KURS ONLINE

Prawidłowa diagnostyka ultrasonograficzna płodu

Weź udział w specjalistycznym kursie, dzięki któremu nauczysz się dokładnie i kompleksowo przeprowadzać diagnostykę płodu. Ucz się od jednego z najlepszych specjalistów, który mówi, jak prawidłowo wykonywać badania ultrasonograficzne płodu zgodnie z rekomendacjami sekcji USG PTGiP oraz ISUOG. Dowiedz się, jak prawidłowo ustawiać parametry urządzenia, dokładnie odczytywać pomiary płodu, oceniać prawidłowości i celnie rozpoznawać zaobserwowane wady.

PARTNER KURSU:

Dlaczego warto wziąć udział w tym kursie?

Omawiamy prawidłowe badanie płodu wg Rekomendacji Sekcji USG PTGiP oraz ISUOG.
Przedstawiamy wytyczne dla prowadzenia badań w I, II i III trymestrze.
Pokazujemy jak przeprowadzić i rozpoznać „genetyczne” wady wrodzone płodu.
Przedstawiamy jak dokonać oceny łożyska i sznura pępowinowego.
Wskazujemy jak prowadzić monitorowanie płodu.
Dajemy wskazówki jak uzyskać właściwy obraz w badaniu płodu.

Dowiesz się też:

Jak prowadzić badanie USG m.in. serca, układu oddechowego, układu kostnego, głowy i OUN płodu, układu moczowego, jamy brzusznej i przewodu pokarmowego płodu.
Jak przeanalizować zdjęcia USG pod kątem wykrywania nieprawidłowości, w tym: wodogłowia, holoprosencefalii, przełożenia wielkich naczyń, ubytku przegrody międzykomorowej, wodonerczy, niedrożności dwunastnicy, jelit i żołądka.
Jak prawidłowo wykonać wszystkie pomiary, by uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

Program kursu

1MODUŁ

DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA W I TRYMESTRZE CIĄŻY – USG "GENETYCZNE"

Z TEGO MODUŁU DOWIESZ SIĘ, JAK POWINNA WYGLĄDAĆ PRAWIDŁOWA OCENA PŁODU W I TRYMESTRZE CIĄŻY, JAK DOKONAĆ WSTĘPNEJ OCENY BUDOWY ANATOMICZNEJ PŁODU ORAZ JAK OCENIAĆ WYBRANE PARAMETRY ULTRASONOGRAFICZNE.

 • Zalecenia sekcji ultrasonografii PTGiP – badanie 11+0 – 13+6 t.c. cel badania, wytyczne co do przebiegu badania i oceny płodu
 • Anatomia płodu – opis najczęściej rozpoznawanych wad płodu
 • Ocena ryzyka wystąpienia najczęstszych zaburzeń chromosomalnych – wiek
 • Markery biochemiczne – ocena ryzyka wystąpienia najczęstszych aberracji chromosomowych
 • Markery ultrasonograficzne – ocena ryzyka wystąpienia najczęstszych aberracji chromosomowych
 • Dodatkowe markery USG w ocenie ryzyka wystąpienia najczęstszych aberracji chromosomowych
 • Ocena ryzyka wystąpienia najczęstszych aberracji chromosomowych – metody badań, opis przypadków oraz postępowanie w przypadku wykrycia wad
 • Tętnice maciczne – metoda badania, nowe algorytmy wg FMF
 • Przykłady wad
2MODUŁ

OCENA ŁOŻYSKA I SZNURA PĘPOWINOWEGO ORAZ DIAGNOSTYKA UKŁADU KOSTNO-SZKIELETOWEGO.

Z TEGO MODUŁU DOWIESZ SIĘ, JAKIE SĄ PRAWIDŁOWE ZASADY OCENY UKŁADU KOSTNO-SZKIELETOWEGO W POSZCZEGÓLNYCH TRYMESTRACH CIĄŻY ORAZ POZNASZ WYBRANE DYSPLAZJE KOSTNO-SZKIELETOWE, NIEPRAWIDŁOWĄ IMPLANTACJĘ I WASKULARYZACJĘ.

 • Ultrasonograficzna diagnostyka łożyska i sznura pępowinowego
 • Rekomendacje PTGiP w zakresie oceny łożyska i sznura pępowinowego
 • Łożysko – budowa, wielkość, struktura, kształt, lokalizacja, patologie
 • Pępowina – omówienie przyczepu brzusznego, przyczepu łożyskowego, liczby naczyń sznura pępowinowego oraz nieprawidłowości
 • Diagnostyka i postępowanie w przypadku łożyska wrośniętego
 • Sonograficzne cechy nieprawidłowej implantacji łożyska w I, II i III trymestrze ciąży
 • Wady rozwojowe układu kostno-szkieletowego płodu (dysplazje szkieletowe i wady w obrębie kończyn)
 • Przydatne wskaźniki oceny układu kostno-szkieletowego w I, II i III trymestrze
 • Markery prawidłowej budowy kostnej twarzoczaszki
 • Parametry oceny klatki piersiowej, kręgosłupa i kończyn płodu
 • Pułapki i praktyczne wskazówki na bazie własnego doświadczenia
 • Przykłady z codziennej praktyki
3MODUŁ

OCENA ULTRASONOGRAFICZNA SERCA PŁODU.

W TYM MODULE POZNASZ ZASADY PRZESIEWOWEGO BADANIA SERCA PŁODU I NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE WADY SERCA.

 • Zalecenia Sekcji Ultrasonografii PTGiP w zakresie prawidłowej oceny serca płodu
 • Wytyczne i zasady podstawowego oraz rozszerzonego badania serca płodu
 • Matczyne i płodowe wskazania do pełnej echokardiografii płodowej
 • Omówienie rodzajów i typów wad serca
 • Kompleksowa ocena serca płodu
 • Skala sercowo-naczyniowa według Huhty
 • Wskazanie wybranych wad serca
 • Praktyczne wskazówki zastosowania i interpretacji ultrasonograficznego kodowania przepływu krwi kolorem
 • Prezentacja konkretnych przypadków
4MODUŁ

OCENA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ I PRZEWODU POKARMOWEGO PŁODU.

W TYM MODULE ZAPOZNASZ SIĘ Z OCENĄ JAMY BRZUSZNEJ PŁODU W I, II I III TRYMESTRZE CIĄŻY, PRZEKROJAMI WG REKOMENDACJI SEKCJI USG PTGIP ORAZ ISUOG. DOWIESZ SIĘ JAK PRAWIDŁOWO WYKONAĆ POMIARY BIOMETRYCZNE, ZAPOZNASZ SIĘ Z OBRAZAMI PRAWIDŁOWYMI ORAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI I WADAMI ROZWOJOWYMI W OBRĘBIE PRZEWODU POKARMOWEGO PŁODU. W TEJ CZĘŚCI OMÓWIONO TAKŻE MI.IN. WRODZONE WADY POWŁOK BRZUSZNYCH, NIEDROŻNOŚĆ JELIT I OKRĘŻNICY, ZAROŚNIĘCIE PRZEŁYKU, A TAKŻE PRZEPUKLINĘ PRZEPONOWĄ.

 • Badanie USG 18 – 22 t.c. - cel badania, obowiązkowe elementy badania oraz wytyczne co do przebiegu badania i oceny płodu
 • Biometria – zalecane pomiary i parametry biometryczne płodu
 • Ocena anatomiczna płodu
 • Typy i charakterystyka wrodzonego zarośnięcia przełyku, a także częstotliwość występowania i wady towarzyszące oraz sposoby postępowania
 • Atrezja dwunastnicy
 • Omówienie wrodzonej niedrożności jelit (jelito cienkie, jelito grube, okrężnica, odbytnica)
 • Diagnostyka i postępowanie prenatalne w przypadku smółkowego zapalenia otrzewnej
 • Przykłady jelit hyperechogennych
 • Inne nieprawidłowości w obrębie jamy brzusznej płodu (zwapnienia, guzy wątroby)
 • Szczegółowa analiza przepukliny przeponowej
 • Wrodzone wady powłoki jamy brzusznej
 • Omówienie i różnicowanie przepukliny sznura pępowinowego i wytrzewieni
 • Prezentacja zdjęć i klipów z badań USG
5MODUŁ

OCENA ULTRASONOGRAFICZNA GŁOWY I OUN PŁODU.

W TEJ CZĘŚCI KURSU ZAPOZNASZ SIĘ Z OCENĄ GŁOWY I OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO. PRZEDSTAWIAMY ZASADY DOKONYWANIA OCEN I POMIARÓW WG REKOMENDACJI SEKCJI USG PTGIP. DOWIESZ SIĘ, JAK PRAWIDŁOWO WYKONAĆ POMIARY BIOMETRYCZNE, ZAPOZNASZ SIĘ Z OBRAZAMI PRAWIDŁOWYMI ORAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI I WADAMI ROZWOJOWYMI W OBRĘBIE GŁOWY I OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO PŁODU. W TYM MODULE OMÓWIONO MI.IN. ROZSZCZEPY W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI, WODOGŁOWIE, MIKROGNACJĘ, WADY CEWY NERWOWEJ, NIEPRAWIDŁOWOŚCI DOŁU TYLNEGO CZASZKI, HOLOPROSENCEFALIĘ, ZMIANY MIEJSCOWE.

 • Rekomendacje Sekcji Ultrasonografii PTGiP
 • Obowiązkowe elementy badania USG głowy i OUN płodu
 • Szczegółowe omówienie przekrojów głowy
 • Dokonywanie pomiarów (jamy przegrody przezroczystej, rogi tylne komór bocznych, wentrikulomegalia)
 • Rodzaje i analiza rozszczepów w obrębie twarzoczaszki
 • Przykłady mikrognacji
 • Wodogłowie – przyczyny, postacie, ultrasonograficzna diagnostyka prenatalna i postępowanie
 • Wady cewy nerwowej (bezmózgowie, bezczaszkowie, przepuklina mózgowa, rozszczep kręgosłupa, przepuklina oponowa, przepuklina oponowo-rdzeniowa)
 • Kryteria USG prawidłowego rozpoznania agenezji ciała modzelowatego
 • Iniencephalus
 • Ocena całego spektrum nieprawidłowości dołu tylnego czaszki
 • Typy, cechy i różnice holoprosencefalii
 • Zmiany miejscowe w obrębie mózgu (torbiel splotu naczyniówkowego, tętniak żyły wielkiej mózgu, guzy)
 • Wizualizacja przykładów patologii głowy i OUN płodu
6MODUŁ

OCENA ULTRASONOGRAFICZNA UKŁADU MOCZOWEGO PŁODU.

PRZEDMIOTEM TEGO MODUŁU JEST OCENA ULTRASONOGRAFICZNA UKŁADU MOCZOWEGO PŁODU.

 • Checklista badania USG układu moczowego płodu
 • Ocena układu moczowego (wizualizacja nerek, miedniczek nerkowych, tętnic nerkowych, nadnerczy, pęcherza moczowego)
 • Klasyfikacja wad wrodzonych górych dróg moczowych
 • Diagnostyka i postępowanie w obustronnej i jednostronnej agenezji nerek
 • mówienie ektopii nerek
 • Poszerzenie UKM - różnicowanie i zalecenia
 • Najczęstsze przyczyny, występowanie i przykłady uropatii zaporowych
 • Zastawka cewki tylnej
 • Czynniki występowania oraz rokowania dużego pęcherza moczowego
 • Podwyższona echogeniczność nerek
 • Analiza genetycznych i niegenetycznych chorób torbielowatych nerek
 • Rzadkie nieprawidłowości w obrębie układu moczowego:
 • Postępowanie pourodzeniowe w przypadku wystąpienia wad układu moczowego płodu wg Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej ds. zaleceń
7MODUŁ

DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA UKŁADU ODDECHOWEGO PŁODU.

W TYM MODULE OMAWIAMY ASPEKTY OCENY JAMY BRZUSZNEJ, KLATKI PIERSIOWEJ ORAZ ROZWOJU PŁUC, A TAKŻE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I PATOLOGIE UKŁADU ODDECHOWEGO.

 • Cechy charakterystyczne i zasady oceny jamy brzusznej i klatki piersiowej
 • Okresy rozwoju płuc: embrionalny, kanalikowy, pseudogruczołowy, faza woreczków pęcherzykowych, faza pęcherzykowa
 • Wrodzona gruczolakowatość torbielowata płuc (CCAM) – cechy charakterystyczne, częstość występowania, podział (m.in. klasyfikacja Stockera, klasyfikacja wg Adzika), diagnostyka różnicowa mas w klatce piersiowej, czynniki prognostyczne, CRV, wskazania odnośnie terapii
 • Sekwestracja płuc (BPS) – wewnątrz- i zewnątrzpłatowe, cechy charakterystyczne w obrazie USG, przyczyny, rokowania i zalecenia terapeutyczne
 • Wrodzona niedrożność górnych dróg oddechowych (CHAOS) – cechy charakterystyczne płuc w obrazie USG, skutki i obraz USG niedrożności dróg oddechowych, procedura EXIT
 • Torbiele oskrzelopochodne i torbiele nerwowo-jelitowe w obrazie USG
 • Wrodzony wysięk opłucnowy (hydrothorax) – cechy charakterystyczne, przyczyny, możliwości leczenia, rokowanie
 • Przepuklina przeponowa (CHD) – obraz USG, przyczyny występowania, podział wad ze względu na rodzaj zaburzeń i obraz anatomiczny, przepuklina przeponowa prawo- i lewostronna – obraz wady w badaniu USG, rokowanie i leczenie

Prowadząca

Prof. dr hab. n. med.
Mariola Ropacka-Lesiak

Prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak

Profesor nadzwyczajna w Klinice Perinatologii i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Członek Zarządu Sekcji Ultrasonografii oraz Terapii Płodu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii w Wielkopolsce. Członek International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Working Group on Multiple Pregnancy, European Working Group of Abnormally Invasive Placenta oraz Polskiego Rejestru Wad Wrodzonych.

Dla kogo jest kurs
Prawidłowa diagnostyka ultrasonograficzna płodu

Kurs przeznaczony dla: ginekologów i położników

Poznaj wszystkie korzyści:

10 godzin materiałów wideo
Aktualna wiedza
Test potwierdzający wiedzę
Prestiżowy certyfikat

Ile kosztuje kurs
Prawidłowa diagnostyka ultrasonograficzna płodu

1999 zł netto / 2458,77 zł brutto
10h nagrań szkoleniowych
Nielimitowany dostęp
Certyfikat ukończenia

Najczęściej zadawane pytania

+
Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu?
Tak, po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział i ukończenie kursu. Certyfikat jest udostępniany w wersji cyfrowej do pobrania i samodzielnego wydrukowania.
+
Kiedy mogę zacząć naukę?
Dostęp do kursu otrzymasz zaraz po złożeniu zamówienia.
+
Na jak długo otrzymam dostęp do kursu?
Zamawiając kurs otrzymujesz nielimitowany dostęp – dostęp jest bezterminowy.
+
Jak zacząć naukę?
Wejdź na www.uniqskills.com i zaloguj się na dane podane przy składaniu zamówienia. Kurs automatycznie pojawi się w Twoim panelu.
+
Czy udział w kursie daje uprawnienia zawodowe?
Nie, nie przyznajemy uprawnień zawodowych. Kurs ma charakter dokształcający. Pozwala poszerzyć i pogłębić wiedzę uczestnikom z danych obszarów tematycznych, korzystając z wiedzy najlepszych ekspertów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: