PARTNER KURSU:

Zmiany kadrowe w 2023 r.

– jak opracować obowiązkową dokumentację?

Rok 2023 to rok wielkich wyzwań dla specjalistów działów kadr z powodu rewolucyjnych zmian w Kodeksie pracy w zakresie pracy zdalnej, kontroli trzeźwości i badania na obecność innych substancji oraz ze względu na implementację dyrektywy rodzicielskiej i dyrektywy w sprawie przejrzystych warunków pracy do porządku krajowego. Wprowadzone regulacje budzą wiele niejasności i kontrowersji oraz wymagają wdrożenia przez pracodawców wielu nowych procedur. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, weź udział w kompleksowym kursie online, w którym grono wybitnych ekspertów wyjaśni, jak wywiązać się z nowych obowiązków oraz przygotuje dla Ciebie edytowalny zestaw wzorcowej dokumentacji wymaganej po nowelizacji przepisów. Analizując najnowsze orzecznictwo, wskaże również sprawdzone rozwiązania trudnych przypadków rozliczeń krajowych i zagranicznych podróży służbowych po zmianach.

Start kursu: 24.04.2023

UWAGA! Kurs online umożliwia bezpłatne konsultacje z ekspertem podczas sesji Q&A.

Na kursie analizujemy ponad 50 konkretnych przypadków:

JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW W DOKUMENTOWANIU PRACY ZDALNEJ PO 7 KWIETNIA 2023 R.?

W trakcie kursu dowiesz się, jaką dokumentację należy prowadzić w trybie zbiorowym pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, a jaką w trybie indywidualnym? Na co zwrócić szczególną uwagę w regulaminach pracy zdalnej i dodatkowych informacjach o warunkach zatrudnienia? Czym się kierować przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego i ryczałtu? Na czym polega praca zdalna okazjonalna i jakie wymogi formalne należy spełnić? Kiedy pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej i na jakiej podstawie może się na nią nie zgodzić? Jakie procedury wdrożyć w razie wypadku przy pracy zdalnej oraz w zakresie ochrony informacji i RODO?

UWAGA! Otrzymasz edytowalny zestaw wzorcowej dokumentacji wymaganej po nowelizacji przepisów w zakresie pracy zdalnej: regulaminów, poleceń pracy zdalnej, jej odmowy, ocen ryzyka zawodowego, oświadczeń pracownika, zasad korzystania z powierzonego sprzętu, zasad BHP, ochrony informacji itd.

JAK KONTROLOWAĆ TRZEŹWOŚĆ PRACOWNIKÓW I BADAĆ NA OBECNOŚĆ INNYCH SUBSTANCJI PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW?

Ekspert wyjaśni, w jaki sposób przeprowadzać kontrolę prewencyjną i wyrywkową trzeźwości pracowników. Co zrobić, jeśli pracownik nie zgodzi się na badanie? Jak zgodnie z nowym rozporządzeniem badać pracowników na obecność innych substancji? Co jeśli nie ma możliwości kontroli pracownika metodą niewymagającą badania laboratoryjnego? Jakie informacje należy zawrzeć w regulaminie pracy i protokołach z kontroli trzeźwości i badania na obecność innych substancji, by dokumentacja nie była podważona przez sąd? Jak przetwarzać wyniki badań zgodnie z wymogami RODO?

UWAGA! Otrzymasz wzorcowe protokoły z badania na trzeźwość pracowników i obecność innych substancji oraz przykładowe zapisy, jakie należy zamieścić w regulaminach pracy z tego zakresu.

JAK WYWIĄZAĆ SIĘ Z NOWYCH OBOWIĄZKÓW NAŁOŻONYCH DYREKTYWĄ RODZICIELSKĄ I DYREKTYWĄ W SPRAWIE PRZEJRZYSTYCH WARUNKÓW PRACY?

