PARTNER KURSU:

Jak uniknąć kar finansowych i przejść przez kontrole podatkowe w 2021 r.

Przepisy karnoskarbowe są coraz bardziej restrykcyjne. Dowiadujemy się o coraz wyższych sankcjach skutkujących utratą kosztów, podatku naliczonego, a także karach, które dotyczą bezpośrednio księgowego – w skrajnych wypadkach nawet 25 lat więzienia. Automatyzacja systemów księgowo-finansowych, JPK i pandemia koronawirusa zapoczątkowała erę kontroli podatkowych przeprowadzanych zdalnie.

Czy to oznacza, że mamy rzucić to wszystko i zmienić zawód? Nie – nie ma takiej opcji. Musimy przestać myśleć w kategoriach: Szykujmy się do kontroli, bo dużo lepiej jest zapobiegać, niż leczyć. Jak to zrobić?

Po pierwsze, zacznijmy robić porządki w firmie, naszą receptą na święty spokój jest ułożenie współpracy między działem finansowym a handlowcami, logistykami, działami obsługi klienta, zarządem. Musimy nauczyć inne działy, jak mają przygotowywać dokumenty, które Ty będziesz księgować.

Po drugie, musimy zacząć audytować własne rozliczenia pod kątem podatkowym i celnym.

Po trzecie, opracujmy procedury sprzedaży, które będą nas chronić i dadzą nam domniemanie niewinności.

Dołącz do uczestników kursu z udziałem audytora i trenera Luizy Pieprzyk, podczas którego otrzymasz zestaw podpowiedzi, co sprawdzić, jak poprawić, jakie procedury wprowadzić w firmie, aby uzyskać pewność, że wszystkie podatkowe rozliczenia przeprowadzane są prawidłowo.

 

Poznaj program kursu
Czy musieliście się zmierzyć z takim przypadkiem?

 
 
PRZYPADEK NR 1

Czy działy sprzedażowe i obsługa klienta respektują obowiązujące w Twojej firmie terminy wystawiania faktur? Czy znają zasady uzgodnienia i spełnienia warunków faktur korygujących? Czy odróżniają znaczenie podatkowe skonta, rabatu, bonifikaty? Czy wiedzą, że każde ustalenie z kontrahentem powinno być na piśmie?

Czas na zmiany: taryfa ulgowa skończyła się. Nowe kody GTU, kody transakcyjne, procesy fakturowania i nowe korekty stawiają spore wymagania dla całej firmy. Za każdy błąd grozi nawet kilka surowych kar w różnych konfiguracjach. Trzeba od nowa ułożyć warunki współpracy działu księgowego z innymi działami.

 
PRZYPADEK NR 2

Niedołączenie przez pomyłkę faktury do wysłanego towaru, otrzymanie faktury przed wpłatą zaliczki, odliczenie podatku mimo błędów na fakturze – czy to problemy, z którymi borykasz się na co dzień? W rozliczeniach podatku naliczonego jest więcej znaków zapytania niż czytelnych i rzetelnych informacji Ministerstwa Finansów.

Czas stworzyć system autokontroli wewnętrznej dokumentacji rozliczeń i wdrożyć procedury, które zapewnią bezpieczeństwo i uchronią przed odpowiedzialnością karnoskarbową.

 
PRZYPADEK NR 3

Czy musiałaś wprowadzać już korekty w nowym JPK_V7 na podstawie faktur korygujących? Czy zastanawiałaś się, jakimi kodami GTU i kodami transakcyjnymi oznaczać faktury korygujące? Czy rozwiązywałaś już problem, gdy faktura pierwotna miała oznaczenie FP albo gdy podstawą wpisu była ewidencja korekt lub dokument wewnętrzny? Czy wiesz, jak w JPK ująć ulgę za złe długi?

Czas poznać praktyczne instrukcje opracowane przez audytora podatkowego z wieloletnim doświadczeniem, które krok po kroku wyjaśnią, jak wprowadzać korekty w JPK, np. gdy: zastosowano błędny kod, nastąpiła pomyłka w danych sprzedawcy i nabywcy lub gdy korekta pociąga za sobą zmianę wysokości podatku.

Statystyki z kontroli

89% księgowych wskazuje, że niejasność przepisów jest ich największą bolączką
2019 r.
2020 r.
Z tych statystyk wynika, że w 2019 roku w ok. 94% kontroli wykazano nieprawidłowości, a w 2020 roku – ok. 86%.

Czego dowiesz się na kursie?
Posłuchaj Luizy Pieprzyk w krótkim wideo

dowiesz się, które aspekty rozliczeń będą brane szczególnie pod uwagę podczas wzmożonych kontroli w 2021 r. według zaostrzonych zasad
będziesz wiedzieć, jak audytować własne rozliczenia – wraz z prelegentem przejdziesz przez wszystkie etapy weryfikacji dokumentacji
otrzymasz kodeks dobrych praktyk, który rozwiąże wszystkie Twoje księgowe problemy i uzyskasz pewność, że prawidłowo przeprowadzasz rozliczenia
unikniesz najczęstszych błędów z ewidencją, odliczaniem VAT, korektą faktur, klasyfikacją wydatków do KUP
będziesz wiedzieć, jakie wprowadzić procedury sprzedaży w innych działach, które Cię uchronią i dadzą domniemanie niewinności
otrzymasz praktyczne materiały z rozwiązaniami trudnych case’ów na temat rozliczania podatku VAT i podatku dochodowego
będziesz prawidłowo rozliczać transakcje polskie i zagraniczne
wyeliminujesz ryzyko narażenia się na surowe sankcje karnoskarbowe
poznasz najnowsze interpretacje organów skarbowych

PROGRAM KURSU

 
BLOK1

Jak przygotować się do kontroli podatkowej w 2021 r. według zaostrzonych przepisów: weryfikacja rozliczeń VAT z wykorzystaniem WIS, nowej matrycy VAT i odpowiedzialność biur rachunkowych

Lekcja 1.
Jak przeprowadzić samodzielnie wewnętrzny audyt podatkowy i zwiększyć odpowiedzialność biur rachunkowych za rozliczenia
 • Nowe uprawnienia kontrolerów skarbówki w 2021 r. – jak będą przebiegać kontrole skarbowe według nowych przepisów? Czynności sprawdzające a postępowanie sprawdzające – na czym polega różnica? Jakich dokumentów może żądać organ podatkowy? O ile wzrosną kary za wykroczenia skarbowe?
 • Samodzielna weryfikacja rozliczeń – w jaki sposób ją przeprowadzić, zanim kontroler wejdzie do firmy? Które błędy w deklaracjach można usunąć w trakcie czynności kontrolnych? Jaki jest termin złożenia korekty deklaracji? Jak zgłaszać zastrzeżenia do protokołu kontroli
 • Na co zwrócić uwagę w umowie z biurem rachunkowym – przykładowe zapisy dotyczące warunków, zakresu współpracy i odpowiedzialności w przypadku błędów, które znacznie ograniczą ryzyko konsekwencji karnoskarbowych. Jak wykazywać przed sądem związek między nieprawidłowościami po stronie biura rachunkowego a poniesionymi stratami
Zobacz więcej...
 • Błędy w oznaczeniach sprzedaży i ewidencji w JPK_VAT, w MPP, rozliczeniach ulgi za złe długi, wadliwe faktury – kiedy za nie odpowiada biuro rachunkowe, a kiedy klient
 • Kodeks karny skarbowy i Kodeks karny a odpowiedzialność za błędy, jakie może ponieść firma z powodu nieprawidłowego prowadzenia ksiąg, naliczania podatków, wypełniania zeznań podatkowych
Lekcja 2.
Jak udowodnić w toku kontroli prawidłowość stawki VAT – ochrona prawna z wykorzystaniem nowej matrycy VAT i WIS
 • Wiążąca Informacja Stawkowa od 1 stycznia 2021 r. – jak ją uzyskać? Jak długo jest ważna WIS? Co w wypadku, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa
 • Nowa matryca VAT – jak prawidłowo klasyfikować towary i usługi oraz ustalić odpowiednią stawkę VAT? Jak wywiązać się z nowych przepisów w związku z przełożeniem symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015
BLOK2

Prowadzenie nowej ewidencji VAT – najczęstsze błędy wychwytywane w fakturowaniu i ich konsekwencje dla podatnika VAT

