9 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Jak przygotować się do kontroli podatkowej w 2021 r. według zaostrzonych zasad – rozliczanie i weryfikacja transakcji polskich i zagranicznych po wprowadzeniu nowego JPK_VAT i nowelizacji przepisów o podatku dochodowym

Zaczynamy za
Kompleksowy kurs online przygotowujący do kontroli US i wyjaśniający wszystkie kontrowersje związane z rozliczaniem i weryfikacją podatków w 2021 r.
9 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
Partner
9 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Jak przygotować się do kontroli podatkowej w 2021 r. według zaostrzonych zasad – rozliczanie i weryfikacja transakcji polskich i zagranicznych po wprowadzeniu nowego JPK_VAT i nowelizacji przepisów o podatku dochodowym

Zaczynamy za
Kompleksowy kurs online przygotowujący do kontroli US i wyjaśniający wszystkie kontrowersje związane z rozliczaniem i weryfikacją podatków w 2021 r.
Partner
Data startu
26.04.2021
Certyfikat
tak
Forma kształcenia
online

Kompleksowy kurs szkoleniowy dla księgowych, biur rachunkowych i specjalistów ds. kontrolingu odpowiadający na wszystkie wątpliwości związane z rozliczaniem i weryfikacją transakcji polskich i zagranicznych po wprowadzeniu nowego JPK_VAT i nowelizacji ustawy o podatku dochodowym.

Podczas kursu dowiesz się, jak:

  • przygotować się do zaostrzonych kontroli podatkowych w 2021 r. według nowych zasad, przeprowadzić samodzielny audyt dokumentacji i zwiększyć odpowiedzialność biur rachunkowych za rozliczenia z wykorzystaniem odpowiednich zapisów w umowie,
  • uniknąć uchybień w nowej ewidencji VAT i weryfikować rozliczenia podatku VAT naliczonego, by nie stracić prawa do odliczenia VAT i nie narazić się na konsekwencje karnoskarbowe: jak ująć w deklaracji VAT fakturę otrzymaną przedwcześnie lub po terminie,  odliczyć VAT wykazany w błędnej wysokości, czy otrzymaną pomyłkowo fakturę należy wykazać w JPK_VAT, co w wypadku nieprawidłowych danych podmiotu na fakturze,
  • zapobiec błędom w korektach sprzedaży: rozliczaniu skonta, opustów, obniżek cen, rabatów, zwrotów zaliczek i towarów, jak korygować faktury w przypadku zmiany stawek VAT,
  • udowodnić w razie kontroli prawidłowość stawki VAT z wykorzystaniem nowej matrycy VAT i WIS i wywiązać się z nowych przepisów w związku z przełożeniem symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015,
  • rozliczać podatek dochodowy po nowelizacji ustawy i prawidłowo uzasadniać klasyfikację wydatków do kosztów uzyskania przychodu, by nie mieć problemów z urzędem skarbowym,
  • uniknąć uchybień w MPP i białej liście po zmianach przepisów w 2021 r.,
  • prawidłowo dokumentować prawo do stawki 0% dla WDT i klasyfikować transakcje zagraniczne w nowym JPK VAT oraz ustalać kursy walut dla rozliczeń VAT,
  • ustrzec się błędów w transgranicznych rozliczeniach z kontrahentami w aspekcie nowych zasad poboru i dokumentacji podatku u źródła i podmiotów powiązanych.

 

Filmy szkoleniowe
Praktyczne materiały
Najlepsi eksperci praktycy
Po ukończeniu kursu każdy księgowy:
dowie się, które aspekty rozliczeń będą brane szczególnie pod uwagę podczas wzmożonych kontroli w 2021 r. według zaostrzonych zasad i wyeliminuje ryzyko narażenia się na surowe sankcje karnoskarbowe,
przejdzie przez wszystkie etapy weryfikacji dokumentacji, od wystawienia w systemie faktury do ewidencjonowania i wykazania w nowym JPK_VAT i pozna najnowsze interpretacje organów skarbowych,
dowie się, jak prawidłowo rozliczać i weryfikować transakcje polskie i zagraniczne po wprowadzeniu nowego JPK_VAT i nowelizacji ustawy o podatku dochodowym,
uniknie najczęstszych błędów związanych z prowadzeniem nowej ewidencji VAT, odliczaniem podatku naliczonego, korektą faktur w nowym JPK, rozliczaniem zakupów i sprzedaży zagranicznej, klasyfikacją wydatków do kosztów uzyskania przychodu,
skorzysta z wiedzy i doświadczenia jednych z najlepszych specjalistów w zakresie podatków, którzy w jasny sposób wyjaśnią, jak wdrożyć nowe przepisy i ustrzec się błędów,
otrzyma dostęp do praktycznych materiałów z rozwiązaniami trudnych case’ów na temat rozliczania podatku VAT i podatku dochodowego.

Zawartość kursu

Filmy szkoleniowe

Około 12 godzin filmów szkoleniowych ze skutecznymi rozwiązaniami na temat rozliczania podatków na nowych zasadach
Około 12 godzin filmów szkoleniowych ze skutecznymi rozwiązaniami na temat rozliczania podatków na nowych zasadach
Studia przypadków

Konkretne case studies z praktyki ekspertów z dużym doświadczeniem
Konkretne case studies z praktyki ekspertów z dużym doświadczeniem
Materiały szkoleniowe

Praktyczne materiały szkoleniowe, przykładowe rozliczenia, check-listy
Praktyczne materiały szkoleniowe, przykładowe rozliczenia, check-listy
Dostęp 24/7

Dostęp 24h z każdego miejsca w dowolnym czasie – możliwość nauki we własnym tempie
Dostęp 24h z każdego miejsca w dowolnym czasie – możliwość nauki we własnym tempie
Certyfikat

Poświadczający udział w kursie
Poświadczający udział w kursie

Program kursu

Jak przygotować się do kontroli podatkowej w 2021 r. według zaostrzonych przepisów: weryfikacja rozliczeń VAT z wykorzystaniem WIS, nowej matrycy VAT i odpowiedzialność biur rachunkowych
+
Lekcja 1. Jak przeprowadzić samodzielnie wewnętrzny audyt podatkowy i zwiększyć odpowiedzialność biur rachunkowych za rozliczenia
✔ Kodeks karny skarbowy i Kodeks karny a odpowiedzialność za błędy, jakie może ponieść firma z powodu nieprawidłowego prowadzenia ksiąg, naliczania podatków, wypełniania zeznań podatkowych
✔ Nowe uprawnienia kontrolerów skarbówki w 2021 r. – jak będą przebiegać kontrole skarbowe według nowych przepisów? Czynności sprawdzające a postępowanie sprawdzające – na czym polega różnica? Jakich dokumentów może żądać organ podatkowy? O ile wzrosną kary za wykroczenia skarbowe?
✔ Samodzielna weryfikacja rozliczeń – w jaki sposób ją przeprowadzić, zanim kontroler wejdzie do firmy? Które błędy w deklaracjach można usunąć w trakcie czynności kontrolnych? Jaki jest termin złożenia korekty deklaracji? Jak zgłaszać zastrzeżenia do protokołu kontroli
✔ Błędy w oznaczeniach sprzedaży i ewidencji w JPK_VAT, w MPP, rozliczeniach ulgi za złe długi, wadliwe faktury – kiedy za nie odpowiada biuro rachunkowe, a kiedy klient
✔ Na co zwrócić uwagę w umowie z biurem rachunkowym – przykładowe zapisy dotyczące warunków, zakresu współpracy i odpowiedzialności w przypadku błędów, które znacznie ograniczą ryzyko konsekwencji karnoskarbowych. Jak wykazywać przed sądem związek między nieprawidłowościami po stronie biura rachunkowego a poniesionymi stratami
Lekcja 2. Jak udowodnić w toku kontroli prawidłowość stawki VAT – ochrona prawna z wykorzystaniem nowej matrycy VAT i WIS
✔ Wiążąca Informacja Stawkowa od 1 stycznia 2021 r. – jak ją uzyskać? Jak długo jest ważna WIS? Co w wypadku, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa
✔ Nowa matryca VAT – jak prawidłowo klasyfikować towary i usługi oraz ustalić odpowiednią stawkę VAT? Jak wywiązać się z nowych przepisów w związku z przełożeniem symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015
Prowadzenie nowej ewidencji VAT – najczęstsze błędy wychwytywane w fakturowaniu i ich konsekwencje dla podatnika VAT
+
Lekcja 1. Kiedy faktura nie daje prawa do odliczenia VAT – analiza największych kontrowersji w 2020 r. związanych z rozliczaniem podatku naliczonego
✔ Wydatki niedające prawa do odliczenia podatku 2020 – interpretacja przypadków wyszczególnionych w art. 88 ustawy o VAT
✔ Wykreślenie z rejestru a odliczanie podatku naliczonego – kontrowersje w 2020 r.
✔ Błędy na fakturach, które powodują utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego
✔ Co w wypadku faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący
✔ Faktury fikcyjne i puste – nowe zagrożenia po nowelizacji przepisów
✔ Czy można odliczyć VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany dla celów VAT
✔ Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot, który nie był rzeczywistym dostawcą i nie można go zidentyfikować jako istniejący, gdy otrzymano towar
✔ Jakie konsekwencje grożą w wypadku nieświadomego udziału w oszustwie podatkowym
✔ Co w wypadku odliczenia VAT mimo że faktura nie została poprawnie wystawiona
✔ Otrzymanie przedwcześnie lub zbyt późno wystawionej faktury – jakie pociąga za sobą skutki u nabywcy
Lekcja 2. Błędy, które nie powodują u nabywcy utraty prawa do odliczenia VAT, ale grożą konsekwencjami z Kodeksu karnego skarbowego
✔ Jak poprawić na fakturze błędnie podany termin płatności, by nie narazić się na poważne konsekwencje karnoskarbowe
✔ Czy otrzymywane pomyłkowo faktury należy wykazywać w ewidencji oraz JPK_VAT
✔ Jak odliczyć VAT z faktury, jeśli sprzedawca popełnił błąd w danych nabywcy
✔ Jak odliczyć podatek naliczony, który został wykazany w błędnej wysokości? Największe kontrowersje w 2020 r. w związku z zawyżoną stawką VAT
✔ Faktura wystawiona po terminie – czy trzeba ją rozliczyć w miesiącu powstania obowiązku podatkowego? Jak ją ująć w deklaracji VAT? Co w wypadku niewykazania jej w deklaracji
✔ Nowe reguły INCOTERMS – jaki jest wpływ warunków dostawy na odliczanie podatku naliczonego
Lekcja 3. Nowa matryca VAT i JPK_DEK w kontekście korekt: jak korygować błędy na fakturze niewpływające na wysokość podatku VAT, aby uniknąć odpowiedzialności z k.k.s.
✔ Nieprawidłowe dane podmiotów a prawo do odliczenia – jak korygować fakturę w wypadku: błędów w nazwie, adresie, NIP-ie kontrahenta? Jak postępować, gdy pojawi się błędne tłumaczenie nazwy usługi/towaru na fakturze
✔ Jak ująć dane na fakturze, jeśli kontrahentem są małżonkowie bądź współwłaściciele? Co w wypadku jednostki macierzystej i oddziału, przekształcenia spółek, centralizacji w samorządach
✔ Faktura wystawiona na zmarłego przedsiębiorcę – czy spadkobierca ma obowiązek składania za zmarłego podatnika VAT deklarację i zapłaty podatku
✔ Jak postąpić w wypadku błędu w dacie dokonania dostawy bądź świadczenia usługi
✔ Jak korygować fakturę, gdy pojawił się błąd w opisie słownym kwoty do zapłaty
Lekcja 4. Korekta sprzedaży czy anulacja faktury – najczęstsze problemy z błędnie wystawionymi fakturami
✔ Anulować czy korygować – kiedy możliwe jest anulowanie faktury błędnie wystawionej, a kiedy konieczna jest korekta
✔ Rozliczanie skonta: w jaki sposób je dokumentować w transakcjach krajowych i zagranicznych? Jakie skutki w VAT powodują błędy w rozliczeniach
✔ Jak rozliczać opusty, obniżki cen, zwrot zaliczki lub towaru, rabaty towarowe – analiza najczęstszych problemów
✔ Jak liczyć terminy rozliczenia faktur zmniejszających VAT, gdy nie ma potwierdzenia odbioru
✔ Faktury zmniejszające i zwiększające VAT – w jaki sposób korygować fakturę w przypadku zmiany stawek VAT? Jak ustalać termin rozliczenia faktury korygującej? Czy konieczne jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej
Lekcja 5. Biała lista i mechanizm podzielonej płatności – jakie uchybienia popełniają podatnicy po nowelizacji przepisów
✔ Czy można dzielić zamówienie, aby nie zastosować split payment? Jak ustalać limit 15 tysięcy zł – analiza przykładów podanych przez Ministerstwo Finansów
✔ Czy adnotacja na fakturze „mechanizm podzielonej płatności” ma znaczenie dla kupującego? A co gdy towary nie znajdują się w załączniku nr 15 ustawy o VAT lub gdy wartość faktury nie przekracza 15 tysięcy zł
✔ Split payment a nowy JPK – jakie błędy wychwytują kontrolerzy w oznaczaniu transakcji podzielonej płatności w JPK_V7
✔ Jak opłacić fakturę z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności", mimo że transakcja nie podlega MPP
✔ Jaka data jest istotna dla objęcia faktur zbiorczym przelewem w ramach MPP? Jak opłacić fakturę w przypadku pominięcia jej w zbiorczym przelewie dokonywanym z zastosowaniem MPP
✔ MPP w 2021 r. – nowe zasady określania kwoty granicznej i kompensowania faktur. W jaki sposób prawidłowo potrącać wierzytelności w transakcjach objętych MPP?
✔ Czy każda płatność powinna być dokonywana na rachunek z białej listy w przypadku stałej współpracy
✔ Jak często należy sprawdzać rachunek kontrahenta na białej liście
Rozliczenia podatku dochodowego i klasyfikacja faktur do KUP w 2021 r. – najczęstsze błędy wykazywane przez fiskusa
+
Lekcja 1. Rozliczenia podatku dochodowego – jak je weryfikować po nowelizacji przepisów
✔ Jaki CIT obowiązuje w wypadku niezastosowania obowiązkowej podzielonej płatności? Nowe ograniczenia w kosztach uzyskania przychodu
✔ Co w sytuacji, jeżeli płatność zostanie dokonana na rachunek spoza białej listy – jak dokumentować zmniejszenie kosztów
✔ Kiedy można zastosować preferencyjną stawkę podatku CIT – trudne przypadki związane z wyliczaniem kwot przychodów i sposobu przeliczania kursu oraz rozliczaniem zaliczek
✔ Amortyzacja podatkowa w 2021 r. – w jaki sposób ustalać wysokość odpisów amortyzacyjnych? Jakie nowe ograniczenia obowiązują w wypadku korzystania ze zwolnienia
✔ Podatek z tytułu zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych – kto ma obowiązek rozliczenia podatku, jak wyliczać podstawę opodatkowania
Lekcja 2. Klasyfikacja wydatków do kosztów uzyskania przychodu – jak je uzasadniać, by nie mieć problemów z urzędem skarbowym
✔ Jak rozliczać wydatki związane z samochodami, komputerami i telefonami używanymi do celów służbowych i prywatnych
✔ Jak klasyfikować koszty na rzecz pracowników, aby weszły w KUP – rozwiązania najczęstszych trudności z rozliczaniem benefitów pracowniczych: abonamentów medycznych, szczepień, posiłków i napojów dla pracowników, prezentów, bonów towarowych, paczek świątecznych, dofinansowań wypoczynku dzieci pracowników, świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
✔ Samochód w leasingu – jak obliczyć proporcję kosztu podatkowego leasingowanego samochodu? Co z OC, NNW, AC? Jak rozliczać koszty eksploatacji pojazdu i co się do nich zalicza
✔ Czy kradzieże i straty ze względu na przekroczenie terminu ważności produktów można zaliczyć do kosztów podatkowych
✔ Kiedy utraconą zaliczkę wpłaconą kontrahentowi, który ogłosił upadłość, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
✔ Kiedy wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu – jakie dokumenty trzeba skompletować? Co z wierzytelnościami przedawnionymi
Dokumentowanie stawki 0% dla WDT, klasyfikacja transakcji zagranicznych w nowym JPK VAT i kursy walut – na co zwracają uwagę kontrolerzy
+
Lekcja 1 Jak dokumentować prawo do stawki 0% dla WDT i klasyfikować transakcje zagraniczne w nowym JPK VAT, by nie narazić się konsekwencje karnoskarbowe
✔ Jakie są różnice w dokumentowaniu stawki 0% dla WDT na podstawie zmienionych przepisów polskiej ustawy i rozporządzeń UE 282/2011 – najczęstsze uchybienia
✔ WDT, eksport towarów, świadczenie poza terytorium kraju – na co zwrócić uwagę przy wewnętrznej weryfikacji dokumentowania i ewidencjonowania, terminu rozliczenia podatku naliczonego i należnego, rozliczeń zaliczki w transakcjach zakupowych i rozliczeń w VAT-7 i VAT-UE
✔ WNT, import towarów i usług, dostawy poza terytorium kraju – najczęstsze błędy wychwytywane w toku kontroli w sposobie dokumentowania i ewidencjonowania, ustalania terminu rozliczenia podatku naliczonego i należnego, rozliczeń zaliczek i wypełniania deklaracji VAT-7 I VAT-UE
Lekcja 2. Jak prawidłowo ustalać kursy walut dla rozliczeń VAT
✔ W jaki sposób określać kursy walut przy krajowych fakturach zaliczkowych i fakturach końcowych
✔ Według jakiego kursu waluty przeliczać faktury wystawione w walucie obcej potwierdzające sprzedaż usług poza granicami kraju
✔ Czy faktura sprzedaży wystawiona przed terminem może decydować o kursie waluty
✔ Czy trzeba przeliczać kwotę otrzymanej zapłaty, gdy cena jest ustalona w złotych i w walucie obcej
✔ Czy kupujący może samodzielnie ustalić kwotę VAT, gdy sprzedawca określił ją tylko w walucie obcej
✔ Jak ustalać kursy walut, gdy fakturę wystawia zagraniczny kontrahent
✔ Według jakiego kursu waluty należy przeliczać fakturę korygującą „in plus” i zbiorczą fakturę korygującą,
✔ Co w wypadku zmniejszenia podstawy opodatkowania przy WNT? Jak ustalać kursy walut, gdy nabywca przekazał zaliczkę
Podmioty powiązane i podatek u źródła – analiza najczęstszych błędów w transgranicznych rozliczeniach z kontrahentami
+
Lekcja 1. Podatek u źródła w 2021 r. – najczęstsze trudności z jego dokumentowaniem po zmianie przepisów
✔ Obniżona stawka WHT – jakich dokumentów i oświadczeń wymagać od kontrahenta, by można było ją zastosować
✔ Pobór zryczałtowanego podatku u źródła – jak ustalić wysokość stawki podatkowej
✔ Zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania – czy uzyskana opinia o zwolnieniu jest wiążąca w wypadku płatności biernych na rzecz podmiotów powiązanych, które nie kwalifikują się do zwolnienia na podstawie dyrektyw? Jak długa ważna jest opinia
✔ Nowa procedura zwrotu nadpłaconego podatku u źródła – na co zwrócić uwagę, wypełniając wniosek
✔ Kiedy trzeba składać informację IFT
✔ Certyfikat rezydencji: kiedy trzeba go pozyskać? jakie dane musi zawierać, by uniknąć obowiązku poboru podatku u źródła? Jak ustalić ważność certyfikatu? Kiedy wystarczy kopia, a kiedy trzeba przedstawić oryginał
Lekcja 2. Podmioty powiązane a ceny transferowe – praktyczne rozwiązania najczęstszych problemów z transgranicznym rozliczaniem kontrahentów
✔ Kiedy podmioty są powiązane? Powiązania bezpośrednie i pośrednie – analiza najczęstszych trudności z ich identyfikacją
✔ Jak identyfikować powiązania na potrzeby nowego JPK
✔ Jak ustalić limity transakcji między podmiotami powiązanymi
✔ Jak dokumentować pożyczki, transakcje usługowe i towarowe
✔ Korekta cen transferowych: kiedy trzeba złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji i w jakiej formie

Prowadzący

Luiza Pieprzyk
Audytor podatkowy, trener, wykładowca
Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE. Wieloletni pracownik organów podatkowych, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych.
Michał Staniek
Doradca Podatkowy/Radca Prawny
Uprawnienia doradcy podatkowego zdobył w 2014 r. (nr wpisu 12642), w 2018 r. z wyróżnieniem ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (nr wpisu WR-3598). Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych firmach doradczych działających na Dolnym Śląsku. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się bieżącym doradztwem, łącząc wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Jego doświadczenie w tym zakresie obejmuje m.in. wsparcie klientów w rozliczaniu transakcji z podmiotami działającymi w międzynarodowych grupach kapitałowych, w tym budowanie modeli transakcji zgodnych z przepisami o cenach transferowych oraz sporządzanie dokumentacji podatkowych wraz z analizami porównywalności.

Kup dostęp!

Jak przygotować się do kontroli podatkowej w 2021 r. według zaostrzonych zasad – rozliczanie i weryfikacja transakcji polskich i zagranicznych po wprowadzeniu nowego JPK_VAT i nowelizacji przepisów o podatku dochodowym
Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.
Dostęp do kursu na 90 dni.

Najczęściej zadawane pytania

Przykładowe pytania i odpowiedzi
+
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.
Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

DANE KONTAKTOWE DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA KURS:

Marlena Fiedorow
tel. +48 601 147 421

Zobacz również

Nowe zasady fakturowania podatku VAT. Ewidencja i korekta faktur w nowym JPK, e-faktury i e-paragony, fakturowanie zaliczek, refakturowanie i anulowanie faktur, odliczanie podatku naliczonego z faktury - edycja piąta
Sektor prywatny
Sprawdź
Cena 859.77 PLN
>> DO KATALOGU <<

Potrzebujesz pomocy?

Żebyśmy mogli jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi wyszukaj problem korzystając z poniższej wyszukiwarki lub wybierz go, korzystając z kategorii

Kategoria problemu

*