Na kursie ekspert poruszy wszystkie trudne zagadnienia związane z udzielaniem urlopów rodzicielskich, włącznie ze zmianami dla rodziców adopcyjnych, w zakresie ustalania ich wymiaru, dzielenia na części, ochrony stosunku pracy w trakcie urlopu i naliczania wysokości zasiłków. Prelegent wyjaśni również, jak wywiązać się z obowiązku udzielania nowego urlopu opiekuńczego, zwolnienia z powodu siły wyższej, elastycznego czasu pracy. Wskaże, jakie postanowienia należy wprowadzić w umowach o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie okresu próbnego, umowy na czas określony, informacji o warunkach zatrudnienia. Wyjaśni, kiedy pracownik będzie mógł złożyć wniosek o korzystniejszą formę zatrudnienia i jakie szkolenia będzie musiał zapewnić pracodawca bezpłatnie.

UWAGA! Otrzymasz wzorcowe postanowienia, jakie należy zamieścić w umowach o pracę na okres próbny, na czas określony, w informacjach o warunkach zatrudnienia po nowelizacji przepisów.

JAK PRAWIDŁOWO ROZLICZAĆ W 2023 R. KRAJOWE I ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE?

Ekspert wskaże sprawdzone rozwiązania trudnych przypadków rozliczeń diet, czasu pracy, kosztów noclegów, przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejskiej oraz innych wydatków z tytułu odbycia krajowej podróży służbowej, powołując się na najnowsze orzecznictwo. Wyjaśni również, czym różni się zagraniczna podróż służbowa od oddelegowania pracownika do pracy za granicą oraz jak kalkulować i rozliczać zaliczki na poczet zagranicznej podróży służbowej. Wskaże, jak rozliczać diety w wypadku podróży do dwóch lub więcej państw w ramach jednego wyjazdu i czy można pomniejszyć dietę z tytułu posiłku zapewnionego w ramach biletu lotniczego lub karty promowej. Podpowie, jak rozliczać koszty przewozu samolotem bagażu osobistego i czy należy się ryczałt kierowcy w transporcie międzynarodowym, który korzysta z noclegu w kabinie pojazdu.

Do udziału w kursie zapraszamy:

 • specjalistów działów kadr i płac,
 • HR business partnerów,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • kancelarie prawne,
 • przedsiębiorców.

Podczas kursu

będziesz wiedzieć, jak wywiązać się z nowych przepisów w związku z implementacją do k.p. dyrektywy rodzicielskiej i dyrektywy w sprawie przejrzystych warunków pracy
dowiesz się, jak wprowadzić pracę zdalną na nowych zasadach oraz zapobiec poważnym konsekwencjom, jeśli dojdzie do wypadku przy pracy lub wycieku danych
otrzymasz jasne wytyczne, w jaki sposób zgodnie z prawem przeprowadzać kontrolę trzeźwości pracowników i badania na obecność innych substancji
zyskasz praktyczne instrukcje z rozwiązaniami trudnych przypadków kadrowych dotyczących rozliczeń urlopów i zatrudniania pracowników po rewolucyjnych zmianach
unikniesz najczęstszych błędów wychwytywanych w toku kontroli związanych z rozliczaniem krajowych i zagranicznych podróży służbowych
dostaniesz edytowalną wzorcową dokumentację kadrową, dzięki której szybko wdrożysz wymagane nowymi przepisami procedury

