SPECJALISTYCZNY KURS DOKSZTAŁCAJĄCY

Terapia psów z problemami behawioralnymi II – poziom zaawansowany

Kup dostęp
Nabór otwarty
4 miesiące
online

W skrócie:

Prezentowany kurs umożliwia poszerzenie wiedzy na temat problemów behawioralnych u psów. Jest kierowany zarówno do osób zawodowo z nimi pracujących (behawiorystów, zoopsychologów, lekarzy weterynarii) jaki do właścicieli zwierząt, hodowców, którzy chcą wzbogacać wiedzę na temat terapii i treningu psów.

Głównym celem kursu jest wyposażenie uczestników w kompetencje pozwalające na skuteczną pracę z psami z problemami, tj.  stres, lękliwość, nadpobudliwość, agresja czy zachowania kompulsywne, a także depresja czy stereotypie.

Podczas kursu zdobędziecie wiedzę z zakresu m.in. fizjologicznych aspektów modyfikacji behawioralnej, potrzeb behawioralnych psów i ich zaburzeń, a także praktycznego zastosowania teorii uczenia się psów.

 

Filmy instruktażowe

 

Profile diagnostyczne

 

Najlepsi eksperci

 

We współpracy z:

Zawartość kursu

 • Ponad 12 godzin filmów szkoleniowych
 • Praktyczne prezentacje i studia przypadków
 • Gotowe profile diagnostyczne i terapeutyczne do pracy z psem w przypadku konkretnych zaburzeń behawioralnych
 • Zestawienie zalecanych technik i narzędzi wspomagających pracę z zaburzeniami behawioralnymi
 • Test zaliczeniowy
 • Certyfikat ukończenia

Sylabus kursu

Zobacz więcej
Fizjologiczne aspekty modyfikacji behawioralnej

Stres przewlekły i stres krótkotrwały

 • Wpływ stresu na zachowanie - czas i próg reakcji, dobrostan, potrzeby i dążenie do homeostazy
 • Wpływ stresu na mózg - równowaga pomiędzy neuroprzekaźnikami, mechanizmy depresji, wpływ stresu na proces uczenia, zaburzenia w mikro-makroelementach, zapotrzebowanie żywieniowe i witaminowe
 • Wpływ stresu na prowadzenie terapii behawioralnej – postępowanie terapeutyczne, sposoby na wspomaganie treningu u psów młodych, dorosłych i starszych

Systemy motywacji u psów

 • Motywacja proaktywna (BAS) – fizjologia, doświadczenia naukowe oraz wpływ na trening
 • Motywacja awersyjna (BIS) - fizjologia, doświadczenia naukowe oraz wpływ na trening
 • Wykorzystanie BIS i BAS w terapii behawioralnej - przegląd literatury

Rola strategii „uciekaj albo walcz” w zachowaniu zwierząt

 • Neurochemiczne mechanizmy działania w strategii 5f – zasady przepływu bodźców i budowanie reakcji w obrębie mózgowia, kluczowe neuroprzekaźniki
 • Strategie 5f a zapamiętywanie i nauka zachowań alternatywnych - czy proces, w którym kora mózgu bierze minimalny udział można w ogóle nazwać nauką albo terapią?
 • Strategie 5f w treningu awersyjnym - aspekt fizjologiczny i informacje praktyczne: nauka unikania - porażka czy sukces? Wpływ czynników zewnętrznych na obraną strategię
Zobacz więcej
Trening medyczny

Przygotowanie i praca z psem podczas wizyt weterynaryjnych

 • Przygotowanie psa do wizyt w gabinecie weterynaryjnym – ważne informacje dla opiekunów zwierząt oraz personelu lecznicy weterynaryjnej: przygotowanie lecznicy, mowa ciała, postępowanie ze zwierzęciem
 • Techniki obniżania stresu i unikania bólu u pacjentów - przegląd literatury i przykłady ośrodków z dobrymi praktykami
 • Wykorzystanie zjawiska zacierania bodźców w czasie wizyty weterynaryjnej - metoda gaszenia pożaru a nie nauka
 • Wsparcie emocjonalne, więź z właścicielem a wizyta lekarsko – weterynaryjna - kiedy właściciel powinien być przy zwierzęciu, jak nie stracić zaufania psa i nie „spalić” komend
 • Pies agresywny w lecznicy – postępowanie: management ze strony właścicliela i personelu
Zobacz więcej
Potrzeby behawioralne psów i zaburzenia zachowania

Zapobieganie niepożądanym zachowaniom

 • Omówienie potrzeb poszczególnych typów użytkowych ras
 • Analiza potrzeb behawioralnych danego osobnika
 • Ocena braków i wzmocnień – reguła równowagi

Zaburzenia behawioralne - wywiad, diagnostyka, rokowanie

 • Różnicowanie zaburzeń zachowania
 • Kategorie problemów behawioralnych - zachowania instynktowe, najczęstsze problemy behawioralne, czy wszystkie zachowania niepożądane są zaburzeniami behawioralnymi?

Metody pracy z psem i sposoby rozwiązywania problemów

 • Zachowania wyuczone - najczęstsze problemy, metody pracy
 • Zachowania afektywne - najczęstsze problemy (m.in. lęk separacyjny, zachowania lękowe, nadpobudliwość, nadmierna aktywność, depresja, agresja, problemy z samokontrolą, autoagresja, stereotypie i zachowania kompulsywne) metody pracy, ocena nasilenia problemu i ocena postępów
 • Zachowania o niejednoznacznym pochodzeniu - zanieczyszczanie otoczenia, niszczenie przedmiotów, zachowania destrukcyjne
 • Zaburzenia zachowania związane z wiekiem – szczenię, okres dorastania, dojrzewania oraz starość
Zobacz więcej
Uczenie się - praktyczne zastosowanie teorii uczenia

Warunkowanie i przeciwwarunkowanie

 • Warunkowanie klasyczne i instrumentalne oraz warunkowanie wyższego rzędu. Kwadrat wzmocnień
 • Zasada Premacka, Zasada Morgana, Zasada Descartesa, Efekt Mądrego Hansa
 • Przeciwwarunkowanie
 • Habituacja a odwrażliwianie (desensytyzacja) i uwrażliwianie (sensytyzacja),
 • Emocje a proces uczenia się

Składowe treningu – aspekty techniczne

 • Zależność i styczność
 • Hamowanie utajone
 • Naprowadzanie
 • Wyłapywanie
 • Typy i rozkłady wzmacniania oraz wartość bodźców wzmacniających
 • Dobrostan a trening

Trening medyczny psów oraz wykorzystanie elementów treningu w terapiach zaburzeń zachowania – na podstawie materiałów filmowych

 • Sposoby nagradzania psa - nagrody „sytuacyjne” (środowiskowe) i funkcjonalne, sposoby podawania smakołyków, sposoby zabawy, nagroda socjalna
 • Podstawy posłuszeństwa: metody szkolenia (naprowadzanie, wyłapywanie, kształtowanie, naśladownictwo – nauka socjalna Do As I Do- DAID), podstawowe komendy (siad, zostań, na miejsce, chodzenie na smyczy w kontakcie i chodzenie na luźnej smyczy, oduczanie częstych, niepożądanych zachowań, przywołanie).
 • Trening czynności medycznych i higienicznych w praktyce – krok po kroku - czyszczenie uszu, zakrapianie oczu, obcinanie pazurów, mycie zębów, podawanie tabletek, przeglądanie skóry/sierści, mierzenie temperatury, podawanie zastrzyków
 • Trening pełnej obsługi weterynaryjnej z wykorzystaniem targetu- opiekun + pies, opiekun + pies + „weterynarz”
 • Trening motywacyjny, techniczny, emocjonalny - dobór i odpowiednia kolejność ćwiczeń i sposobów nagradzania

Prowadzący

lek. wet. Martyna Woszczyło
Lekarz weterynarii, behawiorysta COAPE, specjalizuje się w prowadzeniu terapii zachowań psów i kotów. Posiada doświadczenie w zakresie praktyki klinicznej oraz medycyny behawioralnej. Praktykuje na terenie Wrocławia i okolic. Obecnie również słuchaczka studiów doktoranckich, w trakcie których zajmuje się komunikacją semichemiczną oraz stresem u psów, współpracując z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce i Europie.
Agata Kokocińska-Kusiak
Etolog, zoopsycholog i trener psów. Doktorantka w Zakładzie Zachowania się Zwierząt Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. Prowadzi badania z zakresu biologicznych mechanizmów zachowań, psychologii zwierząt i zoosemiotyki. Szczególnie interesują ją zagadnienia związane z temperamentem i osobowością zwierząt, a także ich emocjonalne życie. Prowadzi terapie psów i kotów z zaburzeniami behawioralnymi.

Kup dostęp!

Terapia psów z problemami behawioralnymi II – poziom zaawansowany
 • Wiedza i ćwiczenia na światowym poziomie.
 • Najlepszej jakości materiały merytoryczne.
 • Wygodna i sprawdzona formuła online.
1500 PLN

Jak przebiega nauka podczas kursu?

Tylko praktyka
W ramach lekcji oferujemy bogaty pakiet materiałów– prezentacje, dokumentację, case study itp.
Wiesz-widzisz-wykonujesz
Kurs opiera się na zasadzie optymalizacji nauki, zgodnie z którą ukończenie poszczególnych modułów umożliwia szybkie wdrożenie konkretnych działań w praktyce.
Kompleksowość
Materiały dydaktyczne i szkolenia z komentarzem eksperta pokażą krok po kroku, jak poprawnie wykonywać i przygotowywać się do poszczególnych zadań.
Elastyczny i mobilny tryb nauki
Materiały są dostępne 24/7 na platformie internetowej. Uczestnik zdobywa nowe umiejętności z dowolnego miejsca, o dowolnym czasie i przyswaja wiedzę w indywidualnym tempie.
Dobra inwestycja
Kurs online to oszczędność czasu i pieniędzy bez konieczności ponoszenia wydatków na czasochłonne dojazdy.
Certyfikat ukończenia kursu
Pozytywne ukończenie testu kończącego kurs uprawnia do otrzymania certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę i udokumentowanie rozwoju zawodowego.

Najczęściej zadawane pytaniaCzy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?

Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.

Czy są jakieś terminy zjazdów stacjonarnych?

Nie, nie ma żadnego zjazdu stacjonarnego we wskazanym miejscu. Całość kursu opiera się na kształceniu online poprzez interaktywną platformę edukacyjną. Przystępując do kursu otrzymujesz materiały, wykłady video, prezentacje w formie online.

Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?

Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik po zaliczeniu testu otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest dostępny w wersji cyfrowej do pobrania po ukończeniu kursu.

Co w przypadku jeżeli mam zaplanowany wyjazd urlopowy w trakcie trwania kursu?

Cała koncepcja kursu opiera się na kształceniu online. Taka forma szkolenia pozwala uczestnikom kształcić się w dogodnym dla nich czasie.

Kontakt

Potrzebujesz szczegółowych informacji?

Katarzyna Zaborowska
tel. 61 66 55 828