24 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Efektywne zarządzanie zapasami w nowoczesnym magazynie - jak zmodernizować politykę zarządzania zapasami, usprawnić procesy i wdrożyć rozwiązania Lean?

Zaczynamy za
Kompleksowy kurs online pokazujący jak usprawnić procesy zarządzania zapasami na wszystkich etapach i wprowadzić rozwiązania przekładające się na efektywność czasową i oszczędność finansową przedsiębiorstwa. Kurs oparty jest na analizie case studies skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzana zapasami i umożliwia samodzielne wdrożenie innowacji na podstawie narzędzi Lean.
24 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
24 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Efektywne zarządzanie zapasami w nowoczesnym magazynie - jak zmodernizować politykę zarządzania zapasami, usprawnić procesy i wdrożyć rozwiązania Lean?

Zaczynamy za
Kompleksowy kurs online pokazujący jak usprawnić procesy zarządzania zapasami na wszystkich etapach i wprowadzić rozwiązania przekładające się na efektywność czasową i oszczędność finansową przedsiębiorstwa. Kurs oparty jest na analizie case studies skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzana zapasami i umożliwia samodzielne wdrożenie innowacji na podstawie narzędzi Lean.
Partner
Data startu
28.06.2021
Forma kształcenia
online
Czas trwania
3 miesiące
Certyfikat
tak
Poziom zaawansowania

Kompleksowy kurs szkoleniowy dla menedżerów łańcucha dostaw, pracujących w sektorach operacyjnym, produkcyjnym lub usługowym, menedżerów ds. logistyki i zakupów, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki któremu dowiesz się jak usprawnić politykę zarządzania zapasami i wygenerować realne oszczędności dla firmy. 

Ten kurs zapozna Ciebie ze skutecznymi strategiami ograniczenia marnotrawstwa, poprawy jakości i usprawnienia procesów biznesowych, które dostosowane są do aktualnych realiów rynkowych. Przechodząc przed 5 głównych kroków, które stanowią podstawę rozwiązań  Lean w zapasach nauczysz się działać zgodnie z zasadami szczupłej logistyki i dowiesz się jak korzystać z dostosowanych i dedykowanych narzędzi.

Podczas kursu dowiesz się, jak:

  • poprawnie skategoryzować zapasy w twojej firmie i przenalizować krytyczne punkty wymagające optymalizacji,
  • wprowadzić rozwiązania Lean w zarządzaniu zapasami , szczególnie w kontekście bieżących, dynamicznie zmieniających się realiów,
  • wybrać i wdrożyć narzędzia Lean najodpowiedniejsze dla specyfiki twojego biznesu,
  • wykorzystać mierniki wartości zapasów do aktualizacji ich struktury,
  • zastosować techniki Value Stream Mapping i skutecznie przeprowadzić analizę przepływu materiałów w celu identyfikacji barier i marnotrawstwa,
  • optymalizować proces uzupełniania zapasów z wykorzystaniem kart kanban,
  • zidentyfikować i usnąć największe przeszkody, które w tym momencie obniżają efektywność zarządzania zapasami,
  • korzystać z metodologii Six Sigma by poprawić wydajność i systematycznie ograniczać marnotrawstwo.

Filmy szkoleniowe
Praktyczne materiały
Najlepsi eksperci praktycy
Dzięki udziałowi w kursie szkoleniowym:
będziesz w stanie wprowadzić konkretne zmiany w zapasach, które przyniosą firmie realne oszczędności,
będziesz umiał dostosować wielkość i strukturę swoich zapasów m.in. dzięki metodzie Ekonomicznej Wielkości Zamówienia, uwzględniając nowe zmiany na rynku e-commerce,
będziesz wiedział, gdzie szukać potencjalnych obszarów marnotrawstwa i nauczysz się jak je optymalizować, stosując m.in. 5S, VSM, czy Poka Yoke
zrozumiesz, jak tworzy się algorytmy przepływu materiałów i zdobędziesz umiejętności, żeby zmapować środowisko produkcyjne i magazynowe w swojej firmie, jednocześnie minimalizując NVAA.
będziesz umiał stworzyć kartę kanban, która wspomoże Twoją firmę w procesie uzupełniania zapasów,
nauczysz zespół myśleć kategoriami Kaizen i zrozumiesz, że wszystko jest procesem przeznaczonym do udoskonalenia i standaryzacji,
zrozumiesz, jak przy użyciu statystyk korzystać z instrumentów Six Sigma, których wdrożenie złagodzi skutki zmienności procesu zarządzania zapasami,
zyskasz wiedzę o narzędziach, których zastosowanie podniesie poziom obsługi klienta w Twojej firmie.

Zawartość kursu

Filmy szkoleniowe

Około 20 godzin filmów szkoleniowych
Około 20 godzin filmów szkoleniowych
Studia przypadków

Konkretne case studies z praktyki ekspertów z dużym doświadczeniem
Konkretne case studies z praktyki ekspertów z dużym doświadczeniem
Materiały szkoleniowe

Praktyczne materiały szkoleniowe
Praktyczne materiały szkoleniowe
Dostęp 24/7

Dostęp 24h z każdego miejsca w dowolnym czasie – możliwość nauki we własnym tempie
Dostęp 24h z każdego miejsca w dowolnym czasie – możliwość nauki we własnym tempie
Certyfikat

Poświadczający udział w kursie
Poświadczający udział w kursie

Program kursu

KROK I: Analiza bieżącej strategii zarządzania zapasami i przygotowanie do wdrożenia Lean
+
✔ Najczęstsze błędy popełniane przy zarządzaniu zapasami – od jakich obszarów należy rozpocząć reorganizację?
✔ Analiza wąskich gardeł – jak zidentyfikować w sowim magazynie źle działające procesy, które powodują przestoje zapasów lub tzw. puste przebiegi
✔ Lean w zapasach a rosnące oczekiwania biznesu wobec usprawnienia procesów magazynowych. Jak wykorzysta i dostosować podejście Lean do polskich realiów biznesowych?
✔ 7 głównych obszarów marnotrawstwa – gdzie znajdziesz je w Swojej firmie?
Case study 1: Learn with Toyota– jak prekursor filozofii Lean udoskonala strategię w stale zmieniającym się świecie?
Case study 2: Czy firmy faktycznie korzystają z Lean? – kilka przykładów ze skutecznego wdrożenia ideologii szczupłych zapasów.
KROK II: Value – jak poprawnie określić wartość zapasów?
+
✔ Mierniki wartości zapasów a ich klasyfikacja– jak dokonać właściwej analizy wielkości i struktury zapasów w przedsiębiorstwie?
✔ Poziom zapasów a koszty – dlaczego warto korzystać z zapasu informacyjnego i kiedy przydaje się metoda Ekonomicznej Wielkości Zamówienia?
✔ Wzrost wolumenów na rynku e-commerce – jak zbilansować zapasy, by „zmieściły się w magazynie”. Koszt utrzymania zapasów, a ciągłość produkcji.
✔ Jak ocenić wartość zapasów z perspektywy kupującego i jaki ma to wpływ na poziom obsługi klienta?
Case study: W jaki sposób IKEA, Zara i Walmart wykorzystując customer voice przystosowały swój system zarządzania zapasami, osiągając większą efektywność i lepsze wyniki finansowe?
KROK III: Map – jak odwzorować przepływ materiałów w organizacji?
+
✔ Część 1. Value Stream Mapping
„Proces wędrówki” materiałów jako podstawa optymalizacji marnotrawstwa.
Algorytm przepływu materiałów – jak prawidłowo rozrysować schemat przepływu materiałów, jakie są jego kluczowe elementy i jak go przeanalizować by zminimalizować defekty?
Jakie są niezbędne dane do sporządzenia mapy stanu obecnego i jak porównać ją ze stanem wzorcowym?
NVA i NVAA – jaką rolę pełnią w przepływie materiałów i dlaczego należy dążyć do ich minimalizacji?
✔ Część 2. 5S – wsparcie płynnego przepływu materiałów
Jak „dbałość o porządek” przekłada się na wzrost produktywności i większe bezpieczeństwo?
Jak wygląda schemat wdrożenia metodologii w magazynie?
Jakie są największe trudności z implementacją metodologii 5s i jak przezwyciężyć niechęć pracowników?
Case study 1: Mapowanie strumienia wartości studium przypadku firmy X.
Case study 2: Jak wygląda wdrożenie metodologii 5Sna w magazynie?
KROK IV: PULL – jak ukształtować system uzupełniania zapasów
+
✔ Dane historyczne a trafne prognozowanie – jak zadbać o odpowiednie informacje i skąd je wziąć? Co zrobić, gdy przychodzi pandemia i wszystko staje na głowie?
✔ Uzupełnianie zapasów „na żądanie” –czy możliwe jest ograniczenie nadmiernych zapasów w czasach pandemii i wzrostu e-commerce ?
✔ Zarządzanie zapasami sterowane zużyciem czy zaopatrzeniem – jakie strategie zastosować firmie?
✔ Karta kanban jako narzędzie wspomagające efektywne uzupełnienie zapasów– jakie elementy w niej zawrzeć, by maksymalnie usprawnić proces odnawiania zapasów?
✔ System RFID i karty e-Kanban – nowoczesna alternatywa systemu uzupełniania zapasów.
✔ Wizualizacja stanu zapasów – wady i zalety rozwiązań Kanban i SCRUM
✔ Na jakiej zasadzie działa One piece flow i czy pasuje on do Twojej firmy?
Case study: Zasada działania systemu Kanban w firmie X.
KROK V: Responsiveness – dlaczego ciągłe udoskonalanie jest tak istotne?
+
✔ To co jest dobre teraz, nie będzie takie za chwilę – dlaczego “status quo” nie występuje w zapasach? Spojrzenie na udoskonalanie procesów zarządzania zapasy z perspektywy pandemii i rozwoju e-commerce.
✔ Z 10 do 2 minut – redukcja bezsensownego transportu. Jak podejście procesowe do zarządzania zapasami pozwala ograniczać niepotrzebne ruchy towarów i przestoje?
✔ Czy analiza wskaźników dotyczących zapasów jest wystarczająca – niedostrzegalne obszary wymagające udoskonalenia, które odkryjesz dzięki pracownikom. Jak nauczyć zespół by myśleli kategoriami Kaizen?
Case study: Czy dobrze obchodzisz się ze swoimi zapasami – przykłady złych praktyk, których należy się wystrzegać wg filozofii Kaizen.
KROK VI: Perfection – stałe udoskonalanie strategii zarządzania zaspami i elastyczne podchodzenie do zmieniających się potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstwa
+
✔ Redukcja zmienność procesu zarządzania zapasami kluczem do ograniczania kosztów – jak przy użyciu statystyk wdrożyć filozofię Six Sigma?
✔ TQM – dlaczego należy współpracować nie tylko z działami wewnętrznymi, ale i z dostawcami? Jak dobre wpływają na stabilizację poziomu zapasów?
✔ Jakość vs zapasy – jak wykorzystać analizę statystyczną i fazy cyklu DMAIC by racjonalnie spojrzeć na problem?
✔ Kontrola ruchu zapasów – jak zapobiegać błędom zanim się pojawią przy użyciu metod Poka Yoke
Case study: Wielkie firmy korzystają z Six Sigma – studium przypadku z firmy X.

Prowadzący

Waldemar Pisiałek
KIEROWNIK DZIAŁU MAGAZYNÓW CERAMIKI PARADYŻ
Absolwent Informatyki WSHE w Łodzi, specjalizacja – Programowanie, oraz Uniwersytety Łódzkiego na kierunku Logistyka, specjalizacja – Informatyka w logistyce. W Ceramice Paradyż od września 1996 roku. Swoją przygodę z zarządzaniem magazynami rozpoczął od marca 2006 roku jako główny magazynier jednego z magazynów Ceramiki Paradyż. Od maja 2016 roku kierownik Działu Magazynów Ceramiki Paradyż.
Michał Broniarek
SZEF MAGAZYNU AUTOMATYCZNEGO CERAMIKI PARADYŻ
Praktyk doskonalenia procesu, pasjonat ciągłego rozwoju. Z kierunkiem logistyki związany od 2004 r. Doświadczenie zdobywał przy uruchamianiu magazynu hurtowego, centralnego i najnowszego magazynu - zautomatyzowanego CHL. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Zarządzanie Marketing i Logistyka.
Jarosław Lipczyński
Supply Chain Manager Somfy Eastern Europe
Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. W Grupie SOMFY od dwóch lat - odpowiedzialny za zagadnienia związane z S&OP, modelem dystrybucji oraz realizacją zamówień klientów z 20 krajów Europy. Wcześniej zarządzał logistyką i łańcuchem dostaw w branżach chemicznej, farmaceutycznej i paliwowej.
Agnieszka Żygadło
Eastern Europe Distribution Center Supply Chain Manager, Sopem, Grupa Somfy
Absolwentka informatyki na Politechnice Rzeszowskiej oraz logistyki w zarządzaniu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 17 lat związana z Grupą Somfy – począwszy od zarządzania magazynem lokalnym oraz działem obsługi klienta, poprzez Menedżera operacyjnego Somfy Polska, po pracę dla Sopem jako Menedżer łańcucha dostaw jednego z siedmiu największych centrów dystrybucyjnych Grupy Somfy.

Kup dostęp!

Efektywne zarządzanie zapasami w nowoczesnym magazynie - jak zmodernizować politykę zarządzania zapasami, usprawnić procesy i wdrożyć rozwiązania Lean?
Dostęp do kursu na 90 dni.
Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.

Najczęściej zadawane pytania

Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
+

Kontakt

Marta Kodym

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
tel. +48 535 694 676
>> DO KATALOGU <<

Potrzebujesz pomocy?

Żebyśmy mogli jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi wyszukaj problem korzystając z poniższej wyszukiwarki lub wybierz go, korzystając z kategorii

Kategoria problemu

*