Prowadź dokumentację budowy zgodnie ze zmienionymi przepisami
i obowiązującymi wytycznymi.

Cyfryzacja Procesu Budowlanego to kompleksowy kurs łączący wiedzę prawną z praktycznym zastosowaniem nowych rozwiązań w procesie administracyjno-budowlanym.

Wygodny dostęp do informacji

Co da Ci kurs Cyfryzacja Procesu Budowlanego?

Nowelizacja ustawy o Prawie Budowlanym oraz Rozporządzenia Ministra wprowadziły szereg zmian i nowych obowiązków. Za ich wypełnienie niezgodnie z przepisami lub zasadami technicznymi ciąży odpowiedzialność cywilna, zawodowa, a nawet karna. Dlatego przygotowaliśmy kompleksowy kurs, który pomoże zabezpieczyć się na wypadek kontroli, i sprawnie prowadzić proces budowlany i dokumentację budowy zgodnie z najnowszymi przepisami.

Aktualności

Poprowadzisz proces budowlany zgodnie z aktualnymi przepisami oraz zgromadzisz kompletną i prawidłowo wypełnioną dokumentację w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Gotowe materiały

Otrzymasz wskazówki, jak poprawnie przejść na elektroniczną formę dokumentowania prac budowlanych z wykorzystaniem C-KOB i EDB.

Praktyczna wiedza

Dowiesz się, które z nowych przepisów pozostają niejasne i czego wystrzegać się, by nie popełnić błędów podczas dokumentacji budowy.

Poznaj funkcjonalności

Przejrzystość i zgodność z przepisami prowadzonej dokumentacji to gwarancja dobrze zarządzanego obiektu budowlanego

Kompletna baza informacji na temat nowych rozporządzeń obowiązujących w ramach procesów administracyjno-budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia dokumentacji projektowo-budowlanej.

 •   Prawidłowa interpretacja przepisów budowlanych dotyczących poszczególnych etapów procesu inwestycyjno-budowlanego.
 •   Przygotowanie do kontroli Nadzoru Budowlanego i to na co kontrolerzy będą zwracali uwagę w pierwszej kolejności.
 •   Przygotowanie oraz wypełnienie wszystkich dokumentów wymaganych przy robotach budowlanych oraz administrowaniu obiektem zgodnie w obowiązujących systemach elektronicznych.
 •   Nowe obowiązki w zakresie prowadzenia inwestycji oraz obiektu budowlanego na różnych etapach procesu administracyjnego i inwestycyjnego.

Rozwiązanie
problemowych sytuacji:

 •   W jaki sposób dołączać do wpisów do Dziennika Budowy obowiązkową fotograficzną dokumentację budowy, czy wymóg aktualności oznacza dołączanie zdjęć do każdego wpisu?
 •   Jak uniknąć ryzyka wynikającego z niedoprecyzowanych przez ustawodawcę przepisów podczas korzystania z ujednolicenia procesu budowlanego domów mieszkalnych jednorodzinnych w 2023 roku?
 •   Jak skorygować wpisy w Cyfrowej Książce Obiektu Budowlanego oraz Elektronicznym Dzienniku Budowy?
 •   Jak zabezpieczyć się na wypadek kontroli, kiedy nasza dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, np. w przypadku obiektu starego typu?

W ramach kursu
otrzymasz:

 •   Zebrane w jednym miejscu najważniejsze przepisy regulujące zmiany w Prawie budowlanym w formie przejrzystych prezentacji.
 •   Instrukcje jak zarejestrować się w systemach dających dostęp do elektronicznej dokumentacji.
 •   Wzory wpisów do Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego oraz Elektronicznego Dziennika Budowy, co pozwali Ci uniknąć błędów.
Poznaj autora

Adam Wróblewski

Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny wpisany na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobył w organach administracji publicznej, w tym jako prawnik Referatu Orzecznictwa i Kontroli Administracyjnej organu nadzoru budowlanego, jak również w kancelarii radcy prawnego zajmującej się prawem gospodarczym i budowlanym.

Program kursu

MODUŁ I

Nowelizacja Prawa budowlanego – co wchodzi w zakres obowiązków osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

 • Jakie zmiany i innowacje obejmuje m.in. cyfryzacja procesu budowlanego przewidziana na 2023 rok w nowelizacji ustawy Prawa budowlanego z IV kwartału 2022? Które przepisy już obowiązują?
 • Jakie nowe rozwiązania przewidziano w Rozporządzeniach Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. oraz 22 grudnia 2022 r.? Kiedy wchodzą w życie i z jaką nową odpowiedzialnością się wiążą?
MODUŁII

Zarządzanie budową w 2024 roku – na co musi uważać kierownik budowy?

 • Ujednolicenie procedury budowy domów jednorodzinnych - co musisz wiedzieć o zmianach w przepisach dotyczących budowy domów jednorodzinnych powyżej 70 m², obecnie budowanych na podstawie zgłoszenia z projektem i obligatoryjną obecnością kierownika budowy?
 • Jakie nowe obowiązki i upoważnienia nakłada na kierownika budowy likwidacja formalnego oddawania do użytkowania obiektów budowlanych?
 • O jakie obiekty budowlane został w 2023 roku rozszerzony katalog inwestycji niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, a wymagających jedynie dokonania zgłoszenia oraz niewymagających ani decyzji o pozwoleniu na budowę, ani zgłoszenia?
MODUŁIII

Cyfrowe usprawnienia administracji dostępne już w 2024 roku – czym jest projekt SOPAB?

