Wykorzystanie marihuany medycznej w postępowaniu terapeutycznym

Specjalistyczny kurs szkoleniowy umożliwiający poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat zastosowania medycznej marihuany w leczeniu schorzeń neurologicznych, fibromialgii, reumatologii i geriatrii, a także chorobach nowotworowych.

Kurs przeznaczony dla wszystkich specjalistów, chcących poszerzyć swoje kompetencje o wiedzę popartą badaniami klinicznymi i analizą pojedynczych przypadków pacjentów.

 

Dołącz do uczestników kursu

zrealizowanego przez dr hab. n. farm. Marcina Ożarowskiego, profesora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego, który w ramach kursu dzieli się z uczestnikami szerokim spektrum wiedzy oraz swoim własnym warsztatem pracy.

 

Wpływ kannabinoidów na przebieg chorób neurologicznych (padaczki, stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona i Alzheimera) to obecnie wiodący temat w trendach badawczo-rozwojowych.

 

Dzięki temu, coraz więcej wiemy o mechanizmach działania, skuteczności i bezpieczeństwie stosowania preparatów na bazie konopi (Cannabis sativa L.).

 

Spektrum terapeutycznego działania produktów konopnych jest bardzo szerokie co potwierdzają wyniki i obserwacje z badań przedklinicznych i klinicznych, których liczba ciągle się zwiększa.

Podczas kursu zapoznasz się z multidyscyplinarną i wielopoziomową analizą w tym zakresie, począwszy od kwestii uprawy i doboru produktów konopnych, poprzez charakterystykę poszczególnych związków bioaktywnych, aż po aktualne polskie i międzynarodowe wytyczne stosowania preparatów z marihuany medycznej.


W kursie wyjaśniamy również działania niepożądane i interakcje fitokannabinoidów z lekami syntetycznymi, roślinnymi, a nawet składnikami żywności i suplementami diety.


Wszystko na przykładzie pacjentów, u których stosowanie medycznej marihuany zostało potwierdzone badaniami klinicznymi.

Case study

Czy wśród Twoich pacjentów/klientów zdarzyły się podobne przypadki?

(Zbieżność wydarzeń przypadkowa)

Wyzwanie nr 1

Pacjent z chorobą alzheimera
jak powstrzymać postępującą demencję?

CHARAKTERYSTYKA PRZYPADKU

W przypadku pacjentów z chorobą Alzheimera wyzwanie stanowią postępujące zmiany w układzie nerwowym, takiej jak tworzenie blaszek amyloidowych, wiążących się z utratą pamięci. W przypadku chorych z postawioną diagnozą koniecznością staje się także łagodzenie występujących objawów, takich jak pobudzenie czy agresja. Istnieją mocne dowody na to, że jesteśmy w stanie pomóc pacjentom, wykorzystując odpowiednie produkty konopne. Innymi słowy wyniki badan w modelach in vitroin vivo, wskazują na możliwość terapeutycznego wpływu kannabinoidów na kluczowe cechy charakterystycznymi dla choroby Alzheimera o późnym początku jak:

 • stres oksydacyjny,
 • stany zapalne układu nerwowego
 • tworzenie blaszek amyloidowych i splątków neurofibrylarnych,
 • fosforylację białka tau (Ożarowski i wsp., 2021).

WNIOSKI Z BADAŃ KLINICZNYCH:

W ostatnich latach przeprowadzono kilka systematycznych przeglądów i meta-analiz badań klinicznych dotyczących stosowania związków chemicznych i preparatów na bazie konopi medycznych.

 • Na podstawie analizy wyników czterech badań klinicznych wywnioskowano, o możliwej skuteczności leczenia objawów neuropsychiatrycznych związanych z demencją, tj. pobudzenia, odhamowania, drażliwości, nienormalnego zachowania motorycznego, zaburzenia zachowania nocnego oraz nieprawidłowej wokalizacji [Peprah i wsp., 2019].
 • Stwierdzono, że pobudzenie i agresję u pacjentów z demencją zmniejszał syntetyczny analog THC - dronabinol (delta-9-tetrahydrokannabinol - THC) (Woodward i wsp., 2014).
 • Określono jako obiecujące zastosowania terapeutyczne Kannabinoidów jako inhibitorów enzymu rozkładającego jeden z podstawowych neuroprzekaźników tj. acetylocholinę (Acetylocholinoesteraza – AchE). Hamując aktywność tego enzymu, działają jak grupa leków wykazująca kliniczną skuteczność w terapii choroby Alzheimera (Furqan i wsp., 2020), efektem czego obserwujemy:
  • czasowe zahamowanie rozwoju zmian degeneracyjnych,
  • pozytywny wpływ w zakresie procesów poznawczych, nastroju i zachowania w czasie stosowania,
  • opóźnienie wystąpienia zmian neuropsychiatrycznych.
 • CBD ochrania neurony piramidalne CA1 w części mózgu – hipokampie, odpowiedzialne za przenoszenie informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej, a także uczenie się i zdolność orientacji w przestrzeni oraz indukuje w tym rejonie neurogenezę i zmniejsza reaktywną glejozę (Esposito i wsp., 2011).

W leczeniu demencji oraz w łagodzeniu pobudzenia i agresji w ciężkiej demencji i chorobie Alzheimera, istnieje potrzeba przeprowadzania dalszych badań klinicznych potwierdzających zebrane do tej pory wyniki w zakresie stosowania produktów konopnych, w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności.

Bibliografia

 1. Woodward MR, et al. Dronabinol for the treatment of agitation and aggressive behavior in acutely hospitalized severely demented patients with noncognitive behavioral symptoms. Am J Geriatr Psychiatry. 2014;22(4):415–9.
 2. Furqan T, Batool S, Habib R, Shah M, Kalasz H, Darvas F, Kuca K, Nepovimova E, Batool S, Nurulain SM. Cannabis Constituents and Acetylcholinesterase Interaction: Molecular Docking, In Vitro Studies and Association with CNR1 rs806368 and ACHE rs17228602. Biomolecules. 2020;10(5):758. doi: 10.3390/biom10050758.
 3. Ożarowski M, Karpiński TM, Zielińska A, Souto EB, Wielgus K. Cannabidiol in Neurological and Neoplastic Diseases: Latest Developments on the Molecular Mechanism of Action. Int J Mol Sci. 2021;22(9):4294. doi: 10.3390/ijms22094294.
 4. Esposito G, Scuderi C, Valenza M, Togna GI, Latina V, De Filippis D, Cipriano M, Carratù MR, Iuvone T, Steardo L. Cannabidiol reduces Aβ-induced neuroinflammation and promotes hippocampal neurogenesis through PPARγ involvement. PLoS One. 2011;6(12):e28668. doi: 10.1371/journal.pone.0028668.
 5. Peprah K, McCormack S. Medical Cannabis for the Treatment of Dementia: A Review of Clinical Effectiveness and Guidelines. Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2019.
Wyzwanie nr 2

Pacjent z bólem neuropatycznym
– czy wykorzystanie kannabinoidów w terapii bólu neuropatycznego, fibromialgii i innych obwodowych chorób neurologicznych ma sens?

CHARAKTERYSTYKA PRZYPADKU

Ból neuropatyczny powstaje w wyniku uszkodzenia układu nerwowego. W jego leczeniu najważniejsze jest wykrycie czynnika prowadzącego do wystąpienia i objawów neuropatii.

W miarę możliwości wyeliminować należy przyczynę jego powstawania, którą może być:

 • choroba i różne stany organizmu, np. dyskopatie, cukrzyca, nowotwory, miażdżyca tętnic,
 • choroby hematologiczne, reumatologiczne np. reumatoidalnym zapaleniu stawów, twardzinie, toczniu, borelioza i inne,
 • przebieg terapii niektórymi lekami,
 • niedobory żywieniowe, np. przy zaburzeniach wchłaniania jelitowego, nadmierne stosowanie środków i leków, np. witamin z grupy B, najczęściej B6, zatrucie ołowiem lub innymi toksycznymi substancjami.

Leczenie bólu neuropatycznego jest trudne, a stosowane leki przeciwbólowe są często nieskuteczne. Nadzieją są produkty lecznicze pochodzenia naturalnego jak medyczna marihuana. Mechanizmy przeciwbólowe preparatów na bazie konopi są złożone, co oznacza, że oprócz wpływu na receptory kannabinoidowe CB1/CB2, mogą działać na inne układy receptorów jak receptory opioidowe i sieroce. Wpływ kannabinoidów na te receptory w aspekcie łagodzenia różnego rodzaju bólu, jest ciągle przedmiotem badań farmakologicznych przedklinicznych, jak i klinicznych (Ożarowski, 2021; Ożarowski, Wielgus, 2019).

W kontekście bólu neuropatycznego kannabinoidy dodatkowo zmniejszają poziom mediatorów prozapalnych zaangażowanych w powstawanie bólu i proces zapalny.

WNIOSKI Z BADAŃ KLINICZNYCH:

Aktualne trendy badawcze wskazują, że preparaty z konopi w tym kannabinoidy naturalne i syntetyczne, mogą stanowić propozycję rozwiązań dla opracowywania nowych leków i skutecznych terapii bólu neuropatycznego (Ożarowski, 2021; Ożarowski i wsp., 2021; Ożarowski i wsp., 2014).

Badania kliniczne oraz meta-analizy oceniające skuteczność preparatów z konopi medycznych oraz samych kannabinoidów, głównie CBD oraz THC wskazują, że mogą być stosowane w leczeniu bólu neuropatycznego różnego pochodzenia. Kannabinoidy wykazują terapeutyczny efekt:

 • zniesienia czucia bólu,
 • poprawy jakości snu,
 • zmniejszenia niepokoju u pacjentów z uporczywym bólem (Woroń, Dobrogowski, 2017).

W 2019 roku Kanadyjska Agencja Oceny Technologii Medycznych (Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health) oceniła wyniki badań klinicznych w zakresie skuteczności stosowania konopi medycznych oraz kannabinoidów wśród osób cierpiących z powodu różnego rodzaju przewlekłego bólu neuropatycznego, jak:

 • fibromialgia oraz bóle mięśniowo-szkieletowe,
 • a także w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna,
 • oraz stwardnienia rozsianego (SM) (Banerjee i wsp., 2019; Ożarowski, 2021).

W jednym z badań stwierdzono, że preparaty na bazie konopi medycznych miały pozytywny lub mieszany wpływ na leczenie bólu u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Wyciągnięto wniosek, że istnieją pewne sugestie dotyczące korzyści ze stosowania preparatów na bazie konopi medycznych w łagodzeniu bólu neuropatycznego.

Obecnie zarejestrowany jest produkt leczniczy (lek) SATIVEX, stanowiący połączenie dwóch wyciągów z liść i kwiatów Cannabis (Cannabis sativa L., folium cum flore), zawierających kannabidiol (2,5 mg CBD) oraz delta-9-tetrahydrokannabinol (2,7 mg THC). Jest to aerozol do stosowania w jamie ustnej, zalecany w łagodzeniu umiarkowanych lub ciężkich objawów spastyczności u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym zgodnie z Charakterystyka Produktu Leczniczego SATIVEX.

Bibliografia

 1. Banerjee S, McCormack S. Medical Cannabis for the Treatment of Chronic Pain: A Review of Clinical Effectiveness and Guidelines. Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2019 Jul 24.
 2. Ożarowski M. Perspektywy fitoterapii bólu neuropatycznego. Naturoterapia w Praktyce 2021;2(24):82-86.
 3. Ożarowski M. Wielgus K. Wpływ kannabinoidów z Cannabis sativa na czynność ośrodkowego układu nerwowego – działanie przeciwdemencyjne i przeciwbólowe. Biomedycyna i zagadnienia pokrewne. Tom 1. Red. Alicja Danielewska, Barbara Wrzyszcz. Wydawnictwo naukowe TYGIEL, Lublin 2019, str.90-101.
 4. Ożarowski M, Mikolajczak PŁ, Bogacz A, Bartkowiak-Wieczorek J, Kujawski R, Majchrzycki M, Wielgus K, Seremak-Mrozikiewicz A, Czerny B. Progress in study of Cannabis sativa leaves extracts without psychotropic cannabinoids in animal model of neuropathic pain. Journal of Medical Science [d. Now. Lek.] 2014;4 (83): 282-289.
 5. Woroń J., Dobrogowski J. Miejsce kannabinoidów w leczeniu bólu. Medycyna Paliatywna w Praktyce 2017; 11, 3: 96–101.
Wyzwanie nr 3

Redukcja częstości napadów drgawkowych u pacjentów z padaczką

WYNIKI BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH

Objawem padaczki, także lekoopornej są napady padaczkowe, przyczyną których są nieskoordynowane, nagłe wyładowania bioelektryczne w mózgu. Pacjenci mogą mieć napady o różnym przebiegu i czasie trwania. Częściowe napady opisywane są jako zaburzenia ruchowe lub czuciowe z niewielkim lub nawet żadnym ograniczeniem świadomości i obejmować mogą drgawki, gestykulacje, automatyzmy.

W przypadku napadu pierwotnie uogólnionego dochodzi do nieprawidłowego wyładowania bioelektryczne obejmującego całą korę mózgową (obie półkule) od początku trwania ataku. Dzielimy go na krótkotrwałe, około minutowe napady utraty świadomości, kiedy pacjent pozostaje w bezruchu, bez kontaktu, zapatrzony w jeden punkt. Do napadów uogólnionych należą również ataki miokloniczne będące serią drgawek niektórych części ciała (najczęściej ramion), którym nie towarzyszy utrata świadomości. Najbardziej charakterystyczną grupę napadów tworzą napady toniczno-kloniczne. Pierwsza faza ataku – toniczna – objawia się skurczem wszystkich mięśni ciała. Następnie pacjent przechodzi w fazę kloniczną, czyli drgawki całego ciała.

Ataki padaczki są wyjątkowo niebezpieczne, zwłaszcza te przedłużające się i występujące krótko po sobie, prowadzące nawet do uszkodzenia kory mózgowej, obrzęku mózgu, a nawet śmierci.

Dobrze wiadomo, że kannabidiol CBD wykazuje działanie przeciwdrgawkowe w badaniach opartych na modelach zwierzęcych (Devinsky i wsp., 2014; Patra i wsp., 2019). Wiadomo już, Kże kannabinoidy mogą modulować aktywność kluczowych w padaczce receptorów kwasu gamma-aminomasłowego typu A (GABA A) oraz wchodzą w interakcje z receptorami wanilinowymi (TRPV1), które są kluczowe w padaczce (Gray i wsp., 2020; Cifelli i wsp., 2020). Badania nadal trwają.

WNIOSKI Z BADAŃ KLINICZNYCH:

Liczne badania kliniczne (Reis i wsp., 2020; Franco i wsp., 2019) pozwalają stwierdzić, że u pacjentów z należącym do grupy padaczek lekoopornych zespołem Lennoxa-Gastauta, otrzymujących kannabidiol stwierdzono znaczące procentowe zmniejszenie całkowitej liczby napadów w porównaniu do grupy placebo (50-60%).

W przypadku pacjentów z lekooporną padaczką ujawniająca się u niemowląt - zespołem Dravet’a - stosowanie kannabidiolu (plus klobazam) wiązało się ze wzrostem odsetka uczestników, u których występowało zmniejszeniem częstości napadów drgawkowych u grupy badanych większe lub równe 75% podczas okresu leczenia.

Wyniki badań dowodzą skuteczności CBD w leczeniu padaczki. Istnieje jednak konieczność badań w populacji osób dorosłych.

W roku 2019 zarejestrowano w Unii Europejskiej nowy lek EPIDIOLEX zawierający kannabidiol (CBD) (100 mg/1 ml), który jest wskazany

 1. do stosowania w leczeniu napadów padaczkowych związanych z zespołem Lennoxa-Gastauta (LGS) lub z zespołem dDravet (DS) jako lek wspomagający w skojarzeniu z klobazamem u pacjentów w wieku 2 lat lub starszych oraz
 2. jako lek wspomagający w leczeniu napadów padaczkowych związanych z zespołem stwardnienia guzowatego (ang. Tuberous Sclerosis Complex, TSC) u pacjentów w wieku 2 lat lub starszych (ChPL).

Bibliografia

 1. Cifelli, P.; Ruffolo, G.; De Felice, E.; Alfano, V.; van Vliet, E.A.; Aronica, E.; Palma, E. Phytocannabinoids in Neurological Diseases: Could They Restore a Physiological GABAergic Transmission? Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 723
 2. Devinsky O. et al. Cannabidiol: pharmacology and potential therapeutic role in epilepsy and other neuropsychiatric disorders. Epilepsia 2014;55(6):791-802. doi: 10.1111/epi.12631.
 3. Franco V, Perucca E. Pharmacological and Therapeutic Properties of Cannabidiol for Epilepsy. Drugs 2019; 79(13): 1435-1454. doi: 10.1007/s40265-019-01171-4.
 4. Gray, R.A.; Whalley, B.J. The proposed mechanisms of action of CBD in epilepsy. Epileptic Disord. 2020, 22, S10–S15.
 5. Patra PH, Barker-Haliski M, White HS, Whalley BJ, Glyn S, Sandhu H, Jones N, Bazelot M, Williams CM, McNeish AJ. Cannabidiol reduces seizures and associated behavioral comorbidities in a range of animal seizure and epilepsy models. Epilepsia. 2019;60(2):303-314. doi: 10.1111/epi.14629.
 6. Rosenberg EC, Patra PH, Whalley BJ. Therapeutic effects of cannabinoids in animal models of seizures, epilepsy, epileptogenesis, and epilepsy-related neuroprotection. Epilepsy Behav. 2017 May;70(Pt B):319-327. doi: 10.1016/j.yebeh.2016.11.006.
 7. de Carvalho Reis R, Almeida KJ, da Silva Lopes L, de Melo Mendes CM, Bor-Seng-Shu E. Efficacy and adverse event profile of cannabidiol and medicinal cannabis for treatment-resistant epilepsy: Systematic review and meta-analysis Epilepsy Behav 2020;102:106635. doi: 10.1016/j.yebeh.2019.106635.

Kalendarium stosowania konopi w kontekście leczniczym

Ok. 4000 lat temu
(2000 r. p.n.e.)

W medycynie Ajurwedyjskiej konopie były stosowane w leczeniu padaczki oraz lęku

Ok. 3500 lat temu
(1550 r. p.n.e.)

W medycynie egipskiej formuły z konopi stosowano w łagodzeniu bólu i stanów zapalnych spowodowanych różnymi chorobami i urazami. Kobiety używały marihuany jako środka przeciwdepresyjnego.

Ok. 2500 lat temu
(450 r. p.n.e.)

W medycynie Starożytnej Grecji i Rzymu, lekarz Dioscorides zalecał marihuanę na bóle zębów i uszu. Grecki lekarz Claudius Galen zauważył, że konopie były powszechnie stosowana w całym imperium. Kobiety z rzymskiej elity również używały konopi do łagodzenia bólów porodowych

Ok. 1000 lat temu

W medycynie arabskiej konopie stosowano do leczenia padaczki oraz silnych bólów głowy, dny moczanowej, obrzęków, zakaźnych ran („Kanon medycyny Awicenny”), malarii, astmy, gorączki i czerwonki (arabscy handlarze).

Ok. 160 lat temu

W medycynie czasów angielskiej królowej Wiktorii Hanowerskiej nalewka z konopi była stosowana w celu złagodzenia zespołu napięcia przedmiesiączkowego oraz bólu porodowego.

Ok. 100 lat temu

W medycynie XX wieku konopie medyczne były używane w leczeniu nudności, reumatyzmu i bólu porodowego. W tym czasie konopie są dostępne bez recepty w lekach, takich jak „lekarstwo Piso” i „jednodniowe lekarstwo na kaszel”.

Od roku 1940

Wyizolowano i opisano strukturę chemiczną kanabidiolu (CBD; 1940 r.), kwasu kannabidiolowego (CBDA; 1955 r.), a następnie kolejnych kannabinoidów.

W roku 1988

Odkryto receptory kannabinoidowe CBD1 i CBD2. Receptory CB1 w dużych ilościach występują w tkance nerwowej, a CB2 w komórkach układu immunologicznego. Rozpoczęła się era farmakologiczne badania molekularnego podłoża mechanizmów działania kannabinoidów.

Medycyna współczesna

Czasy obecne To intensywne badania nad związkami czynnymi konopi: w medycynie doświadczalnej i praktycznej, w dziedzinie biotechnologii oraz w rolnictwie pod kątem uzyskiwania nowych odmian

Korzyści

Czego dowiesz się na kursie
„Wykorzystanie marihuany medycznej w postępowaniu terapeutycznym

Posłuchaj dr hab. n. farm. Marcina Ożarowskiego w krótkim wideo:

Korzyści

Co otrzymasz:

Nauczysz się, jakie możliwości daje zintegrowanie terapii medyczną marihuaną z medycyną konwencjonalną i farmakoterapią, aby w ukierunkowany sposób oddziaływać na organizm oraz wzmocnić efekt terapeutyczny.
Otrzymasz skondensowaną wiedzę o wytycznych do prowadzenia terapii medyczną marihuaną na podstawie badań klinicznych oraz analizie pojedynczych przypadków pacjentów.
Zapoznasz się ze studiami nad skutecznością stosowania w leczeniu chorób układu nerwowego fitokannabinoidów o przebadanej klinicznie aktywności biologicznej i ocenisz ich terapeutyczne działanie.
Dowiesz się, jak dobrać rodzaj preparatu, sposób podawania, schemat dawkowania i jakich efektów terapeutycznych stosowania marihuany medycznej można się spodziewać w przypadku pacjentów onkologicznych.
Poznasz sprawdzone sposoby stosowania medycznej marihuany w przypadkach pacjentów ze zdiagnozowanymi schorzeniami reumatologicznymi, geriatrycznymi oraz fibromialgii.
Będziesz rozumiał, w jaki sposób należy minimalizować interakcje między fitokannabinoidami a farmaceutykami.
Poznasz wytyczne prawne dotyczące legalności stosowania preparatów konopnych ustrzegając się od ryzyka z prawnego jak i zdrowotnego punktu widzenia.

Autor

Autor programu kursu:

dr hab. n. farm. MARCIN OŻAROWSKI

prof. IWNiRZ-PIB, farmaceuta, biolog

Jestem Profesorem Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego, absolwentem Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza. Od ponad 18 lat związany jestem naukowo z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Posiadam 11 letnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Medycznym. Kierownik i, a także wykonawca grantów naukowo-badawczych i naukowo-rozwojowych. Do tej pory ukazało ponad 200 prac naukowych mojego autorstwa i współautorstwa, w tym publikacji doświadczalnych i poglądowych, monografii książkowych oraz naukowych streszczeń konferencyjnych.

Zawodowo zajmuje mnie tematyka:

 • interakcji pomiędzy lekami roślinnymi i syntetycznymi (doktorat),
 • fitofarmakologii w zaburzeniach pamięci w aspekcie modelowym (habilitacja),
 • aktywności biologicznych i fitochemia ekstraktów ziołowych oraz biotechnologia roślin w zakresie kultur in vitro.

Szczególnie interesuje się poszukiwaniem nowych rozwiązań profilaktycznych i terapeutycznych dla zespołów otępiennych i w leczeniu bólu z zastosowaniem ekstraktów ziołowych i związków chemicznych pochodzenia naturalnego.

Zobacz fragment

Zobacz fragment kursu:

Program

Program kursu

MODUŁ 1

MARIHUANA MEDYCZNA - JEJ STOSOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO I ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Działanie i rodzaj substancji aktywnych w marihuanie

 • Co uwzględnia się w charakterystyce gatunku Cannabis sativa i jej odmianach – klasyfikacja chemotypów konopi; areał upraw oraz tendencje rynkowe
 • Jak stosowano marihuanę w dawnej medycynie?
 • Jakie znaczenie praktyczne, w związku z bezpieczeństwem stosowania, ma standaryzacja jakości produktów konopnych uwzględniająca związki aktywne, rodzaje ekstraktów i preparatów na bazie marihuany?
 • Jak badania kliniczne oceniają skuteczność preparatów na bazie marihuany – przykłady skutecznych terapii marihuaną medyczną?
 • Czemu służy regulacja działania ekstraktów i pojedynczych związków czynnych w kontekście profilu farmakologicznego marihuany?

Jakość marihuany medycznej - standaryzacja produktów konopnych

 • Jakie czynniki wpływają na jakość marihuany medycznej – wytyczne od uprawy wewnętrznej do polowej, doświadczenia biotechnologiczne
 • Produkty lecznicze wraz ze składem chemicznym, wskazaniami terapeutycznym i działaniem farmakologicznym
 • Regulacja prawna statusu suszu jako surowca farmaceutycznego w Polsce w praktyce
MODUŁ 2

WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE MARIHUANY MEDYCZNEJ POTWIERDZONE BADANIAMI KLINICZNYMI

Sposób oddziaływania fitokannabinoidów w neurologii

 • Obiecujący mechanizm działania fitokannabinoidów potwierdzony dowodami naukowymi na aktywność w chorobach neurologicznych w przypadku: - bólu neuropatycznego, - chorób neurodegeneracyjnych – stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, padaczka, - migrenowych bólów głowy, - autyzmu.
 • Przegląd badań klinicznych z wykorzystaniem w chorobach neurologicznych – oryginalne wyniki kontrolowanych badań klinicznych, prac podsumowujących jak: meta-analizy, raporty grupy Cochrane, oraz na podstawie analizy pojedynczych przypadków klinicznych.
 • Dlaczego warto stosować medyczną marihuanę w przypadku wybranych chorób neurologicznych – praktyczna ocena skuteczności terapeutycznej uwzgledniająca rodzaj preparatu, sposób podawania, schemat dawkowania, efekty terapeutyczne.
 • Jakie są przeciwskazania w stosowaniu produktów konopnych – ocena potencjalnych i zgłaszanych działań niepożądanych.

Marihuana medyczna w terapii onkologicznej

 • Pozytywną ocena przeciwbólowego działania marihuany w chorobach nowotworowych potwierdzona wynikami z badań klinicznych oraz pojedynczych opublikowanych przypadków pacjentów.
 • Mechanizm działania przeciwnowotworowego medycznej marihuany w badaniach modelowych nowotworów: - układu nerwowego (glioma, neuroblastoma i innych) - przewodu pokarmowego (jelita grubego, trzustki, żołądka i innych) - układu moczowo-płciowego (prostaty, jajników i innych) - hematologicznych (białaczka) - układu oddechowego - gruczołu sutkowego
 • Jak dobrać rodzaj preparatu, sposób podawania, schemat dawkowania i jakich efektów terapeutycznych stosowania marihuany medycznej można się spodziewać – ocena skuteczności terapeutycznej z ujęciem badań klinicznych dotyczących nowotworów
 • Praktyczna ocena potencjalnych i zgłaszanych działań niepożądanych w terapii nowotworowej z użyciem marihuany medycznej

Fitokannabinoidy w fibromialgii, reumatologii i geriatrii

 • Potencjalne zastosowanie w fibromialgii na tle patomechanizmu i czynników ryzyka
 • Jaki jest potencjał działania terapeutycznego marihuany medycznej w chorobach reumatycznych jak: - reumatoidalne zapaleniu stawów - młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów -toczeniu rumieniowatym układowym - twardzinie
 • Jaka jest skuteczność stosowania marihuany medycznej w chorobach geriatrycznych i zaburzeniach związanych z wiekiem na podstawie przypadków klinicznych
MODUŁ 3

BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA MARIHUANY MEDYCZNEJ

Minimalizowanie interakcji między fitokannabinoidami a farmaceutykami

 • Jak uniknąć interakcji lekowych w fazie farmakodynamicznej czyli rozprzestrzenianiu się leku w organizmie – ze względu na mechanizm działania fitokannabinnoidów
 • Jak wyeliminować interakcje lekowe ze względu na możliwość wpływu fitokannabinoidów na wchłanianie, dystrybucję, metabolizm i eliminacje leków
 • Jakie mogą zajść interakcje marihuany medycznej ze składnikami żywności, suplementami diety i produktami ziołowymi?
 • Analiza czynników wpływających na potencjalne interakcje – wskazówki jak ich się ustrzec

Zalecenia stosowania marihuany w przypadku stosowania preparatów roślinnych o działaniu leczniczym– zalecenia i przeciwskazania

 • Stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia
 • Stanowisko narodowych i międzynarodowych grup eksperckich w sprawie zastosowania preparatów z marihuany medycznej w chorobach neurologicznych i w zakresie ich bezpieczeństwa zdefiniowanych preparatów na bazie konopi

Kiedy marihuana może być niebezpieczna?

 • Czynniki ryzyka i analizy sytuacji kryminogennych na podstawie European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA),
 • Analiza przypadków chorobowych na przykładzie związku palenia marihuany z rakiem jąder
 • Porównanie preparatów i sposobów ich przyjmowania, w kontekście zachowań ryzykownych dla zdrowia

Opinie

Poznaj opinie uczestników kursu

Co otrzymasz przy zakupie kursu?

Filmy szkoleniowe
Ponad 10 godzin materiałów
Case study
Rozwiązania terapeutyczne na podstawie przypadków pacjentów potwierdzonych badaniami klinicznymi
Materały dodatkowe
Prezentacje i materiały szkoleniowe
Dostęp 24/7
Nieprzerwany dostęp z każdego miejsca i urządzenia z Internetem, dzięki czemu uczysz się kiedy i jak chcesz.
Certyfikat
Poświadczający udział w kursie
Rabat
25% zniżki na kolejny kurs

Cennik

Ile kosztuje kurs

„Wykorzystanie marihuany medycznej w postępowaniu terapeutycznym ”

DOSTĘP NA 90 DNI
1230
zł brutto / za pierwsze 90 dni
Następnie 60,27 zł brutto / co 30 dni
DOSTĘP DOŻYWOTNI
1476
zł brutto
Dostęp dożywotni

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

+
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
+
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
+
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.
+
Co w przypadku, jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.
+
Na czym polega subskrypcja kursu?
Po wykupieniu kursu otrzymasz 90-dniowy dostęp do wszystkich materiałów. Z przedłużenia subskrypcji możesz zrezygnować w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. Jeśli jej nie dokonasz, subskrypcja zostanie automatycznie przedłużona o kolejny miesiąc w cenie podanej na stronie.

Może Cię zainteresować również

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

kontakt@uniqskills.com