Lekcja 1.
Kiedy faktura nie daje prawa do odliczenia VAT – analiza największych kontrowersji w 2020 r. związanych z rozliczaniem podatku naliczonego
 • Błędy na fakturach, które powodują utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego
 • Co w wypadku odliczenia VAT mimo że faktura nie została poprawnie wystawiona
 • Otrzymanie przedwcześnie lub zbyt późno wystawionej faktury – jakie pociąga za sobą skutki u nabywcy
Zobacz więcej...
 • Wydatki niedające prawa do odliczenia podatku 2020 – interpretacja przypadków wyszczególnionych w art. 88 ustawy o VAT
 • Wykreślenie z rejestru a odliczanie podatku naliczonego – kontrowersje w 2020 r.
 • Co w wypadku faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący
 • Faktury fikcyjne i puste – nowe zagrożenia po nowelizacji przepisów
 • Czy można odliczyć VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany dla celów VAT
 • Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot, który nie był rzeczywistym dostawcą i nie można go zidentyfikować jako istniejący, gdy otrzymano towar
 • Jakie konsekwencje grożą w wypadku nieświadomego udziału w oszustwie podatkowym
Lekcja 2.
Błędy, które nie powodują u nabywcy utraty prawa do odliczenia VAT, ale grożą konsekwencjami z Kodeksu karnego skarbowego
 • Jak poprawić na fakturze błędnie podany termin płatności, by nie narazić się na poważne konsekwencje karnoskarbowe
 • Jak odliczyć VAT z faktury, jeśli sprzedawca popełnił błąd w danych nabywcy
 • Jak odliczyć podatek naliczony, który został wykazany w błędnej wysokości?
Zobacz więcej...
 • Największe kontrowersje w 2020 r. w związku z zawyżoną stawką VAT
 • Czy otrzymywane pomyłkowo faktury należy wykazywać w ewidencji oraz JPK_VAT
 • Faktura wystawiona po terminie – czy trzeba ją rozliczyć w miesiącu powstania obowiązku podatkowego? Jak ją ująć w deklaracji VAT? Co w wypadku niewykazania jej w deklaracji
 • Nowe reguły INCOTERMS – jaki jest wpływ warunków dostawy na odliczanie podatku naliczonego
Lekcja 3.
Nowa matryca VAT i JPK_DEK w kontekście korekt: jak korygować błędy na fakturze niewpływające na wysokość podatku VAT, aby uniknąć odpowiedzialności z k.k.s.
 • Nieprawidłowe dane podmiotów a prawo do odliczenia – jak korygować fakturę w wypadku: błędów w nazwie, adresie, NIP-ie kontrahenta? Jak postępować, gdy pojawi się błędne tłumaczenie nazwy usługi/towaru na fakturze
 • Jak ująć dane na fakturze, jeśli kontrahentem są małżonkowie bądź współwłaściciele? Co w wypadku jednostki macierzystej i oddziału, przekształcenia spółek, centralizacji w samorządach
 • Jak postąpić w wypadku błędu w dacie dokonania dostawy bądź świadczenia usługi
Zobacz więcej...
 • Faktura wystawiona na zmarłego przedsiębiorcę – czy spadkobierca ma obowiązek składania za zmarłego podatnika VAT deklarację i zapłaty podatku
 • Jak korygować fakturę, gdy pojawił się błąd w opisie słownym kwoty do zapłaty
Lekcja 4.
Korekta sprzedaży czy anulacja faktury – najczęstsze problemy z błędnie wystawionymi fakturami
 • Rozliczanie skonta: w jaki sposób je dokumentować w transakcjach krajowych i zagranicznych? Jakie skutki w VAT powodują błędy w rozliczeniach
 • Jak rozliczać opusty, obniżki cen, zwrot zaliczki lub towaru, rabaty towarowe – analiza najczęstszych problemów
 • Faktury zmniejszające i zwiększające VAT – w jaki sposób korygować fakturę w przypadku zmiany stawek VAT? Jak ustalać termin rozliczenia faktury korygującej? Czy konieczne jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej
Zobacz więcej...
 • Anulować czy korygować – kiedy możliwe jest anulowanie faktury błędnie wystawionej, a kiedy konieczna jest korekta
 • Jak liczyć terminy rozliczenia faktur zmniejszających VAT, gdy nie ma potwierdzenia odbioru
Lekcja 5.
Biała lista i mechanizm podzielonej płatności – jakie uchybienia popełniają podatnicy po nowelizacji przepisów
 • Split payment a nowy JPK – jakie błędy wychwytują kontrolerzy w oznaczaniu transakcji podzielonej płatności w JPK_V7
 • Jak opłacić fakturę z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności", mimo że transakcja nie podlega MPP
 • MPP w 2021 r. – nowe zasady określania kwoty granicznej i kompensowania faktur. W jaki sposób prawidłowo potrącać wierzytelności w transakcjach objętych MPP?
Zobacz więcej...
 • Czy można dzielić zamówienie, aby nie zastosować split payment? Jak ustalać limit 15 tysięcy zł – analiza przykładów podanych przez Ministerstwo Finansów
 • Czy adnotacja na fakturze „mechanizm podzielonej płatności” ma znaczenie dla kupującego? A co gdy towary nie znajdują się w załączniku nr 15 ustawy o VAT lub gdy wartość faktury nie przekracza 15 tysięcy zł
 • Jaka data jest istotna dla objęcia faktur zbiorczym przelewem w ramach MPP? Jak opłacić fakturę w przypadku pominięcia jej w zbiorczym przelewie dokonywanym z zastosowaniem MPP
 • Czy każda płatność powinna być dokonywana na rachunek z białej listy w przypadku stałej współpracy
 • Jak często należy sprawdzać rachunek kontrahenta na białej liście
Lekcja 6.
Jak składać korekty nowego JPK_V7
 • Korekta, która wpływa na wysokość podatku u sprzedawcy – jak zapisywać korekty w nowym JPK_V7 na podstawie faktury korygującej? Jak oznaczać kodami GTU i kodami transakcyjnymi faktury korygujące? Co w wypadku kodów TP – jak je stosować do faktur korygujących? MPP a faktura korygująca
 • Jak wprowadzać korekty wpływające na wysokość podatku u nabywcy – analiza najczęstszych problemów
 • Jak wprowadzać korektę, gdy zastosowano błędny kod w nowym JPK_V7
Zobacz więcej...
 • Zapis w nowym JPK_V7 faktury korekty – co jeśli faktura pierwotna miała oznaczenie FP albo gdy podstawą wpisu jest ewidencja korekt lub dokument wewnętrzny
 • Pomyłki w danych sprzedawcy i nabywcy – jak je korygować w nowym JPK_7
 • Jak w pliku JPK_V7 ująć korektę podatku z wykorzystaniem ulgi na złe długi
Lekcja 7.
Jak wykazywać kody GTU w JPK po zmianie przepisów od 1 lipca 2021
 • Nowy sposób oznaczeń kodów GTU – czego dotyczą oznaczenia GTU_01-GTU_13 po nowelizacji?
 • Czy dokumenty RO i WEW muszą być oznaczane GTU?
 • Kiedy należy stosować oznaczenie TP
BLOK3

Rozliczenia podatku dochodowego i klasyfikacja faktur do KUP w 2021 r. – najczęstsze błędy wykazywane przez fiskusa

Lekcja 1.
Rozliczenia podatku dochodowego – jak je weryfikować po nowelizacji przepisów
 • Jaki CIT obowiązuje w wypadku niezastosowania obowiązkowej podzielonej płatności? Nowe ograniczenia w kosztach uzyskania przychodu
 • Kiedy można zastosować preferencyjną stawkę podatku CIT – trudne przypadki związane z wyliczaniem kwot przychodów i sposobu przeliczania kursu oraz rozliczaniem zaliczek
 • Amortyzacja podatkowa w 2021 r. – w jaki sposób ustalać wysokość odpisów amortyzacyjnych? Jakie nowe ograniczenia obowiązują w wypadku korzystania ze zwolnienia
Zobacz więcej...
 • Co w sytuacji, jeżeli płatność zostanie dokonana na rachunek spoza białej listy – jak dokumentować zmniejszenie kosztów
 • Podatek z tytułu zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych – kto ma obowiązek rozliczenia podatku, jak wyliczać podstawę opodatkowania
Lekcja 2.
Klasyfikacja wydatków do kosztów uzyskania przychodu – jak je uzasadniać, by nie mieć problemów z urzędem skarbowym
 • Jak klasyfikować koszty na rzecz pracowników, aby weszły w KUP – rozwiązania najczęstszych trudności z rozliczaniem benefitów pracowniczych: abonamentów medycznych, szczepień, posiłków i napojów dla pracowników, prezentów, bonów towarowych, paczek świątecznych, dofinansowań wypoczynku dzieci pracowników, świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • Samochód w leasingu – jak obliczyć proporcję kosztu podatkowego leasingowanego samochodu? Co z OC, NNW, AC? Jak rozliczać koszty eksploatacji pojazdu i co się do nich zalicza
 • Kiedy wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu – jakie dokumenty trzeba skompletować? Co z wierzytelnościami przedawnionymi
Zobacz więcej...
 • Jak rozliczać wydatki związane z samochodami, komputerami i telefonami używanymi do celów służbowych i prywatnych
 • Czy kradzieże i straty ze względu na przekroczenie terminu ważności produktów można zaliczyć do kosztów podatkowych
 • Kiedy utraconą zaliczkę wpłaconą kontrahentowi, który ogłosił upadłość, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
BLOK4

Dokumentowanie stawki 0% dla WDT, klasyfikacja transakcji zagranicznych w nowym JPK VAT i kursy walut – na co zwracają uwagę kontrolerzy

Lekcja 1.
Jak dokumentować prawo do stawki 0% dla WDT i klasyfikować transakcje zagraniczne w nowym JPK VAT, by nie narazić się konsekwencje karnoskarbowe
 • Jakie są różnice w dokumentowaniu stawki 0% dla WDT na podstawie zmienionych przepisów polskiej ustawy i rozporządzeń UE 282/2011 – najczęstsze uchybienia
 • WDT, eksport towarów, świadczenie poza terytorium kraju – na co zwrócić uwagę przy wewnętrznej weryfikacji dokumentowania i ewidencjonowania, terminu rozliczenia podatku naliczonego i należnego, rozliczeń zaliczki w transakcjach zakupowych i rozliczeń w VAT-7 i VAT-UE
 • WNT, import towarów i usług, dostawy poza terytorium kraju – najczęstsze błędy wychwytywane w toku kontroli w sposobie dokumentowania i ewidencjonowania, ustalania terminu rozliczenia podatku naliczonego i należnego, rozliczeń zaliczek i wypełniania deklaracji VAT-7 I VAT-UE
Lekcja 2.
Jak prawidłowo ustalać kursy walut dla rozliczeń VAT
 • W jaki sposób określać kursy walut przy krajowych fakturach zaliczkowych i fakturach końcowych
 • Według jakiego kursu waluty przeliczać faktury wystawione w walucie obcej potwierdzające sprzedaż usług poza granicami kraju
 • Czy faktura sprzedaży wystawiona przed terminem może decydować o kursie waluty
Zobacz więcej...
 • Czy trzeba przeliczać kwotę otrzymanej zapłaty, gdy cena jest ustalona w złotych i w walucie obcej
 • Czy kupujący może samodzielnie ustalić kwotę VAT, gdy sprzedawca określił ją tylko w walucie obcej
 • Jak ustalać kursy walut, gdy fakturę wystawia zagraniczny kontrahent
 • Według jakiego kursu waluty należy przeliczać fakturę korygującą „in plus” i zbiorczą fakturę korygującą,
 • Co w wypadku zmniejszenia podstawy opodatkowania przy WNT? Jak ustalać kursy walut, gdy nabywca przekazał zaliczkę
BLOK5

Podmioty powiązane i podatek u źródła – analiza najczęstszych błędów w transgranicznych rozliczeniach z kontrahentami

Lekcja 1.
Podatek u źródła w 2021 r. – najczęstsze trudności z jego dokumentowaniem po zmianie przepisów
 • Obniżona stawka WHT – jakich dokumentów i oświadczeń wymagać od kontrahenta, by można było ją zastosować
 • Nowa procedura zwrotu nadpłaconego podatku u źródła – na co zwrócić uwagę, wypełniając wniosek
 • Kiedy trzeba składać informację IFT
Zobacz więcej...
 • Pobór zryczałtowanego podatku u źródła – jak ustalić wysokość stawki podatkowej
 • Zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania – czy uzyskana opinia o zwolnieniu jest wiążąca w wypadku płatności biernych na rzecz podmiotów powiązanych, które nie kwalifikują się do zwolnienia na podstawie dyrektyw? Jak długa ważna jest opinia
 • Certyfikat rezydencji: kiedy trzeba go pozyskać? jakie dane musi zawierać, by uniknąć obowiązku poboru podatku u źródła? Jak ustalić ważność certyfikatu? Kiedy wystarczy kopia, a kiedy trzeba przedstawić oryginał
Lekcja 2.
Podmioty powiązane a ceny transferowe – praktyczne rozwiązania najczęstszych problemów z transgranicznym rozliczaniem kontrahentów
 • Kiedy podmioty są powiązane? Powiązania bezpośrednie i pośrednie – analiza najczęstszych trudności z ich identyfikacją
 • Jak identyfikować powiązania na potrzeby nowego JPK
 • Jak ustalić limity transakcji między podmiotami powiązanymi
Zobacz więcej...
 • Jak dokumentować pożyczki, transakcje usługowe i towarowe
 • Korekta cen transferowych: kiedy trzeba złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji i w jakiej formie
BLOK6

Faktury korygujące w 2021 r. – na co zwrócić uwagę w dwóch sposobach rozliczeń

Lekcja 1.
Jak rozliczać faktury korygujące według nowych przepisów
 • Faktury korygujące – nowe zasady rozliczeń obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
 • Faktury korygujące „in minus" – kiedy rozlicza sprzedawca, a kiedy nabywca
 • Uzgodnienie zasad rozliczania faktur korygujących in minus w 2021 r. – jaką dokumentacją trzeba dysponować, aby potwierdzić uzgodnienie warunków transakcji
Zobacz więcej...
 • Kiedy należy rozliczać faktury korygujące „in plus" według nowych przepisów
Lekcja 2.
Kiedy jest możliwe rozliczanie faktur korygujących „in minus” na starych zasadach
 • Jakie warunki trzeba spełnić, by było możliwe rozliczanie faktur korygujących „in minus" na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2020?
 • W jaki sposób uzgodnić, że stosujemy dotychczasowe zasady rozliczeń faktur korygujących
 • Dwa sposoby rozliczeń faktur korygujących – które przepisy są korzystniejsze dla podatników
Zobacz więcej...
 • Kiedy jest możliwa rezygnacja ze stosowania przepisów do faktur korygujących na starych zasadach i jakie ma to skutki
Lekcja 3.
Kiedy można sporządzić zbiorczą fakturę korygującą dotyczącą kilku faktur sprzedaży
 • Kiedy można wystawić uproszczone zbiorcze faktury korygujące, a kiedy zwykłą zbiorczą fakturę korygującą
 • Czy konieczne jest podawanie na zbiorczych fakturach korygujących numerów faktur i dat ich wystawienia
 • Czy zbiorcze faktury korygujące powinny objąć także faktury korygujące
BLOK7

Jak rozliczać podatek VAT według nowych przepisów wprowadzonych pakietem VAT e-commerce i Slim VAT 2

Lekcja 1.
Pakiet VAT e-commerce – jak rozliczać w VAT sprzedaż online po 1 lipca 2021
 • Jak zarejestrować wewnątrzwspólnotową sprzedaż i zbiorczo rozliczać podatek VAT w procedurze VAT-OSS
 • Jak rozliczać podatek VAT w systemie MOSS według nowych przepisów – czym różni się procedura unijna od pozaunijnej
 • Jak prowadzić ewidencję, pobierać i rozliczać VAT za sprzedawców korzystających z usług portali i stron sprzedażowych
Zobacz więcej...
 • Co zmieni się w podatku VAT w przypadku importu towarów o wartości do 22 euro we wszystkich państwach członkowskich
 • Jak liczyć nowe limity sprzedaży wysyłkowej, po przekroczeniu których obowiązuje opodatkowanie w kraju dostawy
 • Na czym polega procedura uproszczona w przypadku przesyłek do 150 euro
 • Za co odpowiadają portale, które pośredniczą w transakcjach online od 1 lipca 2021
Lekcja 2.
Pakiet Slim VAT 2 – jak rozliczać podatek VAT po zmianach przepisów
 • Pakiet Slim VAT 2: co zmieni się w korekcie podatku VAT? Jakie nowe treści musi zawierać faktura korygująca. Co w wypadku rabatu dla poszczególnych towarów – czy można wystawić zbiorczą fakturę korygującą
 • Faktura zaliczkowa po zamianach przepisów: z jakich elementów będzie się składać? Jak liczyć termin do wystawienia faktury przed dostawą towaru i otrzymaniem zaliczki
 • Korekta w imporcie towarów i usług – co zmieni się w rozliczeniach podatku VAT
Zobacz więcej...
 • Bilet jako faktura a odliczenia VAT: co w wypadku przejazdów służbowych krótszych niż 50 km
 • Split Payment a możliwość przekazywania środków między rachunkami VAT w różnych bankach
 • Ulga za złe długi – w jakim terminie będzie można z niej skorzystać i czy można ją zastosować w przypadku konsumentów
 • Jak rozliczać samochody wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej po zmianach przepisów

Zobacz fragment kursu:

 

Kurs poprowadzi: LUIZA PIEPRZYK

Audytor podatkowy, ekspert w zakresie podatku VAT w Polsce i UE, trener pracowników Ministerstwa Finansów, organów kontroli, doradców podatkowych, biegłych rewidentów
„Pracuję jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmuję się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Jestem trenerem pracowników Ministerstwa Finansów, organów kontroli, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, prawników i księgowych. Od lat wdrażam w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Stworzyłam wiele indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych.
Prywatnie – uwielbiam hiszpańskie klimaty – od wina po flamenco, hołduję zasadom zdrowego trybu życia, a moim sprawdzonym sposobem na stres są masaże.”

 

Opinie specjalistów

 
Katarzyna Maciąg
 
Według mnie jeden z najlepszych kursów online, w jakich do tej pory miałam okazję uczestniczyć. Kompleksowo ujmuje wszystkie zagadnienia, które najczęściej kontroluje skarbówka. Teraz dokładnie wiem, w jaki sposób audytować własne rozliczenia. Kurs zawiera wiele przykładów i orzeczeń – to bardzo cenny materiał w mojej codziennej pracy.
Martyna Grudowska
 
Od kilku lat jestem wierną uczestniczką szkoleń pani Luizy Pieprzyk. Co prawda, zawsze brałam w nich udział w realu, bo do formy online podchodzę dość sceptycznie. Z powodu pandemii zaryzykowałam i zapisałam się na ten kurs, bo bardzo przekonał mnie do niego jego program. Nie zawiodłam się – Pani Luiza jak zawsze w punkt wskazuje, w jaki sposób przygotować się na wypadek kontroli.
Joanna Maczek
 
Kurs Pani Luizy Pieprzyk to bardzo przydatny przewodnik, który pomoże zapanować nad wielkim chaosem, jaki co chwilę funduje nam ministerstwo, ciągle zmieniając przepisy. Polecam zwłaszcza te lekcje o fakturach korygujących, korekcie JPK, MPP i rozliczaniu podatku naliczonego.

Poznaj wszystkie korzyści:

Ok. 18 godzin filmów szkoleniowych
Interpretacje przepisów i wytyczne ekspertów
Instrukcje, listy kontrolne
Praktyczne case studies
Materiały szkoleniowe
25% zniżki na kolejny kurs
Dostęp 24 h
Certyfikat

Ile kosztuje kurs
Jak uniknąć kar finansowych i przejść przez kontrole podatkowe w 2021 r.

Ze względu na olbrzymie zainteresowanie wydłuzamy promocje do 2 sierpnia br. do godz.16:00
1199,00 zł netto / 1474,77 zł brutto
799,00 zł netto / 982,77 zł brutto
Certyfikat
Dostęp bez limitu czasowego

Najczęściej zadawane pytania

+
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
+
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
+
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.
+
Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?
Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.