzające się do procesu korekty płci.
Kamila Olszewska
psycholożka, seksuolożka oraz edukatorka seksualna. W 2017 roku uzyskała tytuł magistra psychologii (specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz seksuologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła w tym samym miejscu dwuletnie studia podyplomowe z seksuologii klinicznej. Jest w trakcie kursu podstawowego terapii systemowej w WTTS w Poznaniu. Jako seksuolożka specjalizuje się w pomocy oraz poradnictwie psychologiczno-seksuologicznym dla osób dorosłych oraz młodzieży. Największy nacisk w pracy klinicznej i naukowej kładzie na edukację seksualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży.
Marta Melka-Roszczyk
doktor nauk o zdrowiu, psycholog, psychoterapeuta, biegły sądowy. W swojej prywatnej praktyce zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, młodzieży oraz psychoterapią par i małżeństw.

Kup dostęp!

Jak prowadzić udaną terapię i być wrażliwym na specyfikę pracy z osobami LGBT+ - metody i techniki terapeutyczne w oparciu o case study
Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.
Dostęp do kursu na 90 dni

Najczęściej zadawane pytania

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Biuro Obsługi Klienta

Zobacz również

Terapia par we współczesnej praktyce psychologicznej
Terapia psychologiczna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1510.44 PLN
Terapia i edukacja seksualna w praktyce psychologicznej
Terapia psychologiczna
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 1476 PLN
>> DO KATALOGU <<

Potrzebujesz pomocy?

Żebyśmy mogli jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi wyszukaj problem korzystając z poniższej wyszukiwarki lub wybierz go, korzystając z kategorii

Kategoria problemu

*