Skorzystaj z wyjątkowej ceny do 08.03.2019! Wpisz kod rabatowy: MARZEC19

Certyfikowane warsztaty online

Jak zapewnić bezpieczeństwo użytkowania escape roomów?

Kup dostęp
20.03.2019
3 godziny
online

WARSZTAT DOSKONALĄCY dla właścicieli escape roomów - w trakcie warsztatu omówione zostaną wytyczne dotyczące użytkowania budynków w obliczu wzmożonych kontroli straży pożarnej i policji.

Weź udział w warsztacie, jeśli:

• chcesz mieć pewność, że obiekt w którym prowadzisz działalność jest bezpieczny i spełnia wszystkie wymagania budowlane i przeciwpożarowe,

• musisz prawidłowo wdrożyć nowe przepisy wprowadzone rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

• musisz skompletować obowiązkową dokumentację techniczną budynku, która potwierdzi prawidłowe wykonanie wszystkich obowiązkowych przeglądów i kontroli,  

• chcesz zabezpieczyć się na wypadek kontroli i dowiedzieć się, co w pierwszej kolejności sprawdzają inspektorzy.

Filmy szkoleniowe

 

 

 

Eksperci prowadzący

 

We współpracy z:Po ukończeniu kursu:
 • dobierzesz i wprowadzisz potrzebne zabezpieczenia dopasowane do escape roomów, które ochronią użytkowników przed zagrożeniami, a w szczególności przed ryzykiem pożaru,
 • dowiesz się, jakie zmiany w prowadzeniu okresowych kontroli stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów zostały wprowadzone w tym roku,
 • będziesz wiedział, jakie przeglądy i kontrole poszczególnych elementów budynku należy wykonać i zyskasz pewność, że zakres kontroli nie zostanie zakwestionowany przez straż pożarną, policję czy inspektorów Nadzoru Budowlanego
 • będziesz w stanie samodzielnie skompletować i zweryfikować dokumentację Twojego pomieszczenia/budynku pod względem zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkownikom.

Zawartość kursu

 • Trzygodzinne intensywne warsztaty online
 • Materiały dydaktyczne
 • Praca na case studies
 • Opieka merytoryczna eksperta
 • Dostęp 24h z każdego miejsca
 • Certyfikat uczestnictwa w kursie

 

PROGRAM WARSZTATÓW ONLINE

Moduł 1

Obowiązki zarządcy i właściciela obiektu dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ze szczególnym uwzględnieniem escape roomów

 

 • Bieżące regulacje przepisów prawa budowlanego związane z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.
 • Wymagania zawarte w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej w szczególności dla escape roomów.
 • Jak prawidłowo i bezpiecznie użytkować obiekt budowlany i jaka odpowiedzialność za użytkowany obiekt spoczywa na właścicielu oraz zarządcy zgodnie z najnowszymi wytycznymi NB i PSP?
 • Jakie wymagania dotyczące dokumentowania okresowych przeglądów i bezpieczeństwa pożarowego budynku obowiązują w 2019 r.?
 • Utrzymanie właściwego stanu technicznego, czyli obowiązki nałożone przepisami prawa – art. 5 ust. 2, art. 61 ust.1 i art. 66 ustawy Prawo budowlane.
Moduł 2

Przeglądy i kontrole stanu technicznego budynków oraz zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego

 

 • Co trzeba skontrolować w pierwszej kolejności w zależności od rodzaju sprawdzanego budynku oraz prowadzonej w nim działalności gospodarczej?
 • Co powinny zawierać protokoły z kontroli obiektu, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, bezpieczeństwa pożarowego oraz inne dokumenty? Co zrobić z protokołami po wykonaniu kontroli?
 • Co najczęściej ulega zniszczeniom w konstrukcjach, elewacjach zewnętrznych i wewnętrznych i może wpłynąć na bezpieczeństwo obiektu? Kiedy podjąć decyzję o usunięciu usterki, a kiedy można się z nią wstrzymać?
 • Wymagania dotyczące kontroli bezpieczeństwa pożarowego w 2019 r. – które z instalacji budynków mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych podlegają przeglądom? W jakich terminach i jakie badania oraz pomiary należy wykonać oraz jak przygotować poprawnie wypełnione dokumenty przeglądowe?
 • Plany remontowe, czyli praktyczne wykorzystanie informacji zawartych w protokołach z kontroli stanu technicznego obiektu.
Moduł 3

Warsztat z zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania escape roomów – case study


Podczas panelu ekspert posługując się realnymi przykładami wskaże obowiązki zarządcy i użytkownika obiektu budowlanego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego.

 • Wymagania dotyczące wyposażenia w urządzenia ochrony ppoż oraz warunki i terminy ich przeglądów i konserwacji.
 • Czynności zabronione w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
 • Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • Wymagania dotyczące ewakuacji.
 • Obowiązkowe kontrole bezpieczeństwa pożarowego w escape roomach.
Moduł 4

Analiza wniosków z kontroli NB i PSP przeprowadzonych w 2018/2019 roku – jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów?

 

 • Na co zwracają szczególną uwagę inspektorzy NB i PSP podczas kontroli obiektu i jego dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej budynku? Jakie są sankcje karne z tytułu stwierdzonych zaniedbań?
 • Jakie błędy w zapewnieniu bezpieczeństwa eksploatacji najczęściej znajdują inspektorzy i jakie kary grożą za to zarządcy?
 • Co robić, gdy dojdzie do wykrycia błędów w trakcie kontroli – jakie uprawnienia i obowiązki posiada zarządca budynku, kiedy i w jaki sposób można odwołać się od nałożonych decyzji?
 • Jak poprawnie udokumentować wykonanie zaleceń pokontrolnych zgodnie z wytycznymi co do ich pilności? Jakie adnotacje o dodatkowej dokumentacji są niezbędne?

 

Autor kursu

Michał SubstykLicencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687 uzyskana w 2001 r.). Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Swoje doświadczenie zawodowe budował zarządzając nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot i podmiotów gospodarczych. Posiada również długoletnią praktykę w prowadzeniu inwestycji budowlanych, nadzorując wszystkie etapy: przygotowanie, realizację, odbiór i oddanie do użytkowania. Członek zwykły Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości "Warecka", oraz członek honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Autor licznych publikacji, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.
 

Jak przebiega nauka podczas kursu?

Tylko praktyka
Pokazujemy rzeczywiste case studies, techniki i metody wykorzystywane przez najbardziej doświadczonych specjalistów.
Optymalizacja nauki
Kurs opiera się na zasadzie: wiesz-widzisz-wykonujesz, zgodnie z którą ukończenie poszczególnych modułów umożliwia szybkie wdrożenie konkretnych działań w praktyce.
Pełna kompleksowość
Materiały dydaktyczne i szkolenia z komentarzem eksperta pokażą krok po kroku, jak poprawnie wykonywać i przygotowywać się do poszczególnych wytycznych oraz zadań.
Elastyczny i mobilny tryb nauki
Materiały są dostępne 24/7 na platformie internetowej. Uczestnik zdobywa nowe umiejętności z dowolnego miejsca, o dowolnym czasie i przyswaja wiedzę w indywidualnym tempie.
Dobra inwestycja
Kurs online to oszczędność czasu i pieniędzy bez konieczności ponoszenia wydatków na czasochłonne dojazdy.
Certyfikat ukończenia kursu
Certyfikat potwierdza zdobytą wiedzę i dokumentuje rozwój zawodowy. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.

Kup dostęp!

Jak zapewnić bezpieczeństwo użytkowania escape roomów?
 • Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
 • Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
 • Wygodna i sprawdzona formuła online.

Najczęściej zadawane pytaniaCzy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?

Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.

Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?

Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu.

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?

Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu.

Kontakt

Potrzebujesz szczegółowych informacji?

Joanna Gruchot
tel. 61 66 55 758