PATRONI KURSU:

Efektywna Lekcja MatematykiSkuteczne i elastyczne metody pracy oparte na przykładach z najnowszej praktyki szkolnej

Specjalistyczny kurs szkoleniowy dla nauczycieli matematyki na wszystkich etapach nauczania, dzięki któremu dowiesz się jak w praktyce wykorzystać efektywne i adekwatne do bieżących realiów metody prowadzenia zajęć, tak aby zainteresować uczniów, wspierać ich samodzielność i kreatywność, realizować podstawę programową oraz przygotować do egzaminów.

DATA STARTU
nabór otwarty
CZAS TRWANIA
3 miesiące
CERTYFIKAT
tak
POZIOM ZAAWANSOWANIA
podstawowy
FORMA KSZTAŁCENIA
online
 • Jak dotrzeć do uczniów XXI w., aby rozbudzić w nich kreatywność oraz zaangażować ich w naukę matematyki?
 • Które metody sprawdzą się w 100% w zmiennych realiach pracy i pozwolą Ci efektywnie realizować podstawę programową niezależnie od sytuacji?
 • Jak  motywować uczniów do pracy w utrudnionych warunkach i przy obniżonej frekwencji?
 • Jak podnieść wyniki nauczania i zwiększysz aktywność uczniów na lekcjach matematyki poprzez zastosowanie gamifikacji?
 • W jaki sposób konstruować zadania online w zależności od indywidualnych potrzeb ucznia? Jak wykorzystać podczas lekcji narzędzia i zasoby cyfrowe, która zmotywują uczniów do nauki, wzbogacą i uatrakcyjnią lekcję oraz ułatwią weryfikację ich postów w nauce?
Tego wszystkiego dowiesz się z kursu Efektywna Lekcja Matematyki.

Czego jeszcze dowiesz się na kursie

Efektywna Lekcja Matematyki

Zdobędziesz kompletny zestaw elastycznych i skutecznych rozwiązań metodycznych, które już następnego dnia po szkoleniu będziesz mógł wprowadzić na swoich zajęciach.

Dowiesz się, jak w praktyce wprowadzić tutoring matematyczny na zajęciach, aby zaaktywizować i zmotywować uczniów do nauki.

Poznasz darmowe platformy edukacyjne do pracy z uczniem z SPE na matematyce, które będą stanowić realne wsparcie w codziennej pracy i ułatwią Ci przygotowywanie się do lekcji.

Nauczysz się, jak w kilku prostych krokach stworzyć angażujące karty pracy, krzyżówki, gry edukacyjne w środowisku on-line, które pomogą Ci zindywidualizować pracę z uczniem z dysleksją.

Dowiesz się, jak w praktyce wykorzystać metodę de Bono, Leonarda da Vinci czy Einsteina, aby efektywnie wykorzystać czas na lekcji i przygotować uczniów do egzaminów.

Poznasz zasady wykorzystania gier on-line na lekcji matematyki przez co rozbudzisz ciekawość poznawczą oraz kreatywność uczniów.

Będziesz wiedział jak efektywnie zastosować właściwości krzywej zapamiętywania w planowaniu lekcji powtórzeniowych z danego działu, co zaprocentuje na sprawdzianach oraz egzaminach.

Nauczysz się, jak kształcić umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów matematycznych z wykorzystaniem metody pięciu kroków oraz tekstu przewodniego.

Poznasz proste i efektywne sposoby na zastosowanie gamifikacji na swoich zajęciach.

Program kursu

Kurs składa się z trzech modułów

MODUŁ 1

EFEKTYWNE NAUCZANIE MATEMATYKI – SPRAWDZONE SPOSOBY NA PODNIESIENIE SKUTECZNOŚCI UCZENIA ORAZ REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ W ZMIENNYCH WARUNKACH PRACY Z UCZNIEM

 • Techniki efektywnego uczenia - czyli jak poprawić proces zapamiętywania i przetwarzania informacji na lekcjach matematyki
  • Matematyczne mnemotechniki - łańcuchowa metoda skojarzeń, haki pamięciowe czy rzymski pokój? – jak dobrać skojarzenia, aby zapamiętać trudne zagadnienia matematyczne.
  • Jak zastosować właściwości krzywej zapamiętywania w planowaniu lekcji powtórzeniowych z danego działu, które zaprocentują na sprawdzianach oraz egzaminach.
  • Metoda pięciu kroków oraz metoda tekstu przewodniego – pokażemy jak nauczyć uczniów czytania ze zrozumieniem tekstów matematycznych na przykładzie analizy zadania z treścią.
  • Dobre praktyki: propozycje ćwiczeń do wykorzystania na lekcji oraz w domu, pozwalające na lepsze zapamiętywanie informacji.
 • Notatki wizualne na matematyce - jak rozwijać w uczniach umiejętność organizowania i porządkowania treści oraz krytycznego i logicznego myślenia
  • Tworzenia matematycznych notatek wizualnych – konstrukcja rysowanej notatki, ikony, przestrzeń na kartce, znaczenie koloru i barw – omówienie .
  • Efektywne notowanie za pomocą metody Cornella – jak ją zastosować, aby notatki stały się uporządkowane, praktyczne oraz przydatne uczniom.
  • Ćwiczenie praktyczne: uczestnicy razem z prelegentem przećwiczą rysowanie i przygotują swoje notatki.
 • Wykorzystanie Design Thinking w przygotowaniu uczniów do kartkówek, sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych
  • Jak wykorzystać etapy procesu Design Thinking w planowaniu nauki, przygotowaniu do testów oraz powtórek przed egzaminem – omówienie kluczowych elementów.
  • Twórcze rozwiązywanie problemów matematycznych – jak w praktyce wykorzystać metodę de Bono, Leonarda da Vinci czy Einsteina, aby efektywnie wykorzystać czas na lekcji i przygotować uczniów do egzaminów.
  • Dobre praktyki: jakie metody aktywizujące wykorzystać na matematyce, aby zwiększyć aktywność uczniów na lekcji wraz z scenariuszami zajęć prezentującymi te metody w konkretnych sytuacjach.
MODUŁ 2

KREATYWNE I INNOWACYJNE LEKCJE MATEMATYKI, CZYLI ZBIÓR PRAKTYCZNYCH POMYSŁÓW NA WSPIERANIE PROCESU NAUCZANIA WSPÓŁCZESNEGO UCZNIA

 • Tutorska przygoda na matematyce – jak rozmawiać i pracować z uczniem, aby go zmotywować i zaaktywizować do nauki
  • Zasady matematycznego tutoringu – jak rozdzielić role, stworzyć grupy, przeprowadzić podział obowiązków oraz zaplanować etapy pracy w grupie, aby zaaktywizować uczniów i uzyskać 100% skuteczności dydaktycznej.
  • Prezentowanie efektów działań tutorskich – jak w atrakcyjny sposób dzielić się osiągnięciami.
  • Baza dobrych praktyk: autorskie przykłady tutoringów realizowanych w szkole.
 • Edukacyjna gra terenowa w przestrzeni szkoły i …niemal wszędzie
  • Które z dostępnych aplikacji do tworzenia gier terenowych sprawdzą się na lekcjach matematyki?
  • Zasady tworzenia gier terenowych na lekcji – czyli jak w ciekawy sposób zrealizować podstawę programową i kształtować kompetencje matematyczne uczniów.
  • Narzędzi TiK wspomagające przygotowywanie materiałów do zajęć edukacyjnych w konwencji gier - check lista.
 • Gamifikacja na lekcjach matematyki – jak zaprojektować zajęcia, które pobudzą uczniów do działania, zwiększą zaangażowanie i uatrakcyjnią lekcje
  • Kryteria gamifikacji – omówienie kluczowych elementów, na które należy zwrócić uwagę planując gamifikację: zakres oraz kryteria gamifikacji, znaczenie relacji interpersonalnych, czynniki motywujące i demotywujące ucznia.
  • Jakie mechanizmy gier komputerowych i fabularnych należy wykorzystać w zgamifikowanych zajęciach matematycznych, aby osiągnąć zamierzony cel? – praktyczne wskazówki.
  • Projektowanie zgamifikowanych zajęć – pokażemy krok po kroku, jak dobrze zaplanować grę gamifikacyjną i przeprowadzić ją na lekcjach matematyki, aby zmotywować uczniów do aktywnego uczestnictwa.
  • Dobre praktyki: przykłady zgamifikowanych zajęć z TIK i bez TIK.
MODUŁ 3

WYKORZYSTANIE NARZĘDZI TIK W PRACY Z UCZNIEM Z DYSKALKULIĄ ORAZ WYBITNIE ZDOLNYM NA MATEMATYCE

 • TIK-owe zajęcia matematyczne z uczniem z SPE – praktyczne wskazówki
  • W jaki sposób konstruować zadania online w zależności od indywidualnych potrzeb ucznia?
  • Jak wybrać najlepsze darmowe generatory do wykorzystania podczas zajęć z uczniem ze SPE? – na co zwrócić uwagę przed rozpoczęciem pracy z uczniem.
  • Wykorzystanie platform z gotowymi zasobami do usprawniania zaburzonych funkcji poznawczych - baza dobrych praktyk i pomysłów.
 • TIK w pracy z uczniem zdolnym
  • Wizualizacja omawianych treści za pomocą on-linowych plakatów i mnemotechnik – przegląd praktycznych narzędzi do opracowywania materiałów edukacyjnych rozwijających i rozszerzających wiadomości zdobytych na lekcji.
  • Przykłady interaktywnych aplikacji, które pomogą uczniom w utrwaleniu zagadnień i przygotowywaniu się do konkursów i olimpiad matematycznych.
  • Dobre praktyki: sposoby i pomysły na wykorzystywanie interaktywnych ćwiczeń rozwijających zainteresowania matematyczne uczniów.
 • Wykorzystanie TIK w pracy z uczniem z dyskalkulią
  • Przykłady narzędzi wspomagających proces uczenia się matematyki dla uczniów z dyskalkulią – omówienie ich kluczowych możliwości.
  • Jak wykorzystać potencjał generatorów do tworzenia fiszek, etykiet, krzyżówek, tarcz zegarowych czy kart pracy podczas lekcji z uczniami ze SPE?
  • Ćwiczenie praktyczne: pokażemy, w jaki sposób udostępniać wygenerowane karty z wykorzystaniem darmowych usług i portali.

Autorzy

Kurs prowadzą:

Zyta
Czechowska

Nagrodzona tytułem Nauczyciel Roku 2019 w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez „Głos Nauczycielski” pod patronatem MEN.

Od ponad 20 lat nauczyciel w szkole specjalnej. Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „ Czas TIKa”, prowadzi warsztaty... więcej i szkolenia i Rady Pedagogiczne dla nauczycieli z zakresu stosowania i wdrażania TIK. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl, na którym opisuje aplikacje, narzędzia i kreatywne pomoce dydaktyczne, które świetnie sprawdzają się w nauczaniu oraz terapii niepełnosprawnych intelektualnie. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Trenerka Mistrzów Kodowania w zakresie programowania. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze.

Jolanta
Majkowska

Nauczyciel dyplomowany z 20 letnim stażem, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku.

Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od lat wdraża nowoczesne technologie w szkole specjalnej. Autorka stron internetowych, materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć... więcej, projektów, programów autorskich oraz innowacji pedagogicznych. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej. Współautorka bloga propagującego wykorzystanie multimediów i kreatywnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie www.specjalni.pl oraz blogu http://tikzklasa.blogspot.com Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Trenerka Mistrzów Kodowania. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze.

Agata
Szadowiak

Trener technik efektywnego uczenia się oraz fanka map myśli i myślenia wizualnego.

Jako sketchnoter przedstawia w formie zapisu graficznego treści wystąpienia podczas wykładu czy informacje zawarte w książce. Pomaga wyjaśnić trudne pojęcia za pomocą prostych obrazów. Od ponad 20 lat pracuje jako nauczyciel matematyki w szkole średniej.

Mariola
Kosztołowicz

Nauczyciel matematyki i informatyki. Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy.

Konsultant Świetokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Poznaj wszystkie korzyści

Filmy szkoleniowe
536 min wykładów szkoleniowych i dodatkowe wideotutoriale
Artykuły i materiały dodatkowe
 Karty pracy, zadania dodatkowe, prezentacje i wiele innych – do pobrania
Konkretne rozwiązania
Przykłady konkretnych metod i narzędzi wraz z instrukcjami jak z nich korzystać – krok po kroku
Dostęp 24/7
Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z Internetem
Najlepsi eksperci
Uczysz się od specjalistów – superbelfrów i praktyków, którzy w swojej codziennej pracy łączą teorię z praktyką.
Certyfikat
potwierdzający ukończeniu kursu

Cennik

Ile kosztuje kurs

„Efektywna lekcja matematyki” ?

TYLKO DO 30 KWIETNIA TANIEJ O 977 ZŁ

zł brutto / zł netto
zł brutto
zł netto
Dostęp bezterminowy
Certyfikat ukończenia

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

+
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
Nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
+
Jak długo będzie trwał mój dostęp do kursu?
Dostęp jest nielimitowany, do materiałów można wracać zawsze wg potrzeb.
+
Kiedy mogę zacząć korzystać z kursu?
Natychmiast po złożeniu zamówienia. Wystarczy zalogować się na www.uniqskills.com na dane podane przy składaniu zamówienia.
+
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
Nie, nie organizujemy zjazdów stacjonarnych. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
+
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.

Może Cię zainteresować również

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

kontakt@uniqskills.com