Program kursu

BLOK I

Praca zdalna po 7 kwietnia 2023 r. – jak wywiązać się z nowych obowiązków

Lekcja 1.
Wdrożenie pracy zdalnej w organizacji – jak prawidłowo przygotować wymaganą dokumentację
 • Praca zdalna przed i po 7 kwietnia 2023 r. – porównanie zmieniających się przepisów. Czy po 7 kwietnia pracodawca będzie mógł wydać polecenie pracy zdalnej pracownikowi na podstawie przepisów dotyczących przeciwdziałania epidemii koronawirusa? Do kiedy obowiązują przepisy przejściowe?
 • Zasady pracy zdalnej – jaką dokumentację należy przygotować w trybie zbiorowym pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, a jaką w trybie indywidualnym?
 • Oświadczenie pracownika o warunkach lokalowych – jakie informacje musi zawierać i w jakiej formie można je złożyć? Czy bez złożenia oświadczenia można zlecić pracę zdalną? Co jeśli pracownikowi zmienią się warunki lokalowe i techniczne? Jaka procedura obowiązuje przy cofnięciu polecenia?
 • Regulamin pracy zdalnej i dodatkowe informacje w umowie o warunkach zatrudnienia – na co zwrócić uwagę przy określaniu zasad porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposobu potwierdzania obecności na stanowisku pracy, kontroli wykonywanej pracy, zasad instalacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy? Jakie dodatkowe informacje należy zawrzeć w umowie o warunkach zatrudnienia?
 • Ekwiwalent pieniężny lub ryczałt – czym się kierować przy ich ustalaniu? Czy ekwiwalent stanowi przychód pracownika?
 • Praca zdalna okazjonalna – na czym polega? Przez ile dni w roku pracownik może wykonywać pracę zdalną okazjonalną? Jakie wymogi formalne należy spełnić? W jaki sposób kontrolować pracę zdalną?
 • Odmowa pracy zdalnej – na jakiej podstawie pracodawca może nie zgodzić się na pracę zdalną, a kiedy pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej?
Lekcja 2.
BHP, RODO a praca zdalna – jakie procedury wprowadzić, by uchronić się przed poważnymi konsekwencjami
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy – na co zwrócić szczególną uwagę przy konstruowaniu regulaminu pracy zdalnej? Jak ocenić ryzyko zawodowe wykonywania pracy zdalnej, uwzględniając jej wpływ na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy i uwarunkowania psychospołeczne? Jakie zapisy zawrzeć w zakresie ergonomii, zasad bezpieczeństwa i postępowania w sytuacjach awaryjnych?
 • Wypadek przy pracy zdalnej – procedury i obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Kontrola BHP podczas wykonywania pracy zdalnej – czy trzeba ją zapowiedzieć? Co należy skontrolować? Z jakich obowiązków jest zwolniony pracodawca po nowelizacji przepisów? Co w przypadku wystąpienia uchybień w przestrzeganiu przepisów BHP?
 • Ochrona informacji a praca zdalna – jakie procedury wdrożyć w zakresie korzystania z oprogramowania, darmowego WIFI, uwierzytelniania, stosowania pendrive’ów, domowych drukarek, korzystania z powierzonego sprzętu do celów prywatnych, kontroli dostępów do zasobów danych.
Lekcja 3.
Przykładowe zapisy dokumentacji dotyczącej pracy zdalnej – wzory dokumentacji
 • Gotowe do pobrania edytowalne wzory dokumentów wymagane po 7 kwietnia 2023 r.:
  • wzór oświadczenia pracownika o warunkach lokalowych i technicznych
  • wzór polecenia pracy zdalnej
  • wzór odmowy pracy zdalnej
  • wzór regulaminu pracy zdalnej
  • wzór oceny ryzyka zawodowego przy wykonywaniu pracy zdalnej
  • wzór zasad korzystania z powierzonego sprzętu
  • wzór zasad BHP
  • wzór zasad ochrony informacji
BLOKII

Jak kontrolować trzeźwość pracowników i badać ich na obecność innych substancji po nowelizacji przepisów

Lekcja 1.
Kontrola trzeźwości pracowników – wzorcowe procedury
 • Kontrola prewencyjna i wyrywkowa pracowników – kiedy można ją przeprowadzić i w jaki sposób? Co jeśli pracownik nie zgodzi się na badanie? Jaki wynik badania jest równoznaczny z brakiem obecności alkoholu w organizmie? A jeśli pracownik będzie miał zastrzeżenia do wyniku pomiaru? Czy przedsiębiorca może przeprowadzić badanie trzeźwości osobie wykonującej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub prowadzącej działalność gospodarczą?
 • Regulamin pracy – wzorcowe zapisy, które należy w nim uwzględnić w zakresie sposobu i częstotliwości przeprowadzania badania trzeźwości pracowników.
 • Protokół z badania – jakie informacje należy w nim zawrzeć według wytycznych rozporządzenia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu?
 • Wyniki badań trzeźwości a RODO – w jaki sposób przetwarzać informacje o dacie i wyniku kontroli pracownika? Jak długo te dane należy przechowywać w aktach osobowych?
 • Niedopuszczenie do pracy z powodu stanu po użyciu alkoholu lub stanu nietrzeźwości – jakie obowiązują procedury po nowelizacji?
Lekcja 2.
Jak zgodnie z nowym rozporządzeniem badać pracowników na obecność innych substancji
 • Narkotest: kiedy i w jaki sposób pracodawca ma prawo go przeprowadzić?
 • Co jeśli nie ma możliwości kontroli pracownika metodą niewymagającą badania laboratoryjnego?
 • Które substancje są zaliczane do środków działających podobnie do alkoholu w rozporządzeniu Ministra Zdrowia?
 • Dokumentowanie badań – jakie informacje należy zawrzeć w protokole zgodnie z wytycznymi rozporządzenia ministerstwa?
BLOKIII

Jak wywiązać się z nowych obowiązków wprowadzonych dyrektywą rodzicielską i dyrektywą w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy

Lekcja 1.
Urlop rodzicielski w 2023 r. – jak go prawidłowo ustalać?
 • Urlop rodzicielski – komu przysługuje po zmianach? Czy jest on obowiązkowy? Czy rodzice mogą skorzystać z niego jednocześnie? Kiedy mogą go wziąć członkowie najbliższej rodziny? Co zmienia się w urlopie dla rodziców adopcyjnych?
 • Wymiar urlopu rodzicielskiego – ile wynosi po nowelizacji w przypadku urodzenia jednego dziecka lub porodu mnogiego? W jaki sposób można dzielić go na części? Jaka część jest nieprzenoszalna dla obojga rodziców? Do jakiego wieku dziecka można udzielić urlopu rodzicielskiego?
 • Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego – w jakiej formie można go składać po zmianach?
 • Ochrona stosunku pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego – od jakiego momentu obowiązuje zakaz rozwiązania stosunku pracy? Jakie warunki musi zagwarantować pracodawca po powrocie pracownika z urlopu?
 • Zasiłki rodzicielskie – jak ustalać ich wysokość w przypadku urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, rodzicielskiego przysługującego wyłącznie drugiemu rodzicowi przy złożeniu wniosku nie później niż 21 dni po porodzie, a jak przy złożeniu wniosku o urlop rodzicielski co najmniej 21 dni po porodzie?
Lekcja 2.
Nowy urlop opiekuńczy, zwolnienie od siły wyższej i elastyczny czas pracy – co zmienia w Kodeksie pracy Dyrektywa work life balance
 • Nowy urlop opiekuńczy – komu przysługuje? Czy mogą się o niego ubiegać osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych? Na kogo można wziąć nowy urlop opiekuńczy i w jakim wymiarze?
 • Wniosek o urlop opiekuńczy i wynagrodzenie – jakie informacje należy podać we wniosku o urlop opiekuńczy i kiedy oraz w jakiej formie można go złożyć? Czy urlop opiekuńczy jest płatny?
 • Zwolnienie z powodu siły wyższej – kiedy można skorzystać z tego urlopu? Ile dni może trwać? Jak powinna być rozliczana niepełna godzina wykorzystana w jego trakcie? Co z pracownikami, którzy nie są zatrudnieni na cały etat? Czy urlop z powodu siły wyższej jest płatny?
 • Odmowa urlopu z powodu siły wyższej – jakie konsekwencje grożą za to pracodawcy?
 • Elastyczny czas pracy – komu przysługuje i jakie formy może przyjąć? W jakim terminie pracownik musi złożyć wniosek? Czy może on wrócić do poprzedniej formy zatrudnienia przed upływem terminu wskazanym we wniosku? Czy pracodawca może odmówić zgody na elastyczny czas pracy?
Lekcja 3.
Jak wywiązać się z nowych przepisów wprowadzonych Dyrektywą o przejrzystych warunkach zatrudnienia – wzorcowe zapisy w umowach o pracę
 • Okres próbny umowy o pracę – ile może trwać po nowelizacji? A jeśli pracownik jest zatrudniony na czas określony, który wynosi mniej niż 12 miesięcy? Pod jakimi warunkami można wydłużyć okres próbny? Jak liczyć okres próbny, gdy podczas jego trwania pracownik weźmie urlop lub będzie miał inną usprawiedliwioną nieobecność w pracy?
 • Obowiązkowe elementy umowy o pracę – jakie informacje należy podać w umowie po zmianach przepisów? Co zmienia się w umowach o pracę na okres próbny i na czas określony? Kiedy umowy o pracę na czas określony nie będzie się zaliczać do limitu umów na czas określony?
 • Informacje o warunkach zatrudnienia – jakie dodatkowe informacje należy przekazać nowo zatrudnionemu pracownikowi po nowelizacji przepisów? W jakiej formie trzeba to zrobić i w jakim terminie? Czy nowe regulacje dotyczą też pracowników, którzy zostali zatrudnieni wcześniej? Jakie informacje należy podać pracownikowi delegowanemu poza granicami kraju? Jakie sankcje grożą pracodawcy za niewywiązanie się z przepisów?
 • Wniosek o korzystniejszą formę zatrudnienia – kiedy i pod jakimi warunkami pracownik będzie mógł go złożyć? Czy pracodawca może odmówić zmiany formy zatrudnienia?
 • Szkolenia pracowników – jakie szkolenia będzie musiał zapewnić pracodawca bezpłatnie? Czy muszą się one odbywać w godzinach pracy pracownika? A co jeśli są realizowane po godzinach pracy?
BLOKIV

Jak prawidłowo rozliczać w 2023 r. krajowe i zagraniczne podróże służbowe?

Lekcja 1.
Krajowe podróże służbowe – rozwiązania trudnych przypadków rozliczeń diet, czasu pracy, kosztów przejazdów i noclegów oraz innych wydatków po nowelizacji
 • Kiedy wykonywanie zadań w różnych miejscowościach w ramach pracy nie będzie podróżą służbową – prezentacja najnowszego orzecznictwa
 • Polecenie wyjazdu służbowego – dlaczego powinno mieć formę pisemną? Jakie informacje warto w nim zawrzeć? Czy pracownik musi potwierdzić pobyt w miejscowości docelowej?
 • Rozliczanie diet – ile wynosi wysokość diety w 2023 r.? Kiedy dieta nie przysługuje pracownikowi? Jak należy naliczać dietę w wypadku kilkudniowych podróży służbowych? Co gdy pracownik korzystał z usługi hotelarskiej, w której zapewniono całodzienne lub częściowe wyżywienie? A jeśli ze względu na utrudnienia komunikacyjne pracownik będzie miał jednodniowe opóźnienie w podróży?
 • Rozliczanie czasu pracy w ramach podróży służbowej – jak zakwalifikować czas przejazdu między domem pracownika a miejscem docelowym delegacji? Czy jeśli podróż powrotna nastąpiła poza godzinami pracy pracownika, ma on prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych? A co w wypadku wykonywania pracy w delegacji ponad obowiązujący go wymiar czasu pracy?
 • Rozliczanie kosztów przejazdów – co jeśli pracownik bez uzgodnienia z pracodawcą wrócił później lub wcześniej, niż było to ustalone? A gdy zmieni samowolnie środek transportu? Jak rozliczać przejazdy samochodem prywatnym po zmianach? A jeśli pracodawca zleca pracownikowi odbycie podróży służbowej samochodem firmowym? Jak rozliczać pracownika, gdy delegacja krajowa trwa co najmniej 10 dni i ma on prawo w dniu wolnym od pracy przyjechać do miejsca zamieszkania?
 • Rozliczanie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej – ile wynosi ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej? Kiedy pracownik nie ma prawa do ryczałtu? Czy wniosek o zwrot kosztów może być złożony w formie ustnej? Czy jeśli pracodawca zdecyduje się na wypłacenie pracownikowi ryczałtu, jest możliwy zwrot w innej formie?
 • Rozliczanie kosztów noclegów – ile wynosi maksymalna stawka w ramach zwrotu kosztów noclegu? Kiedy zwrot kosztów może przekroczyć ten limit? Co gdy pracownik nie przedłożył rachunku za swój nocleg? A jeśli pracownik zapewnił sobie sam nocleg u znajomych – czy należy mu się ryczałt? Kiedy pracownikowi nie przysługuje zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg?
 • Rozliczanie innych wydatków – w jakiej wysokości zwraca się wydatki obejmujące opłaty za bagaż, przejazd autostradami, miejsca parkingowe? Co w przypadku nieplanowanych wydatków ponoszonych w trakcie podróży służbowej? Czy pracodawca powinien honorować wydruki kart za przejazd autostradą i bilety parkingowe?
Lekcja 2.
Zagraniczna podróż służbowa kontra oddelegowanie pracownika do pracy za granicą – z jakich obowiązków musi się wywiązać pracodawca
