75 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Narzędzia szefa produkcji w efektywnym zarządzaniu produkcją i zespołem w sytuacjach nieplanowanych

Kurs szkoleniowy dla szefów produkcji pokazujący na konkretnych przykładach jak sprawnie zarządzać produkcją w przypadku wystąpienia sytuacji nieplanowanych takich jak epidemia, ale także awaria, spadek sprzedaży czy zerwanie łańcucha dostaw.
75 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
75 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Narzędzia szefa produkcji w efektywnym zarządzaniu produkcją i zespołem w sytuacjach nieplanowanych

Kurs szkoleniowy dla szefów produkcji pokazujący na konkretnych przykładach jak sprawnie zarządzać produkcją w przypadku wystąpienia sytuacji nieplanowanych takich jak epidemia, ale także awaria, spadek sprzedaży czy zerwanie łańcucha dostaw.
Partner
Data startu
Nabór otwarty
Poziom zaawansowania
Forma kształcenia
online
Certyfikat
tak

Nowa rzeczywistość biznesowa spowodowała, że wszystkie zakłady produkcyjne muszą teraz szczególnie liczyć się z wystąpieniem sytuacji nieplanowanych, które mogą doprowadzić do zatrzymania produkcji. Opóźnienia w dostarczeniu komponentów, zmiany planów produkcyjnych, opóźnienia w dostarczaniu nowych maszyn, absencja pracowników, brak kadry ze wchodu – to tylko część zagrożeń, na które muszą przygotować się szefowie produkcji. 
Jedynie te zakłady produkcyjne, które umiejętnie oszacują ryzyko, opracują alternatywne plany działania i odpowiednio przygotują zespół na sytuacje kryzysowe, utrzymają ciągłość produkcji. 
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom przed jakimi stoją kierownicy produkcji, zespół praktyków przygotował kurs szkoleniowy, którego celem jest wyposażanie szefów produkcji w narzędzia i instrumenty, dzięki którym wdrożą w zakładzie nowe procesy zabezpieczające ciągłość produkcji. 
Podczas kursu dowiesz się jak:

  • Skutecznie zarządzać ryzykiem na produkcji i przygotować się na wystąpienie sytuacji nieplanowanych  
  • Sprawnie komunikować się z liderami innych kluczowych działów, aby skutecznie realizować plany mimo wystąpienia sytuacji kryzysowej 
  • Opracować i wdrożyć alternatywne plany pracy produkcji na wypadek konieczności zmiany procesu produkcji 
  • Właściwie zarządzać zespołem w czasie wdrażania zmian i skutecznie radzić sobie z oporem pracowników. 

Filmy szkoleniowe
Materiały merytoryczne
Najlepsi eksperci
Po ukończeniu kursu
Otrzymasz pakiet najskuteczniejszych narzędzi do zarządzania ryzykiem ( 4M, VSM, Management review, Project chart review) oraz dowiesz się, jakie parametry przyjąć, aby właściwie oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnej sytuacji kryzysowej
Wyposażysz się w procedury oraz strategie opracowania planów zabezpieczających zakład na wypadek: nagłej zmiany planów produkcji, opóźnień w dostawie komponentów, absencji znacznej liczby pracowników, awarii maszyn
Otrzymasz konkretne narzędzia, dzięki którym zaplanujesz pracę zespołów na wypadek nagłych zmian, między innymi 9BOX grid oraz matryca kompetencji
Zobaczysz jak szef dużej firmy produkcyjnej radzi sobie z absencjami pracowników w zespołach, nie dopuszczając tym samym do przestojów w procesach
Rozwiniesz w sobie kluczowe kompetencje menedżerskie, takie jak umiejętność motywowania pracowników, komunikowania niepopularnych informacji, budowania pozycji lidera w nowej rzeczywistości

Zawartość kursu

Filmy szkoleniowe

5 godzin filmów szkoleniowo – instruktażowych
5 godzin filmów szkoleniowo – instruktażowych
Dodatkowe materiały

Ułatwiające Twoją codzienną pracę
Ułatwiające Twoją codzienną pracę
Studia przypadków

Pozwalające zrozumieć omawiane zagadnienia
Pozwalające zrozumieć omawiane zagadnienia
Dostęp 24/7

Całodobowy dostęp do materiałów
Całodobowy dostęp do materiałów
Certyfikat

Poświadczający Twoją wiedzę i udział w kursie
Poświadczający Twoją wiedzę i udział w kursie

Program kursu

Moduł 1
+
Przygotowanie procesu produkcji i zespołu na ryzyko wystąpienia sytuacji nieplanowanych – narzędzia i instrumenty menedżera produkcji
Business Risk Management 360◦ na produkcji – jak wdrożyć i zoptymalizować narzędzia szacowania ryzyka i przewidywania wystąpienia sytuacji nieplanowanych, które mogą doprowadzić do przestoju na produkcji – wykorzystanie metod 4M, VSM oraz management review w praktyce, analiza i ocena ryzyka na przykładzie konkretnych przypadków jakie wydarzyły się na produkcji
Project chart review – jak wdrożyć instrumenty pozwalające zbadać i zdefiniować wąskie gardła na produkcji, które są najczęstszą przyczyną potencjalnych opóźnień w realizacji planów
Zerwanie łańcucha dostaw, absencja znacznej części zespołu, konieczność nagłej zmiany planów produkcyjnych na przykładzie – jak firma produkcyjna z branży medycznej przygotowuje i wdraża alternatywne plany działania, aby zabezpieczyć zachowanie ciągłości produkcji w sytuacji kryzysowej – dobre praktyki, learning by doing (co się sprawdza, a co nie zdaje egzaminu)
Matryca kompetencji – jak zaplanować i wdrożyć mechanizmy dzielenia się wiedzą i planowania sukcesji między pracownikami, aby zachować ciągłość kompetencji w przypadku nagłej absencji grupy pracowników – wykorzystanie metody 9 BOX Talent Matrix do zdefiniowania rozwoju pracowników, by podczas kryzysu szybko przypisać odpowiedzialności
CASE STUDIES: Analiza przypadku w wybranej fabryce, która opracowała i wdrożyła 5 awaryjnych scenariuszy działania na wypadek zatrzymania produkcji z powodu rozprzestrzeniania się epidemii Covid-19.
Moduł 2
+
Szef produkcji jako lider zespołu w czasie przechodzenia zmian– metody budowania zaangażowania pracowników w trudnych sytuacjach
Przekazywanie trudnych, niepopularnych informacji i decyzji zarządu (postojowe, brak premii, cięcia kosztów) – jak przygotować się na sprzeciw pracowników w sytuacjach nieplanowanych?
Szybki i efektywny onboarding na produkcji w okresie wdrażania zmian – jak uprościć i przyspieszyć proces wdrożenia nowych pracowników, który pozwoli na przygotowanie do pracy większej liczby pracowników w krótkim czasie.
Zaangażowanie pracowników a nadgodziny w okresie odrabiania strat – jak poradzić sobie z oporem przed wyższymi planami produkcyjnymi i motywować zespół w okresie wzmożonej pracy.
Pracownicy zagraniczni a zamknięcie granic spowodowane pandemią – jak koordynacja produkcji przy brakach kadrowych związanych z ograniczonymi możliwościami zatrudnienia obywateli innych krajów.
CASE STUDIES:Analiza trudnych rozmów z pracownikami na podstawie konkretnych sytuacji kryzysowych, które wystąpiły w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Prowadzący

Radosław Szmatuła
Praktyk z 14 - letnim doświadczeniem w przemyśle; karierę rozwijał w takich firmach jak: Bridgestone Polska, GlaxoSmitKline, Philips Lighting i ArjoHuntleigh. Od 2007 roku związany zawodowo z ArjoHuntleigh, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery: Inżynier Jakości, Kierownik Jakości, Techniczny Manager Produktu (Sustaining Engineering Manager), Techniczny Manager Projektu. Ma ponad 4 lata doświadczenia jako Dyrektor Produkcji zarządzając zespołem ponad 470 osób w firmie z branży medycznej.

Kup dostęp!

Narzędzia szefa produkcji w efektywnym zarządzaniu produkcją i zespołem w sytuacjach nieplanowanych
Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.
Dostęp do kursu na 90 dni.

Najczęściej zadawane pytania

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Magdalena Semrau
>> DO KATALOGU <<

Potrzebujesz pomocy?

Żebyśmy mogli jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi wyszukaj problem korzystając z poniższej wyszukiwarki lub wybierz go, korzystając z kategorii

Kategoria problemu

*