74 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Wykorzystanie marihuany medycznej w postępowaniu terapeutycznym

Specjalistyczny kurs szkoleniowy umożliwiający poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat zastosowania medycznej marihuany w leczeniu schorzeń neurologicznych, fibromialgii, reumatologii i geriatrii, a także chorobach nowotworowych. Kurs przeznaczony dla wszystkich specjalistów, chcących poszerzyć swoje kompetencje o wiedzę popartą badaniami klinicznymi i analizą pojedynczych przypadków pacjentów.
74 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
74 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Wykorzystanie marihuany medycznej w postępowaniu terapeutycznym

Specjalistyczny kurs szkoleniowy umożliwiający poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat zastosowania medycznej marihuany w leczeniu schorzeń neurologicznych, fibromialgii, reumatologii i geriatrii, a także chorobach nowotworowych. Kurs przeznaczony dla wszystkich specjalistów, chcących poszerzyć swoje kompetencje o wiedzę popartą badaniami klinicznymi i analizą pojedynczych przypadków pacjentów.
Partner
Data startu
28.09.2021
Forma kształcenia
online
Poziom zaawansowania
Certyfikat
tak

Zakres merytoryczny kursu uwzględnia najskuteczniejsze metody terapii z wykorzystaniem fitokannabinoidów w oparciu o specjalistyczną wiedzę, badania kliniczne oraz doświadczenie dr hab. n. farm. Marcina Ożarowskiego, profesora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego, który w ramach kursu dzieli się z uczestnikami szerokim spektrum wiedzy oraz swoim własnym warsztatem pracy.

Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać medyczną marihuanę we wsparciu leczenia chorób neurologicznych, nowotworowych, reumatologicznych, geriatrycznych oraz fibromialgii.

Podczas intensywnego kursu ekspert odpowie na pytania:

- Jak w bezpieczny sposób stosować marihuanę medyczną tak, aby było to zgodne z prawem i z korzyścią terapeutyczną dla pacjenta – czyli dlaczego standaryzacja produktów konopnych jest istotna?

- Jakie są praktyczne wytyczne zastosowania fitokannabinoidów w neurologii u pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami neurodegeneracyjnymi jak stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, padaczka?

- Jakie możliwości wsparcia leczenia dają preparaty konopne o potwierdzonym działaniu klinicznym w przypadku bólu neuropatycznego jak i migrenowych bólów głowy?

- Czy medyczna marihuana może być wykorzystywana w pracy z osobami w spektrum autyzmu?

- Jaki wymienny pozytywny efekt oferuje terapia medyczną marihuaną w zwalczaniu bólu w terapii onkologicznej oraz czy może mieć działanie przeciwnowotworowe?

- Fitokannabinoidy w reumatologii i fibriomialgii – jakie jest terapeutyczne działanie CBD?

- W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo stosowania marihuany medycznej w ujęciu prawnym, ale i interakcji z ziołami oraz farmaceutykami tak aby uzyskać jak najlepszy efekt  terapeutyczny ?

Filmy instruktażowe
Materiał merytoryczny
Najlepsi eksperci
Po ukończeniu kursu
Nauczysz się, jakie możliwości daje zintegrowanie terapii medyczną marihuaną z medycyną konwencjonalną i farmakoterapią, aby w ukierunkowany sposób oddziaływać na organizm oraz wzmocnić efekt terapeutyczny.
Otrzymasz skondensowaną wiedzę o wytycznych do prowadzenia terapii medyczną marihuaną na podstawie badań klinicznych oraz analizie pojedynczych przypadków pacjentów.
Poprzez wykorzystanie fitokannabinoidów, o przebadanej klinicznie aktywności biologicznej, wspomożesz leczenie chorób układu nerwowego i w praktyce ocenisz ich skuteczność terapeutyczną.
Dowiesz się, jak dobrać rodzaj preparatu, sposób podawania, schemat dawkowania i jakich efektów terapeutycznych stosowania marihuany medycznej można się spodziewać w przypadku pacjentów onkologicznych.
Poznasz sprawdzone sposoby stosowania medycznej marihuany w przypadkach pacjentów ze zdiagnozowanymi schorzeniami reumatologicznymi, geriatrycznymi oraz fibromialgii.
Będziesz rozumiał, w jaki sposób należy minimalizować interakcje między fitokannabinoidami a farmaceutykami.
Poznasz wytyczne prawne dotyczące legalności stosowania preparatów konopnych ustrzegając się od ryzyka z prawnego jak i zdrowotnego punktu widzenia

Zawartość kursu

Do 10 godzin filmów szkoleniowo-instruktażowych

Zawierające praktyczne wskazówki.
Zawierające praktyczne wskazówki.
Dostęp 24h/7

Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia.
Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia.
Najlepsi eksperci: fitoterapeuci, farmaceuci, dietetycy, naturoterapeuci

Procedury oraz instrukcje przygotowane przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.
Procedury oraz instrukcje przygotowane przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.
Certyfikat

Potwierdzenie zdobytych umiejętności w formie certyfikatu.
Potwierdzenie zdobytych umiejętności w formie certyfikatu.

Program kursu

Marihuana medyczna - jej stosowanie, bezpieczeństwo i zgodność z prawem
+
✔ Działanie i rodzaj substancji aktywnych w marihuanie
Co uwzględnia się w charakterystyce gatunku Cannabis sativa i jej odmianach – klasyfikacja chemotypów konopi; areał upraw oraz tendencje rynkowe
Jak stosowano marihuanę w dawnej medycynie?
Jakie znaczenie praktyczne, w związku z bezpieczeństwem stosowania, ma standaryzacja jakości produktów konopnych uwzględniająca związki aktywne, rodzaje ekstraktów i preparatów na bazie marihuany?
Jak badania kliniczne oceniają skuteczność preparatów na bazie marihuany – przykłady skutecznych terapii marihuaną medyczną?
Czemu służy regulacja działania ekstraktów i pojedynczych związków czynnych w kontekście profilu farmakologicznego marihuany?
✔ Jakość marihuany medycznej - standaryzacja produktów konopnych
Jakie czynniki wpływają na jakość marihuany medycznej – wytyczne od uprawy wewnętrznej do polowej, doświadczenia biotechnologiczne
Produkty lecznicze wraz ze składem chemicznym, wskazaniami terapeutycznym i działaniem farmakologicznym
Regulacja prawna statusu suszu jako surowca farmaceutycznego w Polsce w praktyce
✔ Przepisy regulujące stosowanie marihuany medycznej w Polsce i Europie
Bezpieczeństwo stosowania marihuany medycznej na podstawie danych Europejskiego Raportu Narkotykowego oraz Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
Kryteria bezpieczeństwa stosowania marihuany medycznej – przypadki kliniczne i kontrolowane badania kliniczne oraz praktyczny przegląd ustaw, komunikatów, rozporządzeń i projektów
Właściwości lecznicze marihuany medycznej potwierdzone badaniami klinicznymi
+
✔ Sposób oddziaływania fitokannabinoidów w neurologii
Obiecujący mechanizm działania fitokannabinoidów potwierdzony dowodami naukowymi na aktywność w chorobach neurologicznych w przypadku: - bólu neuropatycznego, - chorób neurodegeneracyjnych – stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, padaczka, - migrenowych bólów głowy, - autyzmu.
Przegląd badań klinicznych z wykorzystaniem w chorobach neurologicznych – oryginalne wyniki kontrolowanych badań klinicznych, prac podsumowujących jak: meta-analizy, raporty grupy Cochrane, oraz na podstawie analizy pojedynczych przypadków klinicznych.
Dlaczego warto stosować medyczną marihuanę w przypadku wybranych chorób neurologicznych – praktyczna ocena skuteczności terapeutycznej uwzgledniająca rodzaj preparatu, sposób podawania, schemat dawkowania, efekty terapeutyczne.
Jakie są przeciwskazania w stosowaniu produktów konopnych – ocena potencjalnych i zgłaszanych działań niepożądanych.
✔ Marihuana medyczna w terapii onkologicznej
Pozytywną ocena przeciwbólowego działania marihuany w chorobach nowotworowych potwierdzona wynikami z badań klinicznych oraz pojedynczych opublikowanych przypadków pacjentów.
Mechanizm działania przeciwnowotworowego medycznej marihuany w badaniach modelowych nowotworów: - układu nerwowego (glioma, neuroblastoma i innych) - przewodu pokarmowego (jelita grubego, trzustki, żołądka i innych) - układu moczowo-płciowego (prostaty, jajników i innych) - hematologicznych (białaczka) - układu oddechowego - gruczołu sutkowego
Jak dobrać rodzaj preparatu, sposób podawania, schemat dawkowania i jakich efektów terapeutycznych stosowania marihuany medycznej można się spodziewać – ocena skuteczności terapeutycznej z ujęciem badań klinicznych dotyczących nowotworów
Praktyczna ocena potencjalnych i zgłaszanych działań niepożądanych w terapii nowotworowej z użyciem marihuany medycznej
✔ Fitokannabinoidy w fibromialgii, reumatologii i geriatrii
Potencjalne zastosowanie w fibromialgii na tle patomechanizmu i czynników ryzyka
Jaki jest potencjał działania terapeutycznego marihuany medycznej w chorobach reumatycznych jak: - reumatoidalne zapaleniu stawów - młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów -toczeniu rumieniowatym układowym - twardzinie
Jaka jest skuteczność stosowania marihuany medycznej w chorobach geriatrycznych i zaburzeniach związanych z wiekiem na podstawie przypadków klinicznych
Bezpieczeństwo stosowania marihuany medycznej
+
✔ Minimalizowanie interakcji między fitokannabinoidami a farmaceutykami
Jak uniknąć interakcji lekowych w fazie farmakodynamicznej czyli rozprzestrzenianiu się leku w organizmie – ze względu na mechanizm działania fitokannabinnoidów
Jak wyeliminować interakcje lekowe ze względu na możliwość wpływu fitokannabinoidów na wchłanianie, dystrybucję, metabolizm i eliminacje leków
Jakie mogą zajść interakcje marihuany medycznej ze składnikami żywności, suplementami diety i produktami ziołowymi?
Analiza czynników wpływających na potencjalne interakcje – wskazówki jak ich się ustrzec
✔ Zalecenia stosowania marihuany w przypadku stosowania preparatów roślinnych o działaniu leczniczym– zalecenia i przeciwskazania
Stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia
Stanowisko narodowych i międzynarodowych grup eksperckich w sprawie zastosowania preparatów z marihuany medycznej w chorobach neurologicznych i w zakresie ich bezpieczeństwa zdefiniowanych preparatów na bazie konopi
✔ Kiedy marihuana może być niebezpieczna ?
Czynniki ryzyka i analizy sytuacji kryminogennych na podstawie European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA),
Analiza przypadków chorobowych na przykładzie związku palenia marihuany z rakiem jąder
Porównanie preparatów i sposobów ich przyjmowania, w kontekście zachowań ryzykownych dla zdrowia

Prowadzący

dr hab. n. farm. Marcin Ożarowski
prof. IWNiRZ-PIB, farmaceuta, biolog
Prof. Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego. Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza. Od ponad 18 lat pracownik naukowy w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Posiada 11 letnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Medycznym. Kierownik i wykonawca grantów naukowo-badawczych i naukowo-rozwojowych. Autor lub współautor ponad 200 prac naukowych, w tym publikacji doświadczalnych i poglądowych, monografii książkowych oraz naukowych streszczeń konferencyjnych. Do zawodowych zainteresowań należą: interakcje pomiędzy lekami roślinnymi i syntetycznymi (doktorat), fitofarmakologia zaburzeń pamięci w aspekcie modelowym (habilitacja), aktywność biologiczna i fitochemia ekstraktów ziołowych oraz biotechnologia roślin w zakresie kultur in vitro. Szczególnie interesuje się poszukiwaniem nowych rozwiązań profilaktycznych i terapeutycznych dla zespołów otępiennych i w leczeniu bólu z zastosowaniem ekstraktów ziołowych i związków chemicznych pochodzenia naturalnego.

Kup dostęp!

Wykorzystanie marihuany medycznej w postępowaniu terapeutycznym
Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.
Dostęp na 90 dni

Najczęściej zadawane pytania

Czy po zakończeniu kursu otrzymam certyfikat?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w nim i ukończenie kursu. Certyfikat zostanie udostępniony w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały w formie online.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Urszula Skrzypczak
tel. 61 66 55 868

Zobacz również

Aromaterapia kliniczna a układ nerwowy – zastosowanie olejków eterycznych w leczeniu dzieci i dorosłych
Naturoterapia
Sprawdź
Cena 1498.14 PLN
Zastosowanie refleksoterapii w praktyce terapeutycznej
Naturoterapia
Sprawdź
Data startu Nabór otwarty
Cena 922.5 PLN
>> DO KATALOGU <<

Potrzebujesz pomocy?

Żebyśmy mogli jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi wyszukaj problem korzystając z poniższej wyszukiwarki lub wybierz go, korzystając z kategorii

Kategoria problemu

*