18 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Nowe obowiązki służb BHP w oświacie w czasie pandemii

Uzyskaj dostęp do kompleksowego zbioru gotowych prezentacji, wzorów dokumentów oraz instrukcji niezbędnych w pracy służb bhp, uwzględniających sytuację epidemiologiczną w kraju.
18 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!
18 naszych klientów wybrało ten kurs!
Dołącz do nich!

Nowe obowiązki służb BHP w oświacie w czasie pandemii

Uzyskaj dostęp do kompleksowego zbioru gotowych prezentacji, wzorów dokumentów oraz instrukcji niezbędnych w pracy służb bhp, uwzględniających sytuację epidemiologiczną w kraju.
Data startu
Nabór otwarty
Forma kształcenia
online
Poziom zaawansowania
Certyfikat
nie

Obecna sytuacja w kraju i na świecie związana z epidemią stanowi ogromne wyzwanie dla służb bhp. W trybie natychmiastowym konieczne jest zaktualizowanie dotychczasowych procedur i wdrożenie nowych środków ostrożności, zabezpieczających pracowników przed zarażeniem koronawirusem. Pomimo nowej sytuacji służby bhp nadal zobligowane są wypełniać szereg czynności zapewniających bezpieczną pracę w zakładzie.

W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa kompleksowy kurs uwzględniający zarówno wymagania w sytuacji epidemiologicznej, jak i podstawowe działania służb bhp.
 

Dlatego, jeżeli odpowiadasz za bhp w firmie i jesteś zobligowany:

• posiadać rzetelną i kompletną wiedzę na temat nowych obowiązków związanych z epidemią, jakie ustawodawca nakłada na pracowników bhp i pracodawców,

• poprawnie zaktualizować karty oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy

• przeprowadzać instruktaże stanowiskowe dla nowych pracowników

• przeprowadzać postępowanie powypadkowe w oparciu o poprawne zidentyfikowanie elementu „związek z pracą”

Pobierz pakiet dokumentów, które wspomogą pracę nad bezpieczeństwem zakładu pracy w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego oraz pomogą zaktualizować dotychczasowe karty oceny ryzyka zawodowego.

Dokumenty przeznaczone dla  pracowników służby BHP, osoby wykonujące zadania tej służby oraz pracodawców przedsiębiorstw ze środowiska oświaty.

MATERIAŁY MERYTORYCZNE
NAJNOWSZE INFORMACJE
GOTOWE DOKUMENTY
Po ukończeniu kursu
Otrzymasz kompletne i aktualne informacje o nowych obowiązkach służb w związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Zaleceniami WHO
Dowiesz się, jakie istnieją najpoważniejsze zagrożenia występujące w oświacie oraz w jaki sposób dbać o bezpieczeństwo swoje oraz swoich pracowników
Zdobędziesz praktyczną wiedzę dotyczącą wypadków przy pracy oraz postępowania powypadkowego w sytuacjach spornych i problematycznych
Zostaniesz wyposażony w narzędzia zmniejszające ryzyko zarażenia COVID-19 w Twoim zakładzie pracy
Otrzymasz gotowe wzory kart oceny ryzyka zawodowego dla podstawowych stanowisk pracy w oświacie
Otrzymasz gotowe prezentacje instruktaży stanowiskowych dla poszczególnych zawodów w oświacie

Zawartość kursu

Gotowe dokumenty

9 kart oceny ryzyka zawodowego dla konkretnych stanowisk pracy
9 kart oceny ryzyka zawodowego dla konkretnych stanowisk pracy
Instrukcje dla służb bhp

Zebrane wytyczne bhp w związku z COVID-19
Zebrane wytyczne bhp w związku z COVID-19
Praktyczne narzędzia

Gotowe instruktaże stanowiskowe dla oświaty
Gotowe instruktaże stanowiskowe dla oświaty
Dostęp 24/7

Całodobowy dostęp do materiałów
Całodobowy dostęp do materiałów

Program kursu

Moduł 1.
+
Rola służb BHP w obliczu nowej sytuacji kryzysowej – wyzwania i obowiązki w nowej rzeczywistości
Najnowsze wytyczne dla służb BHP w związku z kryzysem epidemiologicznym – kompleksowy dokument uwzględniający wszystkie zalecenia i zmiany, które ustawodawca nakłada na zakłady pracy w związku z COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r., rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz Zaleceń WHO.
Jakie podjąć kroki, by zmniejszyć ryzyko zarażenia koronawirusem, ułatwić pracę i zwiększyć poziom bezpieczeństwa w zakładzie pracy dla służb BHP? Gotowy instruktaż postepowania w sytuacji epidemiologicznej dla służb bhp
Obowiązki pracodawcy – jakie zastosować środki bezpieczeństwa w celu zapobiegania epidemii, jednocześnie ograniczając zagrożenie zarażeniem pracowników i pracodawcy? Wzory dokumentów dotyczące minimalizacji ryzyka zarażenia koronawirusem w oświacie
Moduł 2.
+
Tworzenie i aktualizacja kart oceny ryzyka zawodowego uwzględniającą najnowsze przepisy prawne
Kompleksowa wiedza zebrana w jeden dokument na temat oceny ryzyka zawodowego porządkująca podstawy prawne, rodzaje, istotę oraz metody przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego
Gotowe wzory kart oceny ryzyka zawodowego dla podstawowych stanowisk w oświacie w tym: nauczycieli; chemii i wychowania fizycznego, dyrektora placówki oświatowej, pedagoga szkolnego, pielęgniarki szkolnej, wykładowcy
Występujące zagrożenia na stanowisku nauczyciela i bibliotekarza. Jakie obowiązki zawodowe pełnią osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz jakie zostały przewidziane dla nich środki ochrony? Szczegółowa karta szacowania ryzyka, omówienie przypadku: nauczyciel i bibliotekarz.
Moduł 3.
+
Palące kwestie pracy służb BHP w oświacie – wypadek przy pracy, kontrola wyposażenia, ochrona zdrowia
Bieżąca kontrola wyposażenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych oraz wyposażenia pracowników na poszczególnych stanowiskach – w jakie urządzenia i środki higieniczno- sanitarne powinien być wyposażony każdy pracownik?
Palące kwestie wypadku przy pracy – jak trafnie interpretować pojęcie „związek z pracą” podczas postępowania powypadkowego. Przykłady sytuacji problematycznych i ich końcowa kwalifikacja
Jakie są najpoważniejsze zagrożenia w środowisku oświaty oraz jak bezpiecznie pracować w placówkach edukacyjnych? Instruktaż stanowiskowy dla zawodu nauczyciela
Prawo pracy a ochrona pracy osób w wieku przedemerytalnym. Kiedy pracownikowi nie przysługuje ochrona przedemerytalna?
Praca przy komputerze: w jaki sposób chronić swój wzrok? Ćwiczenia oczu zalecane podczas pracy z komputerem.
Organizacja służby BHP oraz pierwsze kroki w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
>

Kup dostęp!

Nowe obowiązki służb BHP w oświacie w czasie pandemii
Płatność jednorazowa
Wiedza na światowym poziomie i ćwiczenia praktyczne.
Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
Wygodna i sprawdzona formuła online.

Najczęściej zadawane pytania

Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?
+
Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz wszystkie materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
+
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

DANE KONTAKTOWE DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA KURS:

Barbara Słodwińska
>> DO KATALOGU <<