Promocja -25% do 31.07.2019. Nie przegap! Użyj kodu rabatowego "kurs-25"!
Specjalistyczny kurs dokształcający

Podejście uważności (mindfulness) z elementami podejścia współczucia (compassion)


We współpracy z: Psychologia w praktyce

Zaraz zaczynamy
3 miesiące
60 godzin
online

W ostatnich latach obserwuje się istotny wzrost zainteresowania klinicystów i badaczy koncepcjami oraz metodami pracy zaczerpniętymi z praktyk kontemplacyjnych. Obok uważności (ang. mindfulness) to również współczucie (compassion) wzbudza szczególne zainteresowanie ze względu na swoje szerokie odniesienie do psychoterapii i liczne korzyści, jakie przynosi jego rozwijanie zarówno dla terapeuty, relacji terapeutycznej, a przede wszystkim pacjenta.
Kurs dokształcający dla psychologów, psychoterapeutów, osób pracujących w obszarze pomocy, pragnących indywidualnie praktykować trening uważności i współczucia

 • Filmy instruktażowe
 • Materiały merytoryczne
 • Najlepsi eksperciW ramach kształcenia dowiecie się Państwo:
 • Czym jest podejście UWAŻNOŚCI, czemu służy praktykowanie uważności i jak ją praktykować – w kontekście depresji, regulacji stresu, pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami koncentracji, relacji czy emocji
 • Jak badać uważność (psychometrycznie i fizjologicznie) i jakie badania są już dostępne (potwierdzające skuteczność praktyk i podejścia uważności)? – praktyczne narzędzia omówione krok po kroku
 • Jak rozpatrywać temat stresu w kontekście podejścia uważności? – w ujęciu zarówno regulacji stresu, jak i akceptacji swojej emocjonalności
 • Dlaczego warto praktykować uważność i jak to robić w kontekście pracy i bycia z dziećmi i młodzieżą: podejście mindfulness w terapii uzależnień, relacji, nieśmiałości, zaburzeń lękowych?
 • Jak przebiegają poszczególne etapy treningu opartego na uważności (ang. Mindfulness-Based Stress Reduction – MBSR)?
 • Jakie są zagrożenia i pułapki terapeutyczne związane z praktyką uważności oraz co to jest McUważność?
 • Czym jest terapia poznawczo-behawioralna oparta na uważności (Mindfulness-BasedCognitiveTherapy – MBCT)?
 • Nowość! Czym jest Terapia Skoncentrowana na współczuciu (Compassion-FocusedTherapy – CFT)?

Zawartość kursu

 • 8 godzin filmów szkoleniowych
 • 2 godziny nagrań audio
 • Kilkanaście artykułów merytorycznych
 • Ćwiczenia i scenariusze zajęć
 • Prezentacje
 • Stała opieka merytoryczna podczas trwania kursu
 • Certyfikat zaświadczający udział w kursie

Sylabus kursu

Udostępniamy: materiały dydaktyczne (w tym m.in. prezentacje, artykuły); multimedialne wykłady online, zestawy ćwiczeń, zadania i testy zaliczeniowe (3-str. wypracowanie).

Kierowniczka kursu: Julia E. Wahl

Wykładowcy: Paul Gilbert, Julia E. Wahl, Eryk Ołtarzewski, Tomasz Kryszczyński, Mateusz Banaszkiewicz


Moduł 1

Teoretyczne wprowadzenie do uważności (ang. Mindfulness) i treningu redukcji stresu opartego na uważności (ang. Mindfulness-Basedstressreduction - MBSR) (Julia E. Wahl)

 • Wyzwania w psychologii XXI wieku – dlaczego potrzebujemy nowych metod terapeutyczno-treningowych i dlaczego tych kontemplacyjnych (w tym uważności i współczucia)? - wykład: Julia E. Wahl (film)
 • Uważność – co to jest, czemu to służy, jak to się robi (praktyki i ćwiczenia wzmacniające uważność) (J.E.Wahl) (materiały do przeczytania film)
 • Różne aspekty uważności: procesy poznawcze (uwagi), etyczne podejście (J.E. Wahl) (materiały do przeczytania)
 • Wstęp do różnych podejść uważności, w tym do treningu opartego na uważności (ang. Mindfulness-Based Stress Reduction) (J.E.Wahl) (film)
 • Badania: jak badać (psychometrycznie i fizjologicznie) i jakie badania są już dostępne (potwierdzające skuteczność praktyk i podejścia uważności) (J.E. Wahl) (materiały do przeczytania)
 • Zagrożenia związane z praktyką uważności oraz McUważność (J.E.Wahl) (materiały do przeczytania)
 • Trening oparty na uważności (ang. Mindfulness-BasedStressReduction - MBSR) – wstęp do praktyki (J.E.Wahl) (materiały do przeczytania Nagrania w formie audio)

Nagrania:

 • skanowanie ciała
 • medytacja świadomości oddechu
 • medytacja otwartej
 • obecności
 • medytacja góry
 • medytacja jeziora.
 • Proces grupowy w kontekście metod uważności (J.E.Wahl) (materiały do przeczytania)
 • Stres w kontekście podejścia uważności (Mateusz Banaszkiewicz)

Jak rozumieć stres? (Mateusz Banaszkiewicz)

 • „Reakcja walki albo ucieczki” oraz „Reakcja zamrożenia”: konsekwencje zdrowotne i metody radzenia sobie (Mateusz Banaszkiewicz)
 • Radzenie sobie z objawami stresu poprzez akceptację: interwencje oparte na wynikach badań (Serfowanie po rządzy, radzenie sobie z bólem, normalizacja reakcji (poprzez CommonHumanity) (Mateusz Banaszkiewicz)
 • „Reakcja wyzwania”: konsekwencje zdrowotne i metody radzenia sobie: zmiana interpretacji pobudzenia (ArousalAppraisal) w odniesieniu do Podejścia Uważności (Mateusz Banaszkiewicz)
 • Nastawienie wobec stresu (StressMindset): czym jest i w czym może być pomocne (Mateusz Banaszkiewicz)
 • Reakcja „Wspierania i zaprzyjaźniania” (Tend and BefriendResponse) Shelley E. Taylor: konsekwencje zdrowotne i oraz ćwiczenie praktyczne (Mateusz Banaszkiewicz)
 • Uważność, jako trening akceptacji, nie redukcji stresu. Dlaczego warto akceptować i wykorzystywać stres? (na przykładzie badania nauczycieli i lekarzy pracujących pod presją) (Mateusz Banaszkiewicz)
 • Czy należy obawiać się zarażania stresem? (StressContagiousEffect) (Mateusz Banaszkiewicz)
 • Rola stresu w cyklu życia (Mateusz Banaszkiewicz)
 • „Reakcja relaksacyjna”: czym jest, czemu służy oraz jak ją stymulować (Mateusz Banaszkiewicz)
 • Ćwiczenia wywołujące „reakcję relaksacyjną” (Mateusz Banaszkiewicz)

Wykładowcy

Julia E. Wahl, Mateusz Banaszkiewicz

Moduł 2

Praktyczne wprowadzenie do uważności

 • Trening oparty na uważności (ang. Mindfulness-Based Stress Reduction - MBSR) –wstęp do praktyki (J.E.Wahl)
 • Narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą (Eryk Ołtarzewski)
  • Trening uważności dla dzieci – co to jest, jak to się robi? (omówienie przykładowych programów) (E. Ołtarzewski, film szkoleniowy)
  • Efekty treningu uważności dla dzieci oraz możliwości i ograniczenia takich zajęć (E. Ołtarzewski, film szkoleniowy)
  • Wyciszanie się i uspokojenie – dlaczego to jest ważne, co wpływa na uspokojenie dzieci, jak zachowanie dorosłych wpływa na uspokojenie lub niepokój (E. Ołtarzewski, film szkoleniowy, ćwiczenia do wykonania z dziećmi)
  • Ćwiczenia, które kształcą zdolność skupienia uwagi – propozycje zabaw i ćwiczeń. Trudności, które mogą się pojawić w trakcie zajęć, co zrobić jeżeli się pojawią? (E. Ołtarzewski, fim szkoleniowy, ćwiczenia dla dzieci)
  • Jak prowadzić lekcje uważności (E. Ołtarzewski, materiały do przeczytania)
  • Jakie zabawy, ćwiczenia uważności i medytacje dla dzieci oraz bajki terapeutyczne sprawdzają się w pracy z dziećmi i dlaczego (E. Ołtarzewski, materiały do przeczytania, scenariusze zajęć, prezentacje)
  • Opowieść dźwiękowa” - czyli rola muzyki w treningu uważności w pracy z dziećmi (E. Ołtarzewski, nagranie audio, ćwiczenia uważności i medytacje dla dzieci)
 • Proces grupowy w kontekście metod uważności (J.E.Wahl)

Wykładowcy

Julia E. Wahl, Eryk Ołtarzewski

Moduł 3

Zastosowanie uważności w kontekście psychoterapeutycznym

 • Wprowadzenie do terapii poznawczej opartej na uważności (Mindfulness-Based CognitiveTherapy – MBCT).
  • Terapia poznawcza oparta na uważności jako program ukierunkowany na zapobieganie nawrotom depresji (Tomasz Kryszczyński, film
  • Nawroty depresji a uważność jako podstawowa umiejętność rozwijana podczas programu MBCT (Tomasz Kryszczyński, materiały do przeczytania)
  • Program MBCT – struktura, zarys ośmiu sesji, główne praktyki rozwijające uważność (Tomasz Kryszczyński, materiały do przeczytania)
  • Ćwiczenia rozwijające uważność (Tomasz Kryszczyński, nagrania audio):
   • skanowanie ciała
   • medytacja uważności oddechu
   • medytacja „Twarz i oddech”
   • medytacja „Dźwięk”
 • Wprowadzenie do Terapii Skoncentrowanej na Współczuciu (Compassion-FocusedTherapy– CFT). Wykład: Paul Gilbert

Wykładowcy

Tomasz Kryszczyński, Paul Gilbert

*Wszystkie wykłady ekspertów anglojęzycznych są tłumaczone.

Prowadzący


Julia E. Wahl

Psycholożka, psychoterapeutka (szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie integracyjnym w Manchester Institute for Psychotherapy, Manchester, Wlk. Brytania, u Richarda Erskine’a, PhD z Institute for Integrative Psychotherapy, Nowy Jork, USA), założyciel i dyrektor The Mind Institute (www.mindinstitute.com.pl), trenerka podejścia uważności (mindfulness) oraz współczucia (compassion). Jedna z założycielek Polskiego Towarzystwa Mindfulness.

Przeprowadziła ponad 40 edycji 8-tyg. Treningu Uważności w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Gdańsku, Nottingham oraz Derby. Przez kilka lat pracowała w Szpitalu MSW w Otwocku na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, gdzie prowadziła terapię indywidualną, grupową, warsztaty na temat złości. Superwizowała się u Marii Marquardt (Katowicki Instytut Psychoterapii) oraz Christophera Germera, PhD (Harvard Medical School). Obecnie prowadzi program (Compassion for Cancer – CforC) wsparcia dla pacjentów onkologicznych w oparciu o podejście współczucia (Compassion-Focused Therapy – CFT) w ramach doktoratu na University of Derby.

Paul Gilbert

Doktor nauk humanistycznych, nagrodzony Orderem Imperium Brytyjskiego. Profesor psychologii klinicznej Uniwesytetu w Derby.

Doktor nauk humanistycznych, nagrodzony Orderem Imperium Brytyjskiego w 2003 roku. Profesor psychologii klinicznej Uniwesytetu w Derby. Konsultant do spraw Psychologii Klinicznej w Fundacji Derbyshire Health Care Foundation Trust. Autor trwających ponad 35 lat badań dotyczących wpływu ewolucji na psychopatologie, w których skupił się na zjawisku wstydu oraz na leczniu problemów uwarunkowanych wstydem. Z badan tych wywodzi się terapia skierowana na współczucie/empatię. W 2003 roku pełnił funkcję prezesa Brytyjskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej oraz Kognitywnej. Został jednym z pierwszych członków zespołu tworzącego dyrektywy dotyczące leczenia depresji, w ramach rządowego Instytutu NICE (The National Institute for Health and Care Excellence).
Autor lub współredaktor ponad 20 książek oraz ponad 200 publikacji naukowych. W 2006 roku storzył fundację charytatywną Compassionate Mind Foundation, której misja zawarta jest w maksymie: "promować dobre smopoczucie poprzez zrozumienie naukowe wzbogacone o empatię". W marcu 2011 roku został uhonorowany nagrodą Orderu Imperium Brytyjskiego.

Eryk Ołtarzewski

Pedagog, socjoterapeuta, trener grupowy. Pracuje z młodzieżą od 20 lat.

Ukończył Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Grzegorzewskiej w Warszawie (2001), Uniwersytet Warszawski - Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego (2009), Kurs Trenerów NLP w Instytucie Neurolingwistyki (2011). Od 2013 r. kształci się w prowadzeniu treningu mindfulness w projekcie Mindfulness Association Polska. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, tworzy programy zajęć komunikacji społecznej dla młodzieży, zajęć redukujących stres. W pracy z młodzieżą wykorzystuje elementy treningu mindfulness. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli oraz treningi uważności dla osób dorosłych.

Mateusz Banaszkiewicz

Psycholog zdrowia, wykładowca akademicki, jako konsultant prowadzi wykłady i warsztaty poświęcone radzeniu sobie ze stresem, silnej woli, zmianie zachowań zdrowotnych i in.

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz Szkoły Trenerów Biznesu w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej – INTRA. Doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz uczestnik Studium Dialogu Motywującego przy Polskim Towarzystwie Terapii Motywującej. Jako konsultant HR realizuje projekty z obszaru poprawy efektywności pracowników, integracji zespołów oraz oceny kompetencji. Współpracował z Naczelną Izbą Lekarską wspierając lekarzy w rozwoju umiejętności komunikacji z pacjentami oraz radzeniu sobie ze stresem. Jest członkiem Zespołu Pomocy Poszkodowanym (ZPP) stanowiącego część struktur kryzysowych Polskich Linii Lotniczych. Konsultuje personel pokładowy w zakresie stresu po zaistniałych zdarzeniach lotniczych. Odpowiada za ocenę stanu psychospołecznego oraz wsparcie pacjentów powypadkowych w Centrum Medycznym Gamma w Warszawie. Prowadzi zajęcia akademickie na wydziale psychologii Uniwersytetu Humanistyczno- społecznego, głównie w obszarze stresu, zmiany zachowań zdrowotnych, motywacji i wzmacniania silnej woli.

Tomasz Kryszczyński

Psycholog, trener, nauczyciel mindfulness w programach MBSR i MBCT certyfikowanym przez The Institute for Mindfulness – Based Approaches z siedzibą w Bedburgu.

Należy do pierwszej grupy certyfikowanych nauczycieli MBSR w Polsce i jednym z kilku certyfikowanych nauczycieli MBCT – programu ukierunkowanego na profilaktykę nawrotów depresji, w naszym kraju. Autor wielu autorskich programów szkoleniowych. Praktyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy z grupami.
Prowadził zajęcia poświęcone mindfulness w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz grupach komercyjnych. Doświadczenia dotyczące narzędzi stosowanych w MBSR i MBCT zdobywał w ciągu wielu lat własnej praktyki i badań w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii oraz Tajlandii. Pracą z różnego rodzaju grupami i klientami indywidualnymi zajmuje się od 1993 roku. Przez wiele lat przygotowywał i realizował procesy rozwojowe dla pracowników takich organizacji jak m.in. AIG, Avon, Cadburry, Faurecia, Kraft, Panalpina, Santander, SCA, Wedel, Volvo i wielu innych.
Autor książki „Wgląd. Buddyzm Tajlandia Ludzie.”

Jak przebiega nauka podczas kursu?

Nowoczesna forma nauki
Proponujemy metodologię wykładów, ćwiczeń i indywidualnie dobieranych zadań oraz testów, która została opracowana i sprawdzona w USA i Europie Zachodniej. Takie nowoczesne formy kształcenia są rekomendowane przez największe uniwersytety na świecie, jak Michigan czy Stanford – dzięki temu zwiększysz swoje kwalifikacje zawodowe.
Kompleksowy materiał
Zapewniamy bogatą ilustrację w postaci filmów ćwiczeniowych. Filmy są krok po kroku komentowane przez wykładowcę, z podkreśleniem momentów kluczowych diagnostyki i terapii.
Opieka merytoryczna
Gwarantujemy regularną opiekę merytoryczną ze strony uznanych na świecie superwizorów – dzięki temu będziesz miał rzetelną weryfikację postępów w nauce i pewność, że Twoja praca będzie skuteczna.
Elastyczny i mobilny tryb nauki
Materiały są dostępne 24/7 na platformie internetowej. Uczestnik zdobywa nowe umiejętności z dowolnego miejsca, o dowolnym czasie i przyswaja wiedzę w indywidualnie dobranym tempie.
Dobra inwestycja
Kurs online to oszczędność czasu i pieniędzy bez konieczności ponoszenia wydatków na czasochłonne dojazdy.
Poszerzanie wiedzy
Poszerzanie wiedzy. Nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter poszerzania i pogłębiania wiedzy.

Zapisz się!

Podejście uważności (mindfulness) z elementami podejścia współczucia (compassion)
Specjalistyczny kurs dokształcający
 • Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
 • Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
 • Wygodna i sprawdzona formuła online.
Płatność cykliczna
3 x 700 PLN netto
3 x 861 PLN brutto
Zapisz się
Płatność w całości
1600 PLN netto
1200 PLN netto
1476 PLN brutto
Promocja -25% do 31.07.2019. Nie przegap!
Użyj kodu rabatowego "kurs-25"!
Zapisz się

Najczęściej zadawane pytaniaCzy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?

Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych polskich i zagranicznych ekspertów.

Czy wszystkie wykłady będą prowadzone w języku angielskim?

Tylko prelekcje wykładowców zagranicznych będą prowadzone w języku angielskim. Wszystkie wykłady ekspertów anglojęzycznych będą dla Państwa tłumaczone.

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?

Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat Europejskiego Instytutu Psychologii i Psychoterapii poświadczający udział i ukończenie kursu.

Czy do udziału w kursie potrzebny jest certyfikat psychoterapeuty?

Nie, do udziału w kursie nie jest wymagany certyfikat psychoterapeuty.

Czy materiały dydaktyczne/testy/sylabusy będą w języku angielskim?

Wszystkie materiały edukacyjne będą dla Państwa przygotowane w języku polskim.

Czy po ukończeniu kursu otrzymuję kwalifikacje zawodowe psychoterapeuty?

Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych polskich i zagranicznych ekspertów.

Kontakt

Potrzebujesz szczegółowych informacji?
Edyta Żmuda

Numer kontaktowy: 61 66 83 142
Edyta.Zmuda@forum-media.pl

{% if app.request.locale == 'pl' %} {% else %} {% endif %}