 • Z jakimi rozwiązaniami wiąże się pierwszy etap wdrożeń Systemu Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie zaplanowany na czerwiec 2023 roku, na jakiej zasadzie przebiega integracja z systemem Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń, od kiedy raporty GUS i GUNB będą generowane automatycznie?
 • Co zaplanowano w ramach dalszego wprowadzania SOPAB, czy będzie integralny z pozostałymi systemami, np. portalem e-budownictwo, który ma stanowić tzw. bramę dostępową do wszystkich usług w budownictwie?
MODUŁIV

Elektroniczny Dziennik Budowy – jak dokumentować prace budowlane online?

 • Jak otworzyć Elektroniczny Dziennik Budowy dostępny od 27 stycznia 2023 rok oraz kiedy przestaje obowiązywać papierowy sposób dokumentacji?
 • Jak przejść od Dziennika Budowy prowadzonego tradycyjnie na Elektroniczny Dziennik Budowy i czy istnieje możliwość powrotu do wersji papierowej, gdy zaczęto dokumentować budowę w EDB?
 • Jakie obowiązują zasady udostępniania EDB organom zewnętrznym i interesariuszom, co podlega kontroli?
 • Kto jest upoważniony do prowadzenia EDB i jakie obowiązki na nim spoczywają?
 • Jak prowadzić EDB – zmiana statusu dziennika budowy, dodawanie uczestnika procesu budowlanego, sporządzanie i przeglądanie wpisów?
 • Jak wprowadzić do EDB informację o uprawnieniach uczestnika procesu budowlanego z wykorzystaniem rejestru e-CRUB lub GUGiK?
Case Study
 • Jak wysłać wniosek o wydanie dziennika budowy, gdy działa się jako pełnomocnik?
 • Jak skorygować wpis w Elektronicznym Dzienniku Budowy?
 • Jak zwolnić uczestnika procesu budowlanego z pełnionej funkcji?
MODUŁV

C-KOB – jak prawidłowo i zgodnie z najnowszymi wymaganiami prowadzić cyfrową wersję Książki Obiektu Budowlanego?

 • Jak założyć i prowadzić cyfrową KOB?
 • Czy istnieje konieczność inwentaryzacji dotychczasowej dokumentacji?
 • Kto jest upoważniony do prowadzenia cyfrowej KOB i kto może udzielić czasowego dostępu?
 • W jaki sposób prowadzić dokumentację prac budowlanych w cyfrowej KOB?
 • Czy cyfrowa KOB obowiązuje dla wszystkich typów nieruchomości?
 • Czy w cyfrowej KOB należy rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych?
Case Study
 • Jak ściśle określić funkcję przed i po zmianie użytkowania? Jak uniknąć błędów określając zakres wykonanych zmian?
 • Co zrobić, jeśli nasza dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, np. w przypadku obiektu starego typu?
 • Jak wprowadzać korekty wpisów w C-KOB?

Kup dostęp

Kurs online

Cyfryzacja Procesu Budowlanego

– jak zgodnie ze zmienionymi przepisami i obowiązującymi wytycznymi prowadzić dokumentację budowy

Wersja podstawowa
zł netto
( zł brutto)
 • płatność jednorazowa
Wersja rozszerzona
+ specjalny moduł uzupełniający
„Kompleksowa dokumentacja budynku”
2299,00 zł netto
(2827,77 zł brutto)
 • dzięki któremu sprawdzisz i utrwalisz zdobytą podczas kursu wiedzę z obszaru nowych rozwiązań w procesie administracyjno-budowlanym. Poznaj cały moduł »
 • płatność jednorazowa
8h nagrań szkoleniowych
Prezentacje ze szkoleń w formie pdf
Nielimitowany dostęp
Możliwość zakupu certyfikatu
SPECJALNY MODUŁ UZUPEŁNIAJĄCY

Kompleksowa dokumentacja budynku
to dodatkowy moduł dzięki któremu sprawdzisz i utrwalisz zdobytą podczas kursu wiedzę z obszaru nowych rozwiązań w procesie administracyjno-budowlanym, a także zabezpieczysz swoją odpowiedzialność na wypadek kontroli.

Dlaczego warto dokupić moduł Kompleksowa dokumentacja budowlana?
 
 • Sprawdzisz, czy znasz najnowsze obowiązki uczestników procesu budowlanego,
 • Zyskasz pewność, że posiadasz informacje zgodne z najnowszym stanem prawny,
 • Otrzymasz komplet zabezpieczającej, wzorcowej dokumentacji, która jest niezbędna podczas prowadzenia procesu inwestycyjnego oraz zarządzania istniejącym obiektem budowlanym,
 • Będziesz wiedział, jak przygotować się na kontrole instytucji zewnętrznych i jakie dokumenty podlegają sprawdzeniu,
W module znajdziesz m.in. wzorcowe:
 
 • Wnioski, zgłoszenia i oświadczenia potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Listy kontrolne i dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy.
 • Wzory protokołów z odbiorów robót budowlanych.

Najczęściej zadawane pytania

+
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
Tak, możliwość nabycia certyfikatu pojawi się w koszyku podczas finalizacji zamówienia.
+
Kiedy mogę zacząć naukę?
Dostęp do kursu otrzymasz zaraz po złożeniu zamówienia. Kolejne lekcje ukazują się w każdy czwartek od 27 kwietnia 2023 r. przez 3 miesiące.
+
Na jak długo otrzymam dostęp do kursu?
Zamawiając kurs otrzymujesz nielimitowany dostęp – dostęp jest bezterminowy.
+
Jak zacząć naukę?
Wejdź na www.uniqskills.com i zaloguj się na dane podane przy składaniu zamówienia. Kurs automatycznie pojawi się w Twoim panelu.
+
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: