Skorzystaj z wyjątkowej ceny w przedsprzedaży do 18.07.2019! Wpisz kod rabatowy: PRZEDSPRZEDAZ

KURS SPECJALISTYCZNY

Efektywna optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Jak dzięki nowoczesnym systemom zarządzania produkcją i rozwiązaniom
optymalizacyjnym znacznie obniżyć koszty i zwiększyć wydajność?

Kup dostęp
29.08.2019
3 miesiące
online

W SKRÓCIE:

Rywalizowanie ceną, jakością i czasem realizacji, to głównie źródła poszukiwania przewagi rynkowej przez firmy produkcyjnej. Aby móc zaproponować konkurencyjne rozwiązania przedsiębiorstwa muszą poszukiwać nowych sposobów oszczędzania i racjonalizacji kosztów. Dlatego przygotowaliśmy specjalistyczny kurs dokształcający, który pokaże jakich metod mogą użyć zakłady produkcyjne, aby skutecznie obniżyć koszty wytwarzania i podnieść rentowność działalności.

Na konkretnych przypadkach pokażemy, jak zdefiniować obszary, które wymagają optymalizacji,

Zademonstrujemy, jak zwiększać efektywność maszyn i pracowników, optymalizować koszty zużycia energii oraz ograniczać liczbę awarii i przestojów;

Wyjaśnimy etap po etapie jak prowadzić nadzór nad budżetem najważniejszych działów w firmie, jak planować  remonty i naprawy oraz zakupy części – czyli gdzie w praktyce można zaoszczędzić!

Specjalistyczny kurs kierujemy do: dyrektorów zakładów, dyrektorów produkcji, szefów utrzymania ruchu, głównych mechaników, kierowników produkcji, inżynierów produkcji i procesu, specjalistów ds. planowania produkcji, pracowników produkcji i utrzymania ruchu, a także wszystkich osób zainteresowanych ograniczaniem kosztów w zakładach produkcyjnych

Praktyczne Case Study

 

Najlepsi praktycy

 

Monitoring postępów w nauce

 Po ukończeniu kursu:
 • Dokonasz audytu swojego działu i zidentyfikujesz najsłabsze ogniwa, które wpływają na nieefektywność i zbyt duże koszty procesów,
 • Poznasz przykłady marnotrawstwa występujące w małych i dużych przedsiębiorstwach, dzięki czemu rozpoznasz te problemy w swojej firmie i przygotujesz plan naprawczy,
 • Będziesz potrafił policzyć niezbędny poziom zapasów, dzięki czemu ograniczysz wydatki na magazynowanie,
 • Poznasz i wprowadzisz proste procedury postępowania w działach produkcyjnych i ściśle z nimi współpracujących, które przełożą się na wzrost efektywności i sprawdziły się w innych firmach,
 • Dowiesz się, jakie dane zbierać i jak je analizować, aby zapewnić większą przejrzystość procesów,
 • Nauczysz się wykorzystywać narzędzia potrzebne do liczenia kosztów, zidentyfikujesz koszty pośrednie i wdrożysz pomysły oszczędnościowe,
 • Poznasz założenia metodologii Lean, Kanban, Six Sigma i innych – dowiesz się, jakie elementy i z jakim efektem przekładają się na większą wydajność, efektywność czy obniżenie kosztów,
 • Zainspirujesz się doświadczeniami innych firm w zakresie rozwiązań optymalizacyjnych i poznasz realne efekty, które udało im się osiągnąć dzięki wprowadzonym zmianom

Zawartość kursu

 • Filmy szkoleniowo-instruktażowe prowadzone przez profesjonalistów
 • Studia przypadków – realne przykłady wdrożeniowe i projektowe
 • Praktycznie przygotowany Toolbook – pełen opisów zastosowania narzędzi, pojęć projektowych, oraz wskazówek
 • Możliwość zadawania indywidualnych pytań prowadzącym
 • Profesjonalne prezentacje szkoleniowe zawierające merytoryczną wiedzę prowadzących
 • Pełen dostęp do platformy – 24/7
 • Własne tempo pracy
 • Certyfikat ukończenia kursu

Sylabus kursu

Zobacz więcej
MODUŁ I: WDRAŻANIE OPTYMALIZACJI Z WYKORZYSTANIEM METODOLOGII LEAN

LEKCJA 1: Początki Lean, Value Stream Mapping oraz marnotrawstwo

 • Toyota Production System – dlaczego powstało alternatywne podejście do zarządzania produkcją oraz w jaki sposób Toyota stała się motoryzacyjnym gigantem.
 • Value Stream Mapping – co to jest mapowanie wartości strumienia, czyli jak analizować proces oraz jakich informacji nam dostarcza.
 • Muda, mura, muri – jakie są rodzaje marnotrawstwa, w jaki sposób je zidentyfikować oraz zrozumieć.
 • 5S – jak uporządkować miejsce pracy i proces, czyli jak wyeliminować niepotrzebne czynności oraz marnotrawstwo.
 • PRAKTYKA – uczestnicy opiszą proces używając VSM oraz znajdą „wąskie gardła” i ustalą, które czynności są niepotrzebne.

LEKCJA 2: Pierwsze kroki ku zmianie na lepsze

 • Kaizen – jak wykorzystać pomysły pracowników do optymalizacji procesów, jak zachęcić ich do kreatywności .
 • Standaryzacja procesów, jako środek wpływający na większą efektywność pracy oraz wydajność.
 • Kanban – czyli jak monitorować proces na bieżąco. Proste, czytelne i wizualne narzędzie pozwalające na optymalne zarządzanie produkcją.
 • SMED – jak sprawić, aby proces przezbrojenia maszyn był możliwie najkrótszy.
 • MATERIAŁY - studia przypadku wprowadzania Lean w dużych firmach, jak i przykłady małych przedsiębiorstw, które zdecydowały się na diametralną zmianę podejścia w zarządzaniu produkcją.
Zobacz więcej
MODUŁ II: SIX SIGMA, CZYLI „JAKOŚĆ NIE MOŻE KOSZTOWAĆ”

LEKCJA 1: Główne zasady i metodologia

 • Motorola i rola jakości w produkcji – jak i na podstawie jakich doświadczeń powstało Six Sigma oraz dlaczego zarządzanie jakością jest tak istotne?
 • Zorientowanie na klienta – jak sprawnie zbadać satysfakcję klienta i przełożyć to na efektywność produkcji.
 • Informacja – kluczem do sprawnego zarządzania procesem jest odpowiednia ilość danych, zbieranych na bieżąco, jakie narzędzia pomogą zwiększyć przewidywalność procesów.
 • Płynny przebieg procesu – proste narzędzia, które pozwolą zidentyfikować problemy oraz wąskie gardła.

LEKCJA 2: Cykl życia Six Sigma, czyli DMAIC

 • Define – jak zdefiniować, na czym polega twój proces oraz określić cele, jakie chcesz osiągnąć. Jak ustalić ile osób, czasu i pieniędzy będzie potrzebnych, żeby zrealizować cel.
 • Measure – jak zebrać jak najwięcej informacji na temat procesu oraz jego słabych stron, aby dowiedzieć się jak efektywna jest twoja produkcja i co najbardziej wpływa na jakość, używając narzędzi statystycznych.
 • Analyze – analiza możliwych rozwiązań i alternatyw, żeby proces zmienić na lepsze oraz zwiększyć jakość. Dane dostarczone podczas poprzedniego etapu będą nieocenione w zrozumieniu na czym polega problem i jak się go pozbyć.
 • Improve – jak zastosować zaproponowane zmiany, bezpośrednio ingerując w proces produkcyjny. Im mniej defektów, tym lepiej.
 • Control – monitoring i kontrola procesu, czyli jak sprawdzić czy zmiany spełniły swój cel. Poprawa jakości i obniżenie kosztów muszą być pilnowane na bieżąco.
 • MATERIAŁY – jak wykorzystać Excela, diagram Ishikawy czy metodę 5 Why’s. Gotowe kalkulatory do wyliczenia odchyleń.
Zobacz więcej
MODUŁ III: DODATKOWE MOŻLIWOŚCI OPTYMALIZACJI KOSZTÓW

LEKCJA 1: ABC, czyli rachunek kosztów działań

 • Jak określić obszary funkcjonalne lub główne działania związane z produkcją w twojej firmie? Jak właściwie ustalić koszty działań i utworzyć tzw. centrum kosztów (cost pool) dla każdego działania? Jak przypisać koszt zasobów zużytych w określonym czasie do każdego działania?
 • Jak prawidłowo zidentyfikować czynniki, które wpływają na koszt danego działania („Cost driver” – nośnik kosztów)?
 • Pod jakim kątem analizować koszty działań w odniesieniu do produktów zgodnie z zapotrzebowaniem każdego produktu na te działania przy użyciu nośników kosztowych jako miary popytu.
 • Jak prześledzić koszty pośrednie koszty produkcji w swoim przedsiębiorstwie, aby dowiedzieć się gdzie najłatwiej zaoszczędzić?

LEKCJA 2: Redukcja kosztów w praktyce

 • Surowce oraz materiały – jak zminimalizować koszty podstawowych materiałów potrzebnych do produkcji. Jak efektywnie zarządzać zakupami z poziomu produkcji (w przypadku małych przedsiębiorstw) oraz współpracować z działem zakupów (w przypadku większych przedsiębiorstw).
 • Outsourcing – kiedy sięgnąć po firmę zewnętrzną i czy zawsze jest to dobra metoda na oszczędzanie?
 • Wynagrodzenia – w jaki sposób pogodzić oszczędność z odpowiednim poziomem motywacji finansowej pracowników.
 • Energia elektryczna – jak ograniczyć pobór prądu zachowując pełną funkcjonalność produkcji.
 • PRAKTYKA: uczestnik przygotuje rachunek kosztów działań z wykorzystaniem Excela

Prowadzący

Piotr Więcek-Janka

Absolwent studiów na kierunku Industrial Management (Zarządzanie Przemysłowe) na fińskiej uczelni Centria Ammattikorkeakoulu. Jako konsultant w firmie Ewe.R Człowiek i biznes zyskał doświadczenie w doradzaniu firmom rodzinnym przy optymalizacji procesów zarówno w obszarach produkcji, jak i sprzedaży. Promuje rozwiązania organizacyjne używane w fińskich przedsiębiorstwach oraz metodologię Lean. Obecnie pracuje w firmie ALVO Medical, produkującej między innymi stoły operacyjne, meble medyczne oraz zabudowę sal operacyjnych.

Kup dostęp!

Efektywna optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • Wiedza i ćwiczenia na światowym poziomie.
 • Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
 • Wygodna i sprawdzona formuła online.
2000 PLN

Jak przebiega nauka podczas kursu?

Tylko praktyka
W ramach lekcji oferujemy bogaty pakiet materiałów i konsultacji z prowadzącymi – webinary, prezentacje, materiały do samodzielnych ćwiczeń, case study, artykuły itp.
Optymalizacja nauki
Kurs opiera się na zasadzie: wiesz-widzisz-wykonujesz, zgodnie z którą ukończenie poszczególnych modułów umożliwia szybkie wdrożenie konkretnych działań w praktyce i swoich codziennych wyzwaniach.
Pełna kompleksowość
Materiały dydaktyczne i szkolenia z komentarzem prowadzącego pokażą krok po kroku, jak poprawnie wykonywać i przygotowywać się do poszczególnych zagadnień oraz samodzielnych zadań.
Elastyczny i mobilny tryb nauki
Materiały są dostępne 24/7 na platformie internetowej. Każdy uczestnik może indywidualnie decydować kiedy i w jakim miejscu chce zdobywać nowe umiejętności i przyswajać wiedzę w indywidualnie dobranym tempie.
Dobra inwestycja
Kurs online to oszczędność czasu i pieniędzy bez konieczności zwiększania wydatków na czasochłonne dojazdy przy jednoczesnej korzyści nauki od profesjonalistów i praktyków danej dziedziny.
Certyfikat ukończenia kursu
Certyfikat potwierdza zdobytą wiedzę i dokumentuje rozwój zawodowy. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.

Najczęściej zadawane pytaniaCzy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?

Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.

Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?

Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?

Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?

Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.

Kontakt

Potrzebujesz szczegółowych informacji?
Chętnie Ci ich udzielę! Zapraszam do kontaktu!
Marietta Lewandowska
Numer kontaktowy: 48 61 66 55 898
Marietta.Lewandowska@forum-media.pl