 • Zagraniczna podróż służbowa a oddelegowanie pracownika do pracy poza granicami kraju – jaka jest różnica? Czy wyjazd do filii pracodawcy, która znajduje się na terytorium innego kraju, a pracodawca ma siedzibę w Polsce, jest zagraniczną podróżą służbową? Z jakich obowiązków musi się wywiązać pracodawca przy oddelegowaniu pracownika?
 • Czy nieodpłatne świadczenia pracodawcy związane z kosztami czasowego zamieszkania oddelegowanego pracownika poza domem stanowią jego przychód – prezentacja najnowszego orzecznictwa.
 • Polecenie zagranicznego wyjazdu służbowego – jakie informacje muszą się w nim znaleźć?
 • Zaliczka z tytułu zagranicznej podróży służbowej – jakie świadczenia przysługują pracownikowi? Czy wypłata zaliczki jest uzależniona od wniosku pracownika? Jak ją kalkulować? W jakiej walucie należy ją wypłacić? Po jakim kursie należy przeliczyć zwrot niewykorzystanej przez pracownika zaliczki?
 • Czas trwania zagranicznej podróży służbowej – jak go prawidłowo obliczyć w wypadku lądowego, lotniczego i morskiego środka komunikacji? Co jeśli w ramach jednego wyjazdu pracownik udał się w podróż służbową na terenie kraju i poza jego granicami?
 • Rozliczanie diet – od czego zależy wysokość diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej? Jak należy ją obliczać w wypadku pełnej lub niepełnej doby? Co jeśli pracownik odbywa podróż do dwóch lub więcej państw w ramach jednego wyjazdu? W jakiej sytuacji należy pomniejszyć dietę? Czy można pomniejszyć dietę z tytułu posiłku zapewnionego w ramach biletów kolejowych, lotniczych oraz kart promowych? Co jeśli pracownik otrzymał ekwiwalent pieniężny na wyżywienie, który jest niższy niż należna mu dieta? Jak rozliczać dietę w przypadku jego choroby podczas podróży służbowej?
 • Koszty przejazdów w ramach zagranicznej podróży służbowej – jak je prawidłowo rozliczać? A jeśli pracownikowi przysługuje ulga? Co w przypadku zmiany środka transportu przez pracownika? Ile wynoszą nowe stawki zwrotu kosztu przejazdu samochodem niebędącym własnością pracodawcy?
 • Koszty dojazdów – ile wynosi ryczałt? Kiedy on nie przysługuje? Co jeśli koszt przejazdu środkami komunikacji lokalnej jest wyższy niż ryczałt?
 • Koszy przewozu samolotem bagażu osobistego – jak je rozliczać? A gdy pracownik poleciał do pozaeuropejskiego kraju, ale jego podróż służbowa trwała krócej niż 30 dni – czy należy mu się zwrot?
 • Rozliczanie kosztów noclegów – co jeśli pracownik przekroczył limit określony w rozporządzeniu o podróży służbowej? A jeśli pracownik nie dostarczy rachunku za nocleg? Czy ryczałt przysługuje za czas przejazdu lub jeśli pracownik zorganizuje sobie nocleg we własnym zakresie u znajomych? Czy należy się ryczałt pracownikowi zatrudnionemu w celu wykonywania przewozów międzynarodowych i korzystającemu z noclegu w kabinie pojazdu – prezentacja najnowszego orzecznictwa.

Prowadzący

Ewa Klich
Adwokat i partner w kancelarii Adwokackiej Michał Ciupa i Partnerzy
Zajmuje się obsługą prawą przedsiębiorców, reprezentuje klientów w sprawach sądowych zarówno z zakresu prawa cywilnego, jak i gospodarczego. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zdobyte doświadczenie przekłada na działalność w zakresie wdrożenia przepisów RODO.
Oskar Sobolewski
Prawnik, założyciel Debaty Emerytalnej, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK
Autor wielu artykułów dotyczących problematyki systemu emerytalnego, publikowanych na łamach „Rzeczpospolitej” i „Gazety Prawnej”, a także w portalach internetowych onet.pl, businessinsider.pl, prawo.pl, money.pl. Aktywny komentator zagadnień związanych z systemem emerytalnym, wielokrotnie goszczący w programach realizowanych przez wp.pl, money.pl i radio TOK FM, oraz TVN i TVN24. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń.
Paweł Ziółkowski
Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Ekspert w prawie pracy, podatkach i prawie działalności gospodarczej.
Posiada ponaddwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 14 000 publikacji w prasie fachowej i portalach. Zrealizował ponad 1600 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomych Kadry i płace (GWSH w Katowicach, UTH w Warszawie) oraz na studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Wolters Kluwer, Sage, Infor, BDO.
Maja Grzegorczyk
Radca prawny posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w świadczeniu usług kompleksowej obsługi prawnej, usług doradztwa prawnego i gospodarczego dla przedsiębiorców oraz usług szkoleniowych.
Świadczone usługi obejmują zarówno doradztwo prawne związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstw, jak również opracowywanie rozmaitych rozwiązań prawnych w zakresie doboru modelu prowadzenia działalności gospodarczej, optymalizacji ryzyka w przedsiębiorstwie czy też przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie współpracy przedsiębiorcy z kontrahentami i stosowania zabezpieczeń prawnych. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym z uwzględnieniem prawa spółek handlowych, optymalizacji prawnej oraz optymalizacji ryzyka prawnego w przedsiębiorstwie, prawie cywilnym, prawie pracy, ochronie danych osobowych i wdrażaniu przepisów RODO w jednostkach, ochronie tajemnic przedsiębiorstwa, sukcesji w działalności gospodarczej, przekształceniach przedsiębiorstw oraz windykacji należności. Posiada uprawnienia Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO / IEC 27001 oraz jest certyfikowanym Compliance Officer.

Poznaj wszystkie korzyści:

Ok. 10 godzin filmów szkoleniowych
Interpretacje przepisów
Wytyczne eksperta
Porady prawne
Wzorcowa dokumentacja
Instrukcje
Praktyczne case studies
Materiały szkoleniowe
25% zniżki na kolejny kurs
Dostęp 24 h
Certyfikat

Ile kosztuje

Zmiany kadrowe w 2023 r. – jak opracować obowiązkową dokumentację?
Start kursu: 24.04.2023

zł netto
/
zł brutto
Bezterminowy dostęp
Korzystaj 24/7

Najczęściej zadawane pytania

+
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
+
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
+
Jeśli zdecyduję się na zakup, kiedy otrzymam dostęp do materiałów?
Dostęp do lekcji pojawi się po uregulowaniu płatności.
+
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.
